Česká (skoro) až do morku kostí – Windows 2000 CZ

Software | 01.10.00

Celkem v krátké době po oficiální světové premiéře Windows 2000 začal Microsoftdodávat na tuzemský trh i lokalizovanou verzi tohoto operačního systému. Následující řádky vám př...

Celkem v krátké době po oficiální světové premiéře Windows 2000 začal Microsoft
dodávat na tuzemský trh i lokalizovanou verzi tohoto operačního systému.
Následující řádky vám přiblíží, jak se tentokrát vypořádal softwarový obr s
tímto nelehkým úkolem.

Vždycky jsem si říkal, že udělat lokalizaci tak rozsáhlého díla, jakým
bezesporu Windows jsou, musí být pořádný kus práce. Ale už od prvních okamžiků
instalace je zřejmé, že je tato práce pro Microsoft zcela rutinní a dobře
zvládnutou záležitostí. U základních balíků se to vcelku dalo očekávat, protože
terminologicky a provedením mají Windows 2000 hodně společného se svými
předchůdci řady 9.x. Tady se podle mého názoru dalo inovacemi spíš zkazit a
naštěstí nenajdete v celém systému mnoho odlišností. Příkladem může být třeba
klasická ikona "Okolní počítače" z pracovní plochy, která byla přejmenována na
"Místa v síti", což má zajisté lépe vystihovat stále pokračující stírání
rozdílu mezi vaším počítačem a supersítí ("Okolní počítače" najdete až ve druhé
úrovni, kdybyste je hledali...). V dalších oblastech se překladatelé většinou
přidrželi osvědčené terminologie Windows řady 9x. Díky tomu bude uživatelský
přechod na novou verzi přiměřeně bezbolestný. Češtinu najdete opravdu všude,
kde má být, i když drobné skulinky zbyly (např. úžasným způsobem zašifrovaná
nápověda k příkazové řádce nebo podivné skloňování zejména v souvislosti s
číslovkami typu "2 souborů").

Zcela jiná je ovšem situace u serverových balíků, u kterých doposud výrobce
spoléhal na lingvistické schopnosti správců a administrátorů a dodával je
výhradně ve světových jazycích. Windows 2000 přinášejí poprvé češtinu i do
administrátorských konzol a temných zákoutí serverových konfigurací. Vzhledem k
tomu, že zde nebylo v terminologii na co navazovat, dostala fantazie
překladatelů křídla a nutno doznat, že toho leckde patřičně využili. Dokonce i
deprimující stránka s výpisem paměti po havárii systému získává takový teple
lidský rozměr, když vám neradostnou novinu hlásí v mateřštině. Naproti tomu
termín "vzdálené úložiště" evokuje všechno jiné, jenom ne představu
zálohovacího datového média. Vůbec slovo "úložiště" překladatelům imponovalo,
takže každý bude mít od nynějška počítač plný úložišť.

Samozřejmě že Microsoft postavil překladem balíku serveru administrátory do
situace, ve které byli běžní uživatelé před několika lety, když se objevila
první počeštěná Okna to znamená ve stádiu průzkumu a hledání významu slov,
jejichž anglický originál by byl v jejich očích zřejmý. Aby přechod nebyl tak
tvrdý, zůstala celá řada termínů zejména z oblasti názvů služeb a Internetu (na
štěstí!) nepřeložena. V takových případech bývá technický termín často použit v
kombinaci s českým uvedením kategorie (například "služba X", "program Y"), což
jistě přispívá k přehlednosti. Bohužel se překladatelé nedrželi této zásady
důsledně, takže zejména zmiňovaný seznam běžících služeb představuje zajímavou
a poměrně nekonzistentní směsici angličtiny a češtiny, kdy je některý pojem
jednou přeložen, podruhé ne, někdy má anglický termín alespoň českou
vysvětlivku, zatímco jindy má zase přeložený termín vysvětlivku v angličtině.
Alespoň částečnou představu si můžete udělat na doprovodných ilustracích.

Zajímavá je skutečnost, že to, co najdete na disku po základní instalaci, je
přeloženo velmi důsledně včetně nápověd, průvodců i chybových hlášek v záznamu
událostí. Jsem zvědavý, jak si s touto skutečností poradí služba na servisních
linkách, když bude mít s největší pravděpodobností znalostní databáze v
angličtině. Jakmile zabrousíte do samostatně instalovaných podpůrných nástrojů
nebo na druhé instalační CD, ocitnete se rázem zpět ve světě angličtiny. To
abyste nevyšli ze cviku, vážení administrátoři.

Je jasné, že při překladu odborné terminologie se lze jenom těžko zavděčit
každému. Zvláště proto, že mnoho termínů je značně zažitých v originále a běžně
používaných překladů je celá řada, aniž by některý převládal jako standard.
Celkově lze práci překladatelského týmu Microsoftu pochválit. Zejména přeložená
dokumentace a česky hovořící průvodci budou jistě přínosem pro začínající
síťové administrátory a méně znalé uživatele. Pro ostřílené kozáky navyklé
počítačové angličtině, kteří nebudou ochotni přizpůsobovat se nové
terminologii, vždycky zůstane možnost nasadit na server anglickou licenci.
Nicméně jsem přesvědčen, že vzhledem k velice blahodárným možnostem služby
terminálového serveru budou i tito zatlačeni do defenzívy, protože při práci v
terminálovém prostředí si vynutí češtinu hlavně uživatelé. Ti určitě také ocení
velmi dobrou terminologickou kompatibilitu s předchozími verzemi Windows.Windows 2000 CZ

zachování převážné části terminologie z předešlých verzí
dotažený překlad nápověd a průvodců
slušně provedený překlad administrace serveru
podpůrné programy stále v angličtině
překlad občas nedůsledný

K recenzi poskytla firma: Microsoft, s. r. o. Novodvorská 1010, Praha 4
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.