FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

Software | 01.01.01

?.Mám dva počítače, které jsem vzájemně propojil použitím sítě. Sdílení souborůfunguje bez problémů a z počítače, k němuž je připojena tiskárna, mohu tisknout s tiskem ze vzd

?.Mám dva počítače, které jsem vzájemně propojil použitím sítě. Sdílení souborů
funguje bez problémů a z počítače, k němuž je připojena tiskárna, mohu tisknout
s tiskem ze vzdáleného počítače však mám problémy. Můžete mi poradit, co s tím?

Pokud máte problémy s tisknutím na síťové tiskárně, můžete vyzkoušet několik
věcí. Nejprve se ujistěte, že problém nastává pouze při tisku v síti a není
způsoben něčím jiným. Pokud budete moci tisknout přes tiskárnu připojenou přímo
k počítači, je více než pravděpodobné, že problém je opravdu v síti.

Dále si ověřte, že název počítače ani tiskárny neobsahuje mezery to by mohlo ve
spojení s některými programy způsobit potíže při tisku.

Jako další krok vyzkoušejte vytisknout dokument do souboru a soubor zkopírovat
na tiskový server. Z nabídky Start se přesuňte do menu Nastavení/Tiskárny.
Pravým tlačítkem poklepte na ikonu tiskárny, kterou chcete použít, a klikněte
na Vlastnosti. Na záložce Podrobnosti vyberte v seznamu "Tisk do portu" položku
File.

V programu, z něhož chcete tisknout, zadejte běžným způsobem příkaz k tisku.
Budete vyzváni, abyste vložili jméno souboru pro tisk. Po vložení jména
otevřete příkazový řádek MS--DOS. Na příkazový řádek napište "Copy souboru> /B," kde je název souboru, který jste
právě vytvořili (včetně cesty k jeho umístění na disku), a
obsahuje údaje o umístění tiskárny v síti (např. \myserver\myprinter).

Namísto použití UNC (Universal Naming Convention) připojení se pokuste pro
tiskárnu nastavit některý z tiskárnových portů. Klikněte na Start/Nastavení/
Tiskárny a pravým tlačítkem myši poklepte na ikonu tiskárny, kterou chcete
použít. Klikněte na Vlastnosti a na záložce Podrobnosti na tlačítko "Zachytávat
port tiskárny". Vyberte požadovaný port (například LPT2) a nastavte cestu k
síťové tiskárně.

Pokud chcete mít toto připojení k dispozici po každém zapnutí počítače,
zaškrtněte navíc možnost "Znovu připojit při přihlášení" ve spodní části
dialogového okna. Nezapomeňte nastavit tentýž port i v dialogovém okně
nastavení tisku pro program, z něhož chcete tisknout.

Máte-li instalováno větší množství síťových klientů, zkuste jeden z nich
odinstalovat. Pravým tlačítkem myši poklepte na "Okolní počítače" a klikněte na
Vlastnosti. Vyberte jeden z klientů, stiskněte Odebrat a potvrďte kliknutím na
OK. Restartujte počítač a zkuste znovu tisknout.?.Existuje způsob, jak donutit Internet Explorer, aby se vždy otevíral v
maximalizovaném okně?

Stručná odpověď zní ne. Ale můžete chování Internet Exploreru ovlivnit, pokud
budete vědět něco o způsobu, kterým program velikost okna volí.

Existují tři způsoby, jak Internet Explorer spustit: pomocí zástupce, ikony na
ploše, nebo spuštěním určité internetové adresy. V každé z těchto situací se
Internet Explorer při maximalizaci okna chová jinak.

Zástupce programu Internet Explorer, například ikona na panelu v levé části
lišty, se chová jako každý jiný zástupce. Chcete-li změnit jeho nastavení,
klikněte na ikonu pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti. Na záložce
Zástupce v řádku "Spustit" nastavte možnost "Maximalizované" a potvrďte
tlačítkem OK. Příště až spustíte Internet Explorer pomocí tohoto zástupce,
otevře se vám automaticky v maximalizovaném okně.

Ikona Internet Exploreru na ploše však není klasický zástupce, a nemá tedy
možnost nastavení maximalizace. Tato ikona si ale naštěstí pamatuje velikost
okna při posledním použití prohlížeče. Zavřete-li tedy Internet Explorer v
maximalizované podobě, při příštím spuštění pomocí této ikony se program otevře
ve stejném modu.

Problém nastává při spuštění Internet Exploreru, chcete-li přímo otevřít
webovou stránku. To můžete učinit několika způsoby: prostřednictvím nabídky
Start a pokynu Spustit a vložením internetové adresy do řádku dialogového okna,
dále pak výběrem záložky z menu Oblíbené nabídky Start, kliknutím na odkaz
pravým tlačítkem myši a zvolením možnosti Otevřít v novém okně, nebo například
kliknutím na odkaz ve zprávě elektronické pošty.

V těchto situacích se Internet Explorer bohužel nikdy neotevře v maximalizované
podobě. I zde však existuje řešení. Internet Explorer si pamatuje velikost okna
při posledním použití (pokud okno nebylo maximalizováno). Roztáhnete-li tedy
okno myší před opuštěním programu na co největší velikost, při příštím spuštění
si Internet Explorer tuto velikost okna zachová.?.Připojím-li v programech Outlook nebo Outlook Express ke zprávě elektronické
pošty přílohu, ukáže se její velikost (například 1,2 MB) správně. Když ale
e-mail odešlu, počítač mi hlásí, že jsem odeslal soubor o velikosti 2,3 nebo
2,4 MB. Dělám nějakou chybu? Poslal jsem zprávu omylem dvakrát?

Ne. Chování vašeho počítače je zcela normální. Nevím, jaký typ souboru jste
posílal, ale většina počítačových souborů jsou soubory binární a mohou
obsahovat kteroukoli z 256 rozdílných hodnot pro každý znak nebo byte.
Internetová pošta může obsahovat pouze podmnožinu těchto hodnot, skládající se
převážně z abecedních znaků a interpunkčních znamének.

Aby bylo možné binární soubory prostřednictvím elektronické pošty posílat, jsou
zakódovány tak, že používají pouze povolenou množinu znaků. Soubory jsou pak
opět dekódovány pomocí e-mailového programu příjemce. Vzhledem k tomu, že při
kódování je často nutné pro označení jednoho znaku použít znaky dva, posílaný
soubor je přirozeně větší nežli tentýž soubor uložený na vašem pevném disku.?.Hodně cestuji a rád bych měl možnost kontrolovat si e-mail z různých
počítačů, aniž bych muset měnit jejich nastavení nebo instalovat software. Je
to možné?

Ano, je to možné, pokud používáte standardní e-mailový účet POP3.

Většina poskytovatelů nabízí POP3 účty elektronické pošty. Používáte-li Outlook
Express, Netscape Communicator nebo Eudoru, je i váš účet pravděpodobně POP3. V
tom případě můžete využít například některou z neplacených e-mailových služeb
poskytovaných společností MailStart stejnojmenný MailStart (www.mailstart.com)
nebo WebBox (www.webbox.com).

Chcete-li použít službu MailStart, stačí zadat vaši e-mailovou adresu a heslo,
a můžete číst, psát, mazat či odpovídat na zprávy. Všechny zprávy zůstanou ve
vaší schránce doma, dokud je neodstraníte ručně.

WebBox je o něco složitější, alespoň zpočátku. Musíte se nejprve zaregistrovat
vyplněním dotazníku a zodpovězením několika otázek. Za obětovaný čas a úsilí
však dostanete o hodně víc včetně adresáře, diáře a 20 MB zálohovací kapacity.
Další funkce můžete získat, zaplatíte-li poplatek 5 dolarů měsíčně nebo 40
dolarů ročně.

Poslední dobou měl však MailStart problémy s kompatibilitou: nebylo v něm možné
zobrazit kódované HTML-Base 64 zprávy původně vytvořené v Outlook Expressu,
dokonce ani v pouze textové podobě. Zástupci MailStartu ujišťují, že se na
řešení problému pracuje, ale nebyli schopni poskytnout ani přibližné informace
o tom, kdy by se toto řešení mělo objevit.

Ani MailStart, ani WebBox nefungují s e-mailovými účty America Online, to však
není nutné, neboť AOL svým uživatelům nabízí podobnou službu nazvanou AOL
Anytime, Anywhere. Otevřete si stránku www.aol.com a v rámečku nazvaném AOL
Anytime, Anywhere zadejte své uživatelské jméno a elektronickou adresu. Další
možností je jednoduše kliknout na záložku s názvem AOL Mail v horní části
kterékoli stránky v doméně AOL. Po vložení jména a hesla stiskněte tlačítko s
nápisem "Please click here to complete the sign-in process."?.Chtěl bych na svém počítači otevírat některé soubory formátu .jpg
prostřednictvím Photoshopu a jiné pomocí Internet Exploreru. Je možné nastavit
ve Windows otevírání stejného typu souboru různými programy?

Windows standardně umožňují otevírat soubory jednoho typu pouze prostřednictvím
jednoho programu, ale jednotlivé soubory je možné spojit s určitým programem.

Windows používají k identifikaci typu souboru přípony souborů, tj. tři znaky
napravo od poslední tečky v názvu souboru, a podle přípon také určují, kterému
programu bude daný soubor přiřazen. V Průzkumníku zobrazíte přípony souborů
tak, že v menu programu vyberete Zobrazit/Možnosti složky, kliknete na záložku
Zobrazit a v seznamu odškrtnete položku "Skrýt příponu souborů známých typů".

Chcete-li přiřadit soubor odlišnému programu, než který soubory stejného typu
používají, budete muset změnit příponu tohoto souboru a poté nastavit spojení
souborů s nově vytvořenou příponou s požadovaným programem. Změna přípony je
jednoduchá. Poté, co v Průzkumníku nastavíte zobrazování souborů s příponami,
vyberte soubor, o který vám jde, stiskněte funkční klávesu F2 a klávesou pravé
nebo levé šipky zvýrazněte jméno souboru. Změňte část názvu napravo od tečky
(příponu). Jestliže například chcete nastavit soubor s názvem "obrazek.jpg" pro
otevírání pomocí Photoshopu, můžete jeho název změnit na "obrazek.psj".
Potvrďte klávesou Enter a klikněte na Ano.

Nyní budete muset přiřadit nově vytvořený typ souboru požadovanému programu, v
tomto případě Photoshopu. V menu Průzkumníku vyberte Zobrazit/Možnosti složky a
přesuňte se na záložku Typy souborů. Klikněte na Nový typ. Do pole pro popis
typu souboru (Popis typu) vepište srozumitelnou charakteristiku vámi
vytvořeného typu souboru, třeba Photoshop jpeg, a do pole pro přidruženou
příponu nově vytvořenou příponu, psj. Pole pro obsah souboru (Typ obsahu)
přeskočte.

Pod oknem Akce poklepte na tlačítko Nový a v dialogovém okně, které se vám
objeví, napište do pole Akce název programu, tedy Photoshop. Do pole "Aplikace
použitá k provedení akce" vepište plnou cestu k programu, nebo klikněte na
tlačítko Procházet, přesuňte se do složky s programem a klikněte na příslušný
soubor. Poklepte na OK, Zavřít a znovu na Zavřít. Vámi upravený soubor i
všechny soubory, kterým v budoucnosti dáte příponu .psj, se budou nyní otevírat
prostřednictvím Photoshopu.

Ve Windows také existuje možnost přiřadit soubory s jednou příponou více než
jednomu programu, takže si můžete vybrat program pro spuštění daného typu
souboru při každém otevření. V Průzkumníku se v menu Zobrazit/Možnosti složky
přesuňte na záložku Typy souborů. Vyberte v seznamu typ souboru, jehož
nastavení chcete změnit v našem případě (JPEG Image) a myší klikněte na Upravit.

V dialogovém okně Upravit typ souboru poklepte na tlačítko Nový. Postupujte
podle výše uvedených instrukcí a zadejte všechny potřebné informace, pak
potvrďte kliknutím na OK. Po návratu do dialogového okna Upravit typ souboru
byste měli mít v seznamu dvě akce. Tučně vytištěná akce je výchozí přejete-li
si nastavit jako výchozí jinou akci, vyberte ji v seznamu a klikněte na
tlačítko Výchozí. Dvakrát klikněte na OK.

Nyní by se vám měly soubory takto upraveného typu otevřít ve výchozím programu,
pokud na ně dvakrát poklepete myší. Kliknete-li na ně pravým tlačítkem myši,
budete si moci z kontextového menu vybrat program, ve kterém chcete soubor
otevřít.?.Někdy je sice dobré znát, co se děje při bootování počítače, nepotřebuji ale
vědět, že systém startuje Windows 98. Existuje nějaký způsob, jak se zbavit
obrazovky s logem Windows, která se vždy při startu počítače objeví?

Tuto obrazovku je poměrně snadné odstranit nebo nahradit něčím na pohled
příjemnějším, nežli je logo Microsoftu či výrobce počítače. Nejjednodušším
způsobem, jak to udělat, je použití utility Tweak UI od Microsoftu (naleznete
ji na www.microsoft.com). Pokud máte v počítači tuto utilitu, vyberte z nabídky
Start položku Nastavení/Ovládací panely a dvakrát klikněte na ikonu Tweak UI.
Na záložce "Boot" odškrtněte možnost "Display splash screen while booting" a
potvrďte poklepáním na OK.

Pokud Tweak UI nemáte, budete si muset pohrát s editací souboru msdos.sys. V
nabídce Start najeďte na Programy/Příkazový řádek MS-DOS. Na příkazovém řádku
MS-DOS napište attrib -r -s -h c:\msdos.sys (používejte jednoduchou pomlčku a
nezapomeňte na mezery; používáte-li MS-DOS s českou klávesnicí, zpětné lomítko
napíšete pomocí Ctrl+Alt+q či Alt+92), stiskněte Enter. Na další řádek napište
notepad c:\msdos.sys. Potvrďte klávesou Enter, a soubor msdos.sys se vám otevře
v Notepadu.

Obsahuje-li soubor řádek "Logo=1", změňte ho na "Logo=0". Pokud soubor tento
řádek neobsahuje, vložte nový řádek s textem Logo=0 hned pod řádek "[Options]".
Změněný soubor uložte a zavřete Notepad. Na příkazový řádek MS-DOS napište
attrib +r +s +h c:\msdos.sys (stejně jako na začátku, pouze místo pomlček
použijete znaménka plus) a stiskněte Enter. Zavřete okno s příkazovým řádkem.

Nahrazení loga vlastním obrázkem je o něco složitější. V Průzkumníku si
otevřete obsah disku C. Z menu Zobrazit vyberte položku Možnosti složky. Na
záložce Zobrazit zaškrtněte možnost "Zobrazovat všechny soubory" a potvrďte
stisknutím OK. V Průzkumníku najděte soubor nazvaný logo.sys a přejmenujte ho
(například na oldlogo.sys).

V libovolném grafickém programu vytvořte nebo otevřete obrázek, kterým chcete
logo Windows nahradit. Obrázek by měl být ve formátu BMP s 256 barvami a měl by
mít rozměry 640 x 400 pixelů. Změňte rozměry obrázku na 320 x 400 pixelů
(Windows při startu obrázek roztáhnou horizontálně z 320 na 640 pixelů).
Upravujete-li obrázek v programu Malování, vyberte v menu Obraz položku
"Roztáhnout či zkosit". Nastavte horizontální rozměr na 50 procent a klikněte
na OK. Obrázek uložte jako c:\logo.sys. Při příštím startu počítače by se vám
měl obrázek objevit namísto loga Windows.?.Vyhovuje mi pohodlné ovládání systémové části lišty, a rád bych do této části
lišty nahrál i některé další programy. Jak na to?

Pokud minimalizujete aplikaci standardním způsobem, zabere vám na liště poměrně
velký prostor, ale je snadno přístupná kombinací kláves Alt+Tab. Pokud však
minimalizujete aplikaci, která je součástí systémové části lišty, jediným
způsobem jak ji obnovit, je poklepání na miniaturní ikonu v pravém dolním rohu
obrazovky. Pro většinu programů je tento způsob obnovování nepohodlný, ale může
přijít vhod v případě programů, které často nekontrolujeme, ale přesto
potřebujeme, aby běžely na pozadí.

Chcete-li přesunout do systémové části lišty programy, jež k tomu nebyly
určeny, můžete použít utilitu Tray Minimizer od Idyle Software. Zkušební verzi
tohoto sharewaru si můžete zdarma stáhnout na adrese www.idyle.com. Tray
Minimizer nabízí několik způsobů, jak ikonu požadovaného programu do systémové
části lišty umístit.

Můžete program prostě "přetáhnout" do ikony Tray Minimizeru na ploše, nebo
můžete nastavit možnost "Tray Minimize" jako jednu z položek menu, které se
objeví po poklepání pravým tlačítkem myši na ikonu .exe souboru. Nejlepším
způsobem je však vytvoření speciálního zástupce pomocí "kontrolního centra"
Tray Minimizeru. Tímto zástupcem spustíte program v systémové části lišty.
Kdykoli takto minimalizovaný program používáte, chová se jako každý jiný
program: je přístupný z lišty nebo klávesami Alt+Tab. Když ale program
minimalizujete, zmizí odevšad kromě systémové lišty.

Tray Minimizer není bez chyby přinutit ho, aby správně skryl Outlook 97, byl
trochu problém ale s většinou programů, které jsme zkoušeli, fungoval bez
potíží. A vzhledem k tomu, že se jedná o shareware, za zkoušku doslova nic
nedáte.?.Nedávno jsem si koupil digitální fotoaparát a už jsem pořídil téměř 600
snímků. Ukládáním těch, které si chci ponechat, na pevný disk mi však na tomto
disku poměrně rychle ubývá volného místa a budu si muset pořídit další
zálohovací médium. Jaký typ zálohovací jednotky byste mi doporučili? Druhý
pevný disk, jednotku Zip, vypalovací jednotku na CD nebo něco jiného?

Nejlepším řešením by pro vás byla nejspíš vypalovací CD jednotka, vzhledem k
vysoké kapacitě a nízké pořizovací ceně médií.

Pokud máte na pevném disku dost místa a můžete tedy ponechat obrázky na hard
disku, dokud jich nebude dost na naplnění cédéčka, je to výhoda. Zipové disky
jsou s ohledem na kapacitu nákladné, a na přepisovatelné CD disky není vždy
spolehnutí.?.Můj počítač často "sahá" na disketovou jednotku, i když k tomu nemá důvod.
Jak mu v tom mohu zabránit?

Bohužel neexistuje jednoduchý způsob, jak tento běžně rozšířený problém
odstranit. Je ale několik možností, kterými se o to můžete pokusit.

Možná jste sami dali Windows pokyn disketovou jednotku kontrolovat, a později
jste tento pokyn neodvolali. Zde je snadná pomoc. Až příště začnou Windows
"sahat" na disketovou jednotku, vložte do jednotky jakoukoli disketu a poklepte
myší na ikonu disku A. Zavřete okno s obsahem disku, poklepte na ikonu disku C
a disketu z disketové jednotky vyjměte.

Dalším viníkem může být nastavení antivirového programu tak, že kontroluje
disketovou jednotku bez ohledu na to, je-li v ní přítomna disketa nebo nikoli.
Na příklad v programu Norton Antivirus toto nastavení změníte tím, že v nabídce
Options vyberete záložku Scanner a kliknete na tlačítko Advanced. Zrušíte
zaškrtnutí položky "All removable drives" a dvakrát stisknete OK.

Je také možné, že pokyn ke kontrole disketové jednotky dává Windows některý z
vámi v poslední době upravovaných dokumentů. Nemusíte se zdržovat hledáním
viníka stačí smazat obsah seznamu poslední dobou otvíraných dokumentů (tímto
úkonem nepřijdete o žádná data). Pravým tlačítkem myši poklepte na lištu a v
menu vyberte položku Vlastnosti. V panelu Start najděte v oddílu Dokumenty,
najděte podezřelý soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte
možnost Odstranit.

Na vině mohou být i zástupci na ploše nebo v nabídce Start, odkazující k
souboru či programu v jednotce A. V Průzkumníku si otevřete obsah Plochy. V
nabídce Start vyberte položku Najít/Soubory či složky. V řádku "Název" zadejte
*.lnk, *.pif a v řádku "Obsahuje text" zadejte A:, klikněte na tlačítko Najít.
Všechny nalezené zástupce smažte nebo odstraňte z obsahu Plochy v Průzkumníku a
z nabídky Start.

Používáte-li Microsoft Office 97, může být příčinou podivného chování počítače
utilita Rychlé hledání (FindFast). Z nabídky Start otevřete Nastavení/Ovládací
panely a poklepte myší na ikonu Rychlého hledání. Pokud se vám na seznamu
rejstříků v okně Rychlého hledání objeví jednotka A, jedním kliknutím myší ji
vyberte a poté v menu Rejstřík vyberte položku Odstranit rejstřík. Dvakrát
potvrďte stisknutím OK a zavřete okna Rychlého hledání a Ovládacích panelů.?.Minulý týden jsem se třikrát pokoušel defragmentovat pevný disk, ale pokaždé
se mi na monitoru objevilo hlášení, že defragmentace byla ukončena z důvodu
přílišné aktivity. Můžete mi poradit, co mám udělat, abych mohl svůj pevný disk
defragmentovat?

Toto je jedna z nejčastějších otázek, které nám čtenáři kladou. Problém je,
jednoduše řečeno, v tom, že aby mohlo Defragmentování data na disku efektivně
uspořádat, musí nejprve zjistit, kde se nacházejí. Jestliže během defragmentace
některý jiný program na disk zapisuje, Defragmentování musí celý disk znovu
prověřit, aby zjistilo případné změny.

Toto by nebyl problém, pokud by defragmentace běžela v systému MS-DOS. V
systému MS-DOS však není možné spustit více programů najednou, což je
nepříjemné.

Chcete-li zajistit bezproblémové dokončení defragmentace, ujistěte se, že
nejsou spuštěny žádné programy, které by zapisovaly na disk. Nejjednodušším
způsobem je většinou zavření všech programů a aplikací, vypnutí co největšího
množství utilit v systémové části lišty a vypnutí spořiče obrazovky.

Pokud toto opatření problém nevyřeší, můžete zkusit spustit Defragmentování v
bezpečném modu. Restartujte počítač a podržte klávesu Ctrl stisknutou, dokud se
na obrazovce neobjeví startovací menu. Z tohoto menu vyberte možnost Bezpečný
mod (Safe Mode) a stiskněte Enter.?.Rozdělil jsem svůj pevný disk na dvě partition a poté jsem na disku C pomocí
programu DriveSpace vytvořil další, komprimovaný disk, čímž jsem získal celkem
tři disky. Budu-li potřebovat disk C přeformátovat, bude to mít vliv na
komprimovaný disk?

Ano. V případě komprimovaného disku se nejedná o skutečný disk. Data obsažená
na komprimovaném disku jsou součástí souboru na disku C, a pokud disk C
přeformátujete, tento soubor bude odstraněn.?.Poslední dobou mám občas problém při vypínání počítače. Když vypínám počítač
běžným způsobem z Windows, vypínání se rozběhne, ale pak se najednou zastaví a
na monitoru se objeví hláška, že monitor nemá signál z počítače. Při příštím
startu Windows potom počítač hlásí, že činnost Windows nebyla ukončena správně
a spustí ScanDisk, což je nepříjemné. Je možné, že některý ze souborů Windows
je vadný a způsobuje tento problém? Pokud je tomu tak, proč k potížím nedochází
při každém vypnutí Windows?

Problémů spojených s odchodem z Windows je tolik (a navrhovaných řešení je
ještě více), že není možné zde pokrýt všechny možnosti. Namísto toho
navrhujeme, abyste navštívil webovou stránku Microsoftu na
http://support.microsoft.com/ a odtud prohledal databázi článků KnowledgeBase
vztahující se k vaší verzi Windows. Jako parametr pro vyhledávání zadejte slovo
"shutdown" v titulu článku. Například články Q202633 (pro Windows 98) a Q238096
(pro Windows 98 SE) by pak bylo vhodné stáhnout, vytisknout si je a zkusit
postupovat podle v nich uvedených instrukcí.

Ještě dříve však můžete vyzkoušet pohrát s nastavením Windows.

Spusťte z Windows utilitu "Pomůcka systémové konfigurace": v nabídce Start
najeďte na položku Spustit a do okna pro spouštění programů vepište msconfig.
Stiskněte klávesu Enter. Na záložce Obecné klikněte na tlačítko Upřesnit.

Zaškrtněte položku "Zakázat rychlé vypnutí" a potvrďte kliknutím na OK. Tato
změna nastavení by mohla váš problém odstranit.?.V jednom z dřívějších čísel jste odpovídali na dotaz, jak obnovit soubory
přesunuté do "odpadkového koše". Co přesně se stane se soubory v odpadkovém
koši, dám-li příkaz k jeho vysypání? Pochopil jsem to tak, že tyto soubory
zmizí stejně nenávratně, jako když smažete záznam z magnetofonové kazety.
Jestliže tomu tak není, nezaplní se časem pevný disk daty, k nimž není žádný
přístup? Existuje způsob, jak tato data odstranit nadobro?

Soubory na pevném disku jsou tvořeny dvěma hlavními složkami: informací v části
disku, obsahující údaje o struktuře adresářů se jménem souboru a dalšími
podrobnosti o souboru, a místem na disku, kde jsou uložena vlastní data.
Informace s údaji o struktuře adresářů k tomuto místu na disku odkazuje. (Toto
vysvětlení je poněkud zjednodušené, ale není nutné věci příliš komplikovat.)

Vysypete-li obsah Odpadkového koše, jak informace určující místo souboru ve
struktuře adresářů, tak část hard disku obsahující data, jsou označeny jako
volné k dalšímu použití. V této fázi data nejsou přepsána ani vymazána. Smazání
dat by zabralo zbytečně mnoho času a znemožnilo by jejich případné obnovení
(nikdy nevíte, kdy budete tuto možnost potřebovat).

Po nějaké době se pevný disk zaplní daty, která není možné běžným způsobem
obnovit. To však nepředstavuje problém, neboť prostor, jejž tato data vyplňují,
je možné znovu využít. Nová data při ukládání prostě přepíší data stará bez
jakýchkoli škodlivých vedlejších účinků.

Jedinou výjimkou, kdy můžete potřebovat data z pevného disku odstranit nadobro,
jsou bezpečnostní důvody. V tom případě radíme zakoupit sadu utilit jako je
například McAfee nebo Norton Utilities. Obě tyto sady nabízejí možnost
bezpečného smazání dat, při němž jsou všechna odstraněná data přepsána ještě
předtím, nežli je prostor, který zaplňují, označen jako volný pro další použití.?.Je možné nějak vypnout nepříjemné a neuvěřitelně hlasité zvuky, které vydává
modem při vytáčení internetového připojení?

Vypnutí a opětovné zapnutí zvuku modemu je poměrně jednoduchá záležitost.
Používáte-li externí modem, přesvědčete se, jestli má ovládání hlasitosti.
Jestliže ano, můžete ho umlčet prostě tím, že snížíte hlasitost na minimum.
Máte-li interní modem nebo externí modem bez ovládání hlasitosti, budete muset
změnit nastavení modemu.

V nabídce Start vyberte Nastavení/Ovládací panely. Poklepte myší na ikonu
Modemy. Zvolte v seznamu modem, který používáte, a klikněte na tlačítko
Vlastnosti. Na záložce Obecné uvidíte možnost nazvanou Hlasitost reproduktoru s
posuvným ovladačem hlasitosti. Nastavte ovladač na minimální hodnotu. Tento
ovladač však nefunguje pro všechny modemy. Pokud je to váš případ, přesuňte se
na záložku Připojení a stiskněte tlačítko Upřesnit. V políčku "Zvláštní
nastavení" nastavte požadovanou hodnotu AT (viz tabulka s přehledem možných
nastavení) a stiskněte OK. Váš modem by nyní měl být tak tichý či hlasitý, jak
si přejete.ATM0 - Naprosto tichý modem, žádné zvuky.

ATM1 - Modem vydává zvuky do doby, než je dokončeno připojení (standardní
nastavení pro většinu modemů).

ATM2 - Modem vydává zvuky kdykoli je používán.

ATM3 - Modem nevydává zvuky při vytáčení, pouze v době mezi vytáčením a
dokončením připojení.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.