Efektně a bitmapově

Software | 01.01.99

Micrografx Picture Publisher 8.0 Picture Publisher 8 je grafický balík,sloužící především k úpravě obrázků a fotografií. Umožňuje snadno vytvářet zvláštní vizuální efekty, ale ...

Micrografx Picture Publisher 8.0 Picture Publisher 8 je grafický balík,
sloužící především k úpravě obrázků a fotografií. Umožňuje snadno vytvářet
zvláštní vizuální efekty, ale i "běžnou" grafiku pro WWW stránky.
Program pracuje s objekty, jak je dnes u bitmapově orientovaných grafických
editorů běžné. Tedy alespoň u těch, které aspirují na profesionální využití. V
praxi to znamená, že například text nebo obrázek, vložený na základní pozadí,
se chová jako samostatný objekt. Ten je možné přemisťovat, otáčet a jinak
transformovat, měnit velikost, pořadí, seskupovat s dalšími objekty, měnit jeho
průhlednost či splynutí barev objektu s pozadím. Pokud pracujete např. s CADem
nebo vektorovým kreslicím programem, tak víte, jak příjemný tento způsob práce
je.
Efekty a nástroje
Celkem Picture Publisher nabízí asi 140 různých efektů, a navíc program
umožňuje použít i tzv. plug-ins od dalších výrobců, které jsou kompatibilní s
programem Adobe Photoshop. Při mnoha úpravách je k dispozici průvodce s
pohodlným nastavením parametrů, ale u některých efektů a maker naopak možnost
nastavení jakýchkoliv parametrů úplně chybí. To znamená, že jste odkázáni pouze
na standardní nastavení, ale takových filtrů je menšina (koneckonců, méně je
někdy více). S výběrem filtru pomůže integrovaný prohlížeč (Effects Browser),
který zobrazuje jak původní obrázek, tak výsledek při použití filtru. Efekty
zahrnují všechny více či méně obvyklé možnosti, jako je aplikace textury,
napodobení různých technik štětce, různé psychedelické efekty, zvláštní úpravy
okrajových ploch obrázku a mnoho vyloženě deformačních postupů. Samozřejmostí
je široká nabídka způsobů úpravy barev (úprava barevných map, aplikace
kalibračních map apod.). Samostatnou kapitolou je práce s maskou; ta slouží k
výběru určitých částí obrázku a je základním nástrojem při provádění retuší či
fotomontáží. Maska se dá vytvořit mnoha způsoby, např. i výběrem až deseti
různých barev (např. pro známé modré pozadí Chroma Mask). Vytvořenou masku lze
samostatně editovat a aplikovat na ni další efekty (Alpha Chanel).
Další možnosti nabízejí speciální moduly. Light Studio umožňuje doplnit snímky
dalším světlem a různými světelnými efekty. Modul Bevel Factory vytváří
orámování objektů (zarámování obrázku) a zvláštní efekty na hraně objektů
(resp. masky), např. textu. Rozostřením okrajů lze dosáhnou "hloubky" obrazu,
nebo znázornit odraz světla v objektivu. Také je možné vytvořit samostatné
snímky, obsahující kontaktní přehled vybraných obrázků, např. z určitého
adresáře. Kromě toho je možné tento zmenšený přehled také vytisknout nebo
vygenerovat HTML dokument s tabulkou, obsahující jejich zmenšené verze. V tomto
případě lze určit i to, zda se má zobrazit název a velikost původního souboru a
zda se má vytvořit odkaz na soubor pro zobrazení v plné velikosti. Nechybí ani
modul vytvářející zvláštní textové efekty.
K dispozici je rozsáhlá funkce Zpět (Undo), kterou je možné vztahovat na
obrázek jako celek, ale i na jednotlivé objekty. Veškeré provedené akce se
zaznamenávají v "řídicím centru" a zde je možné provádět změny v již
provedených příkazech, podle nichž se zpětně upraví i obrázek. Tyto příkazy se
stejně jako Undo mohou ukládat do souboru spolu s obrázkem (PPF), takže je
možné pohodlně provádět změny i s velkým časovým zpožděním. Vzhledem k tomu, že
program využijí i profesionálové v oblasti grafiky, obsahuje také podporu pro
čtení i zápis "neviditelného vodotisku" firmy Digimarc (www.digimarc.com), jenž
obsahuje informace o autorských právech apod. Celkem samozřejmostí je i několik
tisíc fotografií, které grafický balík doprovázejí a se kterými můžete nakládat
dle své libosti.
Grafika na Web
Zajímavá je i podpora tvorby WWW stránek. Pro tvorbu tlačítek je k dispozici
samostatný průvodce, s jehož pomocí můžete vytvořit kulatá i obdélníková
tlačítka s charakteristickým "tlačítkovým" okrajem. Jiný průvodce slouží k
vytvoření horizontálních separátorů. K zadanému obrázku je jednoduše doplněn
požadovaný prostorový efekt. Nechybí ani průvodce pro úpravu motivu, tak aby
při jeho použití jako pozadí v HTML dokumentu na sebe jeho okraje plynule
navazovaly (zobrazení více motivů vedle sebe). Součástí balíku je také GIF
Animátor pro vytváření animací přímo v prostředí programu.
Nejzajímavější je však průvodce pro kompletní tvorbu grafické části WWW
stránek. V první řadě zvolíte rozlišení, pro jaké budou strán-ky
optimalizovány. Dále vyberete jeden ze 42 předdefinovaných stylů a upravíte vše
potřebné. Můžete změnit popis, tvar, barvy a velikost všech tlačítek a
ostatních grafických prvků podle své představy. V praxi je většinou potřeba
výsledný kód (všechny grafické prvky jsou samozřejmě umístěny v poměrně
rozsáhlé tabulce) upravit a doplnit např. o text, ale rozhodující je, že s
minimálním úsilím získáte plně grafické webové stránky. Na rozdíl od klasických
šablon však můžete vzhled ovlivňovat podle vlastních představ.
Hodnocení
Program Picture Publisher 8.0 představuje silný nástroj s širokou nabídkou
funkcí. Pokud bych ho měl s něčím srovnat, tak se nabízí jeho porovnání s
programem Paint Shop Pro (PSP). Stejně jako u PSP (shareware), je možné si
stáhnout trial verzi programu z Internetu
(www.micrografx.com/picturepublisher/). PP8 nabízí větší množství efektů a
filtrů, podporu webové grafiky a některé další zajímavé funkce, při trochu
vyšší ceně. Program PSP je naproti tomu o něco rychlejší a jeho ovládání mi
přijde poněkud pružnější.
8 0686/OK o

Micrografx Picture Publisher 8.0
zajímavé speciální efekty
dobrá podpora webové grafiky
rychlost některých operací
K recenzi poskytla firma:
SWS, a. s.
Jeseniova 1, Praha 3
Cena: 5 680 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.