Čeština pro vyšší ročníky

Software | 01.10.05

Na základních školách se učitelé snaží vštípit svým žákům všechny potřebnéznalosti ohledně našeho mateřského jazyka. Čeština má však spousty záludných gramatických zákou...

Na základních školách se učitelé snaží vštípit svým žákům všechny potřebné
znalosti ohledně našeho mateřského jazyka. Čeština má však spousty záludných
gramatických zákoutí, a tak se občas stane, že žáci opustí školu, aniž by si
byli jisti správným pravopisem. Naštěstí však kromě učebnic a nezábavných
učitelů existují produkty, které se snaží výuku ozvláštnit a co nejvíce
zjednodušit. V následující recenzi si představíme další program nakladatelství
Alter, jehož produkty mají v této rubrice, pokud se nepletu, svoji premiéru.
Jedná se o výukové programy českého jazyka pro šestý a sedmý ročník základní
školy. Jsou zpracovány na základě odpovídajících tištěných učebnic
nakladatelství Alter a teoreticky by je mohly plně zastoupit.
S instalací, kterou se stačí jen proklikat, by nikdo neměl mít problémy, a tak
se můžeme podívat, co na těchto stříbrných kotoučích najdeme. Ještě malá
poznámka na okraj: oba produkty jsou funkčně totožné, liší se pouze obsaženou
látkou. Uživatelské prostředí je zpracováno velice přehledně. Všechny ovládací
prvky najdete na nástrojové liště v podobě ikon. Na nějaké menu zapomeňte, není
vůbec potřeba. V levé části obrazovky se nachází obsah veškeré dostupné látky k
procvičení (jde o náplň na celý příslušný školní rok). Hlavní pracovní okno je
samozřejmě věnované jednotlivým praktickým cvičením. K jejich vyplnění je možné
používat myš, u některých cvičení je možné odpovědi zadávat přímo pomocí
klávesnice. Programy disponují dvěma módy: prvním je Trénink, jehož název
myslím dostatečně vypovídá o jeho funkci. Program kontroluje odpověď, jakmile
ji zadáte, v případě špatné odpovědi následuje vysvětlení chyby a možnost se
opravit. Pokud nevíte, můžete kdykoli využít nápovědu, která procvičovaný jev
ozřejmí a pomůže v nesnázích. Oproti tomu režim Naostro už chyby neodpouští.
Vyhodnocení obdržíte po odevzdání celého cvičení a o nápovědě si můžete nechat
jenom zdát. Rozpracovaná, hotová i vyhodnocená cvičení je možné uložit, v
obsahu jsou pak podbarvená šedou barvou, v případě vyhodnocených cvičení je
připojeno i bodové ohodnocení. Hlavně pro pedagogy je připravena možnost
jednotlivá cvičení vytisknout a předložit svým žákům jako test. Možný je i
export do formátu RTF, se kterým si pak poradí např. MS Word. Látka obou disků
je opravdu rozsáhlá, cvičení jsou rozmanitá. Najdete zde slovní rozbory, větné
členy, souvětí, pravopisná cvičení i diktáty. Vyjmenovat všechno procvičované
učivo by zabralo celou stranu a je to určitě zbytečné. V Alteru jistě věděli,
co dělají, a tak mohu s klidným srdcem říci, že zde najdeme všechno, co by měl
každý šesťák či sedmák umět. Na závěr se sluší říci, že se jedná opravdu o
čistě výukové tituly, takže na nějakou zábavu můžete hned zapomenout. Svoji
funkci, tedy naučit děti českou gramatiku, však dokáží splnit na jedničku s
hvězdičkou, a to je přesně to, o co všem učitelům ve školách jde.

Český jazyk 6 a 7
Distributor: ALTER, s. r. o.
Žánr: výuka ČJ
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/2000/XP
Cena: 940 Kč jednouživatelská verze, 3 600 Kč multilicence (slevy viz
http://www.alter.cz)
K recenzi poskytla firma: ALTER, s. r. o., Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4,
http://www.alter.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.