Čtyři dimenze tohoto roku

Software | 01.12.99

V tomto roce jsme se vám pokusili přiblížit vývojové prostředí 4th Dimension(4D) pomocí článků, recenzí, demoverzí a příkladů vycházejících v PC WORLDu pravidelně. Rok 1999 poma...

V tomto roce jsme se vám pokusili přiblížit vývojové prostředí 4th Dimension
(4D) pomocí článků, recenzí, demoverzí a příkladů vycházejících v PC WORLDu
pravidelně. Rok 1999 pomalu končí, a je tedy čas na rekapitulaci. Tento rok
byla na trh uvedena verze 4D 6.5, v níž bylo provedeno mnoho vylepšení a úprav.
4D se tak stala silnějším nástrojem pro vytváření relačních databází, a
především webovských řešení.
Jedna z prvních recenzí byla věnována vývojovému prostředí verze 6.0.5. Tento
produkt, ACI 4D Desktop, nyní již ve verzi 6.5, je rozšířen o další moduly a
prodává se pod názvem 4D Developer Edition. Je kompletním vývojovým prostředím
obsahujícím mimo 4D také 4D Compiler a 4D Insider. 4D Compiler je kompilátor do
skutečného strojového kódu, díky čemuž mohou aplikace využívat plné rychlosti
procesoru a v některých rysech jsou až tisíckrát rychlejší. 4D Insider je
nástroj vývojáře, pomocí kterého se lze zorientovat ve strukturách a kódech
databáze. Pomocí tohoto nástroje je možné přesunovat metody, formuláře, tabulky
a jiné objekty databáze z jedné struktury do druhé a vytvářet knihovny objektů.
Všechny nástroje vývojáře a uživatele ve 4D jsou velmi přehledné a lze se v
nich rychle a snadno orientovat. Tato recenze vyšla v čísle 3/99.
Důležitou součástí prostředí 4D je architektura klient/server realizovaná v 4D
Serveru (číslo 2/99). Mezi hlavní rysy tohoto produktu patří především
integrovaná architektura klient/server. To znamená, že databáze je
nainstalována pouze na stroj serveru, a ten se již postará o její distribuci na
všechny stanice klientů. Navíc databáze ani programy 4D neinstalují žádné
součásti do systému, a proto je jednoduchá i údržba 4D Serveru. Díky
nezávislosti 4D na platformě je možné mít server spuštěný na PC nebo na Macu a
klienty mít jak Windows, tak Mac OS, a současně se připojovat klienty po
Internetu.
V samostatné recenzi byla popsána možnost připojení 4D jako front--endu k
databázím SQL Serveru Oracle. Pro připojení k této databázi je možné použít
několik způsobů, které naleznete v minulém čísle. 4D má možnost napojení nejen
na Oracle, ale i na jiné SQL a ODBC databáze.
Další z výrazných rysů 4D je její zacházení s grafikou, zvuky a textovými
dokumenty. 4D podporuje obrázky ve formátech PICT, GIF, EMF, WMP, BMP a JPEG.
Obrázky a zvuky mohou být buď uloženy v datech, anebo přímo na disku. Modul 4D
Draw, jenž slouží přímo pro práci s grafikou, je určen pro vytváření vektorové
grafiky. Podrobnější informace najdete v čísle 5/99. Pro práci s textem je
určen modul 4D Write 6.5. Vzhledem k tomu, že je tento modul nejpoužívanější ze
všech modulů 4D (téměř třetina všech aplikací vyvinutých ve 4D), byly v něm
provedeny velmi výrazné změny. 4D Write je nyní kompletní textový editor, který
má navíc možnosti napojení na databázi a automatické vytváření dokumentů z dat
v databázi uložených. 4D Write doplňuje jazyk 4D o přibližně 60 objektově
orientovaných příkazů (číslo 8/99).
Jak se začala blížit plná verze 4D 6.5, objevila se i nová sada příkazů nazvaná
4D Internet Commands, popsaná v čísle 6/99, pomocí níž se dá komunikovat po
TCP/IP na té nejnižší úrovni. Obsahuje příkazy na ovládání FTP, POP3 a SMTP. Na
základě příkazů 4D Internet Commands lze sestavit aplikace, které jsou
uživatelsky přívětivé a plní požadavky komunikace a integrace informací
umístěných na Internetu do centrální databáze.
Web-server ve 4D je natolik silným rysem, že mu byl věnován vlastní článek, ve
kterém byly podrobně popsány základní vlastnosti tohoto nástroje. Zřejmě
nejdůležitější je jeho integrování přímo do 4D. Tím se docílilo toho, že pro
web-server ve 4D není potřeba psát žádný samostatný CGI skript. 4D je sama sobě
databází, CGI i web-serverem. 4D si sama hlídá kontext, což znamená, že vývojář
nemusí složitě sledovat cestu uživatele po záznamech, ale 4D sleduje uživatele
sama, a případně mu kroky Zpět v prohlížeči zakáže. 4D obsahuje mnoho
automatických rysů, jako např. překládání formulářů do HTML stránek, překládání
standardních nástrojů uživatele jako je Editor dotazů a mnoho dalších, jež
naleznete v čísle 4/99.
V době, kdy se připravovalo číslo 7/99, vyšla u nás první lokalizovaná verze 4D
6.5 a tak byl tento článek věnován vylepšením, která byla v této verzi
provedena. Některé změny se týkaly Editoru formulářů a byla výrazně zvýšena
rychlost a optimalizace databázových úloh. Jedním z nejdůležitějších vylepšení
je možnost distribuovat server na více počítačů v síti. Ve verzi 6.5 byl
výrazně vylepšen web-server. Dále byl upraven Editor metod, vylepšen a urychlen
import a export záznamů, nové rysy pro optimalizaci indexování polí a byl
přidán Průzkumník provádění. Stručný příklad vývoje aplikací ve 4D jsme ukázali
v čísle 10/99.
V čísle 9/99 jsme se zabývali 4D a jejím využití ve školách. V tomto článku
byla popsána strategie firmy Inforce na výuku programování ve školách. V této
době se 4D již vyučuje na osmi školách a s dalšími školami je firma v jednání.
Na konci tohoto roku je plánována konference studentů, na níž bude provedeno
vyhodnocení studentských prací.
4D 6.5 je první z verzí 4D lokalizovaných do českého jazyka, která obsahuje
také českou dokumentaci, včetně nápověd. Do češtiny bylo také přeloženo
kompletní školení pro vývojáře a uživatele 4D. V současné době je 4D jeden z
mála profesionálních nástrojů, jež mají kompletní lokalizaci do českého
jazyka.9 0743/OK o
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.