FAQ – nejčastěji kladené dotazy

Software | 01.02.01

? Nechal jsem si sestavit počítač základní deska Pentium II Celeron 500 MHz, 64MB RAM, disk 17,2 GB, CD-ROM 40x a disk 1,2 GB, který je ve vyjímatelném rámečku a právě tento disk je str

? Nechal jsem si sestavit počítač základní deska Pentium II Celeron 500 MHz, 64
MB RAM, disk 17,2 GB, CD-ROM 40x a disk 1,2 GB, který je ve vyjímatelném
rámečku a právě tento disk je strůjcem mých problémů. Základní disk jsem si
nechal rozdělit celkem na 3 samostatné úseky (2 GB pro operační systém Windows
95, 6 GB pro moji práci a 9 GB pro děti a jejich hry). Při zapnutí PC BIOS
indikuje jednotlivé disky, tzn. najde Primary master hlavní disk 17,2 GB,
primary slave CD-ROM, secondary master vyjímatelný disk 1,2 GB. Po najetí byl v
OS Windows vidět disk C: první úsek hlavního disku, kde je OS, disk D:
vyjímatelný disk, disk E: druhý úsek hlavního disku, disk F: třetí úsek
hlavního disku a disk G: CD-ROM. Po vypnutí PC, vyjmutí vyjímatelného disku a
opětovném startu systému, se písmena disků posunou o jeden stupeň, tzn. disk C
zůstává, dřívější disk E je teď diskem D, disk F je teď diskem E a disk G je
diskem F. Teď přijde kámen úrazu. Po vypnutí PC, zasunutí vyjímatelného disku
zpět do PC a nastartování systému, mi Windows ukazují disky pouze tak, jak byly
při vyjmutém vyjímatelném disku, tzn., že tento disk pro Windows neexistuje
(místo členění C, D, E, F, G je stále jen C, D, E, F). Zpočátku, když jsem
sestavu PC obdržel to běhalo, i když s problémem (písmeno disku bylo přiřazeno
až po druhém nebo třetím restartu), ale nyní je to už bezpředmětné a tento disk
pro PC prostě neexistuje, i když ho detekuje a v protokolu ho vykazuje jako
secondary master. Nevím, kde mám začít a v čem by mohla být chyba. Prosím vás
proto o pomoc a návod jak tuto chybu odstranit, nebo co je příčinou těchto
potíží.

Bohužel přiřazení písmenek diskům se děje automaticky v pořadí primary partion
primary master, primary partition secondary master, ostatní partition a logické
disky primary slave, ostatní partitions a logické disky secondary slave. Nelze
tedy disku nebo jeho logické části přiřadit natvrdo nějaké písmeno. Tuto
možnost nabízejí až Windows NT nebo Windows 2000. Jestliže vyjmete váš disk,
který je připojen jako secondary master, jeho primary partition zmizí, a
protože byla již druhá v pořadí, vše co bylo nad ní se posune o jedno písmeno
níže. Proč Windows disk nedetekují? Je možné, že při opakovaném vyjmutí a
zasunutí si pokaždé Windows vytvořila nějakou hardwarovou konfiguraci a teď už
jich má tolik, že se v nich nevyznají. Podívejte se do device manageru. Pokud
nepřinutíte Windows disk opět automaticky poznávat, navrhuji vytvořit dvě
hardwarové konfigurace, na které se systém při startu zeptá, a vy pak ručně do
konfigurace s vyjímatelným HDD tento přidáte pomocí položky "přidat nový
hardware". Samozřejmě před vytvářením profilů disk vyjměte a s ním i jeho možné
záznamy v device manageru. Tímto vyřadíte neustálé detekování disku, které
vedlo k zabloudění systému.? Po určité době (asi 1 až 2 hod.) se PC kousne a HDD divně vrčí. Stává se to
pokud je spuštěn Scandisk, ale také třeba jen spořič. Pokud se během programu
Scandisk otevře a zase zavře okno jiného programu (např. WinAmp) a tento úkon
se pravidelně opakuje (v intervalu asi 20 min.), proběhne Scandisk až do konce.
Takto se nám podařilo opravit disk C, na disku D je stále několik vadných
clusterů, přestože nám byl HDD v servisu prověřen a zformátován diskovým
manažerem a shledán bezchybným. Je vadný HDD nebo paměť? PC je nový a závada se
projevuje od počátku. Počítač má konfiguraci: procesor DURON 650, 64 MB RAM,
HDD 15 GB, MB: MSI KT7 Pro VIA KT133 socket A.

Domnívám se, že HDD vadný není. Svědčí o tom jeho prověření servisem. Ani paměť
není vadná, vada paměti se projevuje náhlým zatuhnutím celého počítače, kdy
nereaguje vůbec nic. U Windows NT dochází k takzvané modré smrti. Myslím si, že
problém je na samotné základní desce, a sice v tom, že jde o Via Chip. Na tuto
desku je třeba aplikovat Via Kit, který nainstaluje potřebné ovladače, a pak už
deska bude chodit bez problémů. Tento kit by měl být dodán spolu s počítačem.? Mám zakoupena Windows ME CZ. Po jejich nainstalování a restartování fungovala
dobře, pouze není možné je vypnout. Obrazovka monitoru sice zhasne, ale počítač
svítí a běží dál. Co s tím? Počítač AMD K7 550, 128 MB, HDD 20 GB.

Příčinu potíží bych hledal v nastavení BIOSu Power Management nebo v nástrojích
vylepšeného řízení spotřeby. Může zde docházet ke konfliktu, kdy na monitor je
poslán nulový signál, tudíž ten přejde do spícího režimu, ale vlastní vypnutí
se neprovede (systém vytuhne). Pro doplnění uvádím, že Windows Millenium mají
jako možnost v nabídce "vypnout" navíc položku Přejít do úsporného režimu.
Tento režim se chová přesně tak, jak popisujete. K probuzení počítače pak stačí
klepnout na klávesnici nebo zahýbat myší.
? Rád bych se zeptal, zda byste doporučili Windows ME CZ nebo Windows 2000 CZ.
Zabývám se testováním grafických programů a rád bych měl doma stabilní počítač,
na kterém by bylo možné hrát i některé hry (F1 2000 od EA SPORTS).

Podle mého názoru jsou stabilní oba zmíněné systémy. Rozdíl je v tom, že
Windows 2000 jsou určena pro profesionální nasazení v podnicích, firmách apod.,
zatímco Windows ME pro domácí použití. Není zde tedy tolik omezení pro hry. Na
Windows 2000 nemusí některé hry fungovat.? Když začnu tisknout, přestane mi reagovat myš s modemem na USB a pomůže pouze
vytažení kabelu nebo reset systému. Mám základní desku Aopen AX6B s nejnovější
verzí BIOSu, PII/350 MHz, 128 MB RAM, myš MS Intellimouse USB a faxmodem Well
56 USB.

Problém je v buď v ovladačích tiskárny, nebo v ovladačích samotného USB. USB je
sdílený port, kde se jednotlivá zařízení musejí "domluvit" co se kam má posílat
a kdy, aby nedošlo ke kolizím. U vás patrně ke kolizím dochází, což vede ke
zmatení ostatních zařízení.? Mám nainstalovaná Windows 2000, disk C je zformátovaný na NTFS a disk D na
FAT32. Kvůli hrám bych si chtěl znovu nainstalovat Windows 98. Jejich instalaci
mám nahranou v počítači. Jak to mám udělat, abych nemusel smazat celý počítač?

Kdyby to bylo obráceně, bylo by to jednodušší. Windows 2000 jsou totiž při
instalaci ochotna nainstalovat se vedle Windows 9x a poskytnout svůj
boot-manager k výběru operačního systému. U vás je situace opačná, ale naštěstí
máte dvě partitions, takže by to mohlo jít. Předesílám, že jsem to nikdy
nezkoušel, ale následující postup by měl vést k cíli. Nabootujte z diskety
Windows 98 a přeneste systém na disk D: (sys a: d:). Upravte soubor boot.ini
(raději si jej předtím zálohujte) tak, že přidáte další řádek s textem
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(X)WIN98="Windows 98". X označuje číslo
partition, ze které se bude bootovat, předpokládám že bude o jedno větší než
pro Windows 2000. Po této úpravě restartujte počítač a vyzkoušejte, zda je
možné spustit Windows 98 (objeví se logo a spadne to do "DOSu"). Funguje-li to,
pokračujte dále. Nepodaří-li se vám toto zprovoznit, jsou další kroky zbytečné.
Nyní potřebujete mít bootovací C: disk s FAT32. Ten získáte tak, že vložíte do
počítače nějaký zapůjčený disk namísto vašeho původního disku. Na něm vytvořte
partition D: a na ní nainstalujte Windows 98 (do D:\Windows). Po instalaci
přesuňte všechny soubory (včetně system + hidden) z C:\ na D:\. Odpojte tento
disk, připojte svůj původní a zapůjčený disk připojte jako secondary.
Nabootujte Windows 2000 a pod nimi překopírujte vše, co na disku je, do svého
disku D:. Odpojte zapůjčený disk. Po zapnutí počítače zkuste nabootovat Windows
98. Nepodaří-li se to, z bootovací diskety zaveďte systém na D:. Pak by to mělo
jít. Pokud ano, můžete do Windows 98 začít instalovat aplikace. Ještě
upozorňuji, že při připojování disku se mohou měnit písmenka, což v textu není
zohledněno. Dalším problémem mohou být instalace, které nějak modifikují
bootovací soubory. Bohužel bootovacím diskem u vás je disk nesoucí Windows 2000
s NTFS, takže se modifikace díky NTFS neprovedou (což je dobře, Windows 2000 se
nepoškodí), ale instalace pak může zamrznout. Ideální by bylo mít Windows 98 na
disku C: a Windows 2000 na disku D:. Windows 2000 totiž nabootují odkudkoliv
(svůj boot-manager poskytnou bootovacímu disku C:).? Po 2 letech bezproblémového používání Windows 98 jsem zjistil po použití
výpisu informací o systému programem "Systémové informace", že mám v kolizi
IRQ. Přitom při použití programu "Systém správce zařízení" nezobrazuje žádný
konflikt (vykřičník ve žlutém kolečku). V čem je zádrhel?

[Hardwarové prostředky]
[Konflikty / sdílení]
IRQ 10 Creative Sound Blaster AudioPCI 128
IRQ 10 IRQ pro řízení PCI
IRQ 11 Rockwell HCF 56K Speakerphone PCI Modem
IRQ 11 IRQ pro řízení PCI
IRQ 11 Rockwell PCI Modem Enumerator
IRQ 14 Primární řadič IDE (dvojitá FIFO)
IRQ 14 Řadič IDE se sběrnicí Bus Master Intel 82371AB/EB PCI
IRQ 15 Sekundární řadič IDE (dvojitá FIFO)
IRQ 15 Řadič IDE se sběrnicí Bus Master Intel 82371AB/EB PCI

Výpis, který jste získal z programu Systémové informace, říká, že na daných IRQ
jsou přiřazena vypsaná zařízení. Přitom není na závadu, že některá IRQ jsou
přiřazena vícekrát. V samotném nadpisu je uvedeno "Konflikty / sdílení", a
právě zde jde o sdílení. Skutečný konflikt poznáte spolehlivě ve Správci
zařízení podle žlutého vykřičníku. Zpravidla pak je uvedeno, s jakým jiným
zařízením je dané zařízení v konfliktu.
Hledáme odpověď

Lze, a případně jak při přihlašování do Windows 95, kde je nastaveno více
uživatelských profilů, deaktivovat tlačítko Storno a klávesu ESC?


Ohlasy čtenářů

V loňském říjnovém čísle byl uveřejněn dotaz čtenáře, který má problém s
klávesnicí Xwing. Klávesnici mám stejnou a použití je následující. Abyste
zprovoznil tlačítka Power, Sleep a Wake, musíte zmáčknout Fn+ono tlačítko.
Pomocí Power a Sleep se dostanete do úsporného režimu a pomocí Wake se z něj
zase dostanete (to lze jakoukoliv klávesou). Pak dvojhmat Fn+F11 zamkne/odemkne
klávesnici a nakonec CTRL+ALT+Backspace vypne počítač. Další drobná nastavení
klávesnice jsou v BIOSu. Na závěr chci podotknout, že jsem neinstaloval žádný
ovladač, Windows 98 mají klávesnici Xwing nainstalovanou jako klávesnici s 101
nebo s 102 tlačítky.Adam Trčka, Praha? Jak mohu odstranit z kontextového menu pravého tlačítka myši položky, které
jsou spojeny s dávno odstraněnými programy?

Pokud program správně odinstalujete, měly by se odstranit i všechny změny, jež
tento program způsobil ve Windows ale někdy je zapotřebí trochu pomoci a
položky kontextového menu, na něž program při odinstalování "zapomněl",
odstranit pomocí editace registru. Nejprve si vytvořte záložní kopii registru.
Poté z nabídky Start vyberte položku Spustit a napište regedit. Stiskněte
Enter. V levé části editoru registru najděte
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers. Myší klikněte na znamínko +
vedle položky ContextMenuHandlers. Měly by se vám objevit ikony podobné ikonám
složek pro všechny programy, jež jsou nějakým způsobem součástí kontextového
menu. Vyberte "ikonu" programu, který jste odinstalovali.

V pravé části editoru registru nyní poklepte na položku "Výchozí". Otevře se
vám okno se zvýrazněným polem "Údaj hodnoty". Zkopírujte obsah tohoto pole do
schránky klávesovou kombinací Ctrl+C a stiskněte Esc. Pravým tlačítkem klikněte
na otevřenou položku v levé části editoru a vyberte "Odstranit", potvrďte
tlačítkem Ano. Klávesovou zkratkou Ctrl+F spusťte vyhledávání. Do pole "Najít"
vložte ze schránky pomocí kláves Ctrl+V čísla, která jste zkopírovali v poli
Údaj hodnoty. Odškrtněte položky "Hodnoty" a "Údaje" a klikněte na tlačítko
"Najít další". Program by se měl zastavit u položky v složce
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID. Stiskněte klávesu Delete a klikněte na Ano. S
pozůstatky programu v kontextovém menu byste již nadále neměli mít potíže.? Microsoft Outlook pravidelně ukládá soubory, s nimiž nebylo nějakou dobu
manipulováno, do defaultního souboru s názvem
C:\Windows\application\data\microsoft\outlook\archive.pst. Jak mohu dostat
dokumenty zpátky z tohoto souboru?

Dokumenty uložené v archivu můžete prohlížet buď tak, že je importujete pomocí
průvodce Import/Export, nebo že přidáte archiv ke svému profilu. Pokud
dokumenty importujete, program je přemístí zpět na původní místo. Jestliže
přidáte archiv ke svému profilu, můžete je prohlížet přímo ze složky archivu.

Chcete-li přidat ke svému profilu archiv, vyberte z menu File možnost
Open/Other Outlook File (.pst). v dialogovém okně s názvem "Open Personal
Folders" najděte a zvolte soubor s požadovaným archivem. Klikněte na Open. V
menu View vyberte položku Folder List. V seznamu složek byste nyní měli mít i
složku s archivem. Archivované soubory najdete v podsložce této složky.

Přidáním archivovaných položek do osobního profilu ztrácí jejich aktivace
smysl, proto bychom radili použít toto nastavení pouze tehdy, potřebujete-li si
některé zprávy z archivu přečíst nebo zkopírovat. Poté archiv z profilu raději
opět odstraňte.? Považuji se za poměrně zkušeného uživatele. Snažil jsem se připojit dva
počítače (počítač a notebook) k Internetu pomocí jednoho modemu. Počítače jsem
navzájem propojil prostřednictvím síťových karet a dosáhl jsem toho, že spolu
komunikovaly až posud žádný problém. Můžete mi poradit, kde najdu ve Windows 98
SE utilitu pro sdílení připojení? Existuje nějaký lepší způsob, jak mohou dva
počítače sdílet jeden modem?

Chcete-li nainstalovat sdílené připojení, otevřete z menu Ovládací panely
položku Přidat/Odebrat programy a klikněte na záložku Instalace Windows. V
seznamu vyberte Nástroje Internetu a klikněte na Podrobnosti, a v podseznamu
zaškrtněte řádek Sdílení připojení k Internetu.

Jedná se o poměrně jednoduchý, i když ne nejspolehlivější způsob sdílení modemu
mezi dvěma počítači.

Pokud máte nepoužívaný starší počítač (přinejmenším však 386 s 6MB RAM),
"opravdický" modem (tj. nikoli winmodem) a špetku technického nadání, můžete si
zřídit Freesco Gateway.

Jedná se o freewarovou sadu linuxových programů, kterou si můžete stáhnout na
adrese www.freesco.org a která funguje jako vysoce efektivní firewall a chrání
vaši síť před neautorizovanými přístupy skrze Internet.? Po zapnutí počítače se pokaždé ocitnu nejprve v "bootovacím" menu Windows 98.
Vyberu-li z menu možnost číslo 1 (normal), počítač pokračuje v načítání Windows
normálním způsobem. Jak mohlo dojít k této změně při startu počítače? Můžu
počítač nastavit zpět tak, aby toto menu neukazoval?

Máte na počítači instalovánu utilitu jako například TweakUI, nebo jste si hrál
s podobným nástrojem v některém balíku utilit? Tyto nástroje obsahují funkci,
která vám dovolí nastavit počítač tak, aby se při každém startu zobrazovalo
nejprve startovací menu. Používáte-li TweakUI, spusťte ho a na záložce Boot
odškrtněte políčko nazvané "Always show boot menu". Klikněte na OK.

Jestliže TweakUI nepoužíváte, budete muset toto nastavení zrušit pomocí poměrně
riskantní operace, při jejímž nesprávném provedení by počítač mohl přestat
bootovat úplně.

Nezapomeňte si tedy nejprve pořídit zálohu, pak spusťte příkazový řádek MS-DOS
a proveďte následující příkazy:

attrib -s -h -r msdos.sys
notepad msdos.sys

Otevře se vám okno Notepadu s obsahem souboru msdos.sys. Najděte dva řádky
začínající slovy "BootMenu" a "BootMenu Delay" (budou se pravděpodobně nacházet
někde na konci souboru) a smažte je. Soubor uložte a zavřete Notepad. Na
příkazovém řádku pak napište:

attrib +s +h +r msdos.sys

a stiskněte Enter. Zavřete okno příkazového řádku a počítač restartujte.? Mám potíže při používání 100MB jednotky Iomega Zip s notebookem, na kterém
jsou nainstalována Windows 2000. Existují nějaké nové ovladače pro tuto
jednotku a Windows 2000, které by problém vyřešily?

Vzhledem k tomu, že používáte notebook, předpokládám, že vaše jednotka Zip
využívá ovladače pro připojení přes paralelní port. Pokud tomu tak je, mohou
existovat dva důvody, které jí brání ve správném fungování.

Prvním důvodem je skutečnost, že Windows 2000 chápou paralelní port odlišně od
starších verzí Windows, což může systému zabránit v detekování "zipky"
připojené k tomuto portu. V tom případě budete muset ve Windows nastavit
podporu standardních portů, což uděláte následujícím způsobem. Pravým tlačítkem
myši poklepte na ikonu Tento počítač a najeďte na položku Vlastnosti. Na
záložce Hardware klikněte na Device Manager/Expand Ports. Vyberte možnost
Printer Port, LPT 1 a klikněte na Port Settings. Zaškrtněte řádek "Enable
Legacy Plug and Play detection". Potvrďte tlačítkem OK a restartujte počítač.

Toto opatření by mělo počítači umožnit detekování zipové jednotky. Dalším
problémem však je, že vaše Iomega utility nebudou pod Windows 2000 fungovat
budete si muset z webové stránky firmy Iomega (www.iomega.com) stáhnout
IomegaWare verzi 2.2.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.