4 th Dimension a využití ve školách

Software | 01.09.99

Minulé články se zabývaly obecnými vlastnostmi 4th Dimension (4D), ale vzhledemk tomu, že hlavním tématem dnešního PC WORLDu a CD je výuka, věnujeme tento článek vhodnosti 4D do škols...

Minulé články se zabývaly obecnými vlastnostmi 4th Dimension (4D), ale vzhledem
k tomu, že hlavním tématem dnešního PC WORLDu a CD je výuka, věnujeme tento
článek vhodnosti 4D do školství. Ve světě je ve školství tento nástroj často
využíván (cca 10 % z prodaných kopií). Ať s hotovými aplikacemi nebo jako
pomůcka, na níž lze učit jak způsob myšlení a přístupu či obecné vytváření
projektů, tak konkrétní dovedosti.

To, že se jedná o nástroj kvalitní, dokumentují letos získaná ocenění. Např. v
červenci 1999, poprvé v historii, udělil časopis Univers MacWorld produktu 4D
6.5 pět hvězdiček (z pěti možných). Hlavní vlastnosti, za které byla cena
udělena, jsou "Rychlost, jednoduchost ovládání při vytváření aplikace,
kompatibilita Mac a PC a nové technologie v jiných nástrojích neobsažené".
Vzhledem k šíři témat, která lze pomocí 4D zvládnout, a možnostem využít 4D
nejen k výuce počítačů, ale i k automatizaci školských agend a názorné podpoře
ostatní výuky, je 4D vhodná volba pro mnoho středních a vysokých škol.

Hotové aplikace
V základní instalaci se dodává množství hotových příkladových aplikací a další
jsou k dispozici v dodatečných materiálech ke školicím kursům. Tyto aplikace
zahrnují databáze klasické, obrázkové a multimediální.
4D mohou využívat i profesoři nepočítačových předmětů k zjednodušení a
zpestření výuky. Např. si mohou vytvořit "slide show" se zvukem, pomocí které
budou vysvětlovat probíranou látku. Vytvoření mediální prezentace při
existujících podkladech není složité.
4th Dimension jako vývojový nástroj má téměř neomezené možnosti a úrovně práce,
od laika k profesionálnímu přístupu. Vytváření základních databází ve 4D je
velmi jednoduché a návrhář k tomu nepotřebuje mít větší znalosti jazyka.
V rámci vlastních aktivit lze vytvářet vše od jednoduchých databází kontaktů až
po komplexní programy zajišťující chod celé školy, s možností připojení
studentů přes Internet a publikace webovských stránek. 4th Dimension od verze 6
obsahuje webovský server, který automaticky převádí vytvořené formuláře do HTML
stránek.

Realizace v České republice
Z hodnocení zahraničních firem v ČR většinou vyplývá, že průměrná úroveň
znalostí absolventů se omezuje pouze na ovládání některých počítačových
programů, bez pochopení širších souvislostí a samostatného přístupu. Inforce ve
spolupráci s francouzskou firmou ACI vytvořila a zavádí projekt, který může
pomoci zvýšit znalosti absolventů a dát možnost naučit se chápat souvislosti
systematizace a základy automatizace agend.
V tomto projektu bude na vybraných středních a vysokých školách zavedena výuka
v následujících tématech: Relační databáze, Programování a Web v prostředí 4th
Dimension. Celá výuka bude nejprve nasměrována tak, aby si studenti osvojili
obecně využitelné návyky, a nakonec profesionální zručnost. Absolventi
jednotlivých etap budou schopni navrhování a tvorby uživatelských programů
především v prostředí 4th Dimension.
Pokud se škola rozhodne zúčastnit se tohoto projektu, může jej vzít jako celek,
nebo využít pouze některé části. Studenti se mohou učit pouze o navrhování
relačních databází, aniž by se museli učit o programování. V případě
absolvování pouze této části, budou studenti seznámeni s pravidly a normami pro
vytváření relačních databází, které jsou použitelné pro programování i v jiných
aplikacích. Mohou se učit pouze o Webu, a nezabývat se programováním. V této
části se naučí studenti základy o Webu a možnosti využití webovských serverů.
Po dokončení tohoto kursu budou studenti schopni navrhovat vlastní HTML stránky
a publikovat je na Webu. V této fázi se lze omezit na statické stránky, nebo
probrat i stránky dynamické a semidynamické.
Nakonec se mohou zúčastnit všech etap výuky a získat tak kompletní znalosti o
4D a o programování celkově, a po odchodu ze školy se již mohou plně věnovat
vývoji profesionálních aplikací. Tato poslední část pomůže studentům plně
pochopit možnosti 4D a naučí se více než základy programování. V rámci
ročníkových, diplomových a podobných prací mohou studenti vytvářet různé
aplikace pro konkrétní potřeby školy, státních institucí, apod.
V tomto roce bude započatý nultý ročník tohoto projektu, jehož se zúčastní osm
středních škol. Cílem je zjistit, nakolik je daný program vhodný pro naše
školy, a v případě jeho úspěšné realizace pak doporučení zařazení daného
předmětu do výuky.
První část bude zahájena koncem září a na konci školního roku by pod záštitou
francouzské firmy ACI měla být uspořádána konference studentů, na které budou
vyhodnoceny a odměněny jejich nejlepší práce. V rámci podpory tohoto projektu
se firma Inforce prozatím ujme úlohy poradenského střediska, ale do budoucna je
plánováno, že tuto funkci bude plnit jedna ze škol, které se projektu účastní.

9 0534/OK
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.