Grafické prohlížeče - srovnávací test

Software | 01.01.03

Nepostradatelnou pomůckou většiny uživatelů je program pro prohlíženígrafických informací. Pomocí těchto utilit lze rychle a jednoduše prohlédnout obrázky v elektronické poště, ud

Nepostradatelnou pomůckou většiny uživatelů je program pro prohlížení
grafických informací. Pomocí těchto utilit lze rychle a jednoduše prohlédnout
obrázky v elektronické poště, udělat pořádek ve fotografiích pořízených
digitálním fotoaparátem, nebo třeba organizovat své vlastní grafické výtvory.
Pochopitelně do značné míry záleží na kvalitě zvoleného prohlížeče. Těžko si
někdo vystačí se schopnostmi integrovanými do Průzkumníku souborů novějších
verzí Windows. Pro příjemnou a efektivní práci je potřeba zvolit odpovídající
program. V optimálním případě program, který je zadarmo. Proto je také většina
softwaru v našem minitestu volně dostupná na internetu. Instalační soubory
naleznete samozřejmě také na našem CD. Každému programu je věnováno pár
odstavečků, ve kterých jsou stručně popsány jeho schopnosti a dojem, jakým
působil při používání. V souhrnné tabulce jsou vypsány základní informace o
programu a informace o podpoře těchto funkcí:

- slideshow postupné automatické zobrazování několika souborů, např. obsahu
jednoho adresáře

- thumbnaily možnost procházet adresářovou strukturu disku a grafické soubory
zobrazovat v podobě náhledů

- batch conversion dávková konverze a/nebo přejmenování souborů s případnou
možností úpravy jejich parametrů (velikost, rozlišení, počet barev, orientace
atd.)

Každý program obdržel také celkové hodnocení, které odráží nabízené funkce,
kvalitu jejich provedení, jednoduchost používání i další parametry.ACDSee 5.0

Autor: ACD Systems

Klasikou mezi prohlížeči obrázků je program ACDSee. Během svého dlouholetého
vývoje prošel mnoha změnami a dospěl až k aktuální verzi 5. Jak tedy tento
software v současnosti vypadá?

Než se budeme věnovat samotnému programu, zmíníme se o instalaci. Během ní si
totiž ACDSee může (v závislosti na operačním systému) vyžádat připojení k
internetu a začne stahovat aktualizaci součásti Windows Installer (cca 2 MB).
Ke stažení souborů bude uživatel vyzván ještě několikrát, pokud se rozhodne
používat program k práci s některými typy souborů (např. PostScript, PDF nebo
QiuckTime). V závěru instalace je možno zvolit stupeň integrace programu s
operačním systémem a asociování typů souborů, které se mají standardně otevírat
pomocí ACDSee. Kromě obrázků a videosouborů to mohou být také souborové
archivy, v nichž dokáže program vyhledávat zobrazitelné objekty.

Pokusit se vyjmenovat všechny funkce, kterými ACDSee disponuje, by znamenalo
popsat mnoho stran textu. Zmíníme se stručně alespoň o těch nejpoužívanějších.
Patří mezi ně prohlížení v režimu náhledů, slideshow, editace obrázků pomocí
samostatné aplikace ACD FotoCanvas Lite, získání obrázku (z digitálního
fotoaparátu, skeneru nebo pomocí snímání obrazovky systému), dávková úprava
včetně změny typu souboru, třídění a filtrování souborů pro zobrazení nebo
rozsáhlé možnosti konfigurace vzhledu programu. Tento seznam je však pouhým
zlomkem z toho, co ACDSee nabízí.

A to je možná paradoxně také největším problémem této aplikace. Funkcí a
konfiguračních dialogů je opravdu tolik, že méně zkušený uživatel by potřeboval
několik dlouhých dní a nocí, než by mohl konstatovat, že program ovládá. Pokud
by uživatel potřeboval spravovat databázi několika tisíc multimediálních
souborů, možná by většinu funkcí (zejména pro kategorizaci) využil. Běžný
uživatel však bude mít zřejmě problém, aby efektivně používal funkci základní,
tj. prohlížení obrázků. Program mu totiž neustále vnucuje tolik činností, které
by mohl udělat, že se základní princip aplikace této kategorie poněkud vytrácí.

Nepříjemnou skutečností pro uživatele je i fakt, že ACDSee opustilo kategorii
volně dostupných programů a pro testování je program omezen na 30 dnů. Případný
zájemce by musel investovat 50 eur na zakoupení licence.Image Guider 3.2

Autor: Vimas technologies

Image guider je pravým opakem přebujelého ACDSee. Jedná se o velice jednoduchou
utilitu, která zaujme kromě jiného obrovskou rychlostí při načítání obrázků a
generování náhledů.

Program je freeware, ale je zřejmé, že firma Vimas jej vytvořila hlavně jako
reklamu a lákadlo na své další (placené) produkty. Mnoho odkazů v menu (např.
dávková konverze) otevře nápovědu programu, v níž je popsáno, jak by tato
funkce fungovala, kdyby si uživatel zakoupil jiný firemní produkt.

A tak zůstalo jen několik málo funkcí, které Image Guider opravdu podporuje.
Pracovní plocha je pro tento typ programu typická a nabízí v levé části
procházení složek na disku počítače a v pravé části se zobrazují náhledy
grafických dat v aktuální složce. Program podporuje pouze zobrazování souborů s
obrázky, neumožňuje tedy pracovat s videem ani jinými multimediálními daty.
Obrázky je možno také prohlížet v celoobrazovkovém režimu, případně lze zahájit
automatické zobrazování (slideshow). Funkce pro úpravu obrázků nebo integraci
se systémem by uživatel hledal marně.

Netradiční funkcí aplikace Image Guider je možnost procházet nejen obrázky, ale
také HTML soubory. Po výběru souboru WWW stránky se v okně náhledů zobrazí
všechny obrázky, na které je ze stránky odkazováno.

To je však vše, co může program nabídnout a tak nezbývá, než jej zařadit
hluboko pod průměr v našem testu.Imager 2.2

Autor: Roman Riška EscSoftware

Imager je první program našeho testu, který umí s uživatelem komunikovat česky.
Většina uživatelů by však jistě neměla problém ani s originálním jazykem tohoto
na Slovensku vytvořeného programu.

Po prvních několika minutách práce s programem je snadné určit autorovy
priority: jednoduchost a účelnost. Na softwaru je však poměrně dost patrno, že
se stále vyvíjí. Některé funkce dělají dojem jisté nedotaženosti. Nicméně tyto
neduhy budou jistě s dalšími verzemi postupně odstraňovány.

Imager nabízí jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní. Jeho levá část
slouží k procházení adresářové struktury, větší pravá část pak zobrazuje
soubory ze zvolené složky. Mezi jednotlivými režimy zobrazení souborů nechybí
prohlížení náhledů, jejichž velikost lze nastavit v parametrech programu.
Dvojklikem na kterémkoliv souboru s obrázkem se Imager přepne z podoby
průzkumníku do prohlížecího prostředí. V něm pro výběr souboru slouží úzká část
okna u pravého okraje obrazovky a většina pracovní plochy je využita pro
zobrazení zvoleného souboru.

Mezi funkce, které Imager nabízí, patří prohlížení pomocí slideshow, jednoduchá
dávková konverze nebo přejmenování souborů, extrakce ikon ze spustitelných
souborů, nebo třeba uložení několika obrázků ve formě animovaného .gif souboru.

Marně by však uživatel u tohoto programu hledal některé pokročilejší funkce,
jako například podporu dalších multimediálních dat, integraci do kontextového
menu operačního systému nebo funkce pro snímání obrazovky.

Jestliže uživatel potřebuje nekomplikovaný, rychlý a snadno konfigurovatelný
prohlížeč základních grafických formátů, bude mu zcela jistě program Imager
absolutně vyhovovat. Pokud si navíc nainstaluje i volně dostupný Imager
Enhancer, získá snadno a rychle použitelný editor grafických souborů s funkcemi
pro úpravu obrázků (filtry, otáčení, úprava velikosti) i s jednoduchými
kreslicími nástroji.Irfan View 3.75

Autor: Irfan Skiljan

IrfanView je příkladem programu jednoduchého na používání a přitom obsahujícího
celou řádku užitečných funkcí. Standardně program neobsahuje českou jazykovou
knihovnu, ale na internetu existuje několik překladů (např. na
http://www.sweb.cz/tom-chorzempa), které není problém doplnit do aplikace.

Na rozdíl od ostatních testovaných aplikací se IrfanView nespouští standardně v
režimu prohlížeče disku, ale v prostředí pro jednotlivé zobrazování obrázků.
Pokud bude chtít uživatel procházet disk a zobrazovat soubory ve formě náhledů,
otevře se druhé nezávislé okno. Z něj pak lze se soubory libovolně manipulovat,
vytvářet přehledy náhledů a ukládat je ve formě obrázku nebo WWW stránek.

Díky souboru plug-inů (naleznete jej na internetu i na našem CD) se z IrfanView
stává velmi univerzální prohlížeč, schopný pracovat s celou řadou typů souborů.
Od obrázků v různých formátech přes videosekvence, zvukové soubory, soubory s
ikonami či animovanými kurzory až po zvukové soubory, textové dokumenty nebo
zvuková CD. Stupeň integrace s operačním systémem, stejně jako asociování
přípon souborů lze jednoduše nastavit v konfiguračním dialogu.

Mezi funkcemi programu nechybí dávková konverze s pokročilými možnostmi úpravy
obrázků, možnost spolupráce se skenerem, prohlížení obrázků v režimu slideshow
s automatickým nebo "ručním" posunem, snímání obrazovky s podrobným definováním
parametrů, možnost vytvoření panoramatického obrázku z dílčích částí, několik
funkcí a filtrů pro úpravu obrázku atd.

Všechny funkce jsou v menu přehledně rozděleny a mají přidělené jednoduché
(jednopísmenné) klávesové zkratky, což po chvilce práce s programem přinese
zvýšení efektivity ovládání.

Co do množství a kvality zpracování funkcí nelze program hodnotit jinak, než
jako vynikající. Pro začínající uživatele by možná byla vhodnější jiná varianta
pracovního prostředí. Ovšem pokud se uživatel s programem více sžije, těžko
bude v dnešním testu hledat efektivnější a rychlejší nástroj. Zejména proto, a
také díky nejširší podpoře různých formátů se aplikace IrfanView řadí mezi
nejúspěšnější testované produkty.P3dO Explorer 1.5.5

Autor: SENO Software

Program P3dO Explorer se snaží vypadat co nejpodobněji Průzkumníku Windows.
Dokonce si uživatel může v nastavení programu vybrat, kterou verzi prostředí IE
(4, 5, 6) má program simulovat.

To, čím program především na první pohled zaujme, je škála podporovaných
grafických formátů. Z plného názvu programu (Poser 3D Object Explorer) je
jasné, že primárně je určen k zobrazování objektů vytvořených v renderovacím
softwaru Poser (vytváření modelů postav). Při zobrazení obsahu adresářů umí
pracovat s několika desítkami formátů, mezi nimiž nechybí kromě běžných
grafických souborů také 3D modely z programů Bryce či 3D Studio nebo soubory s
texturami do těchto programů.

Bohužel však zdaleka ne se všemi typy souborů umí program dále nějak pracovat.
Například obrázky je možno prohlížet pomocí slideshow, avšak pro videosoubory
je spouštěn externí program (podle asociace v systému). Pokud si uživatel nechá
zobrazit vlastnosti souboru (a očekává např. informace o rozlišení nebo počtu
použitých barev), zobrazí se mu pouze standardní okno Průzkumníka Windows s
informacemi o souboru. Naproti tomu pro formát Poser je k dispozici dokonce i
jednoduchý editor.

Celkově lze tedy program označit za vhodný pouze pro určitou skupinu uživatelů,
pracujících se specifickými typy grafických souborů. Jako univerzální prohlížeč
grafických dat je program v podstatě nepoužitelný.

Pokud vás přesto zaujal, na našem CD jsou samozřejmě přiloženy instalační
soubory. Jeho autoři však zvolili poměrně nešťastný přístup. K aktuální verzi
programů ani plug-in modulů neexistuje instalátor. Je potřeba si nainstalovat
starší verzi 1.5.4, a do ní pak nakopírovat upgrade na verzi aktuální.SlowView 1.0

Autor: Nikolaus Brenning

Přestože je program SlowView dílem rakouského programátora, ihned po instalaci
se aktivuje jeho česká jazyková verze. První spuštění programu proběhne
automaticky po dokončení jeho instalace. Uživateli je ještě před začátkem práce
s programem nabídnuta možnost nastavení jeho parametrů.

Mezi nimi nechybí určení asociace souborů (kromě obrázků umí program přehrát i
videoa audiosoubory), integrace programu do kontextového menu pro složky nebo
třeba nastavení velikosti náhledů pro soubory. Ihned v nastavení si však
uživatel všimne toho, že jsou sice přeloženy názvy parametrů, jejich hodnoty
však nikoliv.

To však není zdaleka jediný nedostatek SlowView. Různých rozporů a
diskutabilních funkcí je v aplikaci poměrně mnoho. V programu je sice obsažena
například funkce pro hromadnou konverzi souborů, ale její schopnosti se omezují
právě a jen na změnu formátu souborů, bez možnosti jakékoliv manipulace s
obrázkem (změna velikosti apod.). Přitom program nabízí několik těchto
základních funkcí pro samostatné obrázky. SlowView umí pracovat se skenery
pomocí rozhraní TWAIN, ale funkci pro snímání obrazovky neobsahuje. Rovněž
dostupnost nápovědy pouze on-line na internetu není jistě optimální volbou.

Samotná funkce programu jako prohlížeče obrázků (resp. i audioa videosouborů)
se nijak nevymyká běžným standardům. K dispozici má uživatel dva režimy
prohlížení. V prvním je obrazovka rozdělena na tři části, sloužící k procházení
adresářové struktury, zobrazení náhledů souborů (thumbnails) aktuálního
adresáře a preview zvoleného souboru. Druhý režim představuje celoobrazovkové
zobrazování jednotlivých souborů z adresáře. V obou variantách pracovního
prostředí umí SlowView automaticky zobrazovat soubory (slideshow).

Pokud se však autoři budou chtít s tímto programem prosadit, měli by se více
věnovat odstranění chyb v programu. Několikrát během testování se program
zachoval nějak nestandardně (např. z nezjištěných příčin se poměrně často mění
velikost hlavního okna programu) a úspěšně ignoroval jakékoliv snahy o
nastavení velikosti přehrávaného videa (vytrvale se video snažilo zaplnit
maximální možný prostor).

V celkovém pohledu se SlowView řadí vzhledem k obsaženým funkcím (a chybám)
mezi průměrné produkty mezi grafickými prohlížeči.XnView 1.46

Autor: Pierre-E Gougelet

XnView je posledním programem v testu. Nutno podotknout, že jde o zakončení
více než důstojné. Velmi těžko se hledá, co by bylo možno tomuto softwaru
vytknout. Např. ihned po instalaci potěší automatické přepnutí programu do
české jazykové verze.

Kromě klasického prohlížeče s adresářovým stromem, výpisem adresáře a
náhledovým oknem, je k dispozici režim zobrazování jednotlivých obrázků
samostatně. V něm lze obrázky také upravovat. XnView umožňuje otevřít pro každý
obrázek samostatné okno a s těmito okny dále pracovat.

K samozřejmostem patří volitelná integrace do systému, volitelná asociace
přípon (mimochodem podporovaných formátů je opravdu mnoho), funkce pro snímání
obrazovky s možností volby snímaného okna, dávková konverze s možností úprav
(změny formátu, aplikace filtrů, číslování souborů, přidání textu na souřadnice
v obrázku atd.), tvorba přehledů s případným uložením ve formě obrázku či HTML
stránky, funkce pro vytváření vícestránkových obrázků nebo prohlížení formou
prezentace (slideshow).

Všechny funkce při testování pracovaly naprosto bezchybně a v jejich ovládání
ani nastavování parametrů nebyl (až na malé výjimky) žádný problém. Jedna z
mála výtek se týká funkce slideshow, která vždy vyžaduje určení obrázků nebo
složek, jež se mají zobrazovat. Uvítali bychom jednodušší způsob, jak spustit
prezentaci od aktuálního obrázku v právě prohlížené složce.

Přestože je program doslova napěchován funkcemi, není obtížné se v nich
orientovat ani upřesňovat jejich chování pomocí nastavení možností programu.
Měli jsme při testování pocit, že pokud chceme použít nějakou funkci, stačí se
podívat do menu, ve kterém by intuitivně mohla být. Většinou je tam daná funkce
opravdu k dispozici.

To je tedy z dnešního testu grafických prohlížečů vše. Je jasné, že se na
internetu dají nalézt spousty jiných programů a možná mnozí uživatelé nedají
dopustit na ten svůj oblíbený. Tento přehled měl dát především odpověď na to,
co vlastně lze od grafických prohlížečů očekávat a porovnat v dnešní době
nejpoužívanější programy. Ukázalo se, že pomalu přestávají existovat
jednoznačné kategorie těchto aplikací. Stále více se prosazuje co největší
univerzálnost a schopnost práce s mnoha typy multimediálních informací.
Pochopitelně volba konkrétního softwaru bude vždy záviset na potřebách
uživatele.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.