Esemeskujte efektivně

Software | 01.03.04

Při pohledu na název programu už jistě někteří čtenáři poznali, o čem se budemev této krátké recenzi bavit. Je to už několik let, kdy DreamCom začal s vývojem populárního program...

Při pohledu na název programu už jistě někteří čtenáři poznali, o čem se budeme
v této krátké recenzi bavit. Je to už několik let, kdy DreamCom začal s vývojem
populárního programu pro odesílání SMS z počítače Kubik SMS DreamCom. Naštěstí
jeho tvůrci neusnuli na vavřínech (kterých se jim právem dostalo) a vytvořili
další produkt. Tím je DreamCom server, dále rozšiřující možnosti posílání SMS
pomocí PC, tentokrát hlavně na poli firemním.
DreamCom server (dále jen DCS) je program, který vám umožní řídit tok SMS v
počítačové síti. Typicky se instaluje na server, jímž může být jakýkoliv
počítač připojený na internet. Instalace je naprosto jednoduchá a standardní,
pouze musíte zvolit, zda chcete DCS spouštět jako serverovou službu (samozřejmě
pouze v systémech řady NT), nebo zda se má spouštět jako klasická aplikace
prezentovaná ikonou na liště.
Samotný balík se skládá z několika základních modulů, které umožňují jeho
modifikovatelnost a naprosté přizpůsobení vašim požadavkům. Základem je vlastní
odesílací jádro, reprezentované knihovnou běžící v paměti počítače. Další částí
je administrátorská konzole, sloužící k nastavení serveru a řízení přístupu od
existujících klientů. Poslední součástí je OLE server, umožňující posílání SMS
z jakéhokoliv programu podporujícího OLE, samozřejmě po jeho drobné úpravě
například pomocí VBS. Typicky to může být MS Word, nebo třeba Outlook Express.
Návody se skripty jsou k dispozici přímo v instalačním balíčku, mnoho informací
se dočtete také na WWW výrobce.
Věnujme se nyní administrátorské konzoli. Jedná se o samostatný program, jehož
vzhled vidíte na obrázku. Konzole vám umožňuje v první řadě sledovat tok správ
přicházejících od klientů. Můžete si nechat zobrazit frontu čekajících SMS,
jejich historii atd. Jestliže komunikujete pomocí GSM modulů, může DCS SMS i
přijímat, a vy máte samozřejmě k dispozici jejich seznam.V konzoli můžete také
nadefinovat centrální adresář, který poté mohou používat jednotliví klienti v
síti. Ten je realizován (mimo jiné) pomocí databázového modulu Firebird, který
je zdarma součástí instalace. Pomocí konzole můžete také definovat uživatelské
účty, a ty pak řadit do uživatelských skupin.
Nechybí ani nezbytné nastavení způsobu odesílání. Podporovány jsou GSM modemy
(nebo mobilní telefony) připojené na COM port, případně jeho emulaci. Druhou
možností je odesílat SMS prostřednictvím internetových bran, které lze
vytvářet, nebo použít již existující na stránkách výrobce. DCS umí tyto brány
automaticky aktualizovat přes internet.
Jak jsme již nakousli výše, DCS umí odesílat i e-maily. Stačí použít existující
brány, nebo si vytvořit své vlastní. Jedinou podstatnou věcí je v tomto případě
nastavení správného SMTP serveru. Editor bran je přímo součástí konzole.
Co by to bylo za server bez klienta. Na stránkách výrobce je ke stažení zdarma
jednoduchý, ale výkonný klient, který se při spuštění připojí k databázi DCS a
po správném přihlášení vám umožní odeslat SMS nebo e-mail dle nastavení DCS.
Klient samozřejmě nemusí být připojen na internet, pouze musí mít k dispozici
spojení na server, kterému zprávu předává. Klient umí použít centrální adresář,
ale může obsloužit i svůj vlastní. Jestliže se bráníte použití "firemního"
klienta, můžete pomocí VBS nebo i Windows Scripting vytvořit klienta v
libovolném programu, který tyto technologie podporuje.
DCS je nyní k dispozici ve verzi 2.5 a je zdarma ke stažení na serveru výrobce.
Jestliže jej nezaplatíte, bude ke každé SMS, která je odeslaná přes neplacenou
bránu (např. Oskar), přidávat krátký reklamní text. DCS je výborný nástroj,
který má mnoho využití. Mezi jeho největší výhody patří určitě možnost
integrace do mnoha aplikací. Pomocí přiložených skriptů lze snadno doplnit
funkci odesílání SMS např. do MS Wordu. Další výhody plynou z architektury
klient/server, kdy je veškerý SMS provoz soustředěn do jednoho místa, kde jej
lze efektivněji třídit a rozesílat. Výhodou je i velmi nízká pořizovací cena.
DreamCom Server 2.5
K recenzi poskytla firma: Ing. Pavel Kupka, ing. David Šmída
http://www.dreamcom.cz
Cena: 1 000 Kč (vč. DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.