Corel DRAW 10 Graphic Suite - Klasika sčíslem 10

Software | 01.02.01

Balík programů Corel DRAW úspěšně dorazil již do své desáté verze. Jeho rodinase rozrostla o dalšího člena. Jak působí ti starší a co od nich můžeme očekávat? Corel DRAW C...

Balík programů Corel DRAW úspěšně dorazil již do své desáté verze. Jeho rodina
se rozrostla o dalšího člena. Jak působí ti starší a co od nich můžeme očekávat?


Corel DRAW

Corel DRAW je nejvýznamnějším členem rodiny programů nesoucích toto jméno.
Zastiňuje Corel PHOTO-PAINT, menší členy jako je Corel TRACE, Corel TEXTURE i
ty, kteří již rodinu opustily. Začněme tímto vektorově orientovaným programem.

Corel DRAW 10 působí dojmem dospělého programu, odrodilého od Windows 95. Je
náročný, ale mimořádně vstřícný k začínajícím uživatelům. Nesnaží se člověka
vtěsnat do svých metod, nabízí však mnoho způsobů práce podle toho, co komu
vyhovuje. Podporuje tvůrčí svobodu. Nedá se přímo říci, že je uživatelsky
přítulný, ale rozhodně je dobře přizpůsobivý.

Corel DRAW má za sebou dlouho tradici dobývání počítačů PC i Macintosh. Je
bohatý na množství funkcí a grafických technik. Můžete s ním velmi kreativně
kreslit, malovat, vybarvovat, stříhat, lepit, prolínat, psát, lámat odstavce,
vytvářet umělecký text a loga, deformovat, natahovat, stínovat, zakřivovat,
vytahovat do prostoru, zprůhledňovat, pracovat s fotografiemi i pestrými
výplněmi.

Paradoxně je to však právě toto "intelektuální bohatství", které mu zejména v
Evropě ztěžovalo přístup do vyšší společnosti grafických studií, kde měl stát
po boku členům rodiny Adobe. Své místo tam zaujal po vstupu na platformu
počítačů Macintosh a silou standardu zvoleného miliony firemních uživatelů.
Používáte-li dnes Corel DRAW ve své firemní praxi, nemusíte již nutně k dalšímu
zpracování a osvitu konvertovat do formátu Adobe Illustratoru. Řada studií
standard CDR akceptuje.

Pro profesionální práci jsou mnohem důležitější jiné věci než množství funkcí.
Především je to spolehlivost. Verze, kterou jsem měl k dispozici, mě v tomto
směru nenadchla. Program odmítal sloužit při více příležitostech, někdy až na
hranici snesitelnosti. Ptal jsem se přátel a jejich zkušenosti se různí. Velmi
si však všichni cení funkce, nabízející záchranu a uložení rozpracovaného
dokumentu v okamžiku, kdy něco selže.

Další profesionály vyžadovanou vlastností je přesnost. Ta je již vzhledem k
předchozím verzím opravdu grandiózní (můžete pracovat s mikrometry) a díky
efektivnímu používání lupy dosáhnete stejného výsledku jako při numerickém
nastavování. A to při dobrém přehledu o stránce či více stranách dokumentu.
Nesmím zapomenout, že složitost programu eliminuje jeho vysoká efektivita, a
náročnost pak jeho logické a systematické ovládání. Ve verzi 10 výrazně
vzrostla rychlost řady funkcí a zvýšila se celková efektivita práce s programem.

Nejpodstatnější novinkou pro práci s textem je vícejazyčný spell-checking a
plná podpora UNICODE. Díky tomu se také zahlazuje chyba exportu písem True-Type
do PDF, která provázela předchozí verze. U úprav textů nyní funguje jemnější
funkce UNDO.

Nový nástroj Perfect Shape slouží k vytváření šipek, či nápovědných bublin.
Někdy se to hodí, i když mám raději šipky kreslené v podobě čáry a později
souhrnně konvertované na plochu (Convert Outline To Object).

Opravdu velmi mě potěšilo rozšíření počtu stupňů barevného gradientu. Nyní jich
můžete nastavit třeba tisíc. Potřebujete-li přechod z jedné barvy do druhé, pak
možná stačí 256 barev. Jedná-li se však o vícenásobnou změnu barev (například
reflexy v titulku), pak to nestačí přechod by byl proužkovaný.

Výrazné zlepšení a zvýšení použitelnosti obdržely stíny. Díky vyšší rychlosti
se ve verzi 10 nebojím stínovat i velké objekty a plochy, nebo je přenášet přes
schránku. Mohu nyní nastavit nejen polohu, ale i míru zeslabování stínu. Stíny
jsou mnohem realističtější a rychleji se s nimi pracuje.

Celá řada vylepšení se týká použití Hot-Key kláves a zkrácení přístupu k nějaké
funkci. Týká se to například stříhání, rovnání, nebo editace Power Clipu obálky
či masky viditelnosti. Drobných změn je mnoho a vcelku podstatně zvyšují užitné
vlastnosti Corel DRAW. Jen si je musíte osvojit.


Do nových rozměrů

Z plochy defiované dvojicí souřadnic se vektorová grafika snaží proniknout do
dalších dimenzí do třetího rozměru a do časové osy.

V programu Corel DRAW 10 jsou 3D objekty vytvářeny aplikací funkce Extrude
oproti předchozí verzi bez větších změn. Přitom vektorové 3D objekty skýtají
řadu využití a je škoda, že se tímto směrem Corel neubírá.

Minulá zkušenost se začleněním 3D programu (s nevelkými užitnými vlastnostmi)
nevedla nikam. Osobně by se mi spíše líbil 3D program generující 2D průměty
objektů a postav v různých polohách a nastaveních nějaká statická obdoba
profesionálních programů pro tvorbu kreslených filmů. Místo toho pro další
zdokonalení tvůrci Corel DRAW 10 Graphics Suite vybrali dimenzi času.

Průlom vektorového Corelu do filmového světa na mě dělá dosti rozpačitý dojem.
Real Animated Vector Effects Corel R.A.W.E. jsou jakousi primitivnější
variantou skvělého vektorového animačního programu Macromedia Flash. Nápad je
to skvělý použít Corel DRAW k tvorbě grafických entit pohybujících se objektů!
Je však trochu škoda, že práce s ním je poměrně pomalá a tvorba složitějších
scén nepřehledná. Pro profesionální práci to není, pro amatérskou snad, ale v
každém případě je to hezký dárek hravým uživatelům. Osobně bych v Corel DRAW
raději uvítal silnější podporu pro animaci pohybů a deformaci objektů a jejich
včleňování do programu Macromedia Flash.

Významně Corel DRAW 10 zohlednil Internet. A to jak v podpoře (update, zasílání
reportů, atd.), tak i tvorbě inernetovských stránek. S rozmachem vypalovaček se
jako dobrá varianta jeví na grafiku bohatá prezentace vytvořená v Corel DRAW,
popřípadě doplněná o animované efekty. Jen škoda, že to nejde najednou na "CDR
ploše". Corel DRAW umí nyní velmi pěkně a rychle optimalizovat internetovou
grafiku. Pod funkcí "Rollovers" zde také přibyla tlačítka (malovaná a
nastavovaná v různých režimech).


Corel PHOTO-PAINT 10

Tento program, určený ke zpracování bitmapových obrázků (fotografií, původní
grafiky), doznal několik menších vylepšení. Za zmínku možná stojí automatické
odstranění červených očí. Někdy se může hodit ustavení písem textu na cestu.
Pro zdokonalené stíny platí totéž jako u Corel DRAW. Pak je tu ještě řada
vylepšení, zefektivňující práci.


Závěrem

Corel DRAW 10 Graphics Suite přináší řadu drobných vylepšení a několik
podstatných. Zkusíte-li si pracovat s novou verzí, pak možná nebudete chtít
používat "devítku". Až miliony uživatelů odešlou po Internetu své chybové
reporty a na světě bude bezva-bezvadná verze... Ale to už znáte.
Tlačítka snadno a rychle

Víte, že s podporou skriptů nebo Vizual Basicu můžete jak v Corel DRAW, tak i v
Corel PHOTO-PAINTu velmi rychle vytvářet originální webovská tlačítka?

Nejjednodušeji to uděláte tak, že ve skriptu zaznamenáte vytvoření tlačítka
podle svých představ, včetně uložení na disk. Potom skript editujte a text
nahraďte proměnou naplněnou funkcí InputBox. Pod tímto (popř. transformovaným)
jménem tlačítko také uložte. Změňte některé parametry (barvy, efekty) a
tlačítko uložte pod alternativním jménem. Na jeden zápis textu a jedno ťuknutí
tak získáte (Up, Over, Down) varianty tlačítek pro váš skvělý Web. Ještě
dokonalejší je využití s Rollovers.


Corel DRAW 10 - Graphics Suite

rychlost a efektivita
lepší PDF, Unicode
podpora Flash animací
jemný barevný gradient
věrnější a snazší stíny
UNDO u textu při editaci spolehlivost

K recenzi poskytla firma: Corel, Šaldova 34, Praha 8
Cena: 19 400 Kč včetně DPH
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.