Digitální fotoaparát prakticky

Software | 01.04.03

Digitální fotoaparáty jsou sice vybaveny snímači v řádu megapixelů a spoustoufunkcí pro optimalizaci obrazu, ale přes všechnu tuto techniku zázraky nedokáží. Důležité jsou i zkuše...

Digitální fotoaparáty jsou sice vybaveny snímači v řádu megapixelů a spoustou
funkcí pro optimalizaci obrazu, ale přes všechnu tuto techniku zázraky
nedokáží. Důležité jsou i zkušenosti uživatelů. Několik námětů pro vytvoření co
nejlepších fotografií vám přinášíme právě v tomto článku.

Digitální fotoaparáty v sobě kombinují optické vlastnosti obyčejných
fotografických přístrojů s možnostmi digitálního zpracování obrázků. To všechno
je podřízeno jedinému cíli získání co možná nejdokonalejších obrázků stiskem
jednoho tlačítka. Ten, kdo se nechce zabývat někdy skutečně složitými
nastavováními jednotlivých parametrů pro vytvoření snímku, může dosáhnout
poměrně slušných výsledků i s různými automatickými či standardními
nastaveními. My vám prozradíme několik triků, jak můžete získat z vašeho
fotoaparátu ještě lepší obrázky, než jste doposud měli.1. Obnovení zmizelých informací EXIF

Společně s obrázkem si každý fotoaparát poznamenává celou řadu informací, které
nazýváme EXIF. Jedná se o datum a čas, clonu, dobu expozice, nastavení ISO a
blesku, rozlišení, formát, komprimaci, velikost obrázku a typ přístroje. Tyto
údaje se pak hodí například pro archivování obrázků a jsou také využívány
nejrůznějšími fotoslužbami.

Prakticky všechny programy pro úpravu obrázků při novém ukládání snímku
pořízeného digitálním fotoaparátem údaje EXIF zničí. To však má několik ne
zrovna příjemných důsledků. Tak například ten, kdo si upravené obrázky zpět do
přístroje nahraje, aby je mohl přes obyčejný kabel ukázat na televizoru,
povětšinou dostane jen černou obrazovku kvůli chybějícím údajům EXIF odmítá
fotoaparát snímek zobrazit.

Prostřednictvím freewarového programu Exifer for Windows 2.1.5 se dají údaje
EXIF a IPTC uložit a po úpravě snímku zase zapsat zpět. Aplikaci naleznete
(EXIFERSETUP.EXE, 1,62 MB), případně ji lze také stáhnout z internetové adresy
www.friedemann-schmidt.com/software/exifer/. Program umožňuje zobrazit údaje
zapisované k obrázkům v závislosti na výrobci přístroje (k dispozici jsou
značky Canon, Casio, Fuji, Nikon a Olympus) a většinu údajů si můžete za účelem
dalšího zpracování vyexportovat.2. Poškozené body na CCD a jak odstranit drobné vady na snímcích

CCD (Charge Coupled Device) je v digitálním fotoaparátu jakýmsi senzorem, kde
se vytváří vyfotografovaný obrázek. Na CCD totiž dopadá světlo, které se
přeměňuje na elektrické impulsy. CCD se skládá z tisíců na světlo citlivých
fotobuněk, které reagují rozdílně podle množství světla, jež na ně dopadá. Čím
větší je intenzita světla, tím větší je vzniklé napětí.

Podobně jako u TFT monitorů se rovněž i u CCD prvků může tu a tam vyskytnout
jedna či více vadných diod. Na tomto místě pak CCD snímá bod, který je na
množství světla nezávislý, a ten se projevuje buď jako bod světlý, či jako
tmavý. Za normálních podmínek není tento tzv. Hot pixel pouhým okem viditelný a
při komprimaci obrázku do formátu JPG stejně zmizí. Pokud však ukládáte svůj
obrázek do formátu TIF, může tento Hot pixel zvláště u velmi tmavých či velmi
světlých snímků vadit.

Za pomoci freewarového programu Black Frame NR se vám dozajista podaří výše
zmiňované špatné body odstranit. Utilitu naleznete , případně na internetové
adrese www.mediachance.com (BLACKFRAME.ZIP, 371 KB). Je určena pro Windows
95/98/ME, NT4, 2000 a XP. Při práci s touto utilitou využijete dva snímky.
Jeden z nich bude obsahovat nějaký klasický motiv a druhým bude absolutně černý
snímek, jenž bude obsahovat pouze ony poškozené body. Pro získání posledně
jmenovaného snímku stačí nasadit na objektiv kryt a stisknout spoušť. Na takto
vzniklém obrázku pak budou vadné body zobrazeny jako bílé tečky. Pokud by i
přes objektiv na CCD dopadalo světlo, je nutné kryt objektivu dodatečně přikrýt
kouskem látky. Pokud váš přístroj vykazuje tmavé Hot pixely, pak vyfotografujte
nějaké čistě bílé pozadí, kupříkladu desku pěnového polystyrénu.

Konečně do programu Black Frame NR nahrajte jak váš původní motiv s vadnými
body, tak i druhý obrázek (černý nebo bílý). Program na základě těchto dvou
snímků stanoví vadné body a navrhne v poli Method několik variant, jak je
odstranit. Nejvhodnější metodu získáte nejlépe pokusně. Vylepšený obrázek pak
můžete uložit na pevný disk. Tímto způsobem lze vylepšit i snímky s
rozsáhlejším poškozením.3. Nastavte si správnou hodnotu ISO

U většiny digitálních fotoaparátů se dá změnit nastavení hodnoty ISO. Tento
parametr se týká citlivosti na světlo a udává, jak přesně CCD prvek v přístroji
pracuje. Základním pravidlem je, že ke zdvojnásobení citlivosti na světlo je
třeba hodnotu ISO zvětšit třikrát.

V nejčastějším standardním nastavení je ISO rovno 100. Pro obyčejné
fotografování, kdy fotoaparát automaticky nastavuje clonu a dobu expozice, tato
hodnota postačí. Při špatném osvětlení, například když se fotografuje při
světle svíčky, musí závěrka fotoaparátu při ISO 100 zůstat velmi dlouho
otevřená, aby do přístroje pronikl dostatek světla. Jestliže ale nepoužijete
stativ, musíte se spokojit se snímky rozmazanými.

Alternativou k použití stativu je nastavení vyšší hodnoty ISO, kupříkladu 400.
Tím se podstatně zvýší citlivost CCD prvku a fotoaparát bude opět mít dostatek
prostoru pro nastavení optimální velikosti clony při krátké době závěrky, takže
k žádnému rozmazání nedojde. Zvyšování citlivosti ke světlu je ale vykoupeno
jednou nevýhodou snížením kvality snímku. Výsledný obrázek je položen na
hrubším rastru a některé obrazové body nemusí vykazovat tu správnou barvu.
Barevný šum obrázku je tím vyšší, čím je u přístroje nastavena větší citlivost.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je lepší pracovat při nižší hodnotě ISO, a
jen tehdy, kdy je to skutečně třeba, tuto hodnotu zvýšit.4. Jak udělat rozostřené pozadí

Povedené portrétní fotografie upoutají pohled pozorovatele přímo na hlavní
motiv. Trik, který se zde používá, je schválně rozostřené pozadí. Abyste tohoto
efektu dosáhli, musíte vypnout automatické nastavení osvitu a toto nastavit
manuálně.

Plně automatické nastavování parametrů pro fotografování snímků za normálních
podmínek nastavuje jak velikost clony, tak čas závěrky. Jeho cílem je dosáhnout
toho, aby popředí i pozadí bylo stejně ostře vyobrazeno. Abyste obrátili
pozornost přístroje pouze na popředí, vyberte v menu přístroje program pro
výběr clony.

Při použití velké clony je ostrost pozadí do značné míry menší než u clony
malé. Z toho vyplývá, že abychom dosáhli námi stanoveného cíle, musíme hodnotu
clony nastavit co možná nejvyšší. Výběr vhodného času závěrky pak necháme na
automatice aparátu.5. Profesionální použití blesku prostřednictvím studiových blesků

Většina lidí, kteří fotografují amatérsky či mají fotografování jako svůj
koníček, používá prakticky výlučně blesk zabudovaný ve fotoaparátu. Ten sice
postačí pro obyčejné snímky z rodinných oslav, momentky nebo pro pořízení
reportážních snímků. Ovšem pro pořízení vysoce kvalitních portrétů, velkých
fotografií apod. výkon zabudovaného blesku nestačí.

Velké výhody nabízejí studiové blesky. První výhodou jsou vyměnitelné
reflektory. S jejich pomocí můžete dosáhnout prakticky libovolné světelné
charakteristiky od jemné přes jasnou až po efekt bodového světla, a to navíc s
možností nastavení intenzity světla. K přesnému zaměření blesku se použije
pomocné světlo, jež přesně ukáže, co blesk osvítí. Při použití několika blesků
se pak vyhnete vytvoření nežádoucích stínů a tmavých částí snímku.

Studiové blesky tedy dovolují úplnou kontrolu nad osvícením a tím splňují
všechny předpoklady pro pořízení profesionálních snímků. Některá z těchto
zařízení se zapínají pomocí kabelu, jiná se spouští automaticky přes
fotosenzor. Na trhu se dají sehnat komplety zahrnující dva nebo tři blesky,
stativ a několik reflektorů, jakož i brašnu na přenos celého zařízení. Pro
použití popisovaného zařízení musí váš digitální fotoaparát splňovat dva
předpoklady jedním je vybavení fotoaparátu zástrčkou pro připojení kabelu a
druhým je možnost manuálního nastavení clony a času.6. Kvalitnější reprodukce barev díky správně nastavené korekci bílé barvy

Světlo má rozdílnou teplotu barev, neboli podle toho, v jakých světelných
podmínkách pracujeme, může ta samá scenérie vypadat naprosto odlišně. Zatímco
při západu slunce dominují červené barevné tóny, vytváří přímé sluneční světlo
barevné odstíny chladnější. Například fotografie zasněžené krajiny bude v
prvním případě dožluta, zatímco u prudkého slunečního světla bude mít nádech
domodra.

Digitální fotoaparáty zmíněný nežádoucí barevný efekt opravují tzv. korekcí
bílé barvy. Tato funkce se má postarat o to, aby bílá barva na fotografii
zůstala bílou a aby i ostatní barvy zůstaly přirozenými. Všechny přístroje
zmíněnou funkci používají automaticky, mnohé z nich umožňují i manuální
nastavení pro standardní situace, jako "Denní světlo", "Slunce", "Zářivka" či
"Žárovka". Vlastníte-li poloprofesionální model fotoaparátu, můžete si dokonce
tuto funkci nastavit plynule podle intenzity a druhu světla. Vezměte si nějakou
bílou předlohu, třeba list papíru, a dejte ji před objektiv. Nyní stiskněte
odpovídající tlačítko na přístroji, čímž si stanovíte stupeň korekce bílé
barvy. Když nyní začnete fotografovat, budou mít všechny tyto snímky přesně
nastavenou úroveň korekce bílé barvy pro danou scénu.
Retušování fotografií

David Čepička, Eva Ruland

Jestliže chcete ze svých snímků dostat pomocí počítače to nejlepší, pak
existuje osvědčený prostředek: program pro úpravu obrázků. Přečtěte si, jak
odstranit nejběžnější vady na vašich fotografiích.

Dříve člověk potřeboval pro retušování fotografií prakticky téměř vždy temnou
komoru, ale časy se mění. Dnes stejnou operaci můžete provést bez větších
problémů za pomoci programu pro úpravu obrázků klasickým představitelem tohoto
druhu je aplikace Paint Shop Pro. Nejnovější testovací verzi naleznete ,
případně na internetové adrese www.jasc.com (PSP704EV.EXE, 30,1 MB).1. Zesvětlení příliš tmavě vypadajících snímků

Zvláště při fotografování v protisvětle může vzniknout fotografie, která se
jeví poněkud tmavší. Nastavení světlosti je pro Paint Shop Pro jedna z
nejsnazších úloh. Otevřete si onen ponurý obrázek a v menu Colors klepněte na
položku Adjust/Brightness/Contrast. Nyní stačí úroveň světlosti nastavit v poli
Brightness buď přímým napsáním hodnoty v procentech, nebo klepáním na šipky
vedle zadávacího políčka.

Pokud změny parametrů obrázků provádíte raději v originálním snímku než v malém
náhledovém okně, klepněte na tlačítko s obrázkem oka. Pro trvalé nastavení této
volby stačí klepnout na symbol šipky vedle tlačítka oka.

U opravdu extrémně tmavých obrázků, které potřebují zesvětlení větší jak 20 %,
pomůže o něco zvýšit hodnotu kontrastu (políčko Contrast). Pak doporučujeme
hodnoty světlosti v řádu 10-20 % jejich původní úrovně.2. Zesvětlení tmavých oblastí snímku

Dosti často jsou u fotografií příliš tmavé pouze určité oblasti snímku, zatímco
ostatní části jsou takříkajíc v pořádku. Jako příklad lze uvést snímek osoby
stojící před osvětleným oknem. Stejný problém vidíte i na našem obrázku. Vše
důležité na snímku je dobře vidět, až na osobu, která nastupuje do auta. Když
použijeme funkci zesvětlení snímku podobně jako v minulém tipu, dotkne se tato
úprava celého snímku, takže už tak světlé nebe se promění na ještě světlejší,
skoro bílé. Abychom mohli zesvětlit pouze ty části snímku, které chceme a aby u
těch ostatních zůstaly původní parametry, musíme tu oblast, jejíž parametry
měnit nehodláme, před prováděnými změnami ochránit. To nejlépe uděláme výběrem.
Klepněte v panelu nástrojů vlevo na funkci Magic Wand. V paletě Tool Options
(pokud ji nemáte zobrazenou, označte v menu View/Toolbars položku Tool Options
Palette) nastavte následující parametry takto: Match mode: RGB Value, Feather:
0, Tolerance: 10. Klepnutím na auto s člověkem ve snímku by se toto mělo
označit. Pokud se snad neoznačilo, můžete k vybrané oblasti přidávat další, a
to tak, že na další objekty budete klepat se stisknutou klávesou .
Druhou možností je zvýšení parametru Tolerance a nový pokus o označení. Pokud
se stane, že budete chtít v nějakém snímku pracovat se všemi objekty kromě
jednoho, vyplatí se tento objekt označit a pak provést inverzi označení. Tím
velmi pohodlně označíte všechny objekty, kromě toho jednoho. Inverze označení
se provádí přes menu Selections/Invert. Po označení objektů můžete provést
jejich zesvětlení. Celý postup je stejný jako u úlohy č. 1, avšak týká se pouze
vámi vybraných objektů.3. Retušování špatně zabarvené oblohy

Když u digitálního fotoaparátu selže kvůli extrémním světelným podmínkám nebo
špatnému nastavení uživatele funkce vyrovnání bílé barvy a namísto zářivě
modrého letního nebe se objeví žalostně vyhlížející, šedivá podzimní obloha,
můžete pomocí Paint Shopu Pro tuto chybu elegantně opravit a vzhled oblohy
nastavit takový, jaký má skutečně být.

Označte si celou oblohu pomocí funkce Magic Wand u typicky nepovedených snímků
se šedou oblohou bude stačit nastavení položky Tolerance na 10 až 20. Potom
vyberte z menu Colors položku Adjust/Red/Green/Blue. Hodnoty postupně nastavte
na 70-90 % Blue a nějaké záporné číslo u položek Red a Green. Většinou je nutné
odebrat více červené než zelené, aby obloha nedostala rušivý světlefialový
nádech.4. Dodatečná korekce ostrosti snímku

Lehce rozmazané nebo neostré fotografie můžete v Paint Shopu Pro dát zase do
pořádku pomocí několika klepnutí myši. Jednoduše si ve zmíněném programu
otevřete daný obrázek a z menu Effects zvolíte položku Sharpen/Sharpen More.
Pro velmi rozostřené snímky můžete funkci zaostření zopakovat několikrát. K
tomuto účelu použijte filtr v menu Effects/Sharpen/Sharpen, neboť opakované
použití funkce Sharpen More s sebou nese vznik nehezkých a hrubých obrysů,
nehledě k tomu, že dochází k deformaci barev.

Jestliže obyčejné zaostření snímku nepřinese kýžený efekt, pak se musí použít
tzv. High-End Filter s trochu zavádějícím označením jako Unsharp Mask. Najdete
jej opět ve stejném menu jako předchozí položky. Tato funkce zesiluje kontrast
a tím i ostrost, protože dochází k cílenému zvyšování světlosti vedle sebe
ležících pixelů. Při této operaci platí základní pravidlo čím větší je hodnota
u položek Radius a Strength a čím menší je údaj v poli Clipping, tím je obrázek
ostřejší. Velmi nízké nebo naopak velmi vysoké hodnoty pro Radius a Strength
mají bohužel stejný nežádoucí vedlejší efekt jako u funkce Sharpen More. Těchto
vedlejších efektů se ale zbavíte pouze tím, že budete tak dlouho zkoušet různé
kombinace, až se přiblížíte k ideálnímu nastavení tj. ostrému obrázku s co
možná nejméně deformacemi.5. Korekce "červených očí"

Velmi ošklivé jsou na fotografiích, zvláště pak na portrétech tzv. červené oči.
Ovšem i v tomto případě dokáže Paint Shop Pro pomoci. V menu Effects v položce
Enhance Photo se úplně dole skrývá velmi praktická funkce Red-eye Removal.
Nenechte se odradit mnoha možnostmi nastavení samotná konfigurace není složitá.

Přesuňte kurzor v levém náhledovém okně přesně na místo, kde se nachází ona
červená skvrna. Při stisknutém tlačítku myši zmenšete rámeček tak, aby červená
skvrna byla přesně v kolečku uvnitř rámečku. Nyní vyberte v poli Hue
odpovídající základní barvu očí a v poli Color přesný odstín duhovky oka. Teď
můžete v pravém náhledovém okně pozorovat, jak se Paint Shop Pro s problémem
červených očí vypořádal.

Pokud nebudete s výsledkem spokojeni, lze ještě spoustu věcí "doladit". Tak si
můžete v poli Iris size navolit velikost duhovky, dále je možné nakonfigurovat
úroveň ohraničení oka (Feather) či rozkrytí barvy oka do sousedních pixelů, aby
oko nevypadalo zrnitě (Blur). Položkami Glint lightness a Glint size můžete oku
dodat přirozený lesk. Konečný výsledek můžete vidět doslova vlastníma očima.6. Jak udělat z matných barev zářivé

Pokud si to budete přát, ukáže vám Paint Shop Pro cestu z matných a zašlých
barev do království barev pestrých a zářivých. K živým barvám vedou dvě cesty
automatická korekce nasycenosti a manuální nastavení barev.

Náš příklad uvedený na obrázku ukazuje snímek krajiny s poněkud matnými
barvami. Prostřednictvím funkce Automatické korekce nasycení (Automatic
Saturation Enhancement) z menu Effects/Enhance Photo se fotografický snímek
přemění na barvami zářící motiv. V poli Strength zadáváte, zda chcete, aby se
barvy jevily jako decentní (Weak), vyrovnané (Normal) či jasné (Strong). Tři
přepínače v poli Bias vlevo zase nastavují, zda se mají ve fotografii použít
barevné tóny slabé (Less colorful), normální (Normal), nebo silné (More
colorful). Jestliže zatrhnete položku Skintones present, dá Paint Shop Pro
pozor na to, aby lidé na snímcích vypadali přirozeně.

Pomocí automatické korekce nasycení můžete vytvořit i velmi křiklavý motiv.
Když ale budete chtít vytvořit vyvážený obrázek, který má působit přirozeně,
musíte si jej upravit ručně. Položka Hue/Saturation/Lightness z menu
Colors/Adjust vám dává možnost nastavit stupeň sytosti pro každou základní
barvu zvlášť. Zmíněná metoda je vhodná i pro naše ukázkové foto.

Výhled na budovy i oblohu je decentní, ale přirozený, jen bychom chtěli na
snímku zvýraznit zeleň. S pomocí manuální korektury to nebude nic složitého.
Pokud v poli Edit zvolíte položku Master, změníte parametry všech barevných
tónů na snímku co se týče jejich světlosti, nasycenosti a barevného tónu. My
ale potřebujeme změnit pouze tu zeleň, proto v poli Edit vybereme položku
Greens a nasycenost (Saturation) zvýšíme na 30. Nakonec ještě přece jen ubereme
na sytosti barvy modré (položka Blues), u níž nastavíme zápornou hodnotu např.
-60. A tím máme manuální úpravu s hojnou zelení a decentní oblohou hotovu.7. Oprava zkreslených fotografií

Speciálně u momentek se stává, že fotoaparát není držen zpříma a vznikají
snímky, které jsou poněkud zkreslené. Stejná situace však může nastat i u
skenování fotografií. Pro narovnání takového obrázku slouží funkce Rotate, již
najdete v menu Image. Tady si můžete nastavit směr a úhel otočení. Pokud je
snímek zkreslený jen nepatrně, zkoušejte nejprve otočení jen o velmi malý úhel
v rozsahu 1-5 stupňů.

Při otočení snímku vznikají okolo celého obrázku přebytečné plochy, které jsou
vyplněny aktuální barvou pozadí. Ať chcete či ne, musíte na některé oblasti na
okrajích snímku zapomenout proto, abyste tyto přebytečné plochy odstranili.
Pomocí nástroje Obdélník (Selection) označte plochu snímku bez pozadí a přes
volbu Crop to Selection v menu Image se nežádoucích oblastí zbavíte.

Označování výřezu je ještě jednodušší, když použijete funkci zobrazení vodicích
čar a pravítka. Naleznete je v menu View pod položkou Guides a Rulers. Nové
vodicí čáry můžete pak umístit do obrázku tak, že je vytáhnete se stisknutým
tlačítkem myši přímo z pravítka. Pod položkou Change Grid and Guide Properties
si můžete mimo jiné nastavit, zda nástroj pro výběr oblasti (Selection) má k
těmto čarám zarovnávat. Pokud ano, je třeba umístit zatržítko před volbu Snap
to Guide.8. Odstranění škrábanců, ohybů a otisků prstů

Tyto problémy se objevují obzvláště při skenování starých fotografií: okraje
obrázků jsou roztřepené, zpřehýbané nebo utržené, světlé části fotografií jsou
"vyzdobeny" otisky prstů, anebo jsou poškrábány. Celkem vzato máte tři
možnosti, jak takové snímky dát do pořádku:

1. Zmenšit obrázek ustřihnutím. Pokud se poškození vyskytují pouze na okrajích
obrázku, což bývá nejčastěji, vyberte jednoduše v Paint Shopu Pro nástroj
obdélník a jeho prostřednictvím označte co největší část snímku bez poškození.
Poté klepněte do menu Image/Crop to Selection. Vytvoří se nový obrázek, jenž
bude obsahovat pouze tu část obrázku, kterou jste vybrali.

2. Odstranit poškození. Pokud se nějaký ten škrábanec nebo šmouha nachází
uprostřed obrázku v nějaké relativně homogenní oblasti, může dokázat funkce
automatického odstranění pravé divy. Zmíněnou funkci naleznete v menu Effects
pod položkou Enhance Photo/Automatic Small Scratch Removal. Označte poškozené
místo nástrojem Obdélník (Selection) a vyvolejte výše zmíněnou funkci. Pokud se
stane, že funkce eliminuje i ty části obrázku, které tam měly být, zmenšete
"mohutnost" opravování v poli Strength a rovněž snižte parametry v poli Local
contrast limits.

3. Použít manuální retušování. Pokud je snímek umazaný někde uprostřed celého
motivu, měli byste použít nástroj Clone Brush (štětec pro kopírování) a s jeho
pomocí provést retuši manuální. Clone Brush totiž dokáže přenést oblast snímku
z jednoho místa na druhé. Platí, že čím složitější je místo, které chceme
opravit, tím menší by se měla v paletě Tool Options zvolit velikost štětce, a
samozřejmě byste měli pracovat také při úměrně větším zobrazení poškozeného
místa snímku.

Klepněte pravým tlačítkem myši na světlou oblast snímku v bezprostřední
blízkosti poškozeného místa. Nyní při stisknutém levém tlačítku myši pečlivě
přeneste grafickou informaci z označeného místa na to poškozené. Tímto způsobem
překreslíte škrábanec, šmouhu nebo otisk prstu body z výchozí oblasti, kterou
vám Paint Shop Pro označí kurzorem ve tvaru křížku.

V případě tmavého fleku přenášejte nepoškozenou oblast, která se nachází těsně
vedle místa poškození. To, jestli zvolíte místo nad, pod, vlevo či vpravo,
závisí na druhu obrázku. Větší poškozené oblasti homogenních ploch můžete
samozřejmě opravovat daleko větším štětcem.
Originál a padělek

David Čepička, Michael Schmitthäuser

Mnohé z chyb, které při fotografování uděláte a později vám kazí pohled na
snímky, se dají napravit. Tak např. Paint Shop Pro 7 disponuje všemi nástroji
pro zkrášlování a manipulaci s obrázky vůbec. Když je využijete, budou vaše
snímky takové, že by se za ně nemusel stydět ani profesionál.

Zdaleka ne každý člověk ví, že fotografie uveřejňované v časopisech či v
novinách projdou často dříve, než se dostanou do rukou veřejnosti, rukama
odborníků na retušování fotografií. Ti fotografie vylepšují prostřednictvím
nejrůznějších programů pro úpravu obrázků. Tak se běžně odstraňují ze snímků
rušivé prvky, zkrášlují lidé či mění obsahy celých fotografií. Pokud se takové
manipulace dělají dobře, pak obyčejný člověk nic nepozná. S pomocí programu
Paint Shop Pro 7, který najdete , případně na internetové adrese www.jasc.com
(PSP704EV.EXE, 30,1 MB), si můžete takové retušování zkusit sami.1. Základní konfigurace pro optimalizaci Paint Shopu Pro

Předtím, než se pustíte do práce, měli byste si Paint Shop Pro nastavit tak,
aby se vám úpravy jednotlivých snímků dělaly co nejpohodlněji:

1. Klepněte do menu View, kde aktivujte položky Rulers a Guides. Tím si
zajistíte zobrazení pravítka a vodicích čar. Kromě toho klepněte na položku
Grid and Guide Properties, kde zatržením položky Snap to guide zaktivujete
funkci přichycení k vodicí čáře (použije se při označování objektů nebo výběru
části obrázku).

2. Klepněte v menu View na příkaz Toolbars a ujistěte se, že máte zatržítka u
těchto položek: Standard Toolbar, Tool Palette, Color Palette, Status Bar, Tool
Options Palette, Layer Palette a Overview Window.

Nyní byste si měli obsah okna programu Paint Shop Pro uspořádat asi tak, jak
vidíte na našem obrázku. Jednotlivé panely si samozřejmě můžete uspořádat podle
svého.2. Analýza problémových oblastí na snímku

Nyní otevřete přes menu File/Open Paint Shop Pro obrázek, jenž budete chtít
upravovat. Předtím, než začnete s obrázkem cokoliv dělat, si najděte všechny
chyby, které byste chtěli ve snímku opravit. Zkuste si jednoduše představit,
jak by tento snímek měl ideálně vypadat! Na našich snímcích, které jsou v tomto
článku, jsme se zaměřili na ty nejčastější chyby při fotografování:

- Snímek je kvůli špatnému držení přístroje vyfotografován trochu nakřivo.

- Na snímku jsou tmavé skvrny, vzniklé z palce položeného před objektiv.

- Rozměry snímku nejsou optimální, případně snímek obsahuje věci, které kazí
dojem vzhledem k tomu hlavnímu, co má ukazovat.

- Zatažená a šedá obloha kazí dojem ze snímku.

- Věci, budovy apod. v pozadí netvoří pro fotografovaný objekt vhodnou kulisu.3. Nezapomeňte si vytvořit alespoň jednu kopii upravovaného obrázku

Dříve, než začnete jakékoliv manipulace s obrázkem, uložte si snímek pod
nějakým jiným jménem. V originálu neprovádějte žádné změny. Jakmile totiž změny
v originálu jednou uložíte, nedají se v něm provedené opravy už vrátit nazpět,
takže originál snímku je jednou provždy ztracen.

Vzhledem k tomu, že většina digitálních fotoaparátů pracuje s formátem JPG,
jenž má vysoký stupeň komprese, není nutno provádět žádné změny formátu. Když
totiž nějaký soubor ukládáte znova do formátu JPG, komprimuje jej Paint Shop
Pro pokaždé nanovo, čímž se kvalita snímku zhoršuje. Pro vytvoření kopie snímku
v bezztrátovém TIF formátu postupujte následovně: Klepněte do menu File/Save
As, zadejte složku, do níž budete soubor ukládat, a do políčka Název souboru
zadejte nové jméno souboru pro snímek. Z rozevíracího menu Uložit jako typ pak
vyberte položku Tagged Image File Format (*.tif, *.tiff).4. Posunování a otáčení objektů, výběr oblasti snímku

Pokud jste při fotografování drželi přístroj trochu nakřivo, objeví se vám
všechny prvky na snímku poněkud vychýlené doprava či doleva. Do velké míry se
to projeví u fotografií obsahujících hodně vertikálních linií, například u
snímků budov. Stačí fotoaparát vychýlit jen o pár stupňů, a na celém snímku je
to dostatečně poznat. Naštěstí prostřednictvím funkce Rotate v Paint Shopu Pro
se dá tato chyba velmi lehce opravit.

Ze všeho nejdříve umístěte dvě svislé vodicí čáry na nějaké svislé objekty na
snímku. To uděláte tak, že klepnete na levé pravítko a se stisknutým levým
tlačítkem myši se přesunete doprava. Tyto vodicí čáry vám pomohou pro přesné
natočení fotografie, které se vyvolá z menu Image/Rotate. V našem případě stačí
pro narovnání snímku otočení o 1,4 stupně vlevo. Pro přesnou kontrolu můžete
použít právě vodicí čáry, které budete přesunovat po svislých liniích předmětů
na snímku.

Při otáčení snímku vznikají na okrajích nerovnosti, kterých je třeba se zbavit.
To učiníte tak, že si vytvoříte výřez snímku. Klepněte na nástroj Selection a
udělejte kýžený obdélníkový výřez okolo celého snímku. Celou práci ukončíte
tím, že z menu Image zvolíte příkaz Crop to Selection, čímž opravený snímek
vložíte do nového okna.5. Příprava nového pozadí pro vložení do snímku

Představte si úkol, kdy máme krásné modré nebe na obrázku vlevo použít jako
nové pozadí pro obrázek budovy vpravo. I tento úkol Paint Shop Pro hravě
zvládne. Nejprve si otevřeme oba soubory v již zmíněném Paint Shopu Pro,
zaktivujeme okno s obrázkem budovy klepnutím na lištu okna a přes menu
Edit/Copy jej zkopírujeme do schránky.

Pak zaktivujeme druhý obrázek a z menu Edit vybereme příkaz Paste/As New Layer.
Nyní fotografie s budovou leží přes obrázek s hezkou modrou oblohou a v paletě
Layer se objevila další položka Layer 1. Abyste mohli pracovat s jednotlivými
vrstvami (Layer), uložte si tento soubor pod libovolným jménem s příponou PSP,
která odpovídá souborům typu Paint Shop Pro Image. Práce s vrstvami totiž
nejsou formátem TIFF ani dalšími podporovány.6. Nastavení teploty barev pro hřejivé snímky

V dalším kroku se zaměříme na problém, kdy má šedá obloha na snímku ustoupit
modrému nebi se slunečním svitem. Pokud je snímek pořízen za špatného počasí,
působí na něm barvy velmi studeně a stroze. Proto se pokusíme do snímku vnést
trochu tepla, a to pomocí funkce Automatic Color Balance, jež se nachází v menu
Effects/Enhance Photo.

Přednastavená standardní hodnota pro teplotu barev je 6 500 kelvinů, což
odpovídá přímému slunečnímu světlu. Čím nižší bude teplota barev, tím teplejší
vám budou barvy na obrázku připadat. Pro náš zkušební snímek nám kupříkladu
jako ideální hodnota vyšlo 5 500 kelvinů při úrovni korekce (políčko Strength)
30.7. Označení nevhodných oblastí snímku a jejich odstranění

Vrstva Background nyní obsahuje novou oblohu a na vrstvě 1 (Layer 1) leží náš
výchozí obrázek budovy. Obě vrstvy jsou na sobě navzájem nezávislé, takže když
se na vrstvě Layer 1 provede nějaká změna, vůbec nijak se to nedotkne vrstvy
ležící pod ní. Tuto skutečnost využijeme nyní k tomu, abychom zamračenou oblohu
za budovou smazali, čímž se nám zviditelní obloha nová.

Nástroj kouzelnické hůlky (Magic Wand) automaticky označuje na snímku oblasti
stejného druhu, takže se ideálně hodí k oddělení jednotlivých objektů. V našem
případě od sebe oddělujeme zamračenou oblohu a budovu. A protože zamračená
obloha tvoří homogenní oblast, funguje tento nástroj dokonale.

Jakmile klepnete v panelu nástrojů na symbol Magic Wand, objeví se vám paleta
Tool Options, v níž si nakonfigurujte: Match mode: Brightness, Feather: 0 a
Tolerance: 10. Pro parametr Tolerance platí základní pravidlo čím je jeho
hodnota vyšší, tím rozdílnější barvy či světlosti barev mohou být zahrnuty do
jednoho společného výběru. Nyní klepněte ukazatelem myši do šedé oblasti
oblohy. Paint Shop Pro označí celou rozsáhlou oblast obsahující oblohu.
Vzhledem k vysokému kontrastu mezi stavbami a jejich pozadím se do výběru
zahrne skutečně pouze obloha.

Abyste si opravdu byli jisti, že mezi oblohou a budovou nezůstaly žádné šedivé
pixely, rozšiřte pro jistotu výběr celé oblasti o 1 pixel. Provedete to
příkazem Expand z menu Selections/Modify. Když nyní stiskněte klávesu ,
označená oblast zmizí a místo ní se objeví modrá obloha ze spodní vrstvy.
Stejným způsobem označte další šedou oblast a tento postup opakujte tak dlouho,
dokud všechny takové oblasti neodstraníte. Několik oblastí naráz vyberete, když
při jednotlivých akcích budete držet klávesu . Bohužel asi nikdy se vám
nepodaří odstranit úplně všechny pixely z původního obrázku. Pokud nějaké
naleznete, můžete je buď označit nástrojem Selection a následně stiskem klávesy
smazat, anebo použít nástroj Eraser (guma).8. Jemné doladění pod fotografickou lupou

Velmi drobné, částečně průhledné oblasti na obrázku, jakési zbytky, vyžadují
samostatnou úpravu při vysokém zvětšení. Pro jejich odstranění nejprve zvyšte
parametr Tolerance u funkce Magic Wand na 20 a postupně označujte myší ty části
obrázku, které prosvítají.

Na mnoha místech snímku mezi budovou a pozadím jsou celé řady zbytků často se
jedná právě o světlé pixely z původního obrázku, částečně to mají na svědomí
šikmé hrany, které vytvářejí útvary podobné schodům. Dokonce i neškolené oko na
základě těchto jevů pozná, že se jedná o fotomontáž. Pro naprosto dokonalý
přechod mezi budovou a pozadím pak musíte použít nástroje Retouch a Eraser.

Přepněte si tedy na nástroj Eraser (guma) a jeho velikost nastavte mezi 8 a 15
pixely. Při velikosti okolo 30 je u gumy nastaven měkký okraj, což znamená, že
pixely na její vnější hraně nebudou odstraněny dokonale, ale jejich barevná
intenzita bude snížena. Pro lepší viditelnost tohoto nástroje klepněte v paletě
Tool Options na záložku Cursor and Tablet Options a zde zatrhněte volbu Show
brush outlines. Když si nyní pomocí nástroje Zoom nebo jednodušeji kolečkem
myši obrázek zvětšíte, můžete opatrně gumovat podél hran objektů. Dávejte
přitom pozor na to, abyste se gumou dotýkali pouze vnějším okrajem. Tím se
zbavíte ostrých přechodů, které způsobuje právě Magic Wand.

Jakmile jste odstranili všechny ostré hrany, vezměte si nástroj Retouch a
pusťte se do posledních úprav. V paletě Tool Options si zvolte úplně dole režim
Soften a velikost nástroje zvolte asi 30. S takto nastaveným nástrojem se pak
posunujte podél problematických míst, kde jste předtím používali Eraser (gumu).9. Výměna pozadí za nové

Celá práce se povedla, neboť nyní leží na vrstvě Layer 1 perfektně upravená
verze budovy. Když si v paletě Layer klepnete na symbol brýlí u položky
Background, celé nebe zmizí a vy uvidíte pouze samotnou budovu. Nyní můžete do
spodní vrstvy dát jiné snímky jako pozadí, a tak budovu umístit třeba mezi
mrakodrapy v New Yorku.
Fotomontáž

David Čepička, Michael Schmitthäuser

Spojte dva obrázky do jednoho! S programem Paint Shop Pro si můžete udělat
fascinující fotomontáže. V tomto článku vám ukážeme, jak s pomocí objektů a
vrstev můžete vytvořit profesionálně vyhlížející obrázkové kompozice.

Lepidlo a nůžky jsou dnes už pasé v dnešním světě digitálních fotografií jsou
fotomontáže vytvářeny prostřednictvím počítače. Když použijete tak výkonný
program pro práci s obrázky, jako je Paint Shop Pro 7, pak se vám dozajista
podaří udělat velmi složité fotomontáže s řadou různých objektů prakticky za
okamžik. V tomto článku naleznete návody pro vytváření koláží prostřednictvím
práce s vrstvami.1. Výchozí bod: Balón a mrakodrap

Jako výchozí obrázek pro pozadí naší ukázkové fotomontáže poslouží snímek
mrakodrapů. Do něj budeme chtít vložit obrázek horkovzdušného balónu, který
letí v popředí snímku. Řadu ukázkových fotografií včetně obrázku balónu
naleznete (FOTO.ZIP, 54,8 MB). Fotografii balónu naleznete jako soubor
BALON.JPG (17,5 KB). Díky kontrastu mezi balónem a pozadím a také vzhledem k
tomu, že je pozadí jednolité, se tato fotografie jeví pro práci s nástroji v
Paint Shopu Pro jako ideální (podrobnější informace jsou v rámečku s názvem
Označování oblastí ve snímcích: Který nástroj použít?). A aby hotová fotomontáž
působila skutečně věrohodně, bude balón vrhat stín na budovu za ním.2. Výběr balónu ze snímku

Pro označení balónu v původním snímku použijeme v Paint Shopu Pro nástroj Magic
Wand. V paletě Tool Options zvolte v poli Match Mode položku Brightness a
parametr Tolerance nastavte na 40. Nyní klepněte na libovolnou část oblohy
tvořící pozadí a za několik sekund již můžete vidět, že Paint Shop Pro rozeznal
obrysy balónu naprosto perfektně. Ovšem označilo se pouze pozadí a balón zůstal
neoznačený. My však potřebujeme pravý opak. Proto je nyní třeba z menu
Selections zvolit příkaz Invert, čímž označíme balón a pozadí zůstane
neoznačené.

Díky nástroji Magic Wand je označení balónu takřka primitivní. Jako problém se
ale může jevit koš balónu. Lana mezi košem a obalem balónu jsou příliš drobná,
takže je nástroj Magic Wand má problém vůbec poznat, a natož označit. V tomto
případě je nutná trocha manuální práce.

Zvětšete si pomocí nástroje Zoom koš balónu asi pětinásobně. Důležité je,
abyste viděli všechny detaily. Až při tomto zvětšení uvidíte, že mnoho oblastí
zůstalo neoznačeno například již zmíněná lana, případně také části osob v koši.
K označení osob v koši použijeme nástroj Freehand. Na paletě Tool Options
zvolíme v poli Selection type položku Freehand a stiskneme klávesu .
Vedle symbolu lana se objeví znaménko plus. Nyní oblast osoby objedeme dokola
při stisknutém levém tlačítku myši. Jakmile je oblast výběru zvolena a levé
tlačítko myši puštěno, přidá Paint Shop Pro takto označenou oblast do celkového
výběru.

Další problém, který je nutno vyřešit, se objevuje přímo v koši. Zde se totiž
vyskytují oblasti, jež v sobě obsahují pozadí. Tyto samozřejmě ve výběru
nechceme, a proto se musí vyloučit. Vyberte proto nástroj Magic Wand, nastavte
položku Tolerance na nějakou nízkou hodnotu, například 15 a při stisknuté
klávese klepejte na oblasti, u nichž chcete, aby v celkovém výběru
nebyly. Tento režim poznáte tak, že vedle ukazatele myši se vám zobrazuje
znaménko minus.

V posledním kroku tohoto jemného vylaďování výběru obrázku balónu se zaměříme
na lana mezi košem a balónem. Ty musíme do výběru opět zahrnout. Znovu
použijeme nástroj Freehand, tentokrát ale v poli Selection type zvolíme
parametr Point to Point. Držte stisknutou klávesu a podél lan vytahujte
čáry. Pro položení bodu stačí klepnout myší, pro ukončení kreslení stačí
poklepání, při němž se nakreslené čáry spojí a přemění na označenou oblast.3. Vložení části snímku do jiného obrázku

Po označení balónu jej nyní přeneste pomocí příkazu Edit/Copy do schránky.
Otevřete si obrázek, do nějž budete balón vkládat, a v menu Edit zvolte příkaz
Paste/As New Layer. Balón se objeví na pozadí snímku s mrakodrapy a dá se za
stisknutého levého tlačítka myši libovolně přesouvat. V paletě vrstev (Layer
Palette) nyní k vrstvě Background přibyla nová položka s názvem Layer1. Tato
právě obsahuje výše zmíněný balón. Klepněte v Layer Palette na vrstvu Layer1
pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte příkaz Rename. Teď můžete
vrstvu pojmenovat nějakým výstižnějším jménem, kupříkladu Balón. Všechny úpravy
objektů se vždy týkají pouze té právě vybrané vrstvy. Takže když například
provádíte úpravy ve vrstvě Balón, vlastnosti vrstvy obsahující oblohu a
mrakodrapy zůstávají nedotčeny.

Na základě toho, co bylo psáno výše, tedy můžeme na balónu provést některá
vylepšení. Nejprve si ztmavíme lana, která vypadají jako bílá, protože na
minulém obrázku bylo pozadí přece jen světlejší. Na pomoc si vezmeme nástroj
Retouch a volbu Lightness Down (je v paletě Tool Options v rozevírací nabídce
úplně dole). Při stisknutém levém tlačítku myši přejíždíme znovu a znovu po
bílých místech tak dlouho, dokud nejsou dostatečně tmavá.

Nakonec je třeba zahladit ostré hrany mezi balónem a oblohou. To uděláte pomocí
nástrojů Eraser a Retouch v režimu Soften. Přesné instrukce naleznete v článku
Originál a padělek.4. Dobrá kombinace: Vložení stínu na správné místo

K tomu, aby naše fotomontáž působila realističtěji a aby na člověka působila
dojmem skutečnosti, že balón opravdu letí v popředí, vložíme do snímku stín
balónu. Tvar stínu si převezmeme z originálního obrázku, kde je svým způsobem
již pro nás připraven. Klepněte v původním obrázku na paletu barev pozadí a
vyberte barvu černou. Poté stiskněte klávesu a už vidíte, že místo
balónu zbyla pouze černá plocha. Abychom dosáhli pro stín typické, velmi jemné
kontury, klepneme do menu Selections/Modify a zde vybereme příkaz Contract. V
následujícím okně zvolíme zmenšení o 5 pixelů. Nakonec z menu Selections/Modify
vybereme příkaz Feather a nastavíme zde opět hodnotu 5 pixelů. Tím dosáhneme
zjemnění barvy stínu.

V dalším kroku zkopírujeme stín do schránky a vložíme jej jako novou vrstvu do
obrázku mrakodrapu. Stejným způsobem, jak bylo popsáno výše, novou vrstvu
přejmenujeme na Stín.

Objekty v jednotlivých vrstvách se dají nejenom přesunovat, nýbrž i libovolně
tvarovat nebo měnit jejich velikost. Aby se nám balón na budově lépe vyjímal,
použijeme nástroj Deformation. Po klepnutí na něj se nám okolo objektu vytvoří
rámeček se čtverečky okolo. Pomocí čtverečků uvnitř můžete měnit natočení
objektu, prostřednictvím čtverečků vnějších se mění velikost a tvar objektu.
Pokud při posunu se čtverečky držíte klávesu , měníte perspektivu
objektu, zatímco při stisknuté klávese se provádí zešikmení. Takto tedy
můžete velmi pohodlně a rychle nastavit stín tak, aby skutečně odpovídal stínu
vrženému balónem. Pro ukončení režimu úprav pak stačí poklepat dovnitř rámečku
s balónem.

Nyní sice máte stín správně co se týče perspektivy, ale díky jeho opravdu černé
barvě to vypadá, jako by byla v budově díra. Tomu odpomůžeme kombinací funkcí
Layer Opacity a Layer Blend Mode, které jsou k dispozici v paletě vrstev (Layer
Palette). Layer Opacity se nastavuje pomocí posuvníku, pro náš snímek nastavíme
hodnotu 60 procent. Konečně v paletě úplně vpravo zvolíme pro Layer Blend Mode
položku Soft Light. Výsledkem je to, že černá díra ve střeše budovy zmizela a
místo ní se objevil jemný stín balónu.5. Kopírování: Další balón do snímku

Aby se náš horkovzdušný balón necítil na obloze tak osamocený, vložíme mu do
obrázku ještě jiný. Vzhledem k tomu, že nové vkládání balónu stejným způsobem
by bylo zdlouhavé, použijeme jednoduše duplikát již vloženého balónu a jenom mu
změníme barvu.

Klepněte v Layer Palette pravým tlačítkem myši na vrstvu Balón a z kontextového
menu zvolte příkaz Duplicate. V Layer Palette se objeví nová vrstva s názvem
Copy of Balón. Pomocí nástroje Mover umístěte balón vpravo od originálu a
nástrojem Deformation jej zmenšete asi o 30 procent. Nakonec jej obarvěte třeba
nazeleno. Z menu Colors zvolte příkaz Colorize a pro volbu barevného tónu (Hue)
zadejte hodnotu 80 a pro sytost barvy (Saturation) 90. Tím získáte zářivě
zelenou barvu.6. Prostorový dojem: Vytvoření nové vrstvy budovou

Když si umístíte nový balón přes vrchol mrakodrapu, překrývá vám samozřejmě pod
ní ležící budovu. Vy byste nyní chtěli, aby balón letěl za budovou a ne před
ní, jak je tomu nyní. V takových případech, kdy se snažíme vyvolat dojem
prostorovosti, případně když chceme nějaký objekt nechat zakrýt objektem
dalším, si musíme vytvořit další, volně pohyblivou vrstvu. Pomocí pořadí vrstev
pak můžeme jednoduše určit, která vrstva leží na které, a naopak která je jakou
překrývána. V našem případě se pokusíme oddělit budovu, která je za balónem, od
oblohy.

Vzhledem k tomu, že se na našem snímku nachází už poměrně mnoho objektů, nemusí
se vám podařit označit mrakodrap napoprvé. Proto si pomůžeme v paletě Layer
malým symbolem brýlí, jenž se nachází vpravo vedle názvu vrstvy. Klepnutím na
tento symbol můžeme libovolnou vrstvu učinit neviditelnou, anebo ji naopak
zviditelnit. Klepněte si proto na symboly všech vrstev tak, aby vám zůstala
viditelná pouze vrstva Background.

Budova se vzhledem ke svým obrysům dá označit v Paint Shopu Pro pomocí nástroje
Freehand v režimu Point to Point. Otevřete si původní obrázek s mrakodrapem,
označte si budovu a po jejím označení ji zkopírujte do schránky a vložte do
snímku jako novou vrstvu s názvem Budova. Umístěte ji tak, aby přesně
překrývala budovu na vrstvě Background.

Zelený balón se ale stále ještě nachází před budovou. Vzhled obrázku je dán,
jak jsme již zmínili, pořadím jednotlivých vrstev v paletě Layer první v pořadí
je umístěna v popředí, poslední v pořadí je na pozadí, vrstvy mezi nimi jsou na
sobě poskládány tak, že v pořadí od první vrstvy k poslední jsou uspořádány
odshora dolů. V našem snímku tedy musí vrstva Copy of Balón ležet pod vrstvou
Budova, pokud má mrakodrap balón překrývat. Vrstvy můžeme přeuspořádat tak, že
v našem případě klepneme na vrstvu Copy of Balón, držíme stisknuté levé
tlačítko myši a přesuneme ji mezi vrstvy Budova a Background. Kvůli lepšímu
přehledu jsme vrstvy Background a Stín učinili neviditelnými (symbolem brýlí
viz popis nahoře). Proto také to šedobílé kostičkované pozadí.

Námi vytvořenou téměř dokonalou iluzi však přece jen něco ruší. Zkopírovaný
zelený balón je na obrázku tak ostrý, jako by byl od pozorovatele vzdálený dva
metry. To se ale spraví několika klepnutími myší, když aplikujete filtr s
názvem Gaussian Blur a poté Soften, oba z menu Effects/Blur.7. Přehlídka balónů: Obloha plná pestrobarevných duplikátů balónů

Pokud budete chtít balónový provoz na obloze ještě divácky zatraktivnit, můžete
do snímku umístit další duplikáty původního balónu, přičemž je umístíte vždy na
různé vrstvy. Samozřejmostí je použití funkce Manual Color Correction z menu
Effects/Enhance Photo, která vám umožní každý z balónů neotřele obarvit.

Pokud chcete obarvit pouze obal balónu a nikoliv koš, jednoduše označte pouze
obal. Klepněte na nástroj Selection a označte obal balónu, poté stiskněte
nástroj Magic Wand při stisknuté klávese do volné oblasti mezi obrys
obalu balónu a hranici označení obdélníku.

V dialogovém okně Manual Color Correction deaktivujte volby Preserve lightness
a Preserve saturation. V náhledovém okně vlevo pak vyberte na obalu balónu
nějakou tmavou oblast. V poli Color Category si nastavte požadovaný styl barev
a pod položkou Preset Colors žádanou barvu. Nyní uvidíte, že se celý snímek
úplně přebarví, s někdy možná až překvapivými výsledky.

Opakujte duplikování a obarvování balónů různými odstíny tak dlouho, dokud se
vám to bude zamlouvat. Hotový snímek pak uložte ve formátu Paint Shop Pro Image
s příponou *.PSP. Pouze tento formát totiž zachová všechny vrstvy v obrázku
oddělené, takže je můžete později kdykoliv znovu upravit. Jakmile obrázek
uložíte ve formátu TIFF, JPEG nebo jiném, sloučí Paint Shop Pro automaticky
všechny vrstvy dohromady tak, aby jej mohly zobrazit i jiné aplikace.
JPEG, TIFF nebo RAW? Správný formát pro vaše snímky (I)

Formát JPEG (přípona souboru JPG) je standardním typem souborů používaným v
digitálních fotoaparátech a je tedy podporován všemi typy těchto přístrojů.
Umožňuje ukládat fotografie věrné originálu při co možná nejmenší velikosti
výsledných grafických souborů. Prostřednictvím komprese JPEG se dá místo
požadované fotografickým snímkem zredukovat na minimum. Slabinou formátu JPG z
pohledu využití je to, že jednotlivé barevné odstíny se rozeznávají hůře než
například celková světlost snímku.

Bez komprimace potřebuje každý pixel obrázku s 24bitovou barevnou hloubkou,
která odpovídá 16,7 milionu barev, 3 bajty místa. Tak například u snímku
pořízeného fotoaparátem disponujícím 4 megapixely při jeho typickém rozlišení 2
240 x 1 680 bodů dosahuje velikost obrázku asi 11 MB. Na paměťovou kartu o
kapacitě 64 MB se tedy vejde pouze 5 snímků, což bezesporu pro nějaké
smysluplnější použití fotoaparátu nestačí.

Komprese JPEG silně zredukuje skutečné informace o barvách na snímku, a tím se
zmenší i velikost souboru. Čím bude komprese silnější, tím více informací se v
obrázku ztratí a tím větší bude i pokles jeho kvality.

Provedením komprese pak soubor o velikosti 11 MB zabere na disku pouze 750 KB.
Skutečná úroveň komprimace kolísá v závislosti na množství barevných odstínů v
každém snímku.
JPEG, TIFF nebo RAW? Správný formát pro vaše snímky (II)

Dalším z celé řady podporovaných formátů je kromě již zmíněného JPEG také
formát TIFF (Tagged Image File Format, s příponou souborů TIF). TIF soubory
mají za normálních okolností barevnou hloubků 24 bitů, dají se však uložit i v
barevné hloubce 48 bitů, pokud má být zachyceno ještě více barevných odstínů. K
tomu všemu se dají ještě přidat informace o průsvitnosti. Formát TIFF vybírejte
vždy, pokud chcete mít na obrázcích zachyceny ty nejjemnější detaily beze ztrát
způsobených kompresí.

Co se týče kvality, na rozdíl od JPEG formátu se dají obrázky ve formátu TIFF
komprimovat beze ztráty jejich kvality. Digitální fotoaparáty však bohužel tuto
komprimaci nepodporují.

Dobré fotografické přístroje dokáží vaše snímky ukládat i do formátu RAW. Zde
se jedná o čistá hrubá data, která nejsou fotoaparátem nijak upravena ani
komprimována. Není zde provedena ani korekce bílé barvy, ani následné zaostření
nasnímaných dat.

Výhoda tohoto formátu spočívá v tom, že na rozdíl od formátu TIFF vycházejí z
CCD pro každý bod obrázku skutečně získané hodnoty pro červenou, zelenou a
modrou barvu. Tyto hodnoty jsou totiž v CCD získávány ze tří diod. Při ukládání
ve formátu TIFF jsou naproti tomu údaje barvy pro každý bod spočítány jako
střední hodnota ze všech informací poskytnutých jednotlivými diodami.

Soubor obrázků se ve formátu RAW vytváří rychleji, neboť se data nemusejí
posílat do procesoru fotoaparátu. Vzhledem k tomu, že jsou fotografie absolutně
neupravené, přenáší se úkol provedení dalších individuálních úprav kompletně na
počítač.

Jedinou nevýhodou RAW formátu je to, že pro něj neexistuje žádný platný
standard, a proto musíte obrázky v tomto formátu upravovat a případně
konvertovat pouze prostřednictvím softwaru dodaného s digitálním fotoaparátem.
Skenování z novin a časopisů: Jak vylepšit kvalitu

Ten, kdo už se někdy pokoušel skenovat nějaký barevný obrázek z novin či z
časopisu, to určitě zná: při prohlížení naskenovaného materiálu se na monitoru
objeví překryvy, připomínající vlny nebo kříže a svým způsobem způsobující
optický klam.

Tyto rušivé elementy byly nazvány podle francouzského fyzika jako "moaré". Jsou
způsobeny rozdílností mřížky bodů, ze které se skládá obrázek v časopisu a CCD
mřížky skeneru. Interferencí bodů těchto dvou mřížek pak vzniká moaré. Paint
Shop Pro má podobně jako celá řada jiných programů pro úpravu obrázků k
dispozici funkci, jež dovede tyto interference potlačit. Stačí v menu
Effects/Enhance Photo zvolit příkaz Moiré Pattern Removal a v poli Fine Details
postupně zvyšovat hodnotu tak dlouho, dokud moaré nezmizí.
Působivé efekty: Jak vytvořit snímky ve stylu pop-artu

Zatrhnutím volby Colorize v dialogovém okně Hue/Saturation/Lightness, jež
můžete otevřít přes menu Colors/Adjust, přeměníte svoje fotografie na vtipné
pop-artové obrázky. Umístěte zatržítko před výše zmíněnou volbu, nastavte
hodnotu Saturation na 50 a posunujte posuvníkem pro parametr Hue. Celý obrázek
bude kolorován jednou barvou. K dispozici je barevné spektrum od tmavě červené
(hodnota 0) přes hnědou (30, ideální pro konverzi moderních fotografií do
jakoby starých snímků v sépiových barevných tónech) a zelenou (100) až k modré
(200) a fialové (300). Nejlepších výsledků ale dosáhnete jen tak, že si to sami
vyzkoušíte.
Klonování a úprava objektů: Manipulace s kopírovacím štětcem

Kopírovací štětec (Clone Brush) je jedním z nejmohutnějších nástrojů na
retušování a manipulaci v Paint Shopu Pro. S jeho pomocí odstraníte v okamžiku
poškození obrázku rušivé prvky, nebo dokonce jak můžete vidět na našem
ukázkovém obrázku celý automobil. Ostatně zmíněná funkce je dostupná i v jiných
programech pro úpravu obrázků a často se pojmenovává názvy, jako klonovací
štětec nebo razítko. Její použití je jednoduché:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na oblast obrázku, která se má kopírovat.

2. Umístěte ukazatel myši přesně na místo v obrázku, kam budete chtít umístit
kopii objektu.

3. Při stisknutém levém tlačítku myši můžete kompletně překopírovat celou
oblast výchozí oblast v obrázku se mění podle pohybů myši.

Jak je možné vidět na našem ukázkovém obrázku, označuje se výchozí oblast malým
křížkem a cílová oblast špičkou štětce nebo obrysu zvoleného nástroje. Tak
kupříkladu můžeme přemalovat nákladní auto, které nám překrývá budovu. Aby se
nám taková retuše perfektně podařila, musíme dost často měnit výchozí oblast.
To znamená, že klepneme těsně vlevo od okraje nákladního auta, pak nahoru,
vpravo, pod něj atd. Tím se vyhneme opakujícím se částem obrázku v cílové
oblasti, které hotové umělecké dílo okamžitě prozradí jako dodatečně upravované.
Kolorování objektů na snímcích: Změníme vám barvy!

Pomocí funkce změny barev v Paint Shopu Pro můžete v okamžiku vyměnit barvy u
objektů za jiné. Dále je možné přeměňovat struktury povrchu či nastavovat
barevné tóny. V našem ukázkovém příkladu zkusíme přelakovat žluté auto na
modré. A tady je návod, jak na to:

1. Pomocí příkazu Copy z menu Edit přesuňte celý snímek do schránky.

2. Klepněte do menu Edit a zvolte příkaz Paste/As New Layer. Tím vytvoříte
přesnou kopii snímku jako novou vrstvu, která překryje obrázek původní.

3. Úroveň překrytí nové vrstvy Layer 1 snížíte pomocí černošedého posuvníku v
paletě Layer. Nastavte jej u vrstvy Layer 1 na 50 %, tak aby jemnější struktury
obrázku ze spodní vrstvy prosvítaly přes něj.

4. Pomocí nástroje Dropper si klepněte levým tlačítkem myši doprostřed části
obrázku, u níž budete měnit barvu (v našem případě žlutou), čímž si ji
nastavíte jako barvu popředí.

5. V paletě Colors si vyberte barvu, kterou budete zaměňovat barvu původní (v
našem případě modrou), a nastavte si ji jako barvu pozadí. To uděláte tak, že
si klepnete na obdélníček vpravo nahoře v paletě Colors.

6. Nyní si zvolte nástroj Color Replacer a v paletě Tool Options nastavte
následující parametry takto: Shape: Round, Size: 100, Step: 25 a Density: 100.
Na záložce Color Replacer Options pak poli Tolerance přiřaďte parametr 50.

7. Nyní můžete nanášet novou barvu pozadí. Držte stisknuté pravé tlačítko myši
a přejíždějte ukazatelem myši po objektu, jehož barvu chcete měnit. Paint Shop
Pro nyní postupně mění původní barvu za vámi vybranou. Všechny ostatní oblasti,
jejichž barva leží mimo nastavenou toleranci, zůstávají nedotčeny.

8. Pokud by se vám některé oblasti nepřekryly novou barvou, naberte jednoduše
nástrojem Dropper barvu z této oblasti jako novou barvu popředí a zopakujte
krok č. 7.
Označování oblastí v Paint Shopu Pro: Který nástroj použít?

Paint Shop Pro vám nabízí pro označení oblasti na snímku čtyři možnosti. Tři z
nich se skrývají za nástrojem Freehand a jeden za nástrojem Magic Wand. Výhody
toho či onoho způsobu závisí na situaci a samotném snímku i objektu, který
chceme označit.

1. Freehand Selection Type: Point to Point. V tomto případě vytváříte výběr
tak, že klepnete na začátek označované oblasti; objeví se čára, kterou vedete k
dalšímu bodu, klepnete, vedete čáru atd. Tuto činnost provádíte podél hran
objektu. Počet klepnutí určuje složitost objektu. Tento z
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.