FAQ - nejčastěji kladené dotazy

Software | 01.04.03

? Potřebuji si zpracovat přehled o hardwaru PC. Ve Windows je to možné pomocímožnosti Tento počítač Vlastnosti Správce zařízení Tisk. Takto se vytiskne množství informací, resp. je t...

? Potřebuji si zpracovat přehled o hardwaru PC. Ve Windows je to možné pomocí
možnosti Tento počítač Vlastnosti Správce zařízení Tisk. Takto se vytiskne
množství informací, resp. je tu možnost tisknout do souboru jméno.prn. Tento
soubor bych chtěl po uložení editovat a odstranit z něho informace, které mě
nezajímají informace jsou velmi podrobné. Problém je v otevření souboru po jeho
uložení. Žádný program neumí otevřít soubor s koncovkou prn. Také bych chtěl
získat automatizovanou formou přehled o nainstalovaných programech v PC, abych
je nemusel ručně přepisovat, jen nevím jak na to.

Soubor .prn je určen pouze k dodatečnému poslání na stejný typ tiskárny, pro
jakou byl vytvořen. V systému neexistuje nástroj, jakým tento soubor editovat.
Existuje software třetích stran, jako např. Monarch
(http://hallogram.com/monarch/) nebo GhostScript, ale mnoho jich není a nejsou
zadarmo. K inventarizaci počítačů na síti existují také různé nástroje, od těch
robustních pro podnikové sítě (např. Microsoft SMS Server) až po malé
prográmky, které lze spustit jednorázově a dobrat se nějakého reportu. Opět zde
platí, že nic není zadarmo. Vybrat si můžete na internetu po zadání textu "PC
Inventory" např. do vyhledávače Altavista.? V PC WORLDu 2/2003 jste uvedli FAQ ohledně vypínání PC ze sítě (odpojení ze
sítě) a možnosti vybití baterie a poškození BIOSu. Přiznám se, že jsem právě
popsaným způsobem vypínal své PC, protože když jsem jej nechal zapnuté v síti,
občas se samovolně spustilo. Na základě vaší odpovědi v PC WORLDu jsem zjistil,
že se PC samovolně zapíná v souvislosti se zapnutím jiného spotřebiče v obvodu,
např. lednice, žárovky apod. Vyzkoušel jsem jej tedy v jiném elektrickém obvodu
(bytě), a dělalo to samé. Je problém v nastavení BIOSu? Pokud ano, jak jej
změnit?

Samovolné zapínání PC špičkou po síti může signalizovat závadu ve zdroji. Může
ale také docházet k různým interferencím, např. že se špička naindukuje na
telefonní kabel nebo na kabel LAN, a interní modem, resp. síťová karta pak
falešně probudí počítač. Je tedy nutné odlišit případy, kdy počítač probouzí
(vlivem elektromagnetické špičky) periferní zařízení, nebo zda spustí samotný
zdroj. Pokud dojdete k závěru, že je to zdroj, nechte si jej opravit. Mohlo by
dojít k rozsáhlejší poruše a ke zničení např. základní desky apod. Ještě
poznámka síťová karta nebo modem dokáží probudit počítač, i když je vypnutý
způsobem ShutDown (a ne jen Standby). Kdyby servis seznal, že zdroj je v
pořádku, máte pravděpodobně nestabilní síť 230 V. V tom případě doporučuji
předřadit před počítač nějakou levnou UPS, která špičky spolehlivě zastaví. Tím
si ochráníte počítač před možným zničením. Uvádíte ale, že jste počítač zkoušel
v různých sítích, takže toto doporučení spíš bude pro ostatní čtenáře s
podobným problémem.
Jak zasílat dotazy do rubriky FAQ

Při tvorbě rubriky FAQ se často setkáváme s tím, že dotazy čtenářů neobsahují
dostatečné informace o konfiguraci počítače, které jsou zásadní pro správné
rozpoznání problému. Chápeme, že vypisování všech systémových informací je
složité a zdlouhavé, proto na našem CD pravidelně uveřejňujeme program, s jehož
pomocí lze snadno a rychle zjistit všechny potřebné údaje a navíc je uložit do
jediného textového souboru. Program SiSoft Sandra, stejně jako přehledný
obrázkový návod, jak s ním pracovat a odesílat hlášení k nám do redakce,
najdete na našem CD v adresáři Topware.? Můj problém spočívá v tom, že když se přes normální telefonní linku připojím
k internetu, tak se mi v oznamovací oblasti vedle hodin neobjeví ikona
připojení. Z toho důvodu nemůžu zjistit, jaký je konkrétní přenos, nebo se
nemůžu okamžitě odpojit. Dá se to nějakým způsobem nastavit, nebo Windows XP
Professional tuto funkci vůbec neobsahují?

Windows XP tuto funkci obsahují, pouze ji standardně neindikují známou ikonou.
Otevřete si vámi nadefinované telefonické připojení (Start Nastavení Síťová
připojení ...). Zvolte Vlastnosti a dole zaškrtněte okénko "Po připojení
zobrazit ikonu v oznamovací oblasti".? Vážená redakce, prosím, poraďte mi, jak bych mohl sdílet soubory s někým přes
internet (pouze s určitými lidmi!!!). Nechci, aby tomu bylo jako např. u
Napsteru, ve kterém se mohl každý ke mně připojit. Zkrátka potřebuji mít
soubory na svém PC a pouze umožnit některým dobrým známým stáhnutí mých
nasdílených souborů přes internet (nebo naopak), např. po zadání IP,
uživatelského jména, hesla apod. Nechci to dávat někam na server. Existuje na
to nějaká utilita (i pro jiná PC)?

Abyste mohl přes internet sdílet svá data, musíte provozovat ftp nebo web
server. To se dá poměrně snadno, buď si z internetu stáhnete software pro
provozování ftp nebo web serveru, nebo si z Windows nainstalujete Personal Web
Server. V různých verzích Windows se tyto služby jmenují jinak, pod Windows XP
je naleznete pod názvem "Internetová informační služba". Konfigurace těchto
služeb však není jednoduchá a vyžaduje aspoň základní znalosti o síťové
struktuře a o zabezpečení sdílených dat (pro různé uživatele jak potřebujete).
Vyskytuje se zde totiž mnoho komponent, které do sebe zapadají a navazují jedna
na druhou. Když se vše podaří, musíte dát vědět druhé straně, že jste na
internetu. To lze buď jednorázově (například mobilním telefonem nebo e-mailem)
při každém připojení se na poskytovatele, nebo je možné využít DNS služeb
určitých serverů, kde se vašemu stroji jednou přidělí jméno a automaticky se
udržuje platná IP adresa, která se mění s každým připojením k poskytovateli.
Pro orientaci lze uvést např. adresu www.dns2go.com. Ještě se zmíním o variantě
umístit svá data pro sdílení na cizí server. Vy sice tuto možnost odmítáte, má
však své výhody. Předně uživatele zajímající se o vaše data netrápí, zda jste
momentálně on-line. Vás nemusí naopak trápit problémy se zabezpečením vašeho
počítače proti neoprávněnému vstupu a zejména s konfigurací přístupu "pouze pro
někoho". Nevím jak je to se zaheslováním obsahu na veřejném (myšleno
bezplatném) datovém serveru, ale domnívám se, že byste našel poskytovatele,
který toto umí. Obvykle se také dostanete k log-záznamům, kde máte jakýsi
přehled o provozu na vašem datovém prostoru.? Vlastním stařičký počítač s BIOSem, který nepodporuje bootování z CD-ROM.
Potřeboval bych do něj ale nahrát nějaký operační systém. CD-ROM nedetektuje
ani BIOS, ani DOS.

V některých případech nevadí, že CD-ROM není v BIOSu detekována. Zkuste použít
spouštěcí disketu systému Windows 98, tam se zkouší několik "standardních"
ovladačů CD-mechanik, snad se něco ujme. Pokud ne, pak musíte vyhledat
webstránky výrobce mechaniky a stáhnout si odtud driver pro DOS, bude-li k
dispozici.? Obracím se na vás s jednou malou prosbou. Chtěl bych vás požádat, jestli
byste mi nemohli vysvětlit pojem DMA přenos, jeho princip atd. Nebo mi aspoň
sdělit adresu na stránky, kde bych se o tom mohl něco dočíst.

Princip přenosu DMA (Direct Memory Access) je v tom, že data z periferního
zařízení tečou přímo do určité oblasti paměti RAM, bez přičinění procesoru. K
tomu musí mít zařízení DMA kontrolér. Standardní periferie (FDD, COM porty
apod.) tento kontrolér nemají, a proto musejí k přesunu dat do paměti využívat
procesor. To samozřejmě zdržuje, a proto byl pro rychlejší periferie (CD,
apod.) vymyšlen přístup DMA, který obchází procesor a umožňuje mu v tu chvíli
dělat něco jiného (nesmí však přitom vstoupit na sběrnici, neboť tam tečou data
z/do periferního zařízení). Proč to tak zdržuje, když procesor stejně nemůže
komunikovat? Je to proto, že na přesun bloku dat z periferie do paměti je třeba
několika instrukcí (adresovat I/O port, přečíst blok dat do procesoru,
naadresovat paměť, přesunout data z procesoru do paměti a znovu dokola),
zatímco u DMA je instrukcí nepoměrně méně a zajišťuje je DMA kontrolér (vyžádat
si DMA přístup, naadresovat paměť, přesunout data, ohlásit konec přesunu).
Ohlasy čtenářů

? Reaguji na dotaz z PC WORLDu 02/03 týkající se instalace Windows XP
Professional a chyby "Instalační program nemohl nainstalovat katalog
produktů...". Před instalací je potřeba nastavit systémové datum na 1.2.2002.
Instalace poté proběhne bez problémů. Při prvním spuštění Windows nastavte
datum na aktuální.

Ondřej Pekárek? Reaguji na dotaz čtenáře z čísla 12/2002, ohledně pomalu nabíhajících ikon na
plochu ve Windows XP. Vaše připomínky jsou samozřejmě správné, ale v XP také
existuje soubor IconCache.db, který se po smazání a restartu znovu vytvoří, a
po dalším restartu už ikony nabíhají okamžitě. Stačí soubor vyhledat a smazat.

Richard Tetamenti? Vážená redakcia, v čísle 1/2003 PC WORLDu som si prečítal na stránke 60
problém čitateía s trhaním obrazu pri používaní strihového programu Ulead Media
Studio 6.5. Nakoíko sám tento program používam, mal by som k zverejnenej
odpovedi pár pripomienok. Súhlasím s tým, čo bolo napísané v odpovedi. Z toho,
ako bola napísaná otázka čitateía, ale usudzujem, že čitateí robí chybu v
niečom inom. Program Ulead Media Studio dokáže prehrávať zostrihaný videosúbor
dvoma spÖsobmi. Ak máte silný stroj, mÖžete prehrávať súbor do videokamery
priamo z časovej osy. Vtedy počítač prevádza rendering a nadpájanie
jednotlivých častí priamo pri prehrávaní. To podía mojich skúseností aj na
silných strojoch spÖsobuje nepravidelné trhanie v obraze. Výhodnejšie je teda
používať druhý spÖsob, ktorý garantuje kvalitný obraz bez trhania je to
vygenerovanie celého výsledného súboru na disk. Výsledkom je jeden veíký súbor,
ktorý potom mÖžete preniesť do kamery. Pri tomto druhom spÖsobe vÖbec nevadí,
aký máte rýchly disk, či procesor. Samozrejme čím slabší stroj, tým to
generovanie trvá dlhšie, ale inak je kvalita zaručená. Na transport tohoto
súboru do kamery je v menu špeciálna položka. V tomto prípade sa už počítač
nezaoberá renderingom a nadpájaním jednotlivých scén, transport na pásku je bez
trhancov, ovplyvňuje ho iba rýchlosť pevného disku, ktorá by mala byť 7 200
rpm. Niektoré disky s 5 400 rpm nestíhajú dodávať potrebný datový tok na port
FireWire, ktorým tečú videodáta do kmery, čo spÖsobuje výpadky obrazu. Je to
ale dosť závislé aj na radiči FireWire. Kvalitnejšie radiče, ktoré majú aspoň
malú vlastnú cache pamäť, to stíhajú aj na diskoch 5 400 rpm. Rozhodne ale
odporúčam disk 7 200 rpm.

Robert Barát
? Měl bych na vás jeden dotaz. V posledním čísle vašeho časopisu jsem pročítal
sekci FAQ nejčastěji kladené dotazy a v jedné odpovědi na dotaz se odpovídající
zmiňuje o tom, že časem uživatel přijde na to, že je lepší disk nerozdělovat.
Mohl bych se vás zeptat, jaká pro a proti jsou tedy u rozdělování disku na více
oddílů? Já mám zkušenosti takové, že když mi spadne systém, tak zformátuji
pouze C: a na ostatních discích nepřijdu o data, a i když musím většinu
programů instalovat znova, tak si nemusím pamatovat, kde jsem jaký program měl
a jen ho přeinstaluji do původní složky. Já to beru tak, že co člověk to názor
(zkušenost), a proto bych byl rád kdyby mi člověk, který na tu otázku
odpovídal, sdělil jeho zkušenosti a názory na toto téma.

Máte pravdu v tom, že co člověk to názor a zkušenost. Já jsem dospěl právě ke
zkušenosti jednoho disku, a věřím, že se mi podaří zdůvodnit proč. Nejprve jsem
byl zastáncem rozdělení disku, protože jsem ten typ uživatelů, kteří vyžadují
důsledné oddělení svých dat od systému a softwaru. Jelikož jsem v té době
působil jako správce sítě na univerzitě, bylo rozdělení výhodné i z toho
důvodu, že se dal kontrolovat např. počet souborů na systémovém disku a jeho
zaplnění, a tak se bránit nežádoucím zásahům studentů nebo virů. Jak i vy
uvádíte, pokud se zhroutil systém, disk C: se zformátoval a po síti se na něj
přelil správný obraz bez nutnosti instalace. Potud to vypadá výhodně. Každé
rozdělení disku však s sebou nese i zásadní rozhodnutí "jak rozdělit", tj.
kolik GB nechat pro C: a kolik pro data, případně další oddíly. Toto rozdělení
je v zásadě nevratné. Můžete namítnout, že dnes existují programy jako
Partition Magic apod., které umějí měnit velikosti partitions beze ztráty dat,
já zase mohu oponovat, že už jsem se setkal (i zde v dotazech) s tím, že po
takovém přelití dotyčný přišel o všechna data. Zde dodržuji zásadu, že pokud
systém sám (Microsoft, Novell, Linux atd.) nenabízí nástroj na přesouvání
partitions i s daty, nepouštím na disk software třetích stran. Jak obecně platí
(viz licenční ujednání), výrobce softwaru nikdy za nic nemůže, a o svá data
přijít nechci. Z toho důvodu jsem se stal zastáncem jedné partition na disku.
Tento způsob totiž má jen výhody. Důsledného oddělení dat od systému lze
jednoduše docílit použitím substituce nad jeden zvolený adresář (např.
C:\DATA). Příkaz subst existuje ve všech systémech Windows, jen u NT a XP je
třeba vytvořit dávku a tuto spouštět v All Users\Startup, jinde jej lze v zadat
v autoexec.bat. Obrovskou výhodou je, že při instalaci nového softwaru vás
nepálí hranice velikosti systémové partition. Teď co s problémem, když spadne
systém nelze formátovat disk. Je to ale nutné? Moje odpověď zní, že není.
Všechna data mám v C:\DATA a zbytek můžu nekompromisně vymazat. Uznávám, že se
to dělá hůř z DOSu, obvykle je dobré mít na disketě např. Volkov Commander
apod. a mazat pomocí něj. Instalace nového systému neporuší data, u NT a XP je
třeba dát pozor, abychom zvolili instalaci na již existující partition. Závěrem
chci říci, že každé řešení je kompromisem a něco stojí, tudíž některým vyhovuje
jeden systém a jiným zase druhý právě podle toho, co oni sami považují za
složitější nebo jednodušší.? Chtěl bych se vás zeptat na pár věcí ohledně Windows 2000: Je pravda, že
Windows 2000 jsou stabilnější než Windows Me? Na svém PC mám Me, jak můžu
nahrát Windows 2000 bez toho, abych musel formátovat disk? (Chci aby všechny
programy na mém disku zůstaly, jen chci místo Me nahrát Windows 2000). V čem
jsou Windows 2000 lepší než Me? Pojede bez problému ISDN linka (myslím pod
Windows 2000)? Kolik místa zabírají? Je herní výkon pod 2000 stejný, jako pod
Me? Se sousedem máme místní síť. On má XP. Viděla by se naše PC, kdybych si
místo Me nahrál 2000? Pojedou mi pod 2000 hry jako NHL 2003, FIFA 2003, Hitman
2 nebo The Sims?

Windows 2000 jsou postavena na technologii NT, čímž jsou předurčena spíše pro
podniky a organizace se sítí LAN. Co se týká stability, mohu z vlastní
zkušenosti říci, že jsou stabilnější než systémy Windows 9x/ Me. Pokud už dojde
k chybě aplikace, je tato bezpečně odstavena od systému a nezasáhne do dalších
běžících aplikací. U Windows 9x/Me dojde zpravidla k nabourání nějaké části
systému, a k obnovení správné činnosti je nutno restartovat. Windows 2000 se
nemají příliš ráda s hrami. Neodpovím vám konkrétně, které hry jedou a které
ne, ale na Windows 2000 oproti "ne NT" systémům zdaleka neběží všechny hry. Je
to dáno tím, že požadavek stability s sebou nese důslednější kontrolu činnosti
aplikací a systém zamezí nekorektním přístupům k periferiím nebo nestabilním
programovým smyčkám. Co se týká ISDN linky, zde není problém. Windows 2000
stejně jako Windows Me jsou PnP a ovladače k oběma systémům pro různé periferie
jsou běžně dostupné. Místní síť s Windows 2000 také není problém, jenom
nastavení je trochu jiné nežli ve Windows 9x/Me. Co se týká velikosti, Windows
2000 a XP se instalují celá, na rozdíl od Windows 9x/Me. Je to proto, aby
odpadla "diskotéka" při doinstalaci např. tiskárny nebo modemu. Zaberou tedy o
trochu víc místa, ale kolik přesně nevím. Ostatně není to příliš důležité, při
instalaci si setup zjistí potřebnou velikost a informuje uživatele. Nyní k
vašemu požadavku "záměny" Windows Me za Windows 2000 bez nutnosti instalovat
aplikace. Uvědomte si, že Windows jsou operační systém, na kterém běží
aplikace. Při jeho změně je tedy vše jinak a aplikace se musejí nainstalovat
znovu. Bez toho to nejde. Pokud chcete Windows 2000 vyzkoušet a máte velký
disk, můžete spustit instalaci pod současnými Windows Me. Dojde k tomu, že se
vás instalátor zeptá, zda chcete Windows upgradovat, nebo zda si chcete
zachovat původní Windows a Windows 2000 nainstalovat do jiného adresáře.
Nesmíte povolit provedení upgradu partition na NTFS. Po instalaci se nastartuje
bootmanager z Windows 2000 a nabídne volbu operačního systému. Nicméně aplikace
musíte nainstalovat znovu, aby je systém znal. Zejména jde o MS Office. Ostatní
aplikace můžete pod Windows 2000 zkusit spustit, a pouze pokud nepoběží, je
třeba je nainstalovat. Pozor na to, že na disku už jednou jsou pro systém
Windows Me, a jejich instalace do stejného adresáře pro Windows 2000 je může
pro systém Windows Me zneprovoznit.? Občas si kupuji váš časopis PC WORLD, a pokaždé tam najdu nějakou užitečnou
věc. Tak se vás chci zeptat jestli jste vydali, nebo ještě vydáte nějaký
program, abych mohl přes modem, mikrofon a zvukovou kartu volat na nějaké číslo
telefonní linky nebo i mobilu. Důležité je, abych nemusel zdvihat sluchátko od
normálního telefonu, ale abych mohl hovořit s účastníkem rovnou přes zvukovou
kartu, mikrofon a modem.

Musíte mít tzv. "Voice" modem, to je hardwarový předpoklad. Pak můžete použít
aplikaci Phone Dialer z Windows, nebo můžete využít programy dodávané s modemem
či si nějaký takový program můžete stáhnout z internetu. Více se dozvíte z
Nápovědy k daným programům, kde zjistíte, jak s programy pracovat (aspoň v
případě aplikace Phone Dialer).Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.