FAQ - nejčastěji kladené dotazy

Software | 01.07.03

? Můžete mi říct, jakou funkci mají dočasné soubory, a je-li bezpečné je smazat? Dočasné soubory vytvářejí nejrůznější programy tehdy, potřebují-li si na určitou dobu uložit n...

? Můžete mi říct, jakou funkci mají dočasné soubory, a je-li bezpečné je smazat?

Dočasné soubory vytvářejí nejrůznější programy tehdy, potřebují-li si na
určitou dobu uložit nějaká data. Jak napovídá už jejich jméno, nejsou tyto
soubory určeny k tomu, aby byly na pevném disku uloženy trvale. Většinou je
program, který je vytvořil, také smaže. Nejčastějším důvodem, proč k tomu
nedojde, je, že daný program spadne dříve, nežli může data smazat.

Neexistují ale žádná pevná pravidla, kterými by se použití složky s dočasnými
soubory řídilo. Při instalaci některých programů jsou vytvořeny dočasné
soubory, potřebné k dokončení instalace po restartu počítače. Občas dojde k
tomu, že instalační program zapomene tyto soubory smazat. Dá se však téměř s
jistotou říci, že jakékoli dočasné soubory starší několika dní můžete bez obav
smazat manuálně.

Ve Windows 95, 98 a Me jsou obvykle dočasné soubory uloženy ve složce
C:\Windows\Temp, pokud jste sami nezměnili nastavení tak, aby byly ukládány
jinde. Používáte-li Windows XP, najdete tyto soubory ve složce C:\Documents and
Settings\\Local Settings\Temp. Existuje celá řada nástrojů,
které nabízejí možnost snadného odstranění nepoužívaných dočasných souborů. Je
však celkem jednoduché si poradit i bez nich. Otevřete v Průzkumníku složku s
dočasnými soubory, klikněte na hlavičku sloupce Změněno, abyste seřadili
soubory podle data, a pak smažte všechny soubory starší než pár dní. Pokud se
během několika hodin neprojeví žádné negativní následky, můžete proces dokončit
vysypáním Odpadkového koše.? Používám počítač s operačním systémem Windows 98SE, spolu s programy
Microsoft Office 97 a Outlook Express 6.0. Nejde mi nastavit Outlook Express
jako výchozí program pro e-mail, což způsobuje problémy v dalších programech. V
menu Nástroje, Možnosti je na záložce Obecné napsáno, že tento program není
výchozí pro zpracování pošty. Kliknu-li na tlačítko Nastavit jako výchozí,
program se tváří, jako by nastavení proběhlo úspěšně. Když ovšem znovu záložku
Obecné otevřu, stojí tam opět, že program není nastaven jako výchozí. V čem je
problém?

S těmito potížemi se někdy setkávají uživatelé, kteří ještě stále používají
Office 97. Tento program mění některé hodnoty v registru a tím znemožňuje, aby
byl Outlook Express nastaven jako výchozí program pro zpracování pošty. Problém
můžete odstranit tak, že zaregistrujete Outlook Express. V nabídce Start
vyberte položku Spustit a do okénka vepište následující text:

"C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" /reg

Text musí být přesně v tomto formátu včetně uvozovek, protože cesta k souboru
msimn.exe obsahuje mezery. Poté spusťte Internet Explorer a v menu Nástroje,
Možnosti Internetu, Programy nastavte Outlook Express jako výchozí program pro
zpracování pošty.? Mám ve zvyku nechávat počítač zapnutý, pouze ho přepnout do spánkového
režimu. Jednou se mi stalo, že se počítač odmítl probudit a po restartování se
mi objevila hláška s otázkou, zda si přeji zakázat spouštění spánkového režimu.
Neprozřetelně jsem zvolil Ano, a ztratil jsem tak možnost systém do spánkového
režimu přepínat. Jak ji mohu získat zpátky?

Otevřete okno Ovládacích panelů a poklepte myší na ikonu Systém. Na záložce
Správce zařízení expandujte položku Systémová zařízení. Uvidíte-li v seznamu
položku podpory APM (Advanced Power Management), vyberte ji a klikněte na
tlačítko Odebrat. Počkejte, až se objeví výzva k restartování, a počítač
restartujte.

Z okna Ovládacích panelů spusťte Průvodce přidáním nového hardwaru. Pokud se
Průvodci podaří úspěšně nainstalovat podporu APM, měla by se vám tím vrátit i
možnost přepínat počítač do spánkového režimu. Jestliže Průvodce podporu APM
nenainstaluje, jedná se možná o problém v systému. V případě, že podpora APM
byla nainstalována, ale počítač stále nenabízí možnost přepnutí do spánkového
režimu, zkuste ve Správci zařízení odebrat Standardní řadič disketových
jednotek (pod položkou Řadiče disketových jednotek) a restartovat počítač. Při
spuštění Windows systém detekuje řadič disketových jednotek a znovu nainstaluje
jeho ovladač. Přitom dojde k vyčištění některých údajů v registru, které mohou
bránit přepnutí počítače do spánkového režimu.

Jestliže ani poté nenabízí počítač možnost spánkového režimu, zkuste
následující kroky. Spusťte editor registrů (v nabídce Start vyberte položku
Spustit, vepište regedit a potvrďte klávesou Enter). Rozviňte následující
složky: Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VXD. Vyberte
složku Vpowerd a zkontrolujte, zda obsahuje hodnoty s názvem Flags a
SuspendFlag. Je-li velikost hodnoty Flags rovná nebo vyšší než 200, odečtěte od
její současné velikosti 200 a nastavte novou hodnotu. Pokud není hodnota
Suspend-Flag nastavena na nulu, změňte ji. Restartujte počítač.? Chtěl bych svému synovi věnovat na kolej svůj starý počítač. Smazal jsem
hesla i osobní soubory, ale doslechl jsem se, že je možné tato data i po
smazání zrekonstruovat. Je to pravda, a pokud ano, jak tomu mohu předejít, aniž
bych musel přeformátovat pevný disk?

Ano, skutečně tomu tak je. Na trhu je celá řada utilit pro bezpečné mazání dat
z pevného disku. Tyto programy lze ale efektivně použít pouze v okamžiku, kdy
citlivá data mažete.

Máte-li obavy, že by mohlo dojít k rekonstrukci smazaných dat, jediným
spolehlivým způsobem, jak tomu zabránit, je přeformátování disku a nová
instalace Windows i všech ostatních aplikací. Dokonce i potom mohou na volné
části disku zůstat zbytky starých dat. Odborníci tvrdí, že jediným opravdu
spolehlivým způsobem, jak zajistit, aby data neupadla do nepravých rukou, je
fyzické zničení disku.

Pokud však váš disk neobsahuje státní tajemství nebo velmi cenné obchodní
informace, není pravděpodobné, že by si někdo dal práci s rekonstrukcí
smazaných souborů. Ujistěte se, že na disku nezůstaly žádné zálohovací soubory
nebo image vytvořené programy, jako jsou Norton SystemWorks nebo GoBack, které
mohou obsahovat kopie smazaných souborů.

Pochopitelně nezapomeňte vysypat Odpadkový koš, a poté disk defragmentujte. To
by mělo bloky s fragmenty smazaných souborů dostatečně zpřeházet a znemožnit
snadnou rekonstrukci pomocí programů, jako jsou Norton SystemWorks.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.