Dvojka a tři nuly:jedničkA pro Symantec - Norton Antivirus 2000

Software | 01.12.99

Aby Symantec zdůraznil, že bere na vědomí nové století, poslední verze jehoproduktů nesou označení 2000. Jinak tomu není ani u antivirového programu Norton Antivirus. Do jaké míry nás...

Aby Symantec zdůraznil, že bere na vědomí nové století, poslední verze jeho
produktů nesou označení 2000. Jinak tomu není ani u antivirového programu
Norton Antivirus. Do jaké míry nás poslední verze může překvapit, potěšit a
nebo zklamat, se dozvíte, pokud nevynecháte tuto recenzi.

Instalace
K instalaci Norton Antivirusu 2000 (NAV) potřebujete 45 MB diskového prostoru,
minimálně 16 MB RAM a Windows 95/98/2000/NT. Po spuštění setup.exe lze
nastavit, zda chcete používat rezidentní štít (Auto-Protect) a potvrdit, aby
systém při každém spuštění počítače provedl kontrolu kritických systémových
oblastí a souborů. Tato volba je implicitně povolena, dokud ji manuálně
nezakážete.
NAV 2000 nyní nově podporuje přímou kontrolu e-mailových zpráv prostřednictvím
vlastního firewallu. To znamená, že než se zpráva uloží do vaší pošty, je
nejprve přesměrována do poštovní příhradky Norton Antiviru, odkud je po
prověření a certifikaci uložena do vaší pošty. K tomuto procesu musíte při
instalaci vybrat, pro jaký e-mailový klient a účet (schránku) bude tato ochrana
k dispozici. Automaticky vše proběhne pro Microsoft Outlook, Eudora Mail a
Netscape Mail. Pro jiné poštovní klienty je možné ke konfiguraci použít
vestavěného průvodce. Po provedení dalších již běžných instalačních kroků se
ještě inicializuje program Rescue Disk, který vám v případě zhroucení systému
pomůže s revitalizací. Po restartu vám Rescue Disk nabídne vytvoření zálohy na
pět disket nebo na jedno médium ZIP. Tam se uloží systémové oblasti a soubory,
záloha registru a samotný Norton Antivirus pro DOS a aktuální virové definice.

Norton Antivirus a jeho součásti
Hlavní částí je skener, který zkoumá soubory a hledá v nich podezřelé fragmenty
podobné virům. Lze jej aktivovat manuálně, nebo jeho činnost naplánovat na
určitá pravidelná období. Standardně je přednastaveno jednou za týden.
K detekci neznámých virů u kterých ještě není známá přesná definice, ale
vykazují nebezpečné atributy NAV používá pokročilou heuristickou analýzu
nazývanou Bloodhound. Tato technologie zaměří a izoluje kritické části
programových souborů a maker a ty analyzuje, jestli se nebudou chovat jako
virus.
Ke zvýšení bezpečnosti je využita další technologie, monitorující aktivity
probíhající na vašem počítači. Ta hlídá, zda nedochází k operacím typickým pro
činnost viru. Např. nemá-li se zničehonic začít formátovat pevný disk, nebo aby
nedošlo k rozsáhlému mazání souborů bez vašeho vědomí. Jakmile je taková
operace zjištěna, NAV se uživatele dotáže, zda o této aktivitě ví a zda si
přeje pokračovat dále. Nemusíte se bát, že budete stále obtěžováni zbytečnými
dotazy o korektnosti právě probíhající operace. Síla NAVu je také v tom, že u
Symantecu dokázali najít optimální algoritmus, který to spolehlivě rozliší.
Kombinací těchto metod se dají velice bezpečně vypátrat různé formy nových,
zatím ještě neobjevených virů.
Abyste byli chráněni i během práce a nemuseli žít v nejistotě, jestli se k vám
od posledního skenování nedostal nějaký virus, je tu funkce Norton
Auto-Protect, pracující neustále na pozadí. Skenuje programové soubory,
dokumenty, či šablony dokumentů, které mají být použity. Auto-Protect vedle
klasického skenování ještě ke zvýšení účinnosti používá již zmíněnou
heuristickou analýzu Bloodhound a monitorování aktivity operačního systému.
Standardně je Auto-Protect zapnutý, dokud jej explicitně nevypnete. Díky tomu
můžete bez problémů brouzdat Internetem nebo přijímat poštu, neboť NAV 2000
automaticky kontroluje veškeré ActiveX komponenty a Java aplety, na něž v
průběhu práce narazíte.
K zabezpečení nejdůležitější části pevného disku hlavního zaváděcího záznamu
(Master Boot Record) se používá Inoculation (očkování). Jakmile je váš hard
disk jednou prohlédnut a je prověřeno, že neobsahuje žádné viry, NAV hlavní
zaváděcí záznam "zakonzervuje". Při dalším skenování je porovnávána uložená
záloha s aktuálním stavem. Jsou-li kopie shodné, pak je vše v pořádku, jestliže
ne a změny napovídají virovému útoku, jste na to upozorněni a je vám nabídnuto
adekvátní řešení.
Poznámka: Záloha Boot recordu je uložena ihned po instalaci.

Novinky
Zajímavou novinkou je vylepšené prohlížení uvnitř komprimovaných souborů. Virus
bude odstraněn i z takových komprimovaných archivů, které v sobě obsahují ještě
další komprimované soubory. Vedle běžných kompresních formátů, jako je ZIP,
LHA, atd., je podporován i CAB.
Další novinkou je LiveAdvisor. Jestliže si NAV zaregistrujete přes Internet,
můžete se ještě přihlásit ke službě LiveAdvisor. Jedná se o službu
zprostředkovávající obousměrnou komunikaci mezi vámi jako zákazníkem a
Symantecem. LiveAdvisor funguje jako váš osobní agent, který vám automaticky
přináší personalizované informace o novinkách, updatech, upgradech a
technických tipech.
Jste-li zvyklí pracovat i s ostatními produkty od Symantecu, už jistě dobře
znáte jejich uniformní uživatelské rozhraní, do něhož také NAV perfektně zapadá.

Závěrem
Jako vždy se Norton Antivirus osvědčil a nezklamal naše vysoké očekávání. I
když verze 2000 přišla velice rychle po verzi předchozí, přesto stojí za to
uvažovat o koupi. To doporučujeme určitě i uživatelům, kteří tráví při práci s
počítačem převážnou část svého času na Internetu.9 0705/OK o

Norton Antivirus 2000
LiveUpdate
uživatelské rozhraní
využívá špičkovou technologii
spolehlivost
K recenzi poskytla firma:
PR agentura Virklis, s. r. o.
Na zámecké 8, Praha 4
Cena: 1 931 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.