Čarování s Windows

Software | 01.02.01

Tentokrát jsme si pro vás zahráli na schovávanou s přerostlými nástrojovýmipanely a rozhodli jsme se čelit mnohovrstevným menu vytvořením jednoduchých a rychlých klávesových zkratek....

Tentokrát jsme si pro vás zahráli na schovávanou s přerostlými nástrojovými
panely a rozhodli jsme se čelit mnohovrstevným menu vytvořením jednoduchých a
rychlých klávesových zkratek. Seznámíme vás také s některými dobře skrytými
nástroji a utilitami ve Windows. S pomocí šikovných sharewarových programů a
pár extra tipů pro start systému je tedy načase ukázat Windows, kdo je tady
pánem a donutit je, aby pracovala tak, jak si přejeme.

Občas je těžké ubránit se dojmu, že Microsoftu přináší zvrácené potěšení nutit
uživatele, aby se probírali chaosem nekonečných menu nabídky Start ve snaze
najít požadovaný program nebo dokument. Ukážeme vám, jak se tomu vyhnout
vytvořením klávesových zkratek a zrychlit tak vaši práci ve Windows.

Také jsme se blíže podívali na utility skryté hluboko pod povrchem Windows.
Můžete je mít stále po ruce v podobě snadno přístupného menu, a konečně tak
naplno využít operační systém svého počítače.

Tak jako si někteří z nás musí stále povolovat opasek, i nástrojový panel
Průzkumníku nebo Internet Exploreru může mít po čase hodně přes váhu. Můžete
však těmto programům zabránit v přejídání, když odstraníte tlačítka a panely,
které nepoužíváte.

Navíc pro vás máme tipy, jak vytvořit originální ikony složek, skrýt adresový
panel v Internet Exploreru, vymazat zdvojené grafické soubory, upravit
nastavení vyhledávacího menu nebo nahrávat makra.1. RYCHLÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY

(Windows 95/98) Pokud často otevíráte některé dokumenty, programy, složky či
webové stránky, můžete se vyhnout jejich pracnému vyhledávání v několika
vrstvách menu a podmenu tím, že každému z nich přiřadíte vlastní klávesovou
zkratku. Zde je návod, jak dostat z této užitečné (a překvapivě málo používané)
funkce co nejvíce.

Na začátek. Klávesovou zkratku můžete ve Windows přiřadit pouze zástupci,
nikoli jinému typu souboru. Pokud pro soubor, který chcete otevřít, nemáte
vytvořeného zástupce, vytvořte ho pomocí pravého tlačítka myši nebo přetažením
ikony souboru na vybrané místo (o vhodných místech pro vytváření zástupců se
zmíníme později) a zvolením možnosti Vytvořit zástupce zde.

Zástupce se musí nacházet buď na ploše, nebo v některé z podsložek složky
"Nabídka Start" v adresáři Windows. Poklepte na zástupce pravým tlačítkem myši
a zvolte Vlastnosti, popřípadě zástupce označte a stiskněte Alt+Enter. Na
záložce Zástupce umístěte kurzor do pole "Klávesová zkratka" a stiskněte
klávesovou kombinaci, kterou chcete pro otevírání souboru používat.

Chcete-li použít některou z kláves v hlavní části klávesnice, bude vaše
klávesová zkratka muset začínat kombinací Ctrl+Alt, Ctrl+Shift, Alt+Shift nebo
Ctrl+Alt+Shift. Nemůžete bohužel použít klávesu Windows (pokud ji vaše
klávesnice obsahuje). Učiníte-li tak, Windows tuto klávesu automaticky nahradí
kombinací Ctrl+Alt. Až se vám v poli pro zadání klávesové zkratky objeví
požadovaná kombinace, klikněte na Ok, a je to.

Ještě kratší zkratky. Pokud klávesové zkratky zahrnující stisknutí několika
kláves neodpovídají vaší představě o rychlosti, máte na výběr ze dvou
alternativ. Za prvé: pokud vámi zvolená kombinace obsahuje některou z funkčních
kláves (tj. některou z očíslovaných "F" kláves, nacházejících se nahoře nebo po
straně klávesnice), nemusí klávesová zkratka nutně obsahovat žádnou z kláves
Ctrl, Alt nebo Shift.

Jestliže zásadně nepoužíváte numerickou klávesnici, máte ještě jednu možnost
klávesy numerické klávesnice je totiž také možno použít pro otevírání souborů
samostatně. Jednoduše otevřete okno s nastavením vlastností zástupce, umístěte
kurzor do řádku pro zadání klávesové zkratky a stiskněte numerickou nebo
funkční klávesu podle vlastní volby.

Numerické klávesy by se vám měly objevit jako Num 1, Num 2 atd. Nezapomeňte, že
k tomu, aby vám klávesové zkratky tvořené numerickými klávesami fungovaly,
musíte mít zapnutý zámek numerické klávesnice (Num Lock). Také mějte na paměti,
že pokud určitá klávesová kombinace slouží pro spuštění funkce v některém z
vámi používaných programů a vy tutéž klávesovou kombinaci přiřadíte zástupci,
nebudete ji moci v programu nadále používat.

Neztraťte přehled. Teď právě se vám může klávesová zkratka, kterou jste si
vybrali, zdát snadno zapamatovatelná a intuitivní, ale časem, s přidáním
dalších a dalších zkratek nebo po instalaci programů, jež stejnou zkratku
využívají pro některou ze svých funkcí, můžete snadno ztratit přehled.
Pamatovat si všechny klávesové zkratky může být nad lidské síly, používáte-li
velké množství zástupců, máte pro jeden soubor více zástupců v různých
složkách, nebo pokud máte přiřazeny klávesové zkratky pro otevírání málo
používaných souborů.

Chcete-li takovému zmatení předejít, měli byste si udělat v používaných
zkratkách pořádek. Dobrým způsobem, jak toho dosáhnout, je mít všechny zástupce
s přiřazenými klávesovými zkratkami v jedné složce. Klikněte například pravým
tlačítkem myši na tlačítko nabídky Start a z kontextového menu vyberte možnost
Prozkoumat. V levém okně Průzkumníku poklepte na ikonu složky Programy. Až se
vám obsah této složky objeví v pravém okně, klikněte pravým tlačítkem myši do
prázdného místa v tomto okně a zvolte možnost "Nový objekt/Složka". Nazvěte
nově vytvořenou složku například Klávesové zkratky a stiskněte Enter. Všechny
zástupce používající klávesové zkratky byste měli nadále ukládat pouze do této
složky. Pokud potřebujete mít zástupce některých souborů na jiném místě,
vytvořte si kopie, u nichž odstraníte z Vlastností nastavení klávesových
zkratek.

Pro rychlou orientaci. Klávesové kombinace používané k otevírání souborů a
zástupce, k nimž odkazují, si snadněji zapamatujete, pokud přidáte jména kláves
k názvu zástupce. Jestliže se například rozhodnete, že budete kalkulátor
spouštět klávesovou kombinací Ctrl+Alt+C, označte ikonu zástupce kalkulátoru a
stiskněte klávesu F2 (přejmenování zástupce). Napište Kalkulátor Ctrl+Alt+C a
stiskněte Enter.

Jak se toho zbavit? Rozhodnete-li se, že už nadále nechcete některý soubor
otevírat pomocí klávesové zkratky, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu
zástupce tohoto souboru a na záložce Vlastnosti stiskněte v poli pro zadání
klávesové zkratky klávesu Delete nebo Backspace. Potvrďte kliknutím na Ok.2. Originální ikony složek

Windows 95/98) Windows normálně neumožňují uživatelům přiřadit složkám vlastní
ikony pro usnadnění orientace, ale existuje několik utilit, které tento problém
odstraní. Pokud používáte Windows 95 nebo Windows 98 a máte na počítači
instalován desktop upgradu Internet Exploreru 4.0, nebudete pro provedení této
změny potřebovat o moc víc než Notepad.

Nejprve se ujistěte, že opravdu máte Windows 95 nebo 98 s desktop upgradem
Internet Exploreru 4.0. Otevřete složku, jejíž ikonu chcete změnit. V menu
Zobrazit vyberte položku Možnosti složky a na záložce Zobrazit zaškrtněte v
oddílu "Skryté soubory" možnost "Zobrazovat všechny soubory". Klikněte na Ok.
Najděte soubor s názvem desktop.ini (přípona se vám ukáže pouze v případě, máte-
li zobrazení přípon nastaveno). Tento soubor je automaticky vytvořen pokaždé,
když změníte nastavení složky, například vložením obrázku pro pozadí. Poklepte
myší na soubor desktop.ini a otevřete ho v Notepadu. Pokud soubor desktop.ini
ve složce nevidíte, prostě spusťte Notepad.

Pod povrchem složky. Pokud jste otevřeli již existující soubor desktop.ini,
najděte řádek "[.ShellClassInfo]" a na konci řádku stiskněte Enter. Pokud
soubor tento řádek neobsahuje, nebo pokud začínáte v prázdném okně Notepadu,
napište na začátek souboru [.ShellClassInfo] a stiskněte Enter. Na další řádek
napište IconFile= plus plný název souboru, v němž se nachází ikona, kterou
chcete použít (včetně cesty k tomuto souboru), například
IconFile=c:\windows\systemshell32.dll. Znovu stiskněte Enter.

Vzhledem k tomu, že některé soubory (jako například zmíněný shell32.dll, jenž
je součástí Windows) mohou obsahovat větší množství ikon, budete muset
upřesnit, kterou z nich si přejete použít. Každá z těchto ikon má v souboru své
pořadové číslo, jež ji identifikuje. Abyste zjistili toto číslo, klikněte
nejprve pravým tlačítkem myši na ikonu jakéhokoli zástupce a otevřete dialogové
okno Vlastnosti. Stiskněte tlačítko "Změnit ikonu" a vložte název souboru
obsahujícího ikonu, kterou si přejete použít, včetně cesty k tomuto souboru.
Můžete také tento soubor najít a vybrat pomocí tlačítka "Procházet".

Jaké mám číslo? Až se vám v dialogovém okně pro změnu ikony objeví seznam ikon,
pusťte se do počítání začněte počítat od nuly (číslo první ikony v jakémkoli
souboru) a postupujte odshora dolů a zleva doprava. Až zjistíte číslo
požadované ikony, stiskněte dvakrát Strono a vraťte se do okna Notepadu. Vložte
řádek IconIndex=0 (namísto nuly uveďte skutečné číslo vaší ikony). Obsahuje-li
soubor pouze jedinou ikonu (jako v případě souborů s příponou ICO), ponechte
nastavení na hodnotě 0 nebo řádek zcela vynechte. Uložte soubor pomocí menu
Soubor/Uložit.

Pokud jste začínali v prázdném okně Notepadu, objeví se vám dialogové okno s
výzvou, abyste zadali název a umístění souboru. Uložte soubor do složky, jejíž
ikonu chcete změnit, a nazvěte ho "desktop.ini", včetně uvozovek, které
Notepadu zabrání, aby k souboru přidal svou standardní příponu TXT. Klikněte na
tlačítko Uložit.

Nyní vás čeká ještě jeden krok. Tento trik funguje pouze u složek, které mají
nastaven atribut, jenž označuje složku jako "systémový soubor". Abyste
nastavili tento atribut pro vaši složku, najděte nejprve tuto složku pomocí
Průzkumníku (pokud ji nemáte na ploše). Z nabídky Start vyberte položku Spustit
a do řádku dialogového okna vepište "attrib , s". Nechte dialogové okno
otevřené a myší do řádku tohoto okna přetáhněte ikonu vaší složky z Průzkumníku
nebo pracovní plochy.

Text v dialogovém okně by se nyní měl změnit na něco jako: attrib , s
"c:\Dokumenty" (cesta k vaší složce může být pochopitelně odlišná). Stiskněte
Ok. Na obrazovce se vám na okamžik objeví okno MS-DOS, ve kterém bude vaší
složce přiřazen atribut systémového souboru.

Nakonec vyberte svou složku a stiskněte klávesu F5, abyste obnovili obrazovku.
Tato složka by se nyní měla objevit se změněnou ikonou. Pokud máte složku
otevřenou v Průzkumníku se dvěma okny, ikona v levém okně možná nebude vypadat
tak, jak by měla, ale tento problém by měl zmizet při příštím spuštění Windows.
Zcela na závěr můžete chcete-li nastavit vlastnosti souboru desktop.ini tak,
aby se soubor nezobrazoval, není-li zapnuto zobrazení skrytých souborů. Pravým
tlačítkem myši poklepte na ikonu souboru a zvolte Vlastnosti. Zaškrtněte
možnost "Skrytý" a klikněte na Ok.

Pokud vám tento způsob připadá příliš složitý, můžete vyzkoušet program Change
Icon autora Pierre-Marie Devignea, který je k dispozictaké na adrese
home.nordnet.fr/~pmdevigne. Devigne nazývá svůj program "e-mailware" bude-li se
vám líbit, můžete mu o něj napsat.3. Schovávaná s nástrojovými panely

(Windows 98) Uživatele Windows 98, kteří s oblibou používají adresový panel v
horní části obrazovky přístupný z lišty, nejspíš rozčiluje, že tento panel není
viditelný, otevřou-li Internet Explorer 4.0. Dokonce i tehdy, zapnete-li funkce
"Vždy navrchu" a "Automaticky schovávat", takže se adresový panel má objevovat,
když ho potřebujete, a mizet, nepoužíváte-li ho. Adresový panel Internet
Exploreru jej však vždy bez milosti skryje. Zde je pár návrhů, jak to obejít.

Cesta nejmenšího odporu. První možností, která se nabízí, je pochopitelně
využít adresový panel Internet Exploreru. Bohužel, máte-li v Internet Exploreru
nastaveno zobrazení na celou obrazovku, jsou všechny nástrojové panely včetně
adresového namačkány na jeden řádek. Rozhodnete-li se tedy pro toto řešení,
není od věci kliknout do pole nástrojových panelů pravým tlačítkem myši a v
kontextovém menu vypnout zobrazení těch položek, které nepoužíváte.

Pokud máte na počítači instalován Internet Explorer 5.0 nebo Windows 98 SE,
můžete ušetřit místo na nástrojovém panelu tak, že na něj kliknete pravým
tlačítkem myši a zvolíte možnost "Vlastní". V pravém seznamu vyberete položky
nástrojových panelů, které nepoužíváte, a stisknete tlačítko Odebrat, pak
kliknete na Zavřít. Nakonec myší posuňte rozdělení jednotlivých panelů, tak
abyste viděli tlačítka, která potřebujete, a přitom zajistili co největší
prostor pro adresový panel.

Svezte se s lištou. Na rozdíl od adresového panelu je lišta Windows viditelná i
při otevřeném Internet Exploreru, a to dokonce i tehdy, je-li Internet Explorer
nastaven na maximální velikost. Toto chování snadno přenesete i na adresový
panel tak, že ho spojíte s lištou. Myší roztáhněte lištu na větší velikost tak,
že ji uchopíte za delší konec a natáhnete směrem ke středu obrazovky. Tím
získáte řádek "navíc" pro adresový panel. (Poznámka: možná budete muset trochu
experimentovat, nežli se vám podaří nastavit rozvržení panelů na liště tak, jak
chcete nevzdávejte se, když se to nezdaří napoprvé.)

Pokud je to nutné, klikněte na lištu pravým tlačítkem myši a vyberte
Vlastnosti. Ujistěte se, že je zaškrtnuta funkce "Vždy navrchu". Funkci
"Automaticky schovávat" nemusíte nastavovat, jestli si nepřejete mít lištu při
jiných příležitostech skrytou. Jestliže nyní spustíte Internet Explorer v
maximalizovaném okně, lišta spolu s adresovým panelem by se vám měla vynořit,
najedete-li na ni myší.

Používejte klávesnici (část I). Dáváte-li přednost tomu, aby nástrojový panel
programu Internet Explorer zůstal skrytý, pokud ho nepoužíváte, postupujte
podle stejných kroků jako v předchozím bodě, a poté klikněte na nástrojový
panel Internet Exploreru pravým tlačítkem myši a zapněte funkci Automaticky
schovávat.

Pokud máte lištu v horní části obrazovky, neobjeví se vám po spuštění Internet
Exploreru automaticky, ale můžete ji vyvolat stisknutím Ctrl+Esc, Esc
(klávesová zkratka Ctrl+Esc slouží k otevření nabídky Start).

Používejte klávesnici (část II). A nakonec nejjednodušší řešení: vzhledem k
tomu, že máte stejně nastavený adresový panel na automatické skrývání, nechcete
ho mít nejspíš stále navrchu s adresou webové stránky, na níž se právě
nacházíte. Nedělejte si tedy s jeho viditelností v Internet Exploreru starosti.
Používejte prostě i nadále své současné nastavení a pokaždé, když potřebujete
ručně zadat internetovou adresu, stiskněte Ctrl+O.

Touto klávesovou zkratkou vyvoláte dialogové okno prohlížeče, které funguje
stejným způsobem jako adresový panel a má dokonce i stejnou funkci
automatického dokončení adresy. Napište tedy do dialogového okna adresu
stránky, na kterou se potřebujete dostat, stiskněte Enter, a je to.4. Objevte skryté nástroje

(Windows 98, 2000) Při pohledu na množství aplikací, které Windows instalují do
menu Příslušenství a jeho podmenu, můžete nabýt dojmu, že to jsou všechny
utility Windows ve vašem počítači. Není tomu tak.

Kromě programů viditelných prostřednictvím těchto menu obsahují Windows ještě
přes tucet dalších instalovaných aplikací, které na žádném menu nenajdete.
Některé z nich jsou diagnostické nástroje, jež možná nikdy nepoužijete, ale
jiné přijdou vhod při každodenních úkonech, jako je procházení složek nebo
zjišťování systémových informací. Některé můžete spustit z jiných programů,
například z Microsoft Office, ale proč spouštět jeden program pouze proto,
abyste mohli spustit jiný?

Zde je návod, jak zobrazit utility na šikovném menu a pár dalších nástrojů.

Vytvořte si menu. Nejprve si budete muset vytvořit nové menu. Poklepte pravým
tlačítkem myši na ikonu nabídky Start a vyberte možnost Otevřít nebo
Prozkoumat. Chcete-li mít nové menu s nástroji stále po ruce, klikněte pravým
tlačítkem myši do prázdného místa v okně s obsahem Nabídky Start a zvolte
možnost Nový objekt/Složka. Napište název nového menu, například Nástroje, a
stiskněte Enter.

Přidejte hloubku. Pokud se nedomníváte, že budete položky v tomto menu
potřebovat příliš často, vytvořte složku nového menu hlouběji ve struktuře
nabídky Start, například jako podsložku složky Programy. Nyní poklepte myší na
ikonu Tento počítač, přesuňte se do složky Windows (popřípadě Windows/System) a
najděte EXE soubor aplikace, kterou chcete do nově vytvořeného menu přidat.
Některé z užitečných utilit najdete dále v tomto článku nebo v přiložené
tabulce. Pravým tlačítkem myši ikonu zvoleného EXE souboru přetáhněte do nově
vytvořené složky Nástroje a vyberte možnost "Vytvořit zde zástupce".

Některé užitečné nástroje. Microsoft Office 2000 nabízí množství utilit, ale
jen pár si jich ve skutečnosti zaslouží vlastní položku v menu. Jednou z nich
je aplikace Systémové informace, kterou najdete jako soubor msinfo32.exe ve
složce C:\Program\FilesCommon FilesMicrosoft SharedMsinfo.

Uživatelé Windows 98 mají možnost spustit verzi tohoto programu z nabídky Start
(viz dále), ale verze, která je součástí Microsoft Office, přijde vhod,
používáte-li Windows 95. Kromě užitečných informací o vašem systému nabízí tato
aplikace také možnost spustit další utility (z nichž některé jsou také součástí
nabídky Start) prostřednictvím menu Nástroje. Jak nalézt ostatní utility, vám
ukážeme dále v tomto článku.

Dalším užitečným nástrojem je Galerie klipů, kterou najdete pod C:\Program
Files\Common Files\Microsoft Shared\Artgalry\cag.exe. Tato utilita vám umožní
procházet multimediální soubory.

Odhalte utility ve Windows 98. Windows 98 obsahují největší sbírku skrytých
utilit, z níž můžete čerpat pro své nové menu. Většinu z nich je možné spustit
z nástrojového menu aplikace Systémové informace. Z nabídky Start vyberte
Programy/Příslušenství/Systémové nástroje a klikněte na ikonu programu.

Pokud vás zajímá, co vlastně všechny tyto utility dělají, nebo chcete-li mít
rychlý a pohodlný přístup k jejich nápovědě, klikněte pravým tlačítkem myši do
prázdného místa složky s vaším novým menu a vyberte Nový objekt/Zástupce. Do
pole pro odkaz vepište c:\windows\ help\msinfo32.chm (cesta se může lišit) a
stiskněte tlačítko Další. Vložte název zástupce, například Nástroje Nápověda a
klikněte na Dokončit.

Jedinou utilitou, kterou v tomto souboru nenajdete, je Nástroj pro diagnostiku
rozhraní DirectX. Zástupce pro nápovědu k tomuto programu vytvoříte stejným
způsobem, pouze do pole pro odkaz zadáte c:\windows\help\dxdiag.chm nebo
c:\windows\help\dxdiag.help.

Co je společného. Ve Windows 2000 je ukryto méně neadministrativních nástrojů
nežli ve Windows 98 a neexistuje pro ně pouze jediný soubor s nápovědou.
Naštěstí většina těchto nástrojů obsahuje vlastní tlačítko ke spuštění nápovědy.

Všechny verze Windows mají některé skryté nástroje společné. Editor registru
(regedit.exe ve složce Windows) slouží zkušeným uživatelům k úpravám některých
nastavení systému. Editor systémové konfigurace (sysedit.exe ve složce
Windows\System) je editor pro úpravy souborů config.sys, autoexec.bat, win.ini,
system.ini a dalších.

Utilita nazvaná Úkoly je určena pro přepínání mezi okny s několika možnostmi k
nastavení vlastního uspořádání těchto oken (taskman.exe ve složce Windows, pro
Windows 2000 taskmgr.exe ve Windows\System32, pro Windows NT ve WINNT\System32).5. Nenechte se omezovat panely

(Windows NT, 95, 98, 2000) Nástrojové panely programů Průzkumník, Internet
Explorer 4.0 a pozdějších verzí Internet Exploreru usnadňují ovládání a
přinášejí úsporu času, ale mohou překážet, chcete-li mít na obrazovce najednou
co největší množství souborů nebo co největší část webové stránky.

Pokud jste si již upravili nastavení nástrojových panelů podle vlastní potřeby
ubráním panelů, které nepoužíváte, vaší jedinou možností by se mohlo zdát skrýt
postupně panely, jež vám na obrazovce překážejí, a poté je zase zapnout.
Potřebujete-li se však zbavit panelů rychle a později je obnovit, existují i
další způsoby, jak to udělat.

Celou obrazovku pro sebe. Prvním způsobem je přepnout Průzkumník klávesou F11
do celoobrazovkového modu. Tím získáte nejenom přehled o co největším množství
souborů, ale Průzkumník zároveň stáhne nástrojový panel do jedné řádky s menu.
Pokud se vám menu nezobrazí, klikněte na nástrojový panel pravým tlačítkem myši
a vyberte panel menu ze seznamu. Opětovným stisknutím klávesy F11 se v případě
potřeby vrátíte zpět do normálního modu.

Kdo by se s tím (ne)tahal. Dalším rychlým řešením problému s nedostatkem místa
na obrazovce je jednoduše umístit kurzor myši na spodní okraj panelu (hranici
mezi panelem a seznamem souborů nebo webovou stránkou) a přetáhnout tento okraj
směrem nahoru či dolů. Vytáhnete-li okraj směrem nahoru, zmenšíte velikost
panelu na minimum, zatímco jeho stažením dolů ho obnovíte na původní velikost.

Při použití tohoto způsobu se vám v menu Zobrazit/Panely nástrojů nástrojové
panely neobjeví jako nezobrazené. Vypnou se vám ovšem popisky k tlačítkům
nástrojového panelu "Standardní tlačítka". Budete muset vytažením panelu vzhůru
popisky vypnout a jeho stažením zpět dolů je obnovit.

Nezávislé popisky. Používáte-li Windows 2000, nebo máte-li instalovánu verzi
Windows obsahující Internet Explorer 5.0, můžete popisky tohoto osudu uchránit.
Ve Windows 2000 poklepte na nástrojový panel pravým tlačítkem myši a vyberte
Vlastní. V seznamu nazvaném Možnosti textu zvolte Zobrazit textové popisky a
klikněte na tlačítko Zavřít. Stažení nástrojového panelu by nadále nemělo mít
na popisky vliv.

Pár nastavení pro Web. Ostatní verze Windows vám neumožní přímo nastavit
vlastnosti nástrojového panelu Průzkumníku, ale to lze obejít změnou tohoto
nastavení v Internet Exploreru 5.0. Ve Windows 9x otevřete v Průzkumníku
libovolnou internetovou stránku do řádku pro cestu napište adresu webové
stránky, a to i tehdy, používáte-li Průzkumník jako správce souborů. Pravým
tlačítkem myši poklepte na nástrojový panel standardních tlačítek Zpět, Vpřed,
Zastavit a Obnovit a zvolte možnost "Vlastní".

V seznamu Možnosti textu vyberte Zobrazit textové popisky a klikněte na
tlačítko Zavřít. Po návratu do Průzkumníku můžete prohlížet stránky nebo složky
podle libosti, při stažení nástrojového panelu by neměly být popisky ovlivněny.6. Kudy na vyhledávání

(Windows 95, 98) Menu Najít v nabídce Start by bylo o hodně užitečnější, kdyby
bylo možné si pohrát s jeho nastavením. Bohužel, Windows nastavení podmenu
nabídky Start Dokumenty, Nastavení a Hledat neumožňují. I toto omezení však
můžete obejít, stáhnete-li si z Internetu freewarovou utilitu Power Toys od
Microsoftu.

Upgradujte na FindX. Pomocí utility FindX si můžete v nabídce Start vytvořit
složku s názvem Najít a téměř cokoli do ní uložíte, se vám objeví v nabídce
menu.

Do menu můžete takto přidat odkazy na soubory, složky, aplikace či webové
stránky. Přestože Microsoft tuto utilitu nikdy nepodporoval a pro Windows 98
nevytvořil update, zjistili jsme, že utilita pracuje bez jakýchkoli problémů v
prostředí kterékoli verze Windows 9x bohužel však už nikoliv ve Windows 2000.

FindX nebo celý balík Power Toys lze stáhnout na adrese
www.microsoft.com/Windows95/downloads/contents/wutoys/w95pwrtoyss
et/default.asp. Po ukončení stahování si vytvořte novou prázdnou složku a
soubor W95powertoy.exe do ní přesuňte. Dvojím kliknutím na ikonu souboru
rozbalíte jeho obsah.

Schovávaná s FindX. Chcete-li instalovat pouze program FindX a nikoli ostatní
utility Power Toys, jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na soubor
findx.inf, vyberte možnost Nainstalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
FindX vytvoří ve složce nabídky Start skrytou složku s názvem Najít. Cokoli do
této složky umístíte, se objeví na vašem menu hledání v nabídce Start.
Následující tipy budou fungovat pouze tehdy, máte-li FindX nainstalován.

Uložte si vyhledávání. Aby vám menu vyhledávání nabídky Start brzy nepřerostlo
přes hlavu, snažte se do složky ukládat pouze soubory, které opravdu
potřebujete často a které mají souvislost s vyhledáváním jako takovým. Dobrým
způsobem je například využít tuto složku k ukládání často opakovaných
vyhledávání, čímž si ušetříte práci při vyplňování informací, jako je např.
upřesnění disku či disků, které se mají prohledávat.

V dialogovém okně vyhledávání, jež otevřete pomocí nabídky Start/Najít/Soubory
či složky, nastavte všechny informace, které budete chtít opakovaně používat
například do pole Hledat zadejte e:\doc. Klikněte na tlačítko Najít. Pokud
chcete uložit i výsledky vyhledávání, vyberte nejprve v menu Možnosti položku
Uložit výsledky. Pak zvolte Soubor/Uložit hledání pro uložení nastavení.

Až se vám na ploše objeví ikona uloženého vyhledávání, přejmenujte ji podle
potřeby (například na Hledání Dokumenty) a přesuňte ji do složky Najít ve
složce nabídky Start.

Najděte váš vyhledávač. Dalším šikovným způsobem využití vyhledávacího menu je
umístit do něj odkazy na vaše oblíbené vyhledávací enginy na Internetu. Ve
složce nabídky Start otevřete podsložku Najít. Pravým tlačítkem myši klikněte
na prázdné místo uvnitř složky, z kontextového menu vyberte Nový/Zástupce a
vložte webovou adresu vašeho oblíbeného vyhledávacího enginu (např.
www.yahoo.com nebo www.infoseek.com).

Ještě rychlejší shortcuty. Pro ještě rychlejší přístup k položkám vašeho
vyhledávacího menu přidejte na začátek názvu zástupce znak "&". Písmeno, které
bude tento znak bezprostředně následovat, se v menu objeví podtržené, což
znamená, že jej lze použít jako klávesovou zkratku.

Jestliže například vytvoříte internetového zástupce s názvem &PC WORLD, objeví
se vám v menu jako "PC WORLD". Budete-li chtít tento odkaz rychle otevřít
pomocí klávesnice, stiskněte Ctrl+Esc, napište A a pak P (klávesová zkratka
Ctrl+Esc otevře nabídku Start, "A" vás přenese do menu Najít a "P" spustí odkaz
na stránku PC WORLDu).7. Pozor na zdvojené obrázky

Kdo často stahuje z Internetu multimediální soubory jako jsou zvukové či
filmové klipy nebo (a především) grafické soubory, má poměrně vysokou šanci, že
se mu bude pevný disk zaplňovat duplikáty těchto souborů, které neslouží
žádnému účelu a pouze zabírají na disku místo.

Odpovědí může být velice užitečná sharewarová utilita v ceně 15 dolarů, nazvaná
Unique Filer. Tato utilita rychle vystopuje duplikované soubory ve vašem
počítači, zobrazí vám jejich přehled a poté je pošle do odpadkového koše.
Existuje množství možností, jak určit, které soubory jsou skutečně duplikáty, a
výsledky hledání můžete porovnat v paralelních přehledných seznamech. Program
lze stáhnout na adrese www.sohosoft.uniquefiler.com.8. Vyzkoušejte magii maker

Od chvíle, kdy Microsoft ze směsi utilit zahrnutých ve Windows 95 a v
pozdějších verzích Windows nadobro vyloučil utilitu Windows Recorder,
připomínaly snahy najít adekvátní náhradu pro nahrávání maker rýžování zlata.
My jsme však po vytrvalém pátrání jeden takový program nalezli utilitu Macro
Magic od Iolo Technologies. A není pouze adekvátní je prostě vynikající!

Pomocí Macro Magic můžete makra vytvářet nahráváním sekvence úkonů nebo je
skládat ze snadno pochopitelných předprogramovaných "stavebních kamenů".
Spouštět makra lze klávesovými zkratkami, ikonami, nebo dalšími úkony,
například napsáním určitého slova nebo otevřením určitého okna.

Pokud nemáte naprosto žádnou představu o tom, jak lze pomocí maker
zautomatizovat často prováděné úkony, navštivte stránku společnosti Iolo a
projděte si jejich tutorial. Registrační poplatek za tuto utilitu činí 40
dolarů a můžete si ji stáhnout na adrese www.iolo.com.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.