Čarodějná rodinka - Výukové nástroje od sgp systems

Software | 01.06.00

BaltíkNástroj tohoto jména je určen naprostým začátečníkům (kteří nemusí nutně být žáky základní školy) a představuje dobrou příležitost, jak učinit první tvůrčí kroky...

Baltík
Nástroj tohoto jména je určen naprostým začátečníkům (kteří nemusí nutně být
žáky základní školy) a představuje dobrou příležitost, jak učinit první tvůrčí
kroky na počítači. Přestože ve všeobecném povědomí je aplikace Baltík zařazena
mezi výukové pomůcky s tematikou programování, rád bych zdůraznil, že obsahuje
také základní kapitoly pro seznámení s ovládáním počítače v nejobecnější
rovině. Můžeme tak Baltíka svěřit i úplně neznalým, začínajícím uživatelům,
kteří ani netuší, jak se otevírá či ukládá soubor. Adept si rovněž může
procvičit např. preciznější práci s myší a seznámí se s obecnou filosofií práce
s počítačem pomocí GUI (grafického uživatelského rozhraní). Pokud úspěšně
zvládnete pohyb v aplikaci a kreslení scén, můžete přistoupit k ovládání
čaroděje Baltíka. Zde vidím z pedagogického hlediska zásadní moment, neboť
uživatel se učí formulovat úkoly pro tuto "prováděcí jednotku" a činí tak
zásadní krok od konkrétního ovládání k příkazové abstrakci. Po úspěšném
zvládnutí této fáze již můžeme pokročit k "opravdovému programování", při němž
Baltík důkladně demonstruje svou sílu. Na tomto místě bych rád upozornil na
velmi slušně zpracovanou nápovědu k aplikaci, v níž naleznete mnoho užitečných
rad a především výklad prvků samotného programovacího jazyka. Doporučuji
především pedagogům nastudovat tento materiál s předstihem, aby mohli v pravou
chvíli žákům poskytnout žádoucí informace.
Pokud v případě Baltíka hovoříme o uplatnění principu "grafického
programování", je třeba především upozornit, že hledání analogie s nástroji,
jež využívají "vizuální návrh", je zcela zavádějící. Firma SGP uplatnila v
tomto produktu princip, jejž by bylo možné též označit jako programování pomocí
grafických symbolů. Implementace vlastního programovacího jazyka obsahuje v
podstatě veškeré běžné konstrukce, jež známe např. z Pascalu, avšak pro zápis
jsou užívány namísto klíčových slov zcela původní "hieroglyfy". Za přínos této
metody považuji především to, že vede adepty programování k důslednému
zvládnutí "klasické" algoritmizace a k získání dobrých pracovních návyků.
Přestože výhoda vizuálních nástrojů (Visual Basic, Delphi) je nesporná,
základem programátorského umění zůstává schopnost analyzovat problém a
interpretovat jej v podobě postupu (algoritmu). Ačkoliv Baltík využívá
zástupných symbolů, povede zájemce o programování k "dobrým mravům", čehož v
budoucnu jistě nebude litovat.
Z hlediska výstupu programátorského úsilí je zde potřeba zmínit fakt, že
vytvořené "aplikace" nelze zkompilovat do spustitelné verze v podobě
samostatného programu, jenž by se provedl v operačním systému Windows (či
MS-DOS). Při spouštění projektů jste tedy vázáni na samotné vývojové prostředí,
což Baltíka řadí přes jeho vysokou úroveň jasně mezi didaktické pomůcky.
Baltazar
S aplikací tohoto jména se již dá čarovat na poněkud vyšší úrovni a výsledky
vaší snahy tomu mohou odpovídat. Hned pro začátek uvedu, že na rozdíl od
mladšího sourozence je Baltazar prozatím nerozlučně spjat s relikvií zvanou
MS-DOS. Přestože se jedná o velmi zdařilý nástroj, domnívám se, že absence
vývojového prostředí pro grafická Windows je jeho silným handicapem. To ovšem v
žádném případě neznamená, že vytvořené aplikace nemohou grafických možností
Windows využívat. Ve své podstatě je Baltazar nástroj pro výuku strukturovaného
programování v jazyce C, což je již bezesporu platforma budoucích profesionálů.
Obsahuje knihovnu s několika stovkami originálních funkcí, jež činí výuku
stravitelnější, a dávají široký prostor pedagogům. Důležitým faktem je možnost
verze 5.0 Profi generovat spustitelné soubory s příponou EXE, čímž se Baltazar
posouvá do roviny reálně použitelného vývojového nástroje. Autorská firma
podpořila pedagogické zaměření např. sestavením uživatelské příručky k
aplikaci, jež má formu "příprav" pro učitele a rodiče a obsahuje řadu
vysvětlujících příkladů.
Závěrem
Nástroje firmy SGP Systems představují dobrou volbu při snaze o výuku
programování, především pak při studiu pod vedením zkušenějšího pedagoga.
Přestože Baltazar si dosud uchovává dědictví z časů MS-DOSu, oba produkty jsou
velmi kvalitní a v rukou dobrého učitele mohou být výbornou pomůckou. Před
jejich použitím vřele doporučuji nastudovat dostupnou dokumentaci.
SGP Baltík 3.0
SGP Baltazar 5.0 Profi
koncepce výuky
strukturované programování
multimedialita Baltíka
dosové prostředí Baltazara
K recenzi poskytla firma:
SGP Systems, L. Janáčka 180,
686 01 Uherské Hradiště
Cena: Baltík 1 260 Kč, Baltazar Profi 3 381 Kč (včetně DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.