Čtyři dimenze pro textové dokumenty - 4D Write 6.5

Software | 01.08.99

V minulém čísle jsme se věnovali nové verzi 4th Dimension 6.5; spolu s novýmzákladním vývojovým prostředím byly inovovány i některé zásuvné moduly. Mezi nimi doznal největších zm...

V minulém čísle jsme se věnovali nové verzi 4th Dimension 6.5; spolu s novým
základním vývojovým prostředím byly inovovány i některé zásuvné moduly. Mezi
nimi doznal největších změn 4D Write 6.5.
4D Write je textový editor. Je to nejpopulárnější zásuvný modul k 4th
Dimension, který poskytuje maximální bezpečnost textových dokumentů. Každá
třetí aplikace programovaná ve 4th Dimension používá tento modul a aplikace
jsou ponejvíce používány v architektuře klient/server. Zásuvný modul k
databázovému prostředku 4th Dimension ve filozofii firmy ACI znamená, že
textové dokumenty mohou být ukládány samostatně na disk, nebo uvnitř databáze
do polí typu BLOB (binární velké objekty) a dokument může využít odkazy na
sloupce databáze. Odkazy mohou být na sloupce číselné, alfanumerické, ale i
obrázkové.
Se 4D Write lze zvolit tři způsoby práce:
1. Dokument může být otevřen v normálním okně a pracuje se s ním jako v
jakémkoliv jiném textovém editoru, dokument je pak uložen samostatně na disk.
2. Dokument může být obsažen ve formuláři databáze, buď se standardními
nabídkami 4D Write, nebo s vlastními nabídkami. Tento dokument lze pak uložit
do sloupce databáze v jednom záznamu jako součást databáze. Uvnitř databáze, v
záznamu, je možno uložit dokument neomezené velikosti (omezením je velikost
diskového média).
3. Dokument může být otevřen ve skrytém okně a pak vytvářen či upravován
pouze programem za pomoci programovacích příkazů. Po skončení sestavování
dokumentu jej lze zobrazit v normálním viditelném okně.

O dokumentu a možnostech formátování
Pro úpravy vzhledu dokumentu a formátování lze použít standardní nástroje,
dynamické styly pro znaky nebo celé paragrafy. Stránku dokumentu lze rozdělit
na více sloupců textu. Lze vytvořit tabulky v textu s pomocí odkazů na
databázi, i dynamických odkazů na výběr záznamů v databázi. V dokumentu lze
použít obrázky v textu, buď samostatně, nebo z databáze. Obrázky mohou být
spojeny s textem nebo být na pozadí. Pro barvy pozadí lze použít paletu barev
pro každý odstavec zvlášť.

BLOB komprese a bezpečnost dokumentů
Protože dokumenty mohou být ukládány uvnitř databáze v BLOB, nejsou v tomto
případě fyzicky nikde na disku uloženy. Jsou obsaženy uvnitř kompaktního
datového souboru 4th Dimension. Takovýto dokument si nepřečte nikdo, kdo
nevlastní tutéž aplikaci programovanou ve 4th Dimension. Rozhodně pouhý průnik
na disk k přečtení dokumentu zevnitř datového souboru není dostatečný. Pokud
ani tato úroveň bezpečnosti nestačí, lze BLOB sloupec v záznamu komprimovat
příkazem 4th Dimension. V tomto případě je nutno ještě znát i konkrétní
nastavení aplikace a případně přístupová práva. Takto založené aplikace jsou
často používány ve státní správě a pro agendy firem chránící své obchodní a
technologické údaje. Pro dokumenty uložené v BLOB je k dispozici na úrovni 4th
Dimension funkce hledání, která umožňuje, pokud není dokument v BLOB
komprimován, hledat textové řetězce jako v normálním obsahu databáze. Tato
funkce je stejně rychlá jako normální sekvenční hledání v prostém textovém
sloupci.

Programovací rysy 4D Write
4D Write umožnuje, že vše, co lze provádět z nabídek, lze provádět i
programovacími příkazy. Kromě těchto "příkazů" obsahuje 60 objektově
orientovaných příkazů doplňujících jazyk 4th Dimension.
Příkazy jsou rozděleny do skupin pro příkazy nabídek, ukládání a otevírání
dokumentů, tisk dokumentů a převody do jiných formátů a typů a pro vlastnosti
zobrazení dokumentů. Programovacími příkazy je možné uzamknout funkce položek
nabídek pro uživatele, a tyto funkce pak spouštět pouze programovými příkazy.
Funkce položek nabídek lze přesměrovat připojením vlastních procedur
(programovaných ve 4th Dimension) pod tyto položky nabídek 4D Write. Zvolí-li
pak uživatel z nabídky 4D Write určitou položku, může se provést vámi zamýšlená
akce a ne standardní akce 4D Write.
Programovými příkazy můžete automaticky listovat dokumentem
s určitou rychlostí. Ze stránky dokumentu je možné vytvořit bitmapu, což umožní
např. odeslat fakturu v grafické formě přes Internet.
Tyto rysy umožňují vznik aplikací s vlastními funkcemi textového editoru a s
vlastními nabídkami provádějícími sofistikované příkazy. 4D Write 6.5 je plně
kompatibilní s verzí téhož modulu 6.0.5.

Závěr
Vzhledem k možnostem programování a ukládání odstavců a dokumentů v databázi
lze toto řešení použít pro všechny druhy dokumentů, které vznikají ad hoc z
předem definovaných částí textových dokumentů, jako např. katalogy výrobků s
obrázky, smlouvy, příručky, marketingové materiály, katalogy výstav. Vhodné je
toto řešení pro firmy a instituce, jež potřebují maximálně zajistit bezpečnost
svých dokumentů.

4D Write 6.5
+ bezpečnost textových dokumentů
+ kompatibilita s dalšími editory
+ programovatelné funkce a položky nabídek
- je to pouze zásuvný modul
K recenzi poskytla firma:
Inforce, s. r. o.

9 0491/OK
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.