FAQ Nejčastěji kladené dotazy

Software | 01.04.00

Domnívám se, že požadavek na CD nevychází z her samotných, ale z nějakéhoprogramu, který běží na pozadí. Doporučuji vydat se tímto směrem při hledání příčiny takového chován...

Domnívám se, že požadavek na CD nevychází z her samotných, ale z nějakého
programu, který běží na pozadí. Doporučuji vydat se tímto směrem při hledání
příčiny takového chování počítače. Více nemohu poradit, protože dotaz
neobsahuje bližší specifikaci zda je požadováno konkrétní CD, nebo vyskočí jen
obecné hlášení. Některé hry i po plné instalaci na disk vyžadují přítomnost CD
z licenčních důvodů občas se na něj podívají a kontrolují tak oprávněnost
užívání hry. Ve vašem případě to není příčinou, uvádím to pro úplnost.
? Právě se učím v CGI a chci si výsledky svého snažení vyzkoušet v prohlížeči.
Protože nemám připojení na Internet, nezprovozním WWW server. Zkoušel jsem MS
Personal Web Server, TingWeb a PinkNet Webserver. Pomůže mi síťová karta, a
jaký druh?
Předpokladem zprovoznění webserveru obecně je existence TCP/IP protokolu. Ten
musí být na něčem navázán, nejlépe na síťové kartě. Není to ale nutné, měl by
stačit pouze Dial-up adapter. Nainstalujte si Dial-up Networking a
nakonfigurujte si TCP/IP protokol. Poté by měl jít webserver zprovoznit a
používat z vaší stanice.
? Po instalaci Windows 98 na DOS se některé soubory špatně nainstalovaly
(pokazily se české názvy). Instaloval jsem znovu. Tentokrát to bylo OK, ale ty
špatné soubory tam zůstaly. ScanDisk mi dal možnost a já všechno uložil.
Odstranit nejdou, objevuje se chyba systému "Soubor nelze odstranit". Ve Volkov
Commanderu jsem smazal, co jsem našel. Co s tím? V registru Windows 98 je úplně
vše dvakrát, i to co jsem smazal ve Volkov Commanderu. Nejde to odstranit, vždy
to tam naskočí zpět. Jak mám odstranit Windows 98? Po odinstalaci tam zase
byla! Jak se Windows 98 zbavit, abych si zachoval BIOS, DOS a Volkov Commander?
Většina her šlape výborně. Občas se stane, že vyskočí tabulka "Výjimka z
pravidla, chyba ochranného režimu" a musím restartovat. Dále strategické hry
občas zadrhávají a někdy zamrznou.
Nevím z jakého důvodu se Windows 98 nainstalovala poprvé špatně, domnívám se,
že to způsobila dosovská FAT. Ta byla při instalaci převedena na FAT32, a proto
druhá instalace proběhla dobře. Problémem je, že nyní jsou v počítači
zaregistrovány dvě instalace. Jelikož vyčištění nefunkčních souborů by vyšlo
podstatně časově i technicky náročněji nežli nová instalace, doporučuji smazat
celý adresář Windows + adresáře jako Program Files apod. Jinými slovy vyčistit
disk od všeho, čím si jste jistý, že není vaše. Pak je třeba nabootovat ze
záchranné diskety systému Windows 98 a provést sys a: c:. Tím se obnoví systém
na pevném disku. Po restartu můžete znovu instalovat Windows 98. Máte-li
bootovatelnou CD-ROM, nemusíte systém přenášet. BIOS ovlivněn nebude, stejně
tak dosovská aplikace Volkov Commander. DOS jako takový bude nahrazen "DOSem"
operačního systému Windows 98. Díky FAT32, kterou Windows 98 používají, není
možná spolupráce s DOS 6, případně níže. K tomuto dojde vždy při instalaci
Windows 98.
? Můj starý HDD 540 se zhroutil. Nejde přeformátovat jen 99 %, a pak napíše:
"Nelze zapsat informace o formátování". ScanDisk ani NU, ani Partition Magic
nepomohly. Pak jsem disk naformátoval pod Windows 98 a projel ScanDiskem.
Vypadalo to dobře. Po dalším restartu mi ScanDisk oznámil, že nemůže rozeznat
můj starý HDD, a po najetí Windows 98 se mi objevila další jednotka s
nesmyslnými znaky a starý HDD, který měl jiné písmeno, ale fungoval normálně.
Rozdělal jsem počítač, zkontroloval všechny spoje a počítač vyčistil. Zatím vše
funguje, ale mám strach HDD používat, abych nepřišel o data.
Váš strach je oprávněný. Nikdo vám totiž nezaručí, že problém byl ve vadném
spoji nebo zaprášeném konektoru. Chcete-li disk používat, projděte jej
několikrát za sebou, např. v týdenním intervalu ScanDiskem pro Windows s
kompletním testem povrchu. Pokud vše proběhne bez chyb, můžete disku začít
důvěřovat. Stejně ale doporučuji důležitá data zálohovat častěji.
? Po vytvoření virtuální jednotky příkazem "subst" se jednotka pojmenovala po
pevném disku (WINDOWS (D:)). Jak to změnit? Šel by můj 6,4GB hard disk rozdělit
na část C: (tam by byla Windows) a na část E: (tam by byly např. programy)
jiným způsobem? Potřeboval bych k tomu nějakou speciální utilitu?
Jelikož substituce vytváří pouze logický disk na dané partition, nese jméno
této partition. S tím nelze nic dělat. Váš disk by rozdělit šel. Pokud
přistoupíte na ztrátu dat, můžete použít prostředky systému fdisk. Pokud chcete
data zachovat, musíte použít např. Partition Magic. Vždy ale budou jednotlivé
partition dostávat písmena za sebou nelze přeskočit např. D:, jak uvádíte v
dotazu. Zde si dovolím obecnější úvahu. Při rozdělování disku uživatelé
procházejí určitým vývojem. Obvykle začínají s jedním diskem C:, na němž za
chvíli vznikne "nepořádek", který by bylo vhodné nějak uspořádat. Na to jsou
dvě metody. Buď rozdělení disku pomocí fdisku na více disků s pevnou kapacitou,
nebo využití příkazu "subst". Většinou zvítězí fdisk. Je to totiž "čistší"
rozdělení, nezávislé na systému. Po čase ale uživatel zjistí, že např. disk C:
je téměř zaplněný, zatímco disk D: je ještě relativně prázdný. Kéž by šlo třeba
300 volných MB přesunout! Jenže to nejde (nyní s Partition Magic již ano).
Proto při další manipulaci s diskem uživatel volí opět jediný disk C:, ale
využívá substitucí pro virtuální rozdělení disku. Je třeba si totiž uvědomit,
co se vlastně požaduje: systém zvlášť, software zvlášť a uživatelská data
zvlášť? Nikoliv. S příchodem registru Windows nemá oddělení systému od
aplikačního softwaru význam. Aplikace se včlení do systému takovým způsobem, že
je zpravidla nelze řádně se vším všudy odinstalovat (společné knihovny, záznamy
v registru). Při těchto překážkách je nalezení adresáře aplikace to nejmenší.
Význam ale má oddělení uživatelských dat od systému a softwaru. Tato potřeba je
hlavně ve firmách, kdy je třeba např. přenést data ze starého počítače na nový
nebo data zálohovat a uživatel musí vědět, kam data ukládal. Podobné je to i na
domácích počítačích. Proto je vhodné dát si práci s počátečním nastavením jedné
nebo několika substitucí, a do tohoto "disku" ukládat všechna uživatelská data.
Pochopitelně je nutné správnou cestu k souborům uživatele sdělit také aplikacím
jako je MS Office apod.
? Měl výborný shareware Font Monster 3.5 pokračování ve vývoji? Sháním
kontaktní adresu nebo dodavatele.
Při prohledávání Internetu jsem nenarazil na novější verzi, nicméně zde je
adresa, na které je možné získat kontakt na autora:
http://www.winsite.com/info/pc/win3/fonts/fmonst35.zip/. Máte-li program
stažený regulérně, najdete tyto informace v souborech readme.txt, vendor.txt a
file_id.diz.
? Každý používá klávesnici, ale málo lidí ví, k čemu jsou vlastně tři klávesy
PrtScr/SysRq; ScrollLock; Pause/Break. Můžete, prosím, popsat jejich funkce a
možnosti? Klávesou PrtScr dokážu sejmout například obrazovku do obrázku, ale co
dělat, když chci obrazovku rovnou vytisknout?
Zmíněné klávesy mají speciální funkci, která však není určena samotnou
existencí klávesy, ale operačním systémem nebo přímo aplikací. Některé tyto
klávesy fungují pouze na UNIXu, Windows nebo DOS je nepodporují. Co jednotlivé
klávesy dělají: PrtScr (Print Screen) je určena pro tisk obrazovky přímo na
tiskárnu. Funguje již v samotném BIOSu a také v DOSu, avšak ve Windows už
nikoliv. Tam je obrazovka sejmuta do schránky a z ní je pak možné obrázek
přenést do libovolného grafického programu (což je výhodnější než přímý tisk).
Klávesa SysRq (System Request) slouží v kombinaci s jinými klávesami (např. ALT
+ další klávesa) k vyvolání určité akce systému, primárně v UNIXu. Klávesa
Scroll Lock ovlivňuje chování kurzorových šipek, opět záleží na konkrétním
operačním systému a aplikaci. Zkuste si stisknout Scroll Lock, když pracujete v
Excelu. Klávesa Pause slouží k dočasnému zastavení běhu programu. Ve Windows
nefunguje co by se pozastavovalo při multitaskingu? V DOSu funguje (i v okně)
lze např. pozastavit výpis textu na obrazovku, provádění dávky apod. Klávesa
Break (respektive CTRL + Break) slouží k zastavení programu, opět v DOSu. K
tomu lze použít i kombinaci CTRL + C.
? Když chci převést dokument z formátu T602 verze 3.00 (soubor *.602) do Wordu,
písmena se promění ve čtverečky nebo chybí sudé řádky. Nevíte, jak převést text
bezchybně?
K bezchybnému převodu souborů z T602 do MS Wordu je třeba splnit několik
podmínek. Je lépe, je-li Word český, a musí mít nainstalován filtr pro T602. V
případě českého Wordu se tento filtr instaluje automaticky, do anglického Wordu
je nutné filtr doinstalovat ručně z české verze. Soubor v T602 musí mít příponu
602. V takovém případě po otevření souboru 602 z nabídky Soubor Otevřít (při
volbě všechny typy souborů) se filtr dotáže na kódování a na to, jak naložit s
formátovacími mezerami. Po potvrzení voleb se text překonvertuje správně.
Neobjeví-li se české znaky, je třeba vybrat celý dokument (CTRL+A) a nastavit
font, který umí CE (Central Europe) skript, případně u nižších verzí Wordu
nastavit český font.
? Mám CD-ROM mechaniku BTC 40x a počítač P-II. Při vložení jakéhokoliv CD v
mechanice akorát zapraská, ale CD se nenačte. V počítači je nastavení v
pořádku. Zkoušel jsem snad všechny možnosti, i vyčistit mechaniku čistícím CD.
Nic nepomohlo, protože se CD nespustí.
Z dotazu není patrné, zda se CD "jenom" nespustí, nebo zda nelze číst vůbec.
Pokud se pouze nespustí, je třeba v ovládacích panelech zvolit Systém Správce
zařízení CD-ROM a v záložce Nastavení zaškrtnout Automatické upozornění (Auto
insert notification). Ne každé CD se musí poté spustit, záleží na tom, zda je k
tomu uzpůsobené! Pokud mechanika nepracuje vůbec, tj. z Průzkumníku se na CD
nelze podívat a nic otevřít nebo zkopírovat, je to důvod k překontrolování
jejího připojení k počítači, a poté k reklamaci mechaniky.
? Mám Intel Celeron 300A, 64 MB NV-RAM, 9,1GB HDD. Chtěl jsem znovu
nainstalovat Windows 98, a protože jsem je nechtěl přeinstalovat přímo ze
systému, zformátoval jsem hard disk. Potom jsem vložil záchrannou disketu,
kterou jsem předtím vytvořil. Vše naběhlo v pořádku, ale objevil se nápis
"Systém Windows zjistil, že pevný disk není ve formátu FAT nebo FAT32". Nejprve
jsem to ignoroval a říkal si, že se to vytvoří s instalací Windows 98. Spustil
jsem instalaci, proběhl ScanDisk a potom se objevil nápis "Vytvořte spouštěcí
oddíl MS-DOS a potom spusťte instalaci znovu". Co mám udělat? Může tam být i po
zformátování nějaký vir, který to způsobuje?
Udělejte přesně to, co vám systém Windows radí "vytvořte spouštěcí oddíl MS-DOS
a potom spusťte instalaci znovu". O co jde? Počítač po startu spustí BIOS, ve
kterém se dozví, odkud má natáhnout systém. Zpravidla je to z primary partition
HDD (lze ještě z diskety nebo z CD-ROMu). V tom případě BIOS předá řízení kódu,
jenž je zapsán v Master Boot Record (MBR). Tam je záznam o aktuálním operačním
systému jméno souboru, který dále přebírá řízení a startuje systém. Ve vašem
případě chybí onen MBR, neboli spouštěcí oddíl. Ten vytvoříte pomocí programu
fdisk. Po jeho spuštění na vás ihned začne varovně blikat s tím, že není
vytvořena aktivní partition. Aktivní partition je právě ono vytvoření MBR. Pak
je ještě třeba na disk přenést systém. To lze po startu ze záchranné diskety
příkazem sys a: c:.
? Prosím vás o radu ohledně používání Internet Exploreru 5 US pod Windows 98 US
verze. Prohlížím-li si stránky na Internetu on-line, potom vypnu spojení a chci
si prohlížet tyto stránky off-line v History, jsou některé z nich přístupné k
prohlížení a některé jsou vysvíceny světleji a off-line nepřístupné. Lze někde
v IE5 nastavit, aby všechny zhlédnuté stránky on-line byly také zhlédnutelné
off-line?
Váš postup není špatný, ale protože jsou některé HTML stránky dynamické (např.
asp), neukládají se do "History" celé. Také zcela nestažené stránky se chovají
tak, že při off-line přístupu k nim se chtějí připojovat. Aby byly všechny
stránky zhlédnutelné off-line, je třeba danou adresu zavést do Favorites a
odtud zvolit Make available off-line. Pak si můžete zvolit hloubku stahování do
úrovně 3, a ještě můžete určit, zda se má obsah stránek stáhnout ihned nebo v
danou hodinu, případně periodicky. Nevýhodou takovéhoto postupu je, že se
stáhne úplně vše (pochopitelně za delší dobu a více peněz), což mnohdy ani
nebudete potřebovat.
? Jakým způsobem lze nastavit v Outlook Express 5.0, Outlook 2000 nebo jiném
vhodném poštovním klientovi, aby se po příchodu zprávy s přílohou (např. ve
formátu *.txt), pomocí pravidel pro zprávy či jiným způsobem, tato příloha
uložila do reálně existující složky ve stejném formátu jak přišla? Potřeboval
bych totiž tyto přílohy v původním formátu dále přebírat a zpracovávat.
Přiznám se, že tomuto dotazu příliš nerozumím. Přijde-li do MS Outlook zpráva s
přílohou, je tato označena ikonou podle aktuálního přiřazení ikon k typům
souborů. Kliknutím pravým tlačítkem na tuto ikonu a volbou Uložit jako můžete
soubor-přílohu uložit do libovolného adresáře na disku, samozřejmě v tom
formátu, v jakém byl soubor před posláním. Pošta (jakýkoliv klient a server)
nemodifikuje formát posílaného souboru. Chcete-li, aby se přílohy automaticky
extrahovaly do adresářové struktury disku, určitě vás zklamu. Nevím o poštovním
klientu, který by to dokázal, a nevidím ani důvod, proč by to klient měl umět.
Přílohy bývají komentovány ve vlastní zprávě, a co by se dělo s těmito
komentáři? Ještě pro ucelení informace i samotnou zprávu (včetně příloh) lze
uložit na disk. Lze to provést pouhým přetažením zprávy z Outlooku do
adresářové struktury Průzkumníka. K otevření této zprávy (např. na jiném
počítači) musí být instalován odpovídající klient, zde tedy MS Outlook.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.