FAQ - nejčastěji kladené dotazy

Software | 01.07.02

? Chcel by som sa opýtať kde sa dá nastaviť, aby pri štarte počítača zaploklávesu NumLock. V BIOSe som zmenil na numlock=on, ale pri štarte Windows 2000 Professional to vždy zhodí. Na ...

? Chcel by som sa opýtať kde sa dá nastaviť, aby pri štarte počítača zaplo
klávesu NumLock. V BIOSe som zmenil na numlock=on, ale pri štarte Windows 2000
Professional to vždy zhodí. Na počítači mám aj Windows 98, tam je to bez
problémov.

Řešení tohoto problému je jednoduché, stačí upravit následující záznamy v
registrech takto:

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
"InitialKeyboardIndicators"="2" [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]
"InitialKeyboardIndicators"="2"

Fungovalo to spolehlivě v systému Windows NT4 a systém Windows 2000 se v
tomto ohledu chová stejně.?Jak zasílat dotazy do rubriky FAQ

Při tvorbě rubriky FAQ se často setkáváme s tím, že dotazy čtenářů neobsahují
dostatečné informace o konfiguraci počítače, které jsou zásadní pro správné
rozpoznání problému. Chápeme, že vypisování všech systémových informací je
složité a zdlouhavé, proto na našem CD pravidelně uveřejňujeme program, s
jehož pomocí lze snadno a rychle zjistit všechny potřebné údaje a navíc je
uložit do jediného textového souboru. Program SiSoft Sandra, stejně jako
přehledný obrázkový návod, jak s ním pracovat a odesílat hlášení k nám do
redakce, najdete na našem CD v adresáři Topware.? Při instalaci IE 5.0 od Worldonline vždy vyžaduje u nich registraci účtu.
Chtěl bych tento krok nějak obejít (mám již nakonfigurovaný účet u Quick).

Dotaz je velmi stručný a nepopisuje, ve kterém okamžiku je požadována
registrace účtu. Domnívám se, že je tomu až na konci skutečné (souborové)
instalace Internet Exploreru, takže navrhuji tento bod přeskočit. Pokud se tím
ukončí "instalace", ukončí se ve stavu konfigurování a to lze udělat posléze
ručně pomocí položky Nástroje Možnosti Internetu. Nesmíte však pustit
průvodce (Wizard), protože ten bude nastaven na Worldonline. Je možné, že se
kvůli stručnosti dotazu mýlím. V tom případě uvítáme správnou odpověď od
některého z vás, čtenářů.? Při spouštění Windows Me se objeví okno RUNDLL a v něm je napsáno: Proces
Rundll způsobil chybu v souboru MMSYSTEM.DLL. Po odkliknutí se objeví okno:
Keyscan a v něm je napsáno: Proces Keyscan způsobil chybu v souboru
MMSYSTEM.DLL. Po odkliknutí Windows normálně naběhnou a vše funguje jak má.
Proč se to stále objevuje? Při psaní tohoto dotazu nešlo psát česky. Tento
mail je dopsán v Outlooku, protože při určitém počtu písmen nelze psát dále.

Píšete, že vše funguje jak má, ale čeština nejde. Problém je s klávesnicí,
resp. se softwarem komunikujícím s klávesnicí. Rundll je podprogram systému,
jenž má na starosti ošetření dialogových oken, kterými určitý proces
komunikuje s uživatelem (typicky mají tato okna tlačítka Ano/Ne/Storno/Next
apod. plus nějaký výběr z možností). Ve vašem případě musíte zjistit, k čemu
patří program, resp. proces Keyscan, a tento software buď přeinstalovat, nebo
jej odinstalovat, není-li důležitý.Ohlasy čtenářů:

Dobrý den, chtěl bych reagovat na článek z FAQ PCW 5/02. Čtenář se ptá, jak
vrátit zpět startovací logo systému Windows 98, které změnil programem XrX
Logo Utility.

V odpovědi se správně píše, že je logo uloženo v souboru Logo.sys v kořenovém
adresáři. Vrácení původního obrázku je ale možná jednodušší, než si čtenář
myslel: stačí soubor Logo.sys jednoduše smazat, a Windows si automaticky
nastaví standardní logo. Soubor je tedy v kořenovém adresáři jen tehdy, když
máte logo změněné na vlastní obrázek.

Pokud by někdo chtěl změnit i vypínací obrázky s hláškami "Činnost systému
bude nyní ukončena" a "Nyní můžete počítač bezpečně vypnout", první obrázek má
cestu c:\windows\logow.sys a druhý c:\windows\logos.sys. V tomto případě ale
pro návrat k původnímu obrázku nestačí soubory smazat, musíte mít vytvořenou
zálohu.

Ještě zopakuji, že se ve všech případech se jedná o obrázky ve formátu BMP 320
x 400 bodů o 256 barvách, s příponou změněnou na .sys.

Vratislav Blažek Gumba? Jsem připojen na Contactel. Při připojení se dvakrát kontroluje heslo, což
připojení prodlužuje.

Zrušte políčko "Přihlásit se k síti" v nastavení telefonického připojení v
záložce "Typy serverů", tak jak ukazuje obrázek. Dojde pouze k autentifikaci
na straně modemu, ale už ne ze strany sítě (např. doménového kontroléru, který
stejně není přítomen).? Po rozdelení disku na 3 časti fdisk-om, naformátovaní (partície veíkosti cca
5, 28 a 5 GB) a inštalácii Windows 98 a ostatných zariadení mi po čase (cca
1-2 dni) "zmizla" posledná partícia E disk. Pozeral som aj v informáciách
fdisk-u, ako mám rozdelený disk ukázalo sa, že primárna partícia má 5 GB a v
rozšírenej je len jedna logická jednotka do veíkosti 28 GB. Zvyšok disku akoby
bol nenaformátovaný. Tak som to urobil všetko znova, a dopadlo to tak isto.
Pri prezeraní disku v takomto stave Ranish Partitoin Managerom sa mi ukázala
log. jednotka E akoby rozsypaná na 5 častí (samozrejme všetky boli vysvietené
červeným písmom) s nejakými ochybnými údajmi. Potom som skúšal rozdeliť tak
isto disk Ranish Partition Managerom (FAT32) všetko fungovalo bezchybne tiež
asi deň dva. Ani po opakovaných pokusoch sa mi to nepodarilo sprevádzkovať na
dlhšiu dobu. Potom sa mi raz stalo to, že sa mi v troch diskoch (aj na
systémovom, v adresári Windows) objavili nejaké nezmyselné adresáre a súbory,
ktoré sa nedali otvoriť, a systém uvádzal veíkosť všetkých adresárov 289 GB
(na 28GB disku). Skúsil som naformátovať aj kamarátov disk, napojený ako slave
takisto sa mu po čase vytvorili nejaké nezmyselné adresáre a disk "vypadal byť
väčší", než v skutočnosti je. V čom by mohla byť chyba? MÖže to byť radič na
zákl. doske, alebo vadný disk? Alebo musím použiť k tomu disku nejaký
originálny program (napr. od Maxtoru) na jeho rozdelenie? Je jedno, akým
softom sa delí a následne formátuje disk?

Příčin může být několik. BIOS může mít problémy s detekováním disku. Ve
starších BIOSech bylo možné (nutné) nastavit parametry disku podle výrobce, a
pokud se nastavily nesprávně, vedlo to přesně k takovýmto chybám. Nové BIOSy
si umí parametry hard disku najít samy (přečtou si je z jeho firmwaru). Pokud
BIOS neumí pracovat s disky většími než 8 GB a nelze jej upgradovat, pak je
nutné použít utilitu od výrobce, která BIOS obejde. Pokud toto používáte,
podívejte se na stránky výrobce, zda není k dispozici upgrade. Další příčinou
může být řadič disku, který si občas něco "vymyslí", a to pak vede k chybným
zápisům a k chování, jež popisujete. Příčinou poruchy může být i přehřívání
stroje uvádíte, že se disk rozsype asi po 2 dnech, ne ihned. Vysoká teplota by
mohla způsobit špatné chování řadiče, který je ale "za studena" funkční.
Vyloučíme vadný disk, protože dva nezávislé disky se chovají stejně špatně a
předpokládám, že ten u kamaráda pracuje správně. K poslednímu dotazu je jedno
jakým softwarem se disk připravuje (formát, rozdělení), musí to však být
software takový, aby disk připravil tak, jak to vyžaduje zvolený operační
systém. Obecně není třeba používat k disku žádný speciální software, kromě
zmíněného případu se starým BIOSem.? Měl jsem na svém počítači Windows 98 a přístup k internetu. Po zformátování
disku a nahrání Windows 2000 jsem se na internet již nedostal. Jak mám teď
postupovat, nebo jak mám postupovat dříve, než smažu Windows? Zaslechl jsem,
že se mají nahrát jen nějaké soubory.

U Windows 2000 oproti Windows 98 jsou trochu jiné postupy jak se dostat na
internet. Už neexistuje Telefonické připojení sítě. Všechna připojení jsou
soustředěna do Start Settings Network and Dial-up Connection. Kliknutím na
Make New Connection vyskočí pomocník, který vás vede nastavením. Tady bývá
zádrhel (viz obrázek). Volbou možnosti Dial-up to the Internet se kromě
telefonického připojení aktivuje také nastavení poštovního a internetového
účtu, což mnohdy není žádoucí. K vytvoření Dial-up připojení stačí zvolit
možnost Dial-up to private network. Pak se aktivuje pouze průvodce
telefonickým připojením, zvolíte modem, telefonní číslo a další drobnosti, a
výsledkem je ikona, která se vytvoří v seznamu Network and Dial-up Connection.
Lze ji okopírovat i na plochu zatrhnutím patřičného okénka. Omlouvám se za
uvádění anglických názvů položek menu, je to způsobeno tím, že mám k dispozici
pouze anglickou verzi Windows 2000.? Nemůžu vypnout systém. Po zvolení menu Start vypnout se počítač místo
vypnutí restartuje.

Příčinou tohoto stavu je buď BIOS, nebo APM (Advanced Power Management česky
zdokonalené řízení spotřeby). BIOS musí povolit APM a ve Windows je pak možné
přesněji specifikovat, jak se má počítač chovat. Pokud začne počítač zlobit,
je vhodné nejprve zkusit opravit APM ve Windows (například reinstalací
ovladače), a pak teprve upgradovat BIOS. Samozřejmostí je zkontrolovat správné
nastavení obojího, nežli se pustíte do upgradu.? Po reinstalaci systému jsem se pokoušel obnovit poštu v MS Outlooku, ale
při importu ze souboru (i při pokusu otevření) se mi objeví zpráva "Přístup je
odmítnut, pro přístup k souboru Pošta.pst nemáte potřebná práva". Poraďte mi,
jak to mohu importovat jinak. Velikost souboru je 120 MB, myslím ale, že to
nemá vliv. Neexistuje nějaký poštovní klient, který umí importovat tyto
soubory?

Příčinou tohoto problému je atribut Read Only, který soubor PST dostane při
kopírování na CD-ROM. Soubory PST nejdou otevřít přímo z CD a je třeba je
překopírovat na pevný disk. Pak je nutno atribut R/O odstranit. V této
souvislosti zmíním ještě soubor OST, jenž obsahuje off-line foldery pošty.
Zdálo by se tedy, že tato záloha stačí, jsou-li nastaveny všechny složky v
poště pro využití off-line. Je tomu tak pouze v omezených případech, a sice
když se pošta obnoví stejnému uživateli. Jiný uživatel tento soubor neotevře
ani nenaimportuje, protože součástí OST souboru je informace o jeho
vlastníkovi. Pokud se tyto informace naprosto nekryjí s uživa,telem
definovaným v síti nebo na počítači, nelze tento soubor použít jako zálohu. Na
tento problém mohou spíše narazit správci sítí, např. při přesunu uživatelů z
jedné domény do druhé.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.