CalculationCenter - něco pro matematiky

Software | 01.01.02

Takřka každý z nás si potřebuje sem tam něco spočítat. Počínaje cenou za nákupv samoobsluze až po po výplatu. Ovšem jsou mezi námi i tací, kteří nevystačí s obyčejnou aritmetiko...

Takřka každý z nás si potřebuje sem tam něco spočítat. Počínaje cenou za nákup
v samoobsluze až po po výplatu. Ovšem jsou mezi námi i tací, kteří nevystačí s
obyčejnou aritmetikou a počítají i náročnější úlohy.

Na druhou stranu se nezabývají základním výzkumem nebo matematickou teorií,
prostě se ale setkávají s množstvím goniometrických funkcí, občas si střihnou
nějaký ten integrál nebo se poperou s maticovým počtem. Právě pro takové
uživatele je CalculationCenter jako stvořený.

Kdo se matematikou na počítači již někdy zabýval, jistě narazil i na firmu
Wolfram Research. Tento producent proslul zejména svým produktem Mathematica.
Je to nesmírně výkonný výpočetní systém, na druhou stranu najde spíše uplatnění
jenom u specializovaných firem nebo výzkumných ústavů. CalculationCenter
představuje jakousi odlehčenou verzi Matematiky, svým zacílením spíše určenou
pro méně náročnou klientelu. Tím jsou myšleni například studenti nebo třeba
pracoviště, která se sice nezabývají matematikou, ale nezřídka ji používají ke
zpracování svých výsledků.

S cílovou skupinou pro tento produkt souvisí i výběr jednotlivých komponent.
Celé rozhraní je silně uživatelsky orientované, není problém se dobrat k
požadovanému výsledku. Pomocí navigačního panelu v levé části obrazovky nebo
klasického rolovacího menu v horní liště je možné zadat takřka jakoukoliv
funkci, kterou aplikace obsahuje. Kdyby se uživateli nechtělo brouzdat po menu,
pak je k dispozici jednoduché vyhledávací rozhraní, jež umožňuje listovat všemi
funkcemi. Pro každou z nich je pak připravena jednoduchá vkládací šablona,
která člověka provede zadáním parametrů, aniž by se musel učit syntaxi
jednotlivých příkazů. Velice užitečné je tlačítko Show example, jež vyplní
příslušná políčka vzorovými hodnotami.

V souladu s určením programu je tento vybaven řadou možností prezentací
výpočtů. Pokud se tedy rozhodnete vystavit svoje výsledky přímo na internetu,
ani zde problém neleží, neboť celou sadu výpočtů lze exportovat do formátu HTML.

Pokud tedy častěji pracujete s matematikou nebo technickými výpočty, pak je
CalculationCenter rozhodně dobrá volba. Výpočetní jádro je rychlé a odezva je
prakticky okamžitá i pro složitější operace a pro práci s grafikou. Program
navíc nabízí velmi slušné možnosti prezentace vypočtených výsledků, takže
nebudete mít problém s jejich publikací. Podporovány jsou zejména aritmetické,
algebraické a grafické funkce. Nevyskytne se tedy problém při práci s
experimentálními daty, například pomocí matic nebo při provádění statistických
výpočtů. Diferenciální počet též zaujímá patřičné místo. Byť nejsou jeho
možnosti nijak rozsáhlé, budou pro drtivou většinu uživatelů naprosto
postačující. Nejste-li profesionálním matematikem, pak pro běžné výpočty je
CalculationCenter dobrá volba.


CalculationCenter

rychlý engine
uživatelská přívětivost
K recenzi poskytla firma: Wolfram Research
V ČR nabízí firma: ELKAN, s. r. o., www.elkan.cz
Cena: 11 900 Kč (bez DPH)
LANguard S.E.L.M. - Bezpečnost vašeho serveru

Vladimír Vondráček

Poněkud tajemně znějící zkratka v sobě skrývá zároveň stručný popis. S.E.L.M.
znamená totiž Security Event Log Monitor, tedy sledování podezřelých aktivit na
počítači. O hackerských útocích na počítačové systémy se poměrně často mluví.
Nejčastější, alespoň podle publikovaných informací, jsou útoky na webové
stránky. Útočník pomocí mezer v zabezpečení serveru získá oprávnění měnit data
a například nahradit stávající prezentaci svou vlastní. Pro administrátora
webového serveru je takováto událost poměrně nepříjemná a znamená pro něj
zpravidla dost práce.

Řešení tohoto problému samozřejmě existuje hned v několika formách.
Nejvýkonnější řešení je uzavření serveru za firewall, což ovšem s sebou přináší
určitá omezení na využití všech možností internetové prezentace (firewall
omezuje komunikaci na všech portech mimo vybraných, a tak jsou služby web
serveru na jiných než povolených portech znemožněny). Další možností je
sledování síťového provozu jako takového s filtrací podezřelých paketů.

Jednou z možností je pak i LANguard S.E.L.M. Zde musím vložit několik poznámek.
K nejčastěji úspěšně napadaným webovým serverům podle dostupných zdrojů patří
IIS firmy Microsoft. Existuje několik známých bezpečnostních nedostatků tohoto
produktu softwarového giganta. Tak lze na internetu najít několik připravených
skriptů, kde stačí zadat IP adresu cílového počítače, a zbytek "hackerské"
práce se udělá sám. Lze tak převzít správcovská práva k serveru a s daty tam
uloženými nakládat podle libosti. Takovouto činnost samozřejmě nelze v žádném
případě schvalovat, nicméně útočník na povolení čekat nebude. A tak má mít
správce serveru vždy nainstalována nejnovější bezpečnostní vylepšení. Ani to
však nemusí být pro hackera nepřekonatelná překážka.

LANguard přistupuje k ochraně systému poněkud jiným způsobem. Je totiž známo,
že ke získání a činnosti v napadeném serveru je třeba spustit vybrané programy.
Příkladem je třeba ftp.exe, tedy FTP klient, který umožní nahrát pozměněné
stránky na hostitelský počítač. LANguard tedy monitoruje přístup k těmto
kritickým programům a zaznamenává jakoukoliv aktivitu s nimi. Mimo zmíněného
ftp je monitorován i interpret příkazové řádky cmd.exe. Po správné konfiguraci
pak LANguard pošle systémovému nebo bezpečnostnímu administrátorovi e-mail o
provádění manipulací se sledovanými soubory. Vzhledem k tomu, že e-mail je
poslán okamžitě, nepodaří se útočníkovi skrýt svou aktivitu smazáním log
souborů serveru. Navíc zde existuje možnost útočníka přímo odhalit pomocí
monitorování připojení k serveru.

Proti zkušenému, schopnému útočníkovi není samozřejmě žádná ochrana dokonalá, v
každé se najde mezírka. Ovšem pomocí LANguardu lze zabránit takovým nezvaným
hostům, kteří používají již známé a vymyšlené postupy k nabourání cizího
počítače s nainstalovaným Internet Information Service (IIS) serverem.


LANguard S.E.L.M.

způsob monitorování
možnost dálkové správy
K recenzi poskytla firma: GFI Software, www.gfi.com
Cena: od 125 USD licence pro 5 stanic, po 35 995 USD licence pro 1 000 serverů
PPP Produkty pro připojení - Sada čtyř nástrojů pro práci s internetem

Vladimír Vondráček

Internet, slovo dnes skloňované ve všech pádech a zmiňované v nejrůznějších
souvislostech. Špičkové výpočetní distribuované systémy, expertní sítě,
obchodování přes Síť, to jsou dnes nejžhavější internetové technologie. Málokdo
si tak uvědomí, že to co nejčastěji používá, nejsou tyto high-tech výtvory, ale
běžné hledání informací a používání e-mailových služeb. Mnoho lidí, kteří mají
na svém pracovním stole počítač, si dnes už nedovede představit den, kdy by k
němu nedorazila alespoň jedna zpráva (i kdyby to měla být zpráva rozesílaná
virem po napadení počítače, který má vaši e-mailovou adresu v Kontaktech :-)).
A právě k tomu přistupuje indická firma PPP Infotech Limited se svoji čtveřicí
aplikací.

Všechny tyto produkty fungují pod operačními systémy Windows 9x, NT a vyšší a
pro svou funkci vyžadují nainstalování Java Virtual Machine, kterýžto software
je volitelnou součástí instalace MS Internet Exploreru.


Nejprve se připojit

Připojit k internetu jeden počítač není ani u nás v Čechách větší problém. Za
částku nikterak závratnou lze zakoupit modem (softwarový) a vybrat si nějakého
poskytovatele připojení (ISP), který nabízí své služby buď zadarmo, nebo za
úplatu, podle libosti nebo požadavků. Problém nastává v případě, že malá firma
má počítačů více a každý pracovník touží mít přístup k Síti sám a u sebe. Pokud
bychom chtěli řešit tuto situaci nákupem vyššího počtu modemů a většího počtu
telefonních linek, po čase bychom se asi divili, co nám to chodí za účty za
telefon. Nehledě na to, že i v malé firmě je třeba komunikovat hlavně uvnitř, a
posílat si soubory přes internet pokud sedíme s příjemcem v jedné kanceláři je
poněkud nelogické.

Odborník na počítače poradí, abychom pořídili vlastní lokální síť, která umožní
sdílet data mnohem komfortnějším způsobem. Připojení na internet abychom řešili
nákupem proxy serveru, který zajistí připojení na internet pro celou lokální
síť. Zde je moment, kdy je možno obrátit se na produkty PPP, konkrétně na
PPP-shar. Jedná se poměrně malinký prográmek, jenž zajistí připojení celé sítě
pomocí jedné telefonní linky (eventuelně jiného nosiče ISDN, kabelový modem
apod.)

Prográmek je skutečně malý, a když nemáte rozsáhlou místní síť s velkými objemy
přenášených dat, pak nemusíte ani vyhrazovat samostatný počítač jako proxy. V
systémové liště se pouze objeví ikonka PPPshar a jinak není navenek nic vidět.
Konfigurace probíhá pomocí tří textových souborů, z nichž je načteno nastavení
DNS (jmenných serverů), bezpečnosti (seznam povolených a zakázaných typů
souborů) a propustnosti (seznam služeb, které přes proxy budou fungovat).
Produkt má vlastní webovou adresu www.pppshar.com.


Potom si začít dopisovat

Tak připojení k internetu jsme už vyřešili, soustředili jsme ho na jeden
počítač, a teď hurá do mejlování a brouzdání po internetu. Což to druhé, to je
možné rovnou pomocí některého prohlížeče nainstalovaného na klientských
počítačích. Nad posíláním elektronické pošty se ale vyplatí předem zamyslet.
Budou se rozesílat především e-maily po firmě, bude této korespondence hodně? V
případě, že odpověď na obě otázky zní ano, pak je čas zamyslet se nad zřízením
vlastního poštovního serveru. Tento program je druhým ze čtveřice recenzovaných
produktů a jmenuje se netMailshar.

Jedná se o plnohodnotný poštovní server, který poskytuje obvyklý komfort při
práci s elektronickou komunikací. Podporuje standardní typ účtu pop3,
archivování zpráv. Umí tedy spolupracovat s naprostou většinou dnes obvyklých
e-mailových klientských programů. Další možnost, která je užitečná zvláště pro
redukci nákladů na připojení, je schopnost naplánování odesílání zpráv na čas,
kdy je to tarifně výhodnější. Pokud je nutné zprávu odeslat okamžitě, pak lze
učinit i toto. Ale ze zkušenosti se dá říct, že pokud zpráva dojde o pár hodin
později, zpravidla se nic moc neděje. Jinak je to ovšem při komunikaci uvnitř
organizace samotné. Ale s tím autoři počítali a doprava e-mailů po vnitřní síti
je okamžitá. To je ovšem pochopitelné, neboť účet odesílatele i příjemce je
tomtéž počítači. Takže pošta ven bude odcházet o půlnoci, pošta na lokální síti
je doručena prakticky okamžitě. Server lze nakonfigurovat tak, že pokud je
zrovna v okamžiku požadavku na odeslání zprávy dostupné aktivní připojení k
internetu, dojde k jejímu odeslání okamžitě. URL, kde najdete bližší informace
k tomuto softwaru: www.netmailshar.com.


Nejen zprávy odesílat, ale také dostávat

Na předchozí odstavec lze volně navázat povídáním o předposledním ze série,
jímž je MailAssistent. Tentokrát se charakterem nejedná o serverový program,
ale spíše o poštovního klienta. Že je tato aplikace nainstalována na počítači
je dobře poznatelné podle animované figurky, která se rozšafně pohybuje v
některém místě pracovní plochy. Čas od času vytáhne transparent s reklamním
nápisem, občas začne chrápat, je-li dlouho v nečinnosti. Řeknete si, roztomilé,
ale k ničemu. O opaku se přesvědčíte v momentě, kdy do vaší e-mailové schránky
dorazí nějaká zpráva. Pajďulák totiž nejen rozptyluje, ale v pravidelných
časových intervalech kontroluje vaši poštu, zda nedorazila nějaká novinka. Když
se tak stane, jste upozorněni na tuto skutečnost a pomocí syntetizovaného hlasu
je přečten její text. V základní verzi je k dispozici pouze anglické
vzorkování, takže text v tomto jazyce je přečten obstojně. Nechat si přelouskat
text v češtině je pak překvapení nejen pro vás, ale i pro čtecí program.

Zajímavou možností je nechat si stejným syntetizátorem přečíst i aktuální obsah
schránky systému Windows. Takže pokud si text například na webové stránce
zvýrazníte a pomocí kombinace Ctrl+C umístíte do schránky, stačí klepnout na
tlačítko Pause a figurka celý text přečte. To je výhodné, pokud chcete při
brouzdání po internetu dělat ještě něco jiného. Pro zdatnější v psaní na
počítači je možno i psát podle diktátu. Pro jistotu, že počítač čte to, co je
psáno, je v malé bublince od úst postavičky průběžně zobrazován čtený text.


Sem tam je potřeba i něco stáhnout

Downloadování souborů z nejrůznějších lokací je jedna s populárních činností
uživatele. My, co jsme už okusili připojení pevnou linkou se šířkou pásma 100
Mbit, se nad prográmky, jež usnadňují nahrávání dat z internetových serverů,
jenom usmíváme, neboť i větší soubor je na lokálním disku natošup. Potom nám
ale povýšený úsměv zmizí ze rtů, neboť vzpomeneme na dlouhé desítky minut,
strávené u počítače vybaveného toliko modemem. Na chvíli se vrátí i pocit
frustrace, když se vybaví následující situace: stahujeme životně důležitý
dvoumegabajtový soubor závratnou rychlostí 5 Kb/s, a po půlhodině této činnosti
dojde k přerušení spojení. Tímto způsobem se dá trávit poměrně dlouhá doba,
nehledě na výdaje s tím spojené. Tu přichází jako bájný rytíř čtvrtý do party,
prográmeček (má jen 100 KB) GetAgain. Umí navázat na předchozí stahování, takže
u počítače prosedíte pouze nezbytně nutný čas pro dokončení načatého souboru.
Někdy může u programů tohoto druhu docházet ke kolizím, pokud je připojení
realizováno přes proxy server, ale u GetAgain to nehrozí. Uživatelské rozhraní
je velice jednoduché a tím pádem i přehledné. Koneckonců, nač vymýšlet složitý
způsob, když se dá postupovat jednoduše. Poslední dva popisované produkty mají
svoje webové místo na stránkách výrobce, www.pppinfotech.com.


Pár slov závěrem

Ucelená řada produktů je vhodná pro použití zejména v malých firmách a
domácnostech při rozumných nárocích na přístup k internetu. Profesionálové na
komunikační technologie mají pravděpodobně zálusk na nějakou výkonnější
variantu, ale i jim může tato sada produktů dobře posloužit. Pro domácí sítě je
tohle prakticky jediný ekonomicky optimální způsob poskytování služeb internetu.


PPP

snadná konfigurace
rychlé a malé aplikace
určené spíše pro přijímání dat
jen platforma Windows 9x a novější
absence web serveru
K recenzi poskytla firma: PPP Infotech Limited, www.pppinfotech.com
Cena: PPPshar 225 USD, NetMailshar 379 USD (oboje pro neomezený počet
uživatelů), MailAssistant 20 USD za každou licenci, GetAgain 10 USD za každou
licenciKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.