Download manažery - srovnávací test

Software | 01.12.02

S nějakým programem z kategorie download manažerů se jistě setkala většinauživatelů internetu. Tento software používaný k usnadnění a urychlení stahování souborů z WWW stránek je ...

S nějakým programem z kategorie download manažerů se jistě setkala většina
uživatelů internetu. Tento software používaný k usnadnění a urychlení stahování
souborů z WWW stránek je nepostradatelnou pomůckou zejména pro ty, kteří pro
přístup k internetu používají vytáčené připojení pomocí modemu či ISDN.

Základní funkce pro stahování různých dat (webových stránek, grafických dat,
multimediálních souborů, programů) obsahují i internetové prohlížeče. Download
manažery tyto funkce rozšiřují například o možnost opětovného navázání
přerušeného stahování (není nutno opět stahovat začátek dat) nebo segmentované
stahování neboli split downloading (data jsou rozdělena do několika částí, a ty
se pak stahují zároveň), které podstatně zkrátí potřebný čas.

Download manažerů lze na internetu nalézt pár desítek. Pro tento článek jsme
vybrali několik nejpopulárnějších programů a provedli jsme jejich srovnání.
Součástí článku je také hodnotící tabulka, která by měla uživatelům pomoci
zvolit si pro sebe ten nejvhodnější software.


Download Accelerator Plus 5.3

Autor: SpeedBit

Prvním z testovaných programů je Download Accelerator Plus (DAP). Stejně jako
ostatní aplikace je i DAP distribuován jako shareware. Kromě zobrazeného
reklamního banneru jsou také omezeny některé funkce, jako např. volba skinu
(vzhledu programu).

Funkčně patří tento program mezi povedenější. Kromě plné integrace do
prohlížečů Internet Explorer (IE), Netscape Navigator (NN) i Opera nabízí také
monitorování schránky Windows. Pokud je v ní uložena internetová adresa,
nabídne ji jako zdroj pro zahájení stahování.

Zajímavá a účelná je rovněž lišta, kterou program přidá jako další panel do IE.
Tlačítka, která jsou na ní obsažená, umožňují například:

- spuštění hlavního okna programu

- přímý přístup ke konfiguraci parametrů stahování

- rychlé vyhledávání souborů na internetu pomocí služby provozované autory
programu DAP

- zvýraznění všech odkazů, které lze z právě načtené stránky stáhnout

- prověření (verifikaci) funkčnosti odkazů na stránce (v neregistrované verzi
prověří pouze tři adresy)

- stáhnutí všech odkazů ze stránky (tzv. funkce "leech")

Z dalších funkcí aplikace DAP stojí ještě za zmínku např. možnost načasovat
stahování souborů (program sám vytočí modemové připojení, stáhne naplánované
soubory, ukončí připojení a může i vypnout počítač) nebo funkce, která
automaticky prohledá internet a najde takovou kopii stahovaného souboru (tzv.
zrcadlo "mirror"), která je na nejrychlejším serveru.

DAP také umí rozdělit soubor na několik částí, a ty stahovat najednou, čímž se
docílí výrazného zrychlení (tzv. "split downloading"). Počet částí, na než lze
soubor rozdělit, je pevně dán typem připojení zadaným v konfiguraci programu.
Pro modemové připojení rychlostí 56 Kb je možno použít maximálně čtyři části.FlashGet 1.31

Autor: Amazesoft

Podobné funkce jako DAP a něco navíc nabízí aplikace FlashGet. Přestože je opět
šířena jako shareware (resp. adware), neobsahuje žádné omezení funkčnosti.
Pouze při spuštění je uživatel upozorněn, že nemá registrovanou licenci a v
programu se objevuje reklamní banner. V aplikaci je možno zvolit používání
češtiny pro popisky v nabídkách.

Standardem je monitorování schránky Windows, stejně jako integrace do
nejrozšířenějších prohlížečů IE a NN. Pro browser Opera lze z domovské stránky
programu zdarma stáhnout plug-in. Navíc je na pracovní ploše Windows zobrazeno
tlačítko "Drop Zone". Na něj je možno přetáhnou libovolný odkaz na soubor z
internetu a program zahájí jeho stahování. Tlačítko pak také zobrazuje
informaci o průběhu stahování.

Podobně jako DAP, rozšíří i FlashGet panely nástrojů IE o svou vlastní lištu.
Funkce, které obsahuje, jsou opět podobné:

- spuštění hlavního okna programu

- nastavení základních parametrů integrace se systémem

- přímé vyhledání souboru na internetu pomocí služby Shareurl.com

- stažení všech odkazů ze stránky (je možno nastavit filtr na typ souboru,
např. obrázky nebo HTML soubory)

Chybí možnost verifikace funkčnosti odkazů. Tu však částečně nahrazuje utilita
"Site Explorer" (průzkumník internetu). Vzhledově i funkčně se velice podobá
Průzkumníku Windows. Hlavní Rozdíl je v tom, že Site Explorer nezobrazuje
strukturu pevného disku počítače, ale načítá adresářovou strukturu vzdáleného
serveru. V ní se lze libovolně (pochopitelně v závislosti na přístupových
právech) pohybovat a jednoduše vybírat soubory, které se mají stáhnout. Kromě
jiného lze tedy Site Explorer použít také jako FTP klient.

Mezi další vlastnosti programu FlashGet patří volba vzhledu aplikace (skiny lze
zdarma stáhnout z webu), plánování stahování včetně plné obsluhy vytáčeného
připojení, kategorizace stahovaných souborů podle jejich typu nebo schopnost
rozdělit soubor na několik částí a ty stahovat současně.

Všechny tyto funkce lze snadno a přehledně konfigurovat nastavením množství
parametrů.GetRight 4.5d

Autor: Headlight Software, Inc.

Stálicí mezi download manažery je program GetRight. Možná také proto, že nabízí
práci jak v plném rozhraní, tak v zjednodušeném prostředí, určeném začínajícím
uživatelům. Rovněž tento program začal být distribuován jako shareware a
obsahuje několik omezení funkčnosti (které však příliš neobtěžují), reklamní
banner a informační okno, jež uživatele upozorňuje na nutnost registrace.

Přestože v základní instalaci není obsažena podpora češtiny, lze ji dodatečně
stáhnout z domovské stránky programu. Obdobná je situace s podporou prohlížeče
Opera, jehož plug-in se také musí doinstalovat zvlášť.

Na rozdíl od předešlých programů neobsahuje GetRight lištu do IE. Zahájit
stahování tak lze pomocí monitorování kliknutí na odkaz v prohlížeči,
monitorování obsahu schránky nebo může uživatel využít plovoucího okna "Drop
Target". Samostatnou funkci "leech" by uživatel hledal marně. Zastoupit ji může
aplikace GetRight Browser, která funguje podobně jako Site Explorer programu
FlashGet. Zahájit stahování lze například také přetažením souboru z Browseru do
složky v Průzkumníku Windows.

Doplňkové funkce obsahují plánování stahování, vyhledání zrcadel souboru,
rozdělení souboru na současně stahované segmenty nebo ukládání stažených dat
podle typu souboru do předem vytvořených složek. Nastavení parametrů (včetně
priorit jednotlivých souborů) lze uložit a využít při automatickém stahování.

GetRight podporuje skiny pro okna s informacemi o průběhu stahování souboru.
Skiny, které jsou k dispozici na internetu, se liší podle toho, zda jsou určeny
pro shareware nebo registrovanou verzi.

Ještě zmínka o možnostech konfigurace. Ty jsou v programu více než rozsáhlé, a
zejména začínající uživatelé by se v nich nemuseli orientovat. Základní
funkčnost lze však dosáhnout i se zjednodušeným rozhraním aplikace.ReGet Deluxe 3.1

Autor: ReGet Software

Velice kvalitním produktem je aplikace ReGet Deluxe 3.1 (RGD). Přestože se
jedná o sharewarovou verzi, neobsahuje žádné omezení funkčnosti, pouze při
spuštění je uživatel upozorněn, že může program testovat omezenou dobu.

RGD nabízí nejširší škálu funkcí ze všech testovaných programů. Samozřejmostí
jsou integrace do mnoha prohlížečů, monitorování kliknutí i schránky, plovoucí
okno pro přetažení odkazů a základní ovládání programu nebo skiny pro změnu
vzhledu aplikace.

Kromě toho však program nabízí i další funkce:

- komfortní vyhledávání souborů na internetu

- FTP Explorer pro pohodlné procházení obsahem internetových serverů

- kompletně české prostředí

- plánování úloh s plnou obsluhou telefonického připojení

- logy se záznamem o činnostech programu

- konfigurovatelný panel nástrojů

- kategorie stahovaných souborů; pro každou z nich lze provést samostatné
nastavení parametrů stahování

- stažení všech odkazů z internetové stránky ("leech")

- Site Manager (správce umístění) umožňuje udržovat databázi serverů, s
nastavením vlastností stahování pro každý samostatně
Takto obsáhlý program pochopitelně vyžaduje i poměrně rozsáhlé možnosti
konfigurace. Detailní popis všech možných nastavení by vydal na podstatně
rozsáhlejší článek. Protože autoři jsou si vědomi skutečnosti, že zejména
začínající uživatel by mohl mít s nastavením parametrů problémy, vytvořili k
programu jakousi odlehčenou variantu ReGet Junior. Ta nenabízí takové množství
funkcí, ale měla by oslovit právě méně zkušené uživatele.Go!Zilla 4.11.39

Autor: DigitalCandle.com

Go!Zilla se v testu umístila na spodních příčkách. Obsahuje sice některé
pokročilé funkce, ale mnoho z vlastností běžných u jiných programů jí chybí.
Bohužel se nepodařilo z WWW stránek autorů zjistit, zda jsou tyto nedostatky
úmyslným omezením sharewarové verze, nebo v aplikaci zcela chybí.

Zařadit mezi ně lze například absenci monitorování obsahu schránky nebo
integraci pouze do prohlížečů IE a NN. Program sice nabízí plovoucí okno "Drop
Target", ale například adresa stránky pro funkci "leech" se musí vepsat do
příslušné kolonky v hlavním okně programu. Rovněž další vlastnosti programu na
popularitě asi nepřidají. Až příliš mnoho funkcí je vázaných na připojení k
internetu (např. nápověda). Dokonce i snaha o zjištění informací o aktuálně
nainstalované verzi vede ke spuštění prohlížeče a načítání internetové stránky.
Program sice deklaruje podporu změny vzhledu, ale webová stránka, na niž se
mají dát stáhnout skiny, se dlouhodobě jeví jako nedostupná.

Slabou náplastí je kategorizace stahovaných dat či odložení a plánování stažení
souborů.Internet Download Manager 3.08

Autor: Tonec, Inc.

Zajímavou alternativou zejména pro začínající uživatele může být Internet
Download Manager (IDM). Neoplývá sice množstvím funkcí (některé jsou dostupné
pouze v plné verzi), nabízí však přehledné a snadno konfigurovatelné pracovní
prostředí a poměrně efektivní práci.

Základem funkčnosti programu je integrace do množství prohlížečů v různých
verzích, monitorování schránky Windows a plovoucí ikona "Drop Target".
Pokročilé vlastnosti jiných programů (lišta v IE, průzkumník stránek, skiny) by
však uživatel hledal marně. Naopak potěší možnost časovaného stahování včetně
plné kontroly připojení k internetu pomocí modemu. Program také automaticky
provádí rozdělení stahovaných souborů na části, jejichž stažení je rychlejší.
Bohužel se však nastavení počtu těchto segmentů provádí v konfiguraci programu
a aplikuje se na všechny stahované soubory.Shrnutí

Pochopitelně jsme neměli možnost přinést informace o všech na internetu
dostupných download manažerech. Z uvedených popisů programů by si však uživatel
měl být schopen vytvořit představu o schopnostech softwaru v této kategorii.

Všechny testované programy mají mnoho věci společných. V samotné funkčnosti,
tedy urychlení stahování souborů, mezi nimi těžko lze hledat velké rozdíly.
Stejně tak integrace do internetových prohlížečů je standardem, bez něhož se
těžko může stát program úspěšným.

I v této oblasti softwaru, podobně jako v mnoha dalších oborech souvisejících s
internetem, je patrný posun od zdarma dostupných aplikací k placeným službám.
Jakmile se produkt stane populárním, většinou jej začnou tvůrci distribuovat za
poplatek. Naštěstí pro uživatele lze však stále používat plně funkční (nebo
mírně omezené) zkušební verze těchto programů. Některé z programů se však
netají tím, že obsahují spyware (tzv. špionážní software) a že odesílají z
vašeho počítače informace. Na stránkách autorů těchto programů si pak může
uživatel přečíst přesné složení odchozích dat. Většinou se jedná o data a časy
spuštění programu a popřípadě identifikaci licence uživatele. Tuto vlastnost
však nelze považovat za chvályhodnou. Spyware na vašem počítači dokáže najít a
odstranit utilita Ad-Aware (viz PC WORLD č. 4/02, str. 56), avšak ne každý
takto "vyléčený" software pak funguje.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.