Čtyři dimenze v praxi - Vytváříme databázi

Software | 01.10.99

Vzhledem k tomu, že v našem seriálu článků jsme se doposud zabývali obecnýmpopisem rysů a vlastností databázového prostředí 4th Dimension, věnujme tento článek malému příkladu je...

Vzhledem k tomu, že v našem seriálu článků jsme se doposud zabývali obecným
popisem rysů a vlastností databázového prostředí 4th Dimension, věnujme tento
článek malému příkladu jeho použití. Okomentujeme si způsob vytváření databáze
pro jednoho uživatele, obsažené v příručce ke 4D. Tato databáze obsahuje pouze
jednu tabulku pro registraci Zaměstnanců, nicméně na CD přiloženém k tomuto
číslu PC WORLDu naleznete širší dokument popisující vznik databáze Hudební
sbírka. (Ta je využitelná rovněž i pro Web a obsahuje již více tabulek.)

Vytvoření struktury databáze
Prvním krokem je vždy definování tabulek a sloupců databáze. Po spuštění 4D a
výběru Nová databáze se 4D otevře rovnou v prostředí návrhu databáze a přidá
automaticky první tabulku. Tu je možné přejmenovat a změnit její vlastnosti k
tomu stačí pouze poklepat na název tabulky a změny provést v zobrazeném okně
Vlastnosti tabulky. Podobným způsobem se vytvářejí i pole. Zde se však
zobrazený dialog jmenuje Vlastnosti pole a je možné v něm zadat jeho název,
vlastnosti, typ, a případně k poli přiřadit seznam počátečních hodnot. Pokud
víme, co chceme, je to určitě v tomto případě, kdy sloupců je několik,
záležitost na minutu.

Vytvoření formulářů
Po vytvoření tabulky je třeba vytvořit formuláře pro vstup a prohlížení dat. 4D
obsahuje několik možností vytváření formulářů a jednou z nich je i jejich
automatické vytvoření. Při přechodu do prostředí pro zadávání dat vám 4D
zobrazí dialog, v němž vás upozorní, že pro některou z vytvořených tabulek
neexistují formuláře. Pokud se v tomto okně klepne na tlačítko Ano, budou
vytvořeny formuláře podle výchozího vzoru. Nyní je vytvořen vstupní formulář
pro přidávání a zobrazování jednotlivých záznamů a výstupní formulář pro
zobrazení seznamu záznamů. Databáze je připravena pro práci s daty. To je
skutečně tak jednoduché, jak je v příručce popisováno.

Práce se záznamy
Přešli jsme do prostředí zadávání dat, a v něm je možné zadat nové záznamy
pomocí standardních nabídek 4D. Zvolíte Nový záznam a objeví se prázdný
formulář, do kterého je možno pořizovat data. Ihned po jeho potvrzení se objeví
nový prázdný formulář a zadávání může pokračovat. Jakmile jsou přidány záznamy
do tabulky, lze je vyhledávat, třídit, tisknout, vytvářet diagramy, rychlé
zprávy, štítky, atd. Všiměte si, že dosud nebyl napsán ani jediný řádek kódu.
Zatím pracujeme pouze se standardnímy funkcemi 4D.

Vytváření metod a vlastních nabídek
Pokud budete chtít vytvořit vlastní rozhraní aplikace a nebude chtít používat
standardní nabídky 4D, můžete si vytvořit vlastní nabídky a k nim přiřadit
vlastní metody. V komentovaném příkladu je potřeba vytvořit akce pro zobrazení
seznamu zaměstnanců a přidání nového záznamu o zaměstnanci. Je tedy potřeba
vytvořit dvě metody.
Překlepneme zpět do okna navrhování databáze, zvolíme z nabídky Nová metoda a v
zobrazeném editoru metod napíšeme kód. To provedeme dvakrát. Díky makrojazyku
jsou tyto metody na pouhé čtyři řádky a používají dohromady pět příkazů! Tuto
akci jsem zvládl za čas něco přes minutu.
Když jsou dokončeny metody, je možné vytvořit záhlaví nabídek a tyto metody
přiřadit k jejich položkám (toto pořadí vytváření není nutné, a pokud se to
návrháři bude hodit, může nejdříve vytvořit nabídky, a pak teprve metody).
Záhlaví nabídek se vytváří v Editoru nabídek. V nově vytvořeném Záhlaví bude
standardně vytvořena nabídka Soubor, která bude obsahovat položku Konec. Po
přidání ještě jedné nabídky a definování jejích položek, což může být provedeno
během další minuty, je možné k jednotlivým položkám přiřadit názvy metod, jež
mají tyto položky spouštět. A je hotovo! Nyní vznikla aplikace pro jeden
počítač a též pro síť klient/server, a dokonce i pro Internet či intranet.

A co na Webu?
V této fázi byla databáze otevřena pomocí 4D Serveru a připojil jsem se k ní
pomocí 4D Clientu na stroji serveru se objevil proces připojeného uživatele
vnitřní sítě. Na jiném počítači byl spuštěn webovský prohlížeč. V prohlížeči
stačí do oblasti Location zadat IP adresu serveru a stisknout Enter. Na
prohlížeči bude zobrazena HTML verze Záhlaví nabídek.
Pro publikování této jednoduché databáze není potřeba psát žádný HTML kód nebo
vkládat CGI modul 4D a 4D Server jsou zároveň i webovským serverem. 4D
samozřejmě může pracovat i s normálními HTML stránkami a posílat je do WWW
prohlížeče.
A nyní pozor! Ačkoli se zdá, že zde byla vytvořena pouze jedna aplikace, ve
skutečnosti jsou již vytvořeny aplikace čtyři (jednouživatelská, klient, server
a Web). Takto vytvořenou databázi lze používat samostatně na Windows i Mac OS,
lze ji spustit v architektuře klient/server s windowsovskými i macovskými
klienty, a navíc ji na kterékoli platformě můžete používat i na Webu. Celá akce
by měla trvat kolem 10 minut i s ověřením, zadáním prvních dat a konfigurováním
4D Web Serveru. Samozřejmě je vše závislé na mnoha okolnostech, např. jak
rychle je návrhář schopen číst nebo jak rychle dokáže s počítačem pracovat a
jak má návrh rozmyšlen.

Většina z vás se asi dostane na veletrh Invex, kde se bude moci podívat na
předvedení 4D na stánku distributora (pavilon G2/9).

4th Dimension
Produkt pro článek poskytla firma:
Inforce, s.r.o.
www.inforce.cz

9 0609/OK
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.