Anglicky s celebritami - ALL Stars in Action

Software | 01.04.99

Studenti angličtiny a zejména ti, kdož ještě neměli příležitost ke kontaktu srodilým mluvčím mají nový důvod k radosti: společnost Electronic Publishing Association pro ně připravi...

Studenti angličtiny a zejména ti, kdož ještě neměli příležitost ke kontaktu s
rodilým mluvčím mají nový důvod k radosti: společnost Electronic Publishing
Association pro ně připravila ve spolupráci s Dr. Lang Group novou řadu
multimediálních výukových titulů s názvem English in Action. Jedná se o komplet
čtyř CD-ROMů, jež jsou zaměřeny na poslech a porozumění mluvenému jazyku
prostřednictvím videonahrávek pořízených britskou televizní stanicí SKY NEWS.
Zájemci o světový jazyk zde mají jedinečnou příležitost ke kontaktu s
angličtinou v podání známých osobností z oblasti politiky, podnikání,
literatury, filmu a populární hudby. Převážně se jedná o rodilé mluvčí z
anglosaské i americké oblasti, nechybějí však ani zástupci nerodilých mluvčí,
jejichž anglický projev je rovněž na velmi vysoké úrovni. Při výběru osobností
si autoři kladli za cíl zmapovat různé charaktery použitého jazyka: zatímco
projev politiků je velmi srozumitelný (výborná artikulace, pomalé tempo hovoru,
použití snadnější slovní zásoby), spisovatelé používají bohatou slovní zásobu,
projev filmových a popových hvězd je pak více neformální s použitím slangových
slov.

Tituly v nabídce
Řada English in Action obsahuje v současné době čtyři tituly: Businessmen and
Politicans (Bill Clinton, Margaret Thatcher, Bill Gates, Benazir Bhutto, Peter
Sutherland), Famous Writers (Jackie Collins, Jeffrey Archer, Stephen King, Jung
Chang), Pop Stars (Mark Knopfler, Joe Cocker, Roger Taylor, Genesis) a Film
Stars (Nicolas Cage, Kim Basinger, Tom Hanks, Ralph Fiennes, Helena
Bonhaem-Carter). Cenově zvýhodněna je pak kolekce všech čtyř kompaktů, která
nese název All Stars in Action. A právě tuto kolekci jsme získali k redakčnímu
testu.

Obsahová náplň a výukové funkce
Jak již bylo řečeno v úvodu, obsahová složka produktu je vystavěna na
videoklipech projevech osobností a následných cvičeních. Na úvod se samozřejmě
doporučuje videoklip zhlédnout. K tomu slouží slušně vybavený přehrávač, který
umí kromě běžných funkcí (přehrávání, pauza, převíjení) také zopakovat aktuální
frázi, zobrazit textový přepis aktuální části projevu, a dokonce obsahuje i
nástroj na trénování výslovnosti (můžete porovnat vlastní výslovnost s
originálem). Následují cvičení v části Preview, která ověří, jak jste projevu
porozuměli. Postupuje se v duchu Komenského metod: nejprve odpovídáte na otázky
jednodušší (myšlenka celého projevu), postupně se otázky komplikují (dotazy na
konkrétní nuance v projevu). Pokud jste se v předchozím bodu "nechytli", není
zdaleka nic ztraceno. Následující část se jmenuje Listening Practise a slouží k
detailnějšímu poslechu nahrávky. V pravé části obrazovky si přitom můžete
nechat zobrazit doslovný přepis projevu nebo jen krátká, dlouhá či obtížná
slova. V pomoci nepříliš zkušeným studentům šli tvůrci produktu ještě dále: v
dolní části obrazovky lze nechat zobrazit český překlad obtížných slov, nebo
dokonce překlad celých vět! Kliknutím na libovolnou větu samozřejmě vyvoláte
přehrání této věty na videu.
Další výukovou aktivitou je Writing Practise. Zde si můžete nacvičit psaní
jednotlivých slov. Také v tomto modu máte možnost zobrazení/zakrytí krátkých,
dlouhých a přeložených slov, nápomocen může být též český překlad slov či vět v
dolní části obrazovky.
Poslední sekcí, avšak velmi obsáhlou, je Excercises. Zde se nachází kolekce
úkolů, jejichž cílem je procvičit jazykové konstrukce a gramatiku obsaženou v
ukázce. Procvičíte zde překlady, spojení slov, pořadí slov ve větě, výběr
vhodných slov či větnou skladbu, nechybí ani užitečný diktát. Za zmínku stojí
rovněž funkce Note Below, která vysvětlí zajímavá slovní spojení a fráze (např.
metafory, rčení, přirovnání apod.).
Přestože je English in Action určena primárně pro domácí samostudium, její
využití je možné také při výuce ve školách. Pro podporu tohoto způsobu použití
je implementována funkce Hints for Teachers, která obsahuje náměty, jak s
videonahrávkami dále pracovat.

9 0092/OK

ALL Stars in Action

+ široké spektrum použitého jazyka
+ výborná cvičení
+ užitečné funkce
+ překladový slovník
+ víceuživatelské
- pomalá odezva videopřehrávače
- náročná témata

K recenzi poskytla firma:
CD ROM Centrum, s. r. o.
Novodvorská 82, Praha 4
www.epaonline.com

Cena: 790 Kč za 1 CD,
komplet 4 CD za 2 370 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.