Formfiller 3.0 - skoncujte s papírovými formuláři

Software | 27.05.07

Formfiller je univerzální pomocník, který obsahuje obsahující desítky předhotovených oficiálních elektronických formulářů. Vám jen stačí formuláře vyplnit nebo vytisknout pro pozdější použití.

Formfiller je na trhu ve třech verzích: Light, Standard a Professional. V základní verzi najdete všechny potřebné funkce pro práci s formuláři, včetně možnosti jejich vytváření. Verze Standard navíc obsahuje možnost načítání dat do formulářů z některého z databázových systémů a umožňuje uživateli hromadný tisk těchto formulářů. Verze Professional poté disponuje tiskovým procesorem (sledování rozsáhlých tiskových úloh), schopností generovat čárové kódy a vytvářet strukturu databáze podle vytvořeného formuláře.Pracoviště Formfilleru v plné parádě

Instalace programu probíhá velmi svižně. Po spuštění je pracovní plocha rozdělena na dvě části. V té levé vidíte strukturovaný strom s formuláři, v pravé části je pak otevíráte a upravujete (vyplňujete). Součástí stromu je i interaktivní návod, jak s formuláři pracovat. Najdete zde nejpoužívanější dokumenty všech velkých českých bank, souhrn dokumentů Ministerstva financí ČR, Městských úřadů, Českého statistického úřadu, ČSSZ, různých pojišťoven a mnoho dalších. Databáze vytvořených formulářů je bezesporu největším bohatstvím celého programu a je v plné míře dostupná pro všechny tři verze Formfilleru.Vylepšený dialog s vlastnostmi objektu nového formuláře

Postatou programu je samotné vyplňování již hotových formulářů. Děje se tak jejich volbou ze stromu a následnou úpravou. Ve verzi 3.0 přibyla možnost formátování textu v kolonkách formuláře a jeho uzamykání (zamezení pozdější editace). Formfiller také konečně kontroluje vkládaný datový typ a zamezí tak vložení čísla do kolonky, kde lze uvést pouze text apod. Novinkou je takzvaná funkce Osobní údaje, která zaznamená vaše základní údaje a poté se je snaží automaticky doplňovat do příslušných kolonek jiných formulářů. Největší evoluce zasáhla proces vytváření nového vlastního formuláře. Za základ lze samozřejmě vzít kterýkoliv jiný a upravit jej podle svých požadavků, nebo naopak začít takzvaně "na zelené louce". Ve verzi 3.0 je vylepšena práce s formátem tabulek či textu, rozšířily se možnosti při vkládání matematických funkcí a přibyly nové grafické prvky, které lze do formuláře zakomponovat (tvar polí apod.). Jinou metodou je vytvoření formuláře podle naskenované předlohy, tedy vložení skenu jako pozadí. Snadno "obkreslíte" příslušná aktivní pole a formulář je pak připraven velmi rychle. Hotový a vyplněný formulář lze vytisknout buď přímo do originálu (tj. jen vyplněná data), nebo kompletně i s okolní grafikou.Komentáře