FAQ

Software | 01.01.00

Tento dotaz nezmiňuje zásadní problém s odinstalovanými programy, a sicezaplevelení registrů. To je totiž hlavní příčina zpomalování počítače. Nepotřebné soubory leží na disk...

Tento dotaz nezmiňuje zásadní problém s odinstalovanými programy, a sice
zaplevelení registrů. To je totiž hlavní příčina zpomalování počítače.
Nepotřebné soubory leží na disku, ale na chod počítače nemají vliv
(zanedbejme větší fragmentaci a poněkud pomalejší přístup k datům u
zaplněného disku). Naproti tomu informace registru je udržována v operační
paměti, a čím více záznamů registr obsahuje, tím méně paměti zbývá na
aplikace. Každý správný program by měl obsahovat také odinstalační proceduru,
která vyčistí hlavně registry. Existují programy, jež dokáží otestovat systém
a odstranit "již odinstalované" programy, nejsem si ale jistý, zda existuje
nějaký v českém jazyce. Ví-li někdo ze čtenářů o takovém programu, rádi
otiskneme jeho zkušenosti s ním.
U disků Seagate je technologie SMART. Lze vypsat informace o stavu disku?
SMART je technologie, která dovoluje monitorovat, analyzovat a reportovat stav
jakéhokoliv zařízení, které SMART (SelfMonitoring, Analysis, and Reporting
Technology) podporuje. Jelikož je aplikovaná na vrstvě hardwaru, potřebuje
odpovídající software (něco jako ovladač), který s touto technologií dokáže
komunikovat. Buď se tento software dodává přímo s diskem, síťovou kartou
apod., nebo se na počítač instaluje management, který hlídá veškeré hardwarové
komponenty. Tento management je pro každý počítač (značku a typ) jiný,
existuje např. Compaq Insight Management nebo HP TopTools a další. Management
hardwaru je u PC věc relativně nová (cca 2 roky), u serverů byla aplikována
již dříve. S výhodou lze tento management nasadit také v sítích, protože lze
monitorovat všechny počítače pomocí jednoho managera. Buď se tak děje pomocí
protokolu SNMP, DMI, nebo také přes http. Uvádíte, že máte počítač noname, v
tom případě na výše uvedené zapomeňte a hledejte software přímo pro konkrétní
typ disku.
Příliš rychle mi běží čas (3,75* rychleji než normálně). Myslím, že je to chyba
BIOSu. Občas se chod hodin znormalizuje. PC 286, 16 MHz, 40 MB HDD, 1 MB RAM.
Tento dotaz zde uvádím pouze z historického důvodu. Podívejte se, milí čtenáři,
na parametry tohoto počítače a vzpomeňte, že před deseti lety to byla špička!
Dnes je tento počítač zralý do šrotu a řešení tohoto problému v podstatě
neexistuje. Něco hardwarového odchází, pravděpodobně interní časovač. Ten však
dnes těžko seženete a těžko také seženete servis, který by byl ochoten se
tímto problémem zabývat.
Je možné nějakým způsobem verifikovat BIOS pro kontrolu, není-li narušen?
Toto je zajímavý dotaz, u kterého mi ale chybí důvod. BIOS má vlastní
verifikaci v podobě CRC (cyclic redundance code). Při startu se BIOS otestuje
tím, že se nějakým matematickým postupem (definovaným pro CRC) zpracují
jednotlivé byty BIOSu (v podstatě se přečte a zpracuje jeho obsah). Výsledkem
této matematické operace je číslo, které se porovná se zapsaným číslem v
BIOSu. V případě neshody je 100% jistota, že je BIOS porušen. Takto se
kontrolují i data v CMOS, občas se (např. po výměně nebo výpadku baterie)
objeví hlášení, že nastavení CMOS není v pořádku a je třeba jej ručně
nastavit. To je výsledkem právě CRC testů. U procesorů jdou tyto testy ještě
do větších detailů, kde proběhne jakýsi selftest instrukční sady - výsledné
číslo matematické operace je uloženo do jednoho z registrů procesoru, je
možné jej určitou instrukcí přečíst a znamená typ poruchy, resp. stav
procesoru.
Potřebovali bychom nějaký jednoduchý "česky mluvící" program, který by
umožňoval navrhovat vybavení kanceláří, abychom nemuseli šoupat nábytkem, ale
pouze jeho půdorysy na plánku v počítači. Nebo třeba nakreslit uspořádání
zahrady. Program by měl umět odečítat rozměry z rastru, nakreslit úsečku danou
dvěma body, sestrojit kružnici daného poloměru a umístění středu, měnit
měřítko plánku a posunovat vloženými objekty.
Tento dotaz je velmi jasný, odpověď však není tak jednoduchá. Takových
programů existuje celá řada, avšak je s nimi většinou zacházeno jako s
výrobními prostředky architektů, a proto jsou neúnosně drahé pro použití buď
doma, nebo pro uspořádání nábytku v malé firmě či státním úřadě. Pak existují
redukované verze těchto programů, které neposkytují profesionální výstupy
(případně jen omezeně), ale byt s nimi navrhnete. Mezi tyto programy lze
počítat např. Broderbund Home Products - 3D Home Architect.
(http://www.broderbund.com/3Dhome). Asi některé čtenáře překvapím, že lze
návrh rozmístění nábytku apod. dělat i s použitím obyčejného MS Wordu nebo
Excelu. Ve Wordu je postup následující. Nejprve si připravíte kresbu půdorysu
se všem pevnými prvky. Tuto kresbu provedete v programu Kreslení (Paint) a
soubor uložíte jako bitmapu. S výhodou lze oskenovat a použít projektovou
dokumentaci. Tento obrázek pak vložíte do dokumentu Wordu, avšak pouze jako
link, ne fyzicky. Ve Wordu si pak nakreslíte objekty (půdorysy skříní, stolů
apod.), kterými můžete volně pohybovat (přidržením ALT se při posunu objektů
vymaníte z rastru Wordu). Kreslíte de facto ve dvou nezávislých vrstvách (ve
dvou programech), což zajišťuje dobrou realizaci změn. V Excelu lze zase
vytvořit z buněk rastr (označíte sloupce, resp. řádky a nastavíte rozměr
buňky), namalovat zdi (ohraničením buněk) a opět kreslením umisťovat objekty.
Není to sice to pravé navrhování, ale jistá pomoc to bezesporu je.
Nějakým záhadným způsobem se mi podařilo z nabídky Start - Vypnout odstranit
nabídku "Přepnout do úsporného režimu". Chtěl bych se zeptat, zdali je možné
to uvést do původního stavu, a jak.
Tato nabídka je aktivní tehdy, je-li v systému instalována podpora pro úsporný
režim (většinou nese označení Advanced Power Management). Tato podpora se
dodává s novým počítačem, nebo je možné ji pro daný typ stáhnout z Internetu.
Nepředpokládám, že byste si náhodně tuto podporu odinstaloval, mohl jste ji
však neúmyslně zakázat. Pak samozřejmě zmizí z nabídky. Podívejte se do
Ovládacích panelů, je pravděpodobné, že zde najdete odpověď.
Většinou když obden zapnu počítač, datum se nastaví na 0:00 hod., 1. 1. 1997.
Když jej zapnu opět během např. hodiny, datum a čas po mém předchozím
nastavení zůstávají v pořádku. Vyměnil jsem záložní lithiovou baterii v
motherboardu, ale byl jsem zklamán. Trvá to od koupě počítače asi 1,5 roku.
Typickou příčinou tohoto problému je vybitá baterie v motherboardu. Jestliže
jste však dal novou a problém přetrvává, je třeba se na příčinu podívat
podrobněji. Nejprve by bylo vhodné přeměřit parametry baterie, tedy napětí
naprázdno a napětí při nominálním zatížení. Tyto parametry by měly být v
technické specifikaci baterie, případně v katalogu. Je-li baterie v pořádku,
nezbývá, než překontrolovat lůžko baterie. Zde mohou působit problémy
nečistoty a zoxidované nebo málo napružené kontakty. Pokud ani toto nepomůže,
bude problém ve studeném spoji (nebo skrytém nalomení desky) někde na
motherboardu. Oprava špatných kontaktů je jednoduchá, oprava studeného nebo
vadného spoje je prakticky vyloučená. Je-li stroj ještě v záruce, je to důvod
k reklamaci.
Hledáme odpověď
Jak lze nastavit jako šetřič obrazovky spustitelný soubor, který to umožňuje?
Ve Wincommanderu lze vytvářet samorozbalovací archivy. Tyto archivy získají
ikonu Wincommanderu. Existuje nějaká možnost jak nastavit jinou ikonu, např.
obsaženou v archivu?
Zabývám se řešením úloh z fyziky a programuji je v Turbo Pascalu. Často také
používám grafiku a konečně mi došlo, že ve Windows mohu přejít na režim IBM
8514. Domnívám se, že jsem vše potřebné udělal, ale opět mohu kreslit pouze v
rozsahu 640 * * 480/16 barev. Je možné pracovat v Turbo Pascalu se skutečným
rozlišením (například 1 024 * 768/256 barev)?
Ohlasy čtenářů
V PC WORLDu 9/99 se nějaký čtenář ptal, jak programově změnit rychlost otáčení
CDROMu. Odpověď byla negativní. Nedávno jsem se dostal na stránky firmy ASUS a
tam jsem našel program CDSPEED, který tento problém řeší. Úplná URL zní
http://www.asus.com/Products/Addon/Vga/cdrom_drv.html. Program jsem úspěšně
vyzkoušel na mechanice ASUS 34* Max a na Mitsumi CR2801TE. Věřím, že ho lze
úspěšně použít i na jiných mechanikách.Jakub Koudelka, Praha?
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.