365 tipů Pro rok 2001 - I. díl (leden-březen)

Software | 01.02.01

Instalujete nový hardware, nebo si jenom chcete ulehčit svoji každodenní prácina počítači? V obou případech se vám určitě budou hodit informace uvedené v tomto článku. Tentokrát je ...

Instalujete nový hardware, nebo si jenom chcete ulehčit svoji každodenní práci
na počítači? V obou případech se vám určitě budou hodit informace uvedené v
tomto článku. Tentokrát je pro vás připraven článek ve formě kalendáře, ve
kterém vám nabízíme všechny pro vás užitečné tipy a triky. Ty byly uspořádány
tak, že každému měsíci byly přiřazeny tipy z jiné oblasti týkající se práce s
počítači.

Také si o víkendech plánujete, že si konečně do svého počítače přidáte nedávno
koupený pevný disk nebo si zřídíte přístup na Internet? Škoda, že ta příručka,
kterou teď bezodkladně potřebujete, leží v kanceláři někde v šuplíku. Co nyní?
Jak zapojit pevný disk? Jako master, slave, primary nebo secondary?

Nebo další případy. Už jste si udělali čas na to, aby z vaší internetové
stránky zmizelo logo "Under Construction"? Chcete konečně vyzkoušet Linux? Nebo
si jednoduše udělat pořádek ve svém počítači, případně v síti? Naše rozsáhlá
příručka ve formě tohoto článku vám se vším pomůže.

Dvanáct hlavních bodů. V každém měsíci jsme se zaměřili právě na jedno z témat
věříme, že pro každého se tu najde něco, co jej bude zajímat, ať už se jedná o
připojení a konfiguraci modemu, nastavení grafické karty nebo o odstranění
problémů v BIOSu při připojení nového hardwaru.

Vše potřebné vám dodáme. Rozumí se samosebou, že všechen software, který
potřebujete pro práci, vám bude k dispozici na našem CD nebo na Internetu.

Listování v kalendáři je dovoleno. Také čtete noviny od sportovní strany
dopředu? Pokud hledáte nějakou vhodnou utilitu nebo chcete dostat informaci o
tom, jak například správně přetaktovat procesor a uchladit jej, pak nedbejte na
aktuální datum a nalistujte si příslušný měsíc ihned.

V tomto čísle uveřejňujeme první čtvrtinu, která zahrnuje tipy pro každý den na
první tři měsíce. Zaměříme se na Internet a elektronickou poštu, BIOS a tipy k
nastavení hardwaru.

V příštích číslech najdete tipy a triky na ostatní měsíce roku, ve kterých se
budeme orientovat například na síť, grafickou kartu, ale také třeba na Linux
nebo skripty.

Důležité: Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny tyto tipy určeny pro počítač s
operačním systémem Windows 98 nebo Windows 95/NT4 s rozšířením Active Desktop
programu Internet Explorer verze 4 5.5. Většinu tipů lze využít také na jiných
systémech Windows (například Windows ME nebo 2000), avšak v těchto případech se
mohou některé položky menu nepatrně odlišovat od těch zadaných v tomto článku.

A protože chvilka toho uvolnění a odreagování určitě neuškodí, najdete v každém
měsíci u několika dnů zajímavosti a kuriozity týkající se několika významných
postav a událostí, jež se staly ve světě počítačů. U každé zajímavosti bude
odkaz na internetovou stránku, která o takové události vypovídá podrobněji.LEDEN

Téma: Tipy a nástroje pro elektronickou poštu

Zřízení e-mailové schránky pondělí, 1. 1.

Dnes má již poměrně hodně lidí možnost využívat e-mailovou schránku přímo v
zaměstnání. Spousta komerčních firem vám však umožňuje zřízení e-mailové
schránky (a tím i e-mailové adresy) zdarma. To se může hodit třeba pro svou
soukromou korespondenci, kterou si necháte posílat sem, zatímco úřední věci vám
budou chodit do e-mailové schránky, kterou máte zřízenou u vašeho
zaměstnavatele.

Zřízení e-mailové schránky u komerčních firem je poměrně jednoduché. Stačí si
na Internetu najít registrační formulář, vyplnit jej a odeslat. Obsah takto
zřízené schránky lze prohlížet připojením se na stránku poskytovatele schránky,
zadáním uživatelského jména a hesla, které jste si zvolili při registraci. Mezi
komerční poskytovatele patří kupř. Volny (www.volny.cz), Atlas (www.atlas.cz) a
samozřejmě existuje řada dalších.Správa poštovní schránky pomocí programu pro práci s elektronickou poštou
úterý, 2. 1.

Daleko výhodnější je manipulace s poštovní schránkou pomocí zvláštního
poštovního programu. Mezi nejrozšířenější patří program Outlook Express, který
je standardně dodáván zdarma jako součást programu Internet Explorer, mezi
další patří například Eudora nebo Pegasus Mail. K jejich konfiguraci je možné
využít v případě programu Outlook Express menu Nástroje/Účty. Vyvolá se
průvodce vytvořením nového účtu, který vás vyzve k zadání jména, elektronické
adresy, názvu POP3 a SMTP serveru (servery pro příjem a odesílání elektronické
pošty), přihlašovacího jména a hesla pro vstup do schránky. Všechny tyto údaje
si buď zvolíte (jméno, elektronická adresa, přihlašovací jméno a heslo), nebo
vám budou přiděleny poskytovatelem (POP3 a SMTP server). V případě zřízení
schránky na www.volny.cz je název POP3 serveru pop3.volny.cz a SMTP serveru
smtp.volny.cz. Pro případ zřízení schránky na www.atlas.cz je název POP3
serveru pop.atlas.cz a SMTP serveru smtp.atlas.cz.Zajímavost na leden 2001 středa, 3. 1.

Zajímavost na leden 2001 čtvrtek, 4. 1.Téměř jako fax: Posílání dokumentů pomocí e-mailu pátek, 5. 1.

Pro posílání dokumentů pomocí e-mailu se využívá toho, že zadaný dokument
přiložíme k textu dopisu jako přílohu. Problém nastává tehdy, pokud příjemce
nemá k dispozici program, ve kterém jsme tento dokument tvořili, tudíž jej
nemůže otevřít. Pro vyřešení tohoto problému vám nabízíme toto řešení a sice
aplikaci View Now 2000 určenou pro Windows 95/98, NT4 a 2000. Tato aplikace se
nainstaluje jako ovladač tiskárny. Tento program je pro soukromé používání
zdarma a naleznete jej nebo na internetové adrese
www.redrocksoftware.com/web1/downloads/softwaredownloads.htm jako soubor
VIEWNOW_FINAL_681.EXE (3,18 MB). Dokumenty, které pošlete pomocí této aplikace,
může příjemce prohlížet a tisknout, i když nemá k dispozici program, v němž
jste tento dokument tvořili. Dokument však není možné upravovat. Aplikace se
používá tak, že vytvoříte dokument a zvolíte příkaz vytisknout, ale jako
tiskárnu zvolíte ViewNow! Tento ovladač vytvoří z dokumentu soubor EXE, který
odešlete e-mailem.

Upozornění: I když tento program je pro soukromé použití zdarma, měli byste si
jej zaregistrovat. V opačném případě se v souboru EXE objeví text oznamující,
že tento soubor EXE byl vytvořen neregistrovanou verzí programu ViewNow!Doručená pošta (I): Vytváření složek v programu Outlook Express
sobota, 6. 1.

Ten, kdo uchovává všechny e-maily ve složce Doručená pošta, velmi rychle v této
složce ztrácí přehled. Daleko výhodnější je všechny e-maily hned po doručení
třídit do odpovídajících složek, například Soukromé, Úřední, Příspěvky apod.
Tím si udržíte ve všech e-mailech naprostý pořádek. Vytvoříte si tedy ve vašem
poštovním programu několik složek a stanovíte pravidla pro filtrování e-mailů.
Filtrováním stanovíte pravidla, podle kterých má poštovní program rozdělovat
maily do příslušných složek. V programu Outlook Express vytvoříte novou složku
tak, že z menu Soubor zvolíte příkaz Složka/Nová. Potom zadáte složku, ve které
má být nová složka vytvořena, a zadáte název složky nové.


Zajímavost na leden 2001 Neděle, 7. 1.Doručená pošta (II): Definování pravidel pro zprávy pondělí, 8. 1.

Dnešního dne je na řadě definování pravidel pro zprávy. V programu Outlook
Express klepněte v menu Nástroje na položku Pravidla pro zprávy a tam na
položku Pošta. Pokud jste doposud nedefinovali žádná pravidla pro zprávy,
otevře se vám dialogové okno Nové pravidlo pro poštu, které je rozděleno do
čtyř řádků. Předpokládejme, že si necháváme e-mailem pravidelně posílat ceníky
počítačových komponent a chceme, aby se nám všechny e-maily s těmito ceníky
umisťovaly do námi určené složky.

V prvním řádku vybereme kritérium pro filtrování. V našem případě zaškrtneme
políčko v poli Kde řádek Předmět obsahuje určitá slova. Ve druhém řádku
zvolíte, co se má stát, když je kritérium navolené v první řádce splněno. V
tomto případě zvolíme volbu Přesunout do určené složky. Ve třetím řádku blíže
stanovujeme kritérium zadané v prvním řádku. Klepněte na podtržený text
obsahuje určitá slova a zadejte text, který má být u e-mailu v řádku Předmět
uveden, aby jej Outlook Express automaticky přesunul do námi zadané složky. V
našem případě to bude slovo Ceník. Do které složky má být tento mail přesunut,
určíte, pokud klepnete ve třetím řádku na podtržené slovo určené a zvolíte
složku, případně vytvoříte pomocí tlačítka Nová složka složku novou. Ve čtvrtém
řádku zadáte popis tohoto pravidla pro poštu. Od této chvíle se budou všechny
e-maily obsahující slovo Ceník vyskytovat ve vámi zadané složce.Doručená pošta (III): Jak to funguje v programu Netscape Messenger úterý, 9. 1.

Pokud jako program pro práci s elektronickou poštou používáte Netscape
Messenger, také si můžete nastavit pravidla pro filtrování zpráv. Novou složku
vytvoříte pomocí nabídky File a položky New/Folder. Definování pravidel pro
zprávy se provádí pomocí nabídky Edit a položky Message Filters. V dialogovém
okně, které se vám objeví po klepnutí na tuto položku, zadejte název pro toto
vámi vytvářené filtrovací pravidlo a zvolte kritéria pro filtrování (pole
Conditions) a akci, jež má být provedena po splnění podmínky pro filtrování
(pole Action).

Výkonný program pro elektronickou poštu zdarma! středa, 10. 1.

Hledáte výkonný program pro práci s elektronickou poštou, který by byl navíc
dostupný zdarma? Pak vyzkoušejte program Eudora 5.0. Tento program pro Windows
95/98 se dá provozovat ve třech modech: První možnost je provozování jako
freeware, ale s omezenou funkčností, nebo jako plná verze (také zdarma), ale s
reklamou, případně po zaplacení poplatku jako plná verze bez reklamy. Tento
program zvládá kromě POP3 a SMTP i protokol IMAP (viz tip ke dni 19. 1. 2001) a
jeho používání je velmi jednoduché a komfortní. Na Internetu můžete najít ve
formě PDF souborů "User Guide", což je průvodce k používání tohoto softwaru, a
dokonce i "User Manual", což je kompletní příručka pro program Eudora (program
financovaný reklamou Freeware/Shareware, 39,95 USD). Najdete jej nebo na adrese
www.eudora.com/products/eudora/download (E502.EXE, 6,03 MB).Háčky a čárky: O jejich bezchybný přenos se postará MIME čtvrtek, 11. 1.

Pokud se u všech příjemců, kterým posíláte svoje e-maily, špatně zobrazují
písmena s háčky a čárkami, jedná se pravděpodobně o špatné nastavení vašeho
programu pro práci s elektronickou poštou. Většina serverů pro práci s e-maily
podporuje pouze sedmibitovou sadu znaků, ve které je definováno pouze 128 znaků
(27). V této sadě není místo na znaky s háčky či čárkami ty jsou zahrnuty v
osmibitové sadě znaků. Abyste pro psaní e-mailu mohli používat všechny znaky,
je potřeba znaky, které v sedmibitové sadě nejsou, kódovat pomocí těch znaků,
které se v této sadě vyskytují. Například ze znaku "č" se zakódováním stane
"=E4".

Pro tuto funkci musíte svůj program pro elektronickou poštu patřičně nastavit.
Například v programu Outlook Express klepněte v menu Nástroje na položku
Možnosti. V dialogovém okně zvolte kartu Odesílání. Nejprve klepněte na
tlačítko Nastavení HTML a jako kódování textu vyberte Tisknutelné v uvozovkách.
Poté klepněte na tlačítko Nastavení prostého textu, vyberte formát MIME a v
poli kódování textu opět položku Tisknutelné v uvozovkách.

Pokud používáte program Netscape Messenger, pak v menu Edit vyberte položku
Preferences/Mail and Newsgroups/Message Composition a v poli Composing Messages
zatrhněte políčko For messages that contain 8-bit characters, use \quoted
printible\ MIME encoding. Koneckonců existuje jen velmi málo programů pro
elektronickou poštu, které MIME nepodporují.Oznamovatel pošty: Zdarma se zajímavým designem pátek, 12. 1.

Nechcete při brouzdání Internetem promeškat žádný e-mail? Pak potřebujete něco,
co by vám oznamovalo příchod nové pošty. Takové programy se pravidelně dívají
do vaší POP3 schránky a okamžitě vám oznámí, pokud se v ní objeví nějaká nová
zpráva. Nejen díky svému futuristickému designu vás ohromí aplikace Ezpop 3.1,
určená pro Windows 95/98/ME, NT4 a 2000 (freeware; najdete ji nebo na adrese
www.glabouni.com/EzPop/download.htm, EZPOP.ZIP, 879 KB). Vzhled této aplikace
se dá libovolně měnit pomocí skinů. Výrobce dodává s tímto programem tři skiny
a na domovské internetovské stránce Ezpop si můžete stáhnout celou řadu
dalších. Tato aplikace dovede upozornit zvukem na přicházející mail, má
zabudovaný nástroj pro čtení e-mailů a dovede i filtrovat zprávy.Elektronické vizitky (I): Outlook Express sobota, 13. 1.

Se svými e-maily můžete posílat ve formě přílohy i elektronické vizitky. To je
pro příjemce velmi praktické, protože po přijetí vašeho e-mailu si může
prakticky jedním klepnutím myši načíst údaje z této vizitky do svého Adresáře
(aplikace, která je součástí programu Outlook Express). Vizitku vytvoříte
následujícím postupem: Z nabídky Nástroje zvolte položku Adresář. Otevře se vám
aplikace Adresář. V menu Soubor zvolte položku Nový kontakt a do příslušných
polí zadejte svoje osobní údaje. Samozřejmě nemusíte vyplňovat všechna políčka,
sami si určete, která osobní data o sobě chcete zveřejnit. Nyní zavřete Adresář
a v programu Outlook Express zvolte z menu Nástroje položku Možnosti. Klepněte
na kartu Napsat, v řádku Vizitky zatrhněte políčko před slovem Pošta a ve
výběrovém políčku vyberte odkaz se svým jménem, který jste si vytvořili dříve.
Pokud byste z nějakého důvodu nechtěli, aby se vaše vizitka automaticky
připojovala ke každému e-mailu, pak políčko opět odškrtněte. Pak ale musíte
vizitku k e-mailům přidávat jako přílohu ručně pomocí menu Vložit/Vizitka.Elektronické vizitky (II): Netscape Messenger neděle, 14. 1.

V programu Netscape Messenger je opět třeba nejdříve vytvořit svůj záznam do
adresáře (Address Book). V menu Tasks zvolte položku Address Book. Z menu File
v adresáři vyberte položku New Address Book Card. Nyní do odpovídajících
políček vyplňte údaje, které o sobě chcete uvést. Po zadání všech údajů
potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Nyní zavřete Adresář a v menu Edit programu
Netscape Messenger zvolte položku Mail/News Account Settings. Pokud chcete ke
každému e-mailu automaticky přidávat vizitku, zaškrtněte políčko Attach this
signature a pomocí tlačítka vyberte soubor, jejž budete chtít přidávat k
e-mailům. Přikládaný soubor bude představovat vaši vizitku a bude obsahovat
informace, které chcete, aby se na vaší vizitce vyskytovaly. Pokud nechcete
automaticky přidávat vizitku ke svým e-mailům, je třeba tyto vizitky přikládat
ručně pomocí příkazu Attach File z menu File. Vizitky se v tomto případě opět
přikládají ve formě souboru obsahujícího informace, které o sobě chcete
zveřejnit (viz výše).Zajímavosti na leden 2001 pondělí, 15. 1.Shromažďování elektronické pošty z více poštovních účtů úterý, 16. 1.

Máte zaregistrované dva poštovní POP3 účty a chcete si svoji poštu buď vždy,
anebo jen občas stáhnout na účet jeden? Pak je potřeba převést (přesměrovat)
všechny e-maily z jednoho účtu na druhý. Jednoduše se tato záležitost dá
vyřídit pomocí utility Email Redirecting Client 1.09 pro Windows 95/98, kterou
najdete nebo na Internetu na adrese www.chimera.co.nz/ercmain.htm (freeware,
ERCFULL.EXE, 1,19 MB). Po spuštění této utility stačí pouze zadat jméno POP3
serveru, z nějž chcete přesměrovat všechny e-maily, které tam přijdou, a název
SMTP serveru, přes který se budou přesměrované e-maily posílat. Název SMTP
serveru vám sdělí poskytovatel Internetu, u něhož jste zaregistrováni.
Posledním údajem potřebným pro správnou funkci této utility je zadání e-mailové
adresy, na kterou se mají přesměrované e-maily posílat. Email Redirecting
Client přesměrovává e-maily buď na základě požadavku, nebo podle pevně
stanoveného časového plánu.Založení diskusní skupiny zdarma středa, 17. 1.

Chcete si s přáteli a známými založit svoji vlastní diskusní skupinu, abyste si
mohli pravidelně vyměňovat informace? Nejjednodušším způsobem je takový, kdy si
každý účastník ve svém programu pro práci s elektronickou poštou vytvoří seznam
všech účastníků. Ovšem na delší dobu je toto řešení neuspokojivé, neboť pokud
se do diskusní skupiny chce někdo přidat nebo naopak odejít, případně se někomu
změní e-mailová adresa, je potřeba, aby si každý uživatel této diskusní skupiny
svůj seznam účastníků opravil.

Daleko více komfortu nabízejí služby jako jsou například na adrese
www.egroups.com. Po klepnutí na patřičný odkaz se nejprve založí diskusní
skupina. Po zadání e-mailových adres všech účastníků se této skupině přidělí
jedna společná elektronická adresa. Všechny zprávy, které účastník diskusní
skupiny pošle na tuto adresu, se automaticky rozesílají ostatním členům
skupiny. Pokud někdo z členů skupiny potřebuje změnit svoji e-mailovou adresu
nebo se ze skupiny odhlásit, může to vyřídit na adrese www.egroups.com,
případně zasláním e-mailu se speciálními klíčovými slovy na server Egroups. V
tipu ke dni 25. 1. 2001 se dozvíte, pomocí jakého softwaru můžete udržovat
seznam všech členů diskusní skupiny.Vytažení e-mailových adres z textu čtvrtek, 18. 1.

Potřebujete z jednoho nebo více textů vytáhnout všechny e-mailové adresy třeba
pro vytvoření základu pro hromadné odeslání jednoho mailu? Použijte aplikaci
Email Grabber 1.2 pro Windows 95/98, NT4 a 2000, jež prohledává textové, HTML i
Word dokumenty a vytahuje z nich e-mailové adresy, které uspořádá do seznamu
(freeware, najdete ji nebo na Internetu na adrese http://win-games.de/sven,
EMAILGRABBER.EXE, 262 KB). Tento program dokáže i prohledávat soubory aplikace
Microsoft Outlook. Pro použití této funkce však potřebujete heslo, které
získáte na domovské stránce výrobce tohoto programu.IMAP4: Další protokol pro práci s elektronickou poštou pátek, 19. 1.

K posílání a přijímání elektronické pošty se nejčastěji používá kombinace
protokolů POP3 a SMTP. Místo kteréhokoliv z výše uvedených můžete použít také
protokol IMAP4. Na rozdíl od POP3 zůstávají došlé e-maily při stahování pomocí
protokolu IMAP4 na serveru. Teprve až uživatel tyto e-maily na svém lokálním
počítači smaže, smažou se automaticky při dalším připojení tyto e-maily i na
serveru. Při použití IMAP protokolu je vždy vyobrazena zcela kompletní
struktura naší e-mailové schránky. Výhoda tohoto přístupu je ta, že ať si
prohlížíme naši schránku z kteréhokoliv počítače, její stav bude vždy stejný. Z
těchto důvodů se tento protokol také používá například v podnikání. Zajímavosti
k využití tohoto protokolu i spoustu aplikací lze najít na
http://mailandnews.com.Jistota je jistota aneb šifrování e-mailů sobota, 20. 1.

Chcete, aby váš e-mail četla pouze ta osoba, pro kterou je určen, a žádná jiná?
Zašifrujte jej pomocí programu PGP International 6.5.1 pro Windows 95/98 a NT4
(pro soukromé použití je zdarma, najdete jej nebo na internetové adrese
www.pgpinternational.com, PGPFREEWARE651INT.EXE, 7,93 MB). Tento program
pracuje na principu tzv. veřejného klíče (Public Key). Program vytváří dva
druhy klíčů veřejný a soukromý. Veřejný klíč je komukoliv, kdo nám chce poslat
e-mail, k dispozici. Tímto klíčem se všechny e-maily určené pro nás, zašifrují.
Dešifrování je však možné pouze naším soukromým klíčem. Tento program dokáže
také zašifrovat i soubory na našem počítači tak, že jsou dostupné pouze po
zadání hesla.Zdarma: Malý program s nejdůležitějšími funkcemi pondělí, 22. 1.

Mnoha uživatelům bohatě postačí jednoduchý program pro elektronickou poštu.
Program Kaufmann Mail Warrior 3.57 pro Windows 95/98, NT4 a 2000 se vejde na
disketu, přitom však nabízí všechny základní funkce, které uživatel na tomto
druhu programu vyžaduje. Tento program je freeware, najdete jej nebo na
internetové adrese http: //pages.infinit.net/kaufman/dl.htm, MW35.EXE, 668 KB.
Tento program zvládá protokoly POP3 a SMTP a má podporu standardu MIME. Kromě
toho je k dispozici i adresář a jednoduchý nástroj pro filtrování e-mailů.
Dokáže spravovat několik účtů i několik podpisů a zvládne i stahování pošty na
pozadí. Dá se nastavit typ písma, zvuky i vzhled po startu tohoto programu.
Tento software je sice zdarma, musíte jej však po 30 dnech používání
zaregistrovat.Vylepšení e-mailu: Posílejte ASCII obrázky úterý, 23. 1.

Překvapte své přátele až jim budete posílat e-mail tím, že jim zašlete ASCII
obrázek. Tento typ obrázku se skládá z písmenek a dalších znaků. Obrázky
nemusíte zdlouhavě kreslit pomocí klávesnice, stačí, když použijete pro
ulehčení práce program BG Ascii 1.1 pro Windows 95/98 (freeware, najdete jej
nebo na adrese http://mazaika.tripod.com/ download.html, BGASCII11.ZIP, 312
KB). Tento program udělá z obrázků v některém z dostupných formátů například
JPG, BMP, PCX, GIF, TIF umělecké dílo v ASCII znacích.Vyhledávání e-mailových adres středa, 24. 1.

Zjištění e-mailové adresy například starších přátel, s nimiž jsme se již delší
dobu neviděli, nemusí být vůbec snadnou záležitostí. Prvním pokusem, který
bychom měli zvolit, je zvolit vyhledávač na některém z portálů jako je
například hledání lidí na portálu Seznam, Atlas apod. Nemáme-li štěstí, můžeme
to zkusit např. na adrese www.whowhere.lycos.com. Pokud se nám ani zde nezadaří
najít to, co hledáme, zbývá do hledání nasadit obecné vyhledávače, které jsou
například na adresách www.google.com nebo www.altavista.com. Je docela možné,
že vaši známí mají vlastní internetovou stránku, na níž třebas uvádějí svou
e-mailovou adresu. Do pole pro zadání řetězce, který se má vyhledat, zadejte
jméno a příjmení. Ve výsledcích hledání se vám zobrazí odkazy na stránky, v
nichž se tato slova vyskytují, což vám může posloužit jako odrazový můstek pro
další hledání.Vedení diskusního fóra pomocí seznamu e-mailů čtvrtek, 25. 1.

Vedení diskusních fór pomocí e-mailu je velmi oblíbené, protože se dá velice
snadno provozovat. Kromě toho všichni účastníci dostávají příspěvky pomocí
e-mailu a nepotřebují žádný speciální program pro čtení news. Velmi náročné to
však má ten, kdo toto fórum organizuje a vlastní seznam všech účastníků.
Zvláště obtížné je zjišťovat, zdali všechny e-mailové adresy jsou platné či
nikoliv. Pomocí utility Analogx Listmaster Pro 1.01 pro Windows 95/98, NT4 a
2000 se dá tento seznam spravovat velmi snadno. Tato utilita dokáže zjistit,
které z e-mailových adres jsou doposud platné a smaže adresy, které se v
seznamu vyskytují několikrát. Tento program najdete nebo na adrese
www.analogx.com/contents/download/network/lmpro.htm, LMPROI.EXE, 248 KB.Spam odstranění přímo ze serveru pátek, 26. 1.

Slovem spam se rozumí nevyžádané obtěžující e-mailové zásilky. Většina programů
pro práci s elektronickou poštou nemá žádnou možnost, jak před stahováním ze
serveru zjistit, zda se jedná o zásilku žádanou nebo zda jde o spam. Zde vám
pomůže instalace utility POP3 Cleaner 1.00 Beta pro Windows 95/98, kterou
najdete nebo na internetové adrese
www.simtel.net/simcgi-bin/win95find.cgi?queryinput=ppcln100.zip. (PPCLN100.ZIP,
175 KB). Pomocí této utility snadno zjistíte, které zprávy leží ve vaší
schránce. Pokud mezi nimi rozeznáte spam, můžete jej rovnou ze serveru smazat.Jak vyzrát nad rozšiřovateli spamu sobota, 27. 1.

Nevyžádaná reklama rozesílaná pomocí e-mailu je velmi nepříjemnou záležitostí.
Pokud rozšiřovateli reklamy napíšete, že o jeho reklamy nestojíte, jen velmi
zřídka máte úspěch. Právě naopak: Rozšiřovatel spamu si nyní může být jist, že
e-mailová adresa, na kterou reklamu poslal, je platná a tudíž vhodná pro další
zaslání reklamy. Pomocí utility Bounce Spam Mail 1.8 pro Windows 95/98 můžete
šiřitele spamu oklamat. Pomocí této utility vytvoříte e-mail, který bude
vypadat tak, jako kdyby váš poskytovatel Internetu posílal odesílateli spamu
zprávu o tom, že adresa, na niž spam poslal, je neplatná.

Pokud takovému šiřiteli spamu dojde tento e-mail, doufejme, že uvěří tomu, že
tato e-mailová adresa je neplatná a vyjme tuto adresu ze svého seznamu. Tuto
utilitu najdete nebo na adrese www.er.uquam.ca/merlin/fg591543/bsm, (BSM18.ZIP,
272 KB).E-mailová adresa s číslem faxu neděle, 28. 1.

Chtěli byste pomocí své e-mailové adresy přijímat i faxy? V rámci nabídky u
www. smartvia.de/en získáte poštovní schránku s příslušným telefonním číslem.
Faxy, které na toto telefonní číslo dojdou, se uloží do poštovní schránky jako
grafické soubory.Odpověď na e-mail: Odstranění znaku ">" pondělí, 29. 1.

Poštovní programy označují při odpovídání na e-mail původní text zprávy znakem
">" před každým řádkem. Tak příjemce pozná, které řádky textu patří k onomu
původnímu textu. Podobně to platí i pro zprávy v Newsgroups. Tyto znaky jsou
však někdy spíše na obtíž. Pokud chcete původní text pouze upravit, musíte
zdlouhavým způsobem tyto znaky odstraňovat. Program Ecleaner 2.01 pro Windows
95/98/ME, NT4 a 2000, jejž najdete nebo na internetové adrese http://
members.tripod.com/schin26/download.htm, tyto znaky spolehlivě odstraní.
(CLEAN201.EXE, 446 KB). Tato aplikace pracuje jako textový editor, do kterého
můžete text vložit přes schránku, případně importovat ze souboru (formát TXT a
RTF). Po klepnutí na příkaz Clean text v menu Clean se odstraní jak všechny
nevhodné symboly, tak i hlavička mailu a znaky HTML.Příkazový řádek (I): Posílání e-mailu pomocí dávkového souboru úterý, 30. 1.

Chtěli byste pomocí skriptu nebo dávkového souboru poslat e-mail přes SMTP
server? Podaří se vám to pomocí utility Blat 1.8.4 pro Windows 95/98/ME, NT4 a
2000. Tento program pracuje na příkazovém řádku, ale je to aplikace pro
operační systém Windows. Tuto aplikaci, která je šířena jako freeware, najdete
nebo na internetové adrese www.interlog.com/~tcharron/blat.html (BLAT184E.ZIP,
67 KB). Tato utilita dovede posílat e-maily ve formě souborů a dá se zabudovat
do skriptů. Aby mohl program Blat fungovat, musí se nejprve rozbalit do nějaké
složky a pomocí příkazu

blat -install vas.mail.server vase@emailovaadresa

připravit k použití. Tímto způsobem nastavíte údaje o svém SMTP serveru a
elektronické adrese. Pomocí příkazu

blat test.txt -to nekomu@emailovaadresa

pošlete soubor TEST.TXT na adresu nekomu@emailovaadresa. Kromě těchto přepínačů
má program Blat ještě další funkce, jejichž přehled naleznete v souboru
README.TXT. Naprosto ideálním doplňkem k tomuto programu je aplikace Getmail
1.24 (viz tip ke 31. 1. 2001).Příkazový řádek (II): Příjem e-mailu pomocí dávkového souboru středa, 31. 1.

Chcete-li si napsat skript nebo dávkový soubor, který by vám měl automaticky
vyzvedávat poštu ze schránky POP3, potřebujete program Getmail 1.24 pro Windows
95/98 a NT4 (pro soukromé použití zdarma, jinak shareware, 50 USD, k dispozici
nebo na adrese www.interlog.com/~tcharron/getmail.html, GETMAIL.ZIP, 49 KB).
Tato aplikace, která také pracuje na příkazovém řádku, testuje, zda jsou ve
schránce POP3 nějaké zprávy, a pokud ano, ukládá je ve formě textového souboru.
Dovede dekódovat přílohy ve formátu MIME nebo UUE. Dokonce i soubory vytvořené
v Excelu dostanete v původním formátu. Aplikaci je třeba rozbalit do nějaké
složky a na stavovou řádku programu Příkazový řádek napsat příkaz

getmail -install vas.pop3.server vase@emailovaadresa vaseheslo

Tím program získá všechny informace pro přístup ke schránce POP3. Upozornění:
Tento program si podle tvůrce tohoto programu všechny údaje pamatuje! Schránku
POP3 vyberete pomocí příkazu na příkazové řádce nebo v dávkovém souboru

getmail -u vase@emailovaadresa -pw vaseheslo -s vas.pop3.server

Všechny zprávy, které ve schránce budou, se uloží jako textové soubory
MSG1.TXT, MSG2.TXT atd. Úplný seznam všech přepínačů najdete v souboru
README.TXT.
ÚNOR

Téma: BIOS

Jak zjistit typ základní desky (I) čtvrtek, 1. 2.

Každý počítač, aby byl stabilní, potřebuje čas od času update BIOSu. Pro update
BIOSu hovoří hned několik důvodů. Třebas zakoupíte nový procesor a dáte jej
správně na základní desku, ale počítač vám neběží. Nebo si koupíte nový pevný
disk s velkou kapacitou, ale zjišťujete, že váš počítač nedovede rozpoznat
celou kapacitu tohoto disku.

Novou verzi BIOSu získáte od výrobce vašeho počítače. Pokud jste si počítač
stavěli sami, pak je třeba se obrátit na výrobce základní desky. Že neznáte
výrobce? To není žádný velký problém existuje celá řada způsobů, jak jej
zjistit. Zkusme to nejprve pomocí softwaru. Nabízíme vám utilitu Binfo určenou
pro MS-DOS (BINFO.ZIP, 10,5 KB), již najdete . Tato utilita načítá informace
uložené na základní desce v BIOSu. Předpoklad pro správnou funkci tohoto
programu je to, že BIOS je standardu SMBIOS 2.2 a kompatibilní. Tato podmínka
je splněna u většiny základních desek vyrobených po roce 1998. Čím pečlivěji se
programátor vaší základní desky držel tohoto standardu, tím přesnější jsou
informace, které vám tento program poskytne. Výrobce a model však tento program
najde zpravidla vždy. Jako alternativu k tomuto programu můžete vyzkoušet
utilitu Sandra 2000 Standard 7.6.49 pro Windows 95/98 (SAN649.ZIP, 2,3 MB). I
tuto utilitu najdete nebo je také dostupná na adrese
www.sisoftware.demon.co.uk/sandra. Tento program je pro soukromé použití zdarma.Jak zjistit typ základní desky (II) Pátek, 2. 2.

Výrobce základní desky se dá zjistit také bez zvláštních testovacích programů,
zejména když se jedná o Award BIOS. Tento typ BIOSu udává výrobce a typ
základní desky v jednotném formátu. Všimněte si proto řady znaků, které po
startu počítače zobrazuje BIOS na spodní části obrazovky (po stisku tlačítka
Pause se dočasně pozastaví běh počítače a vy si tuto sadu číslic můžete
poznamenat). Důležité jsou zejména číslice a písmena, která jsou na konci
tohoto spodního řádku a jsou ve tvaru XX XXXXXX-XX. Prvních pět písmen a číslic
označuje v zakódované formě druh čipové sady, další dvě označují výrobce, a
poslední písmeno před pomlčkou označuje typ základní desky. Poslední dvě
písmena (číslice) za pomlčkou mají u každého výrobce jiný význam. V zítřejším
tipu se dozvíte, jak máte tento kód rozluštit.Jak zjistit typ základní desky (III) sobota, 3. 2.

Podařilo se vám zjistit kód výrobce desky? S pomocí tabulky (soubor MB.PDF),
kterou najdete , můžete tohoto výrobce v naprosté většině případů identifikovat.

Hned nato otevřete skříň svého počítače a na základní desce vyhledejte typové
označení této desky (hledejte takové znaky jako BX2000, T2P4 nebo BD100).

Z internetové stránky výrobce základní desky adresu najdete opět v tabulce si
potom stáhněte update BIOSu pro svoji základní desku. Samozřejmě se může stát,
že budete mít smůlu buď tento výrobce již neexistuje, nebo žádný update pro
vaši starou základní desku nenabízí. V tomto případě vám nezbývá nic jiného než
zachovat status quo, tj. spokojit se stávajícím stavem, anebo pokud chcete
inovovat vybavení svého počítače zakoupit základní desku novou.

Upozornění: Pokud v seznamu typů základních desek nenajdete tu svoji a stáhnete
si update BIOSu desky, jejíž typ se liší třebas jen jedním znakem, může to mít
pro vás fatální důsledky. Při pokusu o update jiným typem BIOSu než tím, který
na desce má být, vede ke zničení základní desky. Výjimkou jsou pouze základní
desky s duálním BIOSem.Jak zjistit typ základní desky (IV) Neděle, 4. 2.

Když už nyní znáte typ své základní desky, můžete o ní vyhledat další informace
pomocí vyhledávacích programů jako jsou www.altavista.com nebo www.google.com.
Výsledkem ve většině případů bude celá řada odkazů na stránky, které se
zabývají vaším typem základní desky. Další možností je vyhledat na desce její
identifikační číslo podle standardu FCC (Federal Communications Commision).
Úspěšní budete zejména u desek starých alespoň tři roky. Pak si na Internetu
vyhledejte stránku www.fcc.gov/oet/fccid a do odpovídajícího pole zadejte toto
číslo. Výsledkem bude informace o výrobci a přesném typu základní desky.Příprava na update BIOSu Pondělí, 5. 2.

Update BIOSu je poměrně náročnější operací, kterou doporučujeme provádět pouze
zkušenějším uživatelům. Pokud se při této operaci něco nezadaří, základní deska
se může nenávratně poškodit. Proto postupujte s největší obezřetností. Ze všeho
nejdříve si vytvořte startovací disketu. V prostředí MS-DOS zadejte tyto příkazy

format a:
sys c: a:

nebo v prostředí Windows klepněte v programu Průzkumník pravým tlačítkem na
symbol diskety a zvolte příkaz Naformátovat. Jako typ formátování zvolte
položku Úplné a v poli Další možnosti zaškrtněte volbu Zkopírovat systémové
soubory. Soubory potřebné k provedení updatu BIOSu, které jste si stáhli z
Internetu nebo získali od výrobce počítače, zkopírujte na disketu nebo na pevný
disk. Nastartujte počítač ze startovací diskety a spusťte soubor, který spouští
tzv. Flash program. Téměř u všech takových programů se nabízí možnost zálohy
staré verze BIOSu. Proveďte tedy zálohu staré verze BIOSu. Pokud by tato záloha
nešla vytvořit, je potřeba se obrátit na výrobce počítače nebo základní desky a
zeptat se jej na jinou možnost, jak tuto zálohu provést. V žádném případě
nepokračujte dále bez vytvoření zálohy BIOSu. Pokud by se update nepovedl, vždy
se můžete ke staré verzi vrátit. Nyní přehrajte nové soubory BIOSu na základní
desku.

Upozornění: Restartujte počítač až v tom okamžiku, kdy vám Flash program oznámí
úspěšné provedení updatu BIOSu. Pokud se tak nestane, udělejte ještě jeden
pokus, aniž byste počítač restartovali, anebo se vraťte ke staré verzi.Dual-BIOS aneb Update bez rizika úterý, 6. 2.

Pokud vlastníte základní desku s tzv. duálním BIOSem, můžete beze strachu s
updatem BIOSu experimentovat. Tyto desky totiž mají v sobě zabudovány dva
BIOSy, a pokud se jeden poškodí, počítač jednoduše automaticky nastartuje z
druhého, což je z mnoha hledisek velmi výhodné. Máte desku bez duálního BIOSu,
a přesto chcete využívat vlastností desek s duálním BIOSem? Pak si zní můžete
během pár minut udělat desku s duálním BIOSem! Jak na to? Další informace jsou
k nalezení na stránce www.overclockingcard.de.Zapomněli jste heslo? (I) středa, 7. 2.

Ochrana BIOSu heslem je spolehlivý způsob, jak tuto citlivou část počítače
ochránit před zlomyslníky. Pro zapomnětlivého uživatele však je výhodou, že se
tato bariéra dá poměrně snadno prolomit. První možností je vymazat obsah CMOS.
To se dá udělat zasunutím jumperu do správné pozice (viz manuál k základní
desce). Po chvíli je obsah CMOS, a tedy i heslo pro přístup do BIOSu, smazán.
Pak stačí dát jumper do předchozí pozice, spustit počítač a nechat si
automaticky nadetekovat všechny pevné disky. Počítač pak běží, aniž by
vyžadoval zadání hesla.

Upozornění: Pokud při instalaci pevného disku nepoužíváte parametry, které si
počítač automaticky nadetekuje, nýbrž pro parametry Tracks, Heads, Sectors
používáte hodnoty vlastní, nesmíte tyto disky nechávat automaticky detekovat,
nýbrž musíte je zadat ručně. Pokud byste tyto údaje zapomněli, již nikdy se k
datům uloženým na pevných discích nedostanete. Proto vám doporučujeme, abyste
si tato data opsali a uložli na bezpečném místě.Zapomněli jste heslo? (II) čtvrtek, 8. 2.

Pokud se nechcete dobývat do počítače, můžete heslo pro přístup do BIOSu smazat
také pomocí programu Debug, což je program pracující na příkazové řádce. Je
součástí operačních systémů Windows 95/98. Tato možnost funguje pouze při
zapomenutém hesle pro přístup do BIOSu, nikoliv při zapomenutém hesle pro
spuštění počítače. Nastartujte počítač v režimu MS-DOS a na příkazový řádek
napište příkaz debug a následující tři řádky

-o 70 2e
-o 71 ff
-q

Pak restartujte počítač. Po spuštění počítač zahlásí chybu v BIOSu a umožní vám
do něj vstup bez nutnosti zadání hesla.Zapomněli jste heslo? (III) pátek, 9. 2.

Zapomněli jste heslo pro přístup do BIOSu a váš počítač již nepatří mezi
nejnovější? Mnoho výrobců základních desek u svých výrobků před rokem 1996
zabudovalo tzv. Master Password neboli univerzální heslo pro přístup k BIOSu a
pro spuštění počítače nezávisle na tom, zda jste měli již nastaveno nějaké
jiné. To platilo zejména pro AMI a Award BIOS, ale bohužel ne pro Phoenix BIOS.
Toto heslo pohříchu není zabudováno ve většině nových základních desek.

Pro AMI BIOS se hodila tato hesla např.: AM, AMI, A.M.I, AMI_SW, AMI?SW,
AMI.KEY, AMI.KEZ, AMI~, AMIAMI.

Pro Award BIOS fungovala např. tato hesla: aLLy, award, AWARD_SW, SW_AWARD,
lkwpeter, j322, j64, SKY_FOX a t0ch88. Podrobnější seznam všech těchto Master
Password najdete na internetové stránce www.securityparadigm.com/defaultpw.htmZapomněli jste heslo? (IV) sobota, 10. 2.

I s pomocí softwaru můžete odstranit zapomenuté heslo pro přístup do BIOSu.
Předpokladem je, že se musí jednat o AMI nebo Award BIOS a že heslo, které se
má odstranit, je pro přístup do BIOSu a nikoliv pro samotné spuštění počítače.
Nabízíme vám programy pro operační systém MS-DOS, a to AMIPASS.EXE pro AMI BIOS
a AW.COM pro Award BIOS. Oba programy najdete nebo na adrese
www.memosys.com/passwort/faq.htm. Tyto programy po spuštění vygenerují heslo,
které umožní přístup do BIOSu.Instalace starších ISA karet do systému neděle, 11. 2.

Základní desky s podporou plug&play BIOS ve většině případů nedovedou správně
zabudovat do systému starší ISA karty, které podporu plug&play nemají. Důvodem
je to, že tyto karty vyžadují určitou hodnotu přerušení, kterou ale již má
většinou BIOS obsazenou. Vzhledem k tomu, že mezi kartou a BIOSem není možná
žádná "domluva", nastává konflikt.

Pokud tedy vlastníte nějakou starší ISA kartu, podívejte se do příručky, jakou
hodnotu přerušení vyžaduje. Pokud příručku nemáte, zkuste tuto hodnotu určit na
základě postavení jumperů na kartě. Potom v BIOSu deaktivujte tuto hodnotu
přerušení pro funkci plug&play. Tato deaktivace se provádí v BIOSu na tomto
místě:

AMI: PCI/PnP Setup, , ISA/EISA
Award: PNP and PCI Setup, Used by ISA, Yes

nebo

PNP/PCI Configuration, , Legacy ISA
Phoenix: Plug And Play Configuration, , Used by ISA Card

Po restartu počítače bude BIOS pro ostatní zařízení přiřazovat pouze přerušení,
která nebyla obsazena, a problém je vyřešen. To ale platí pouze za předpokladu,
že k dispozici je dostatečný počet volných přerušení.Rychlejší tisk a skenování Pondělí, 12. 2.

Máte připojenou na paralelní port (LPT1) tiskárnu, případně skener? Pak si
zkontrolujte v BIOSu, zda je tento port nastaven optimálně. Pokud totiž máte
port nastaven v jednosměrném modu, pak maximální přenosová rychlost je od
50-100 KB/s. Jestliže vlastníte novější tiskárnu nebo modernější typ skeneru,
můžete port nastavit do modu ECP (Enhanced Capability Port) a EPP (Enhanced
Parallel Port), v němž můžete dosáhnout rychlosti přenosu až 1 MB/s. Tím se vám
průměrně o 10-20 % zrychlí tisk, skenování a také přístup na externí zařízení
jako jsou externí CD-ROM nebo ZIP mechanika. Většinou je v BIOSu nastaven
pomalejší mod, který pracuje vždy a se všemi zařízeními.

Mod ECP/EPP nastavíte takto:

AMI: Peripheral Setup, Parallel Port Mode, EPP/ECP
Award: PCI/PNP & Onboard I/O Setup, Parallel Port Mode, ECP&EPP
Phoenix: Advanced, Peripheral Configuration, Parallel Port, EPP nebo ECP.Dvě zařízení na jednom portu úterý, 13. 2.
Pokud máte na jednom portu (zásuvce) připojenou jak tiskárnu, tak i skener,
může se stát, že během práce na počítači se mohou s jedním ze zařízení objevit
potíže. V tomto případě doporučujeme nastavit ovladač tiskárny tak, aby
tiskárna pracovala jen v jednosměrném (pomalejším) modu. V BIOSu však zůstane
nastavení ECP/EPP (rychlejší nastavení), takže alespoň skener může pracovat v
modu rychlejším.Dva paralelní porty středa, 14. 2.

Dělají vám neustále problémy tiskárna se skenerem, pokud jsou připojeny k
jednomu paralelnímu portu? Posledním východiskem, než se jedno zařízení
rozhodnete vrátit, je pořídit si druhý paralelní port. Pak můžete každé
zařízení připojit k jednomu paralelnímu portu, a nebudou se vám hádat. Pokud se
rozhodnete pro zakoupení druhého paralelního portu, rozhodně si jej kupte v
provedení PCI, protože dnes stále větší množství základních desek nemá sloty
ISA.Power Management Aktivujte jej v BIOSu čtvrtek, 15. 2.

V operačním systému Windows 95/98/ME, NT4 a 2000 je zabudována funkce pro
úsporný režim (šetření elektrické energie) počítače. Tato funkce má zkratku APM
(Advanced Power Management). Aby tato funkce se dala využívat, musí být nejprve
povolena v BIOSu. Po restartu počítače se u Windows 98/ME, případně NT4 a 2000,
automaticky nainstaluje ovladač APM a ve Windows máte k dispozici funkci Řízení
spotřeby, kde si můžete nastavit vám nejvíce vyhovující schéma. K této funkci
se nejsnáze dostanete přes tlačítko Start a položku Ovládací panely.

APM v BIOSu nastavíte takto:

AMI: Advanced Power Management Configuration, Advanced Power Management, Enabled
Award: Power Management Setup, Power Management, Max Saving
Phoenix: Power, Power Management Mode, Med. Power Saving

Máte Windows 95? Pozítří se dozvíte, jak byste měli postupovat v tomto případě!Zajímavost na únor 2001 Pátek, 16. 2.Power Management u Windows 95 sobota, 17. 2.

U Windows 95 nestačí oproti Windows 98/ME, NT4 a 2000 pouze povolit v BIOSu
úsporný režim, je potřeba navíc ručně nainstalovat ovladač pro APM. Po aktivaci
úsporného režimu v BIOSu spustíme Průvodce přidáním nového hardwaru. Operační
systém si vyžádá instalační disketu a z ní nainstaluje potřebné ovladače pro
APM. Po instalaci ovladače a restartu počítače pak v Ovládacích panelech
klepneme na ikonu Systém a poté na kartu Správce zařízení. V nabídce Systémová
zařízení dvakrát klepneme na "Podpora vylepšeného řízení spotřeby". Na kartě
"Nastavení" a zatrhneme políčko "Použít podporu pro vylepšené řízení spotřeby",
a nyní je možné podobně jako ve Windows 98 využívat všech možností úsporného
režimu.Zajímavost na únor 2001 neděle, 18. 2.Pošlete monitor spát! pondělí, 19. 2.

Pevný disk spotřebovává při svém provozu jen velmi málo elektrického proudu, s
monitorem je to daleko horší. Proto se vyplatí při nějaké delší přestávce
poslat monitor spát. K tomu nepotřebujete vůbec zasahovat do BIOSu počítače,
Windows 95/98/ME, NT4 a 2000 nabízejí samostatný úsporný režim pouze pro
monitory. Klepněte na tlačítko Start/Ovládací panely/Obrazovka a přepněte se na
kartu Spořič obrazovky. Potom klepněte na tlačítko Nastavení a vyberte si dobu,
po jejíž uplynutí má být monitor vypnut. Rozumnou hodnotou, která je
kompromisem mezi naším pohodlím a úsporou energie, je doba asi 30 minut.Málo hodnot přerušení? Vypněte USB! úterý, 20. 2.

Máte v počítači hodně karet a ustavičně hledáte volná přerušení? Pak v BIOSu
deaktivujte port USB samozřejmě jen tehdy, pokud nemáte žádné zařízení, které
port USB využívá. Port USB je totiž téměř vždy aktivovaný, dokonce i na
starších základních deskách typu AT, kde žádná zásuvka USB není. Vypnutí USB se
provede takto:

AMI: Advanced Chipset Configuration, Onboard USB, Disabled
Award: PNP/PCI Configuration, Assign IRQ for USB, Disabled
Phoenix: Advanced Peripheral Setup, Legacy USB Support, DisabledGrafická karta vyžaduje hodnotu přerušení téměř vždy středa, 21. 2.

Koupili jste si novou grafickou kartu, její instalace, zdá se, proběhla v
pořádku, přesto vám Windows hlásí, že není správně nainstalovaná a hry
vyžadující 3D grafiku nejdou. Možná jste předtím měli nějakou starší grafickou
kartu, třeba od firmy ATI, jako je 3D Rage Pro, která žádné přerušení
nevyžaduje, a proto hodnota přerušení byla deaktivovaná. Proto je v BIOSu nutné
nastavit přiřazování přerušení grafické kartě. To se provede takto:

AMI: PCI/Plug and Play Setup, Assign IRQ for VGA, Yes
Award: Bios Features Setup, Assign IRQ to VGA, Yes
Phoenix: Advanced, AGP IRQ Line x, AutoŽádné čekání na disk Čtvrtek, 22. 2.

Starší disky se rozbíhaly pomalu. Některé dokonce tak pozvolna, že při zapínání
počítače se na ně musel brát ohled a čekat, až se rozběhnou. Proto se start
počítače u starších verzí AMI BIOSu neúměrně zdržoval. U dnešních disků je to
zbytečné, ale přesto je to u většiny počítačů nastavené. Zkontrolujte si proto,
zdali nemáte v BIOSu také povoleno, aby počítač čekal na rozběhnutí pevného
disku, a pokud ano, tuto možnost vypněte. Pokud byste potom měli nějaké potíže
se spouštěním počítače, můžete tuto volbu jednoduše vrátit zpět. Čekání na disk
se vypíná volbou

Main, Boot Options, Hard Disk Pre Delay, Disabled.Zajímavost na únor 2001 sobota, 24. 2.Vylaďte si BIOS pomocí utility Tweakbios! neděle, 25. 2.

Pro nastavování parametrů v BIOSu vám nabízíme užitečného spojence sharewarovou
utilitu s názvem Tweakbios 1.53 (Twk153b. zip, 159KB, DOS), kterou naleznete .
Pomocí tohoto programu můžete nastavit v BIOSu daleko více parametrů, než které
jsou přednastaveny na základní desce nebo vaším prodejcem počítačů. To je
výhodné zejména u BIOSů Phoenix, jež nabízejí pouze velmi omezené možnosti
konfigurace. Tweakbios vám poskytuje jen cestu k nastavením v AMI-, Awarda
Phoenix-BIOSu, jež odpovídají příslušné čipové sadě. Program pracuje s většinou
novějších i starších čipových sad. Pokud se chcete dozvědět, které to jsou,
najděte si je na adrese www.miro.pair.com klepnutím na odkaz "Tweakbios". Z
výše uvedeného tedy vyplývá, že volby, jež program nabízí, závisí na čipové
sadě.

Upozornění: Sharewarová verze se hodí pouze k experimentování. Funguje sice bez
omezení, ale na rozdíl od registrované verze vám neumožňuje ukládání vašeho
nastavení do souboru a rovněž načítání uložených nastavení ze souboru.Zajímavost na únor 2001 pondělí, 26. 2.Write Combining: Větší výkon vaší grafické karty úterý, 27. 2.

Pokud v BIOSu aktivujete volbu Write Combining, bude vaše grafická karta
zobrazovat na monitoru 2D objekty daleko rychleji. To je možné díky využití
techniky, která se označuje jako USCW. Tato zkratka znamená Uncacheable
Speculative Write Combining. Díky této technice jsou dva po sobě následující
požadavky na PCI nebo AGP grafickou kartu nejprve uloženy a pak zpracovány
najednou bez přerušení do paměti grafické karty. Tím se může zvýšit výkon karty
až o 60 %. Možná se teď ptáte, proč není tato volba standardně aktivovaná? Je
to proto, že výrobci základních desek sázejí spíše na jistotu než na výkon. U
některých karet aktivování této volby může přinášet pouze problémy typickým
případem je grafická karta Asus V2740. V tomto případě se nedá karta správně
adresovat a důsledkem toho je, že Windows se odmítnou spustit.

Volba Write Combining se aktivuje tímto způsobem:

AMI: Chipset Setup, USCW, Enabled
Award: Chipset Features Setup, Video Memory Cache Mode, USCW
Phoenix: není možné tuto hodnotu nastavitZvyšte výkon svých ISA karet středa, 28. 2.

ISA karta obvykle pracuje na frekvenci 8,3 MHz. To jí umožňuje maximální
rychlost přenosu dat rovnou 15,9 MB/s. Zvýšením frekvence například na 11,1 MHz
se tato rychlost zvýší až na 21,2 MB/s. Při testování ISA karet jsme zjistili,
že nárůst výkonu činí asi 12 %, například při skenování pomocí ISA-SCSIhost
adaptéru. V BIOSu nastavíte hodnotu frekvence ISA karty jako podíl frekvence
PCI karty, která je 33 MHz, a patřičného faktoru. Doporučujeme vám nastavit
tento faktor na hodnotu 3, namísto standardně voleného faktoru 4. Frekvenci ISA
karty nastavíte tímto způsobem:

AMI: Advanced Chipset Setup, AT Bus Clock, PCICLK/3
Award: Chipset Features Setup, ISA Bus Clock Option, PCICLK/3
Phoenix: pouze pomocí utility Tweakbios (viz tip ke 25. 2. 2001): volba
PCI-to-ISA-Bridge, ISA Bus Speed, PCICLK/3.

Upozornění: Ne všechny ISA karty snesou zvýšení jejich frekvence a některé
mohou začít způsobovat problémy. Pokud se po zvýšení frekvence stane váš
počítač nestabilním, je nutné nastavit v BIOSu původní hodnoty.
BŘEZEN

Téma: Tipy k Hardwaru

Jak teplo je uvnitř počítače? čtvrtek, 1. 3.

Někteří lidé mají rádi horko, bohužel v případě elektronických součástek tomu
tak není. Přílišné horko snižuje jejich životnost. Proto si vyzkoušejte, jak
teplo je uvnitř vašeho počítače. Zapněte jej a asi hodinu na něm pracujte jako
obyčejně. Po uplynutí jedné hodiny odstraňte kryt a vyzkoušejte teplotu.
Nezapomeňte se uzemnit, abyste nepoškodili některý čip statickou elektřinou.
Pevný disk, vypalovačka a chladič mikroprocesoru by měly být nanejvýš vlažné.
Pokud ucítíte na některé součástce, že je opravdu horká, měli byste zlepšit
chlazení.Příliš horko? Vyčistěte vnitřek skříně pátek, 2. 3.

Chladič počítače fouká dovnitř skříně obrovská množství vzduchu, aby udržel
uvnitř co možná nejnižší teplotu. Proudící vzduch s sebou bere i prach, který
se ukládá uvnitř skříně, na samotném chladiči i na všech součástkách uvnitř.
Proto doporučujeme nejméně každého půl roku vnitřek skříně i všechny součástky
zbavit prachu, nejlépe vysavačem. Bez izolující vrstvičky usazeného prachu
budou počítačové komponenty daleko lépe chlazeny.Chladný vzduch musí foukat všude sobota, 3. 3.

I vysoce výkonný větrák je nám na nic, pokud chladný vzduch, který přivádí,
nefouká tam, kde je ho nejvíce třeba tj. zejména u mikroprocesoru, grafické
karty, pevných disků a vypalovačky CD. Větrák u zdroje el. proudu odvádí
obvykle ten vzduch z počítače ven, který dovnitř vstupuje zvláštním otvorem na
protilehlé straně skříně. Chladný vzduch by měl na své cestě přes skříň proudit
na výše jmenované komponenty pokud možno bez překážky. Proto zajistěte, aby se
proud vzduchu nikde netříštil o roztahané kabely. Všechny vodiče by měly být
spojeny svorkami a neměly by se křížit.Optimalizace proudu vzduchu pomocí dodatečného chladiče neděle, 4. 3.

Máte pocit, že přes všechny naše dřívější tipy je pořád uvnitř počítače velké
horko? Pak zřejmě větrák na zdroji el. proudu potřebuje jeden nebo i více
pomocníků pro zlepšení proudění vzduchu. Zjistěte si, kam je ve skříni možné
takový chladič ještě namontovat. Podívejte se zvláště po kruhovitých
mřížkovaných otvorech, kolem nichž jsou čtyři otvory pro šroubky. Moderní
skříně také často mají plastové zástrčky, do kterých se dá velmi jednoduše
chladič zastrčit. Důležité je, jak samotný chladič namontovat: Pokud jej
umísťujeme na přední straně skříně, musí být namontován tak, aby foukal vzduch
zvenku dovnitř. Pokud jej umísťujeme na zadní stranu skříně, je potřeba, aby
vzduch foukal naopak ze skříně ven. Směr, kterým chladič fouká vzduch, je
označen šipkou přímo na chladiči.Zajímavost na březen 2001 pondělí, 5. 3.Horký pevný disk: Použijte zvláštní chladič úterý, 6. 3.

Pokud se vám přehřívá pevný disk, máte v podstatě dvě možnosti, jak jej
chladit. První možností je namontovat do jedné z šachet, kam se montuje pevný
disk, stejným způsobem speciální chladič, který bude zvenku k pevnému disku
foukat chladný vzduch. Je ale potřeba nejprve vyzkoušet, zdali je v počítači
vůbec na takový chladič místo. Alternativou k tomuto řešení je zvláštní rámeček
na pevný disk s ventilátorem.

Upozornění: Do šachty, případně na speciální rámeček pevný disk pečlivě
zašroubujte, neboť jak rámečkem, tak i stěnami šachty pevný disk odvádí
vznikající teplo.Nemám místo pro chladič (I) středa, 7. 3.

Pokud ve skříni svého počítače nemáte místo pro chladič, dá se s trochou
šikovnosti přesto nějaký nainstalovat. Budete potřebovat toto nářadí: vrtačku s
několika kovovými vrtáky různé velikosti, pilku a úzký list pilky, pilník na
železo, malé kladívko a šroubovák. Při nákupu chladiče byste si měli zakoupit i
odpovídající mřížku na vnější stranu skříně. Šroubky pro uchycení chladiče
seženete prakticky v každém Baumaxu. Kam větrák umístit? Optimální poloha je
zvláště u skříní typu Tower na horní straně skříně, případně na levé straně,
aby se teplý vzduch od mikroprocesoru mohl bez problémů odvádět ven. Pokud máte
vybrané místo pro svůj chladič, sejměte kryt skříně a obyčejnou tužkou na něm
nakreslete velký otvor pro chladič, včetně malých otvorů pro šroubky. To pro
dnešek stačí, po odpočinku budeme pokračovat zítra.Nemám místo pro chladič (II) čtvrtek, 8. 3.

Máte všechno připraveno? Tak tedy můžeme začít dělat otvor pro chladič.

Upozornění: Všechny práce s kovem neprovádějte u počítače, mohlo by se stát, že
kousek kovu odlétne dovnitř skříně a způsobí zkrat.

Než začnete vrtat, nezapomeňte si pomocí rydla a kladívka udělat malý důlek,
aby se vám vrtačka nesmekla. Vyvrtejte také otvor na místě, kde budete
vyřezávat otvor pro chladič. Tento otvor bude sloužit jako startovní bod
prořezání otvoru pro chladič. Nyní vyřízněte otvor pro chladič, ostré hrany
zbruste pilníkem. Na vnitřní stranu chladič přišroubujte a zvenku nasaďte
ochrannou mřížku.Jak ztišit počítač: Zpomalte otáčky chladiče pátek, 9. 3.

Zdá se vám váš počítač příliš hlučný? Přinejmenším hladinu hluku neregulovaného
dodatečného chladiče můžete podstatně snížit, pokud jej připojíte na nižší
napětí. Hodnotu napětí si můžete přečíst na štítku chladiče. Kromě toho zkuste
připojení k el. síti. Chladič s neregulovatelnými otáčkami má pouze dva druhy
kabelů: jeden je černý a ten druhý červený a připojuje se ke žlutému vodiči
(12V) zdroje. Pokud chcete snížit hladinu hluku, mus
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.