10 tipů proti spywaru

Software | 01.05.04

Můžete být sledováni, a to takovým způsobem, že si toho vůbec nevšimnete. Vmnoha programech jsou zabudovány funkce, které mají za úkol posílat přes internet data týkající se vašic...

Můžete být sledováni, a to takovým způsobem, že si toho vůbec nevšimnete. V
mnoha programech jsou zabudovány funkce, které mají za úkol posílat přes
internet data týkající se vašich osobních údajů či aktivit. Naše tipy a zdarma
dostupné utility se vám v tomto článku pokusí pomoci.

Žádný z nás se nemůže před programy pro špionáž cítit dostatečně jistě. Řada
výrobců softwaru si nechává do svých produktů zabudovat funkce monitorující,
kolikrát jste danou aplikaci spustili a které její funkce nejčastěji používáte.
Tyto informace se pak automaticky posílají přes internet. Stejně tak i při
surfování po internetu se mohou na pevný disk vašeho počítače dostat programy,
které se zabudují do operačního systému a pak vás v internetovém prohlížeči
obtěžují spolu s dalšími reklamními pop-up okny.

Programy pro sledování (špionáž): O co vlastně jde

Používání tzv. adwaru či spywaru je jedním ze způsobů, kterým se může
financovat jinak zdarma poskytovaný freeware, nebo jde o možnost, jak z
programu šířeného jako shareware získat nějakou tu korunu navíc. V případě
adwaru se jedná o takové komponenty programu, jež slouží k tomu, aby se v
uživatelském rozhraní aplikace zobrazila reklama (anglické slovíčko Ad znamená
česky reklama). Za předpokladu, že tyto komponenty nenavazují připojení k
internetu, je tato metoda z hlediska špionáže prakticky bezproblémová. Ovšem
pokud se jedná o adware, který se připojuje k nějakému internetovému serveru
kupříkladu proto, aby z něj stahoval nějaké reklamní banery (proužky), je třeba
mít se na pozoru. Je totiž docela dobře možné, že se při tomto přenosu zároveň
do internetového serveru přenášejí informace o vaší osobě a vašich zvyklostech,
dále o hardwarovém či softwarovém vybavení vašeho počítače. Pak se totiž adware
stává tzv. spywarem (z anglického "to spy" tajně pozorovat, sledovat). Takové
funkce však má pouze jistá část reklamních modulů. Vedle kombinovaného
ad/spywaru však existuje i čistokrevný spyware. V tomto případě se jedná o
drobné komponenty, jež se instalují společně s daným programem, ovšem jejich
instalace se provádí bez vědomí uživatele. Spyware potom trpělivě vyčkává na
pozadí a zaznamenává všechny akce, které uživatel na svém počítači provádí, v
horším případě pak s operačním systémem manipuluje podle svého gusta. Třetí
skupinou programů patřících do kategorie spywaru jsou utility, které jsou přímo
pro sledování daného uživatele určeny. Příkladů takových programů je velké
množství. Ať už se jedná o programy, kterými nadřízený tajně kontroluje
pracovitost svých zaměstnanců, nebo ať jde o aplikace typu Keyloggeru, jejž
může do počítače propašovat útočník, aby kupříkladu zjistil vaše přístupová
hesla k nejrůznějším službám.

Ochrana před špionážními programy

V tomto článku bychom vám chtěli poradit, jak se podívat špionážním programům
na zoubek a jak je případně zlikvidovat. Dozvíte se tedy nejenom to, jak se už
před instalací nějakého programu ujistit, zda neobsahuje nějaký adware či
spyware, nýbrž také, jak si váš operační systém prostřednictvím dvou zdarma
dostupných programů opravdu od základů prověřit, zda nějaký škodlivý software
neobsahuje. Určitě bude pro vás rovněž důležité, aby se adware či spyware
nedostal na váš počítač ani při práci s internetovým prohlížečem. Výrobci
programů totiž rádi využívají tzv. technologii Active-X zabudovanou v Internet
Exploreru. Tato technologie je naopak primárně určena pro to, aby mohl být
internetový prohlížeč rozšířen o další užitečné funkce. Zneužití této
technologie pak představuje závažný problém, jehož řešení se vám pokusíme
nabídnout.

Prvky Active-X jako parazity - kupříkladu Gator

Asi nejlepším příkladem pro zneužívání technologie Active-X jsou tři komponenty
vyprodukované firmou Gator, která se před časem přejmenovala na firmu Claria,
pravděpodobně proto, že dřívější název již byl u mnoha uživatelů dostatečně
nechvalně známý. Zmiňované komponenty se jmenují Date Manager, Precision Time a
Gator eWallet a mají společné dvě stránky. První a bezesporu užitečnou stránkou
je například u komponenty Gator eWallet možnost automaticky vyplňovat webové
formuláře, komponenta Precision Time zase například seřizuje čas na počítači
podle času na časovém serveru na internetu. Druhou stránkou, již ne tak
pozitivní, je skutečnost, že všechny prvky jsou vybaveny komponentou pro
zobrazování reklamy, která slouží k tomu, aby se při brouzdání na internetu
zobrazovala reklamní okna. Dále vedou též statistiku o využívání vašeho
počítače. Jak firma Claria udává ve svém prohlášení o ochraně dat na
http://www.gator.com/help/app_ps_v51.htm, je sledováno a zaznamenáváno
softwarové vybavení vašeho počítače, adresy "některých" (!?) internetových
stránek, které navštěvujete a také čas, který na nich strávíte. Kromě všech
těchto aktivit rovněž sleduje, jak často spouštíte určité aplikace. Co se myslí
"určitými aplikacemi", to však již z prohlášení nevyplývá. Dále je tam psáno,
že vaše kompletní identita odhalena nebude, neboť software sbírá pouze vaše
křestní jméno, město, v němž bydlíte, poštovní směrovací číslo a stát, jehož
jste obyvatelem. Odkud komponenty zmiňované informace získávají, není příliš
jasné. I když, koho by nenapadla souvislost mezi osobními údaji a komponentou
Gator eWallet program pro automatické vyplňování formulářů přece musí být plný
vašich osobních dat, protože jinak jeho použití ztrácí smysl.

Vystopováni mohou být všichni, co hodně surfují

I při surfování na internetu musíte počítat s tím, že vaše chování může být
sledováno a zaznamenáváno. To sice probíhá anonymně a ve většině případů určitě
ne v tak rozsáhlé formě jako u komponent firmy Claria, přesto to není pro
uživatele nic, z čeho by mohl mít radost nebo užitek, o bezpečnosti ani
nemluvě. I v tomto případě vám poradíme, kde na vás může číhat nějaká past. Pro
řešení problémů vám v tomto článku nabízíme celou řadu freewarových a
sharewarových utilit. Prakticky všechny tyto užitečné aplikace naleznete i na
našem CD.

1)Identifikace adwaru a spywaru prostřednictvím databáze
Problém: Chtěli byste před instalací nějakého programu vědět, zda neobsahuje
nějaký špionážní software.
Řešení: Použijte on-line databázi dostupnou na internetové adrese
http://www.pestpatrol.com/Search/SearchPestInfo.asp. Tato služba je stále
aktualizována a tak postihuje prakticky všechny utility, o nichž je známo, že
mají za úkol sledovat činnost uživatele pracujícího na počítači.
Tipy: Zadejte do vyhledávacího políčka název programu, jenž se vám zdá
podezřelý. Pokud se zmiňovaná aplikace v databázi nenalézá, získáte jako
výsledek prohledávání větu "No documents matched the query". Pak je takový
program pro vás s nejvyšší pravděpodobností bez nebezpečí. Jinak získáte seznam
nalezených odkazů, v nichž se vyskytuje název programu. Pokud některý z nich
prozkoumáte a zjistíte, že se v textu s popisem programu v poli Category objeví
odkazy Adware či Spyware, měli byste okamžitě od stahování takového programu
upustit. Spyware či adware se vyskytuje především u freewarových či
sharewarových programů, jež byly vyrobeny v USA. Aplikace naprogramované u nás
či třeba v Německu obsahují komponenty pro sledování uživatelů jen velmi
zřídka. Existuje ovšem i adware bez funkcí pro sledování. Kupříkladu
internetový prohlížeč Opera ve své zdarma dostupné variantě zobrazuje reklamní
baner. Výrobce programu však na své internetové stránce
http://www.opera.com/support/
search/supsearch.dml?index=453 slibuje, že činnost uživatele na počítači není
sledována. Protipólem výše popsaného programu je aplikace Kazaa pro výměnu
hudby, neboť na své internetové stránce http.//www.kazaa.com/us/help/
faq/howis_kazaa_free.htm otevřeně přiznává, že její zdarma dostupná varianta
jisté aktivity uživatele počítače zaznamenává. Ovšem za 29,95 USD autor
programu nabízí verzi prostou jakéhokoliv adwaru či spywaru.

2)Odstranění softwaru pro špionáž z vašeho počítače
Problém: Máte pocit, že jste si do počítače v poslední době pravděpodobně
nainstalovali nějaký spyware či adware, a nyní stojíte před otázkou, jak se jej
zbavit.
Řešení: Pro vyčištění vašeho počítače vám doporučujeme použít dvě zdarma
dostupné utility Ad-Aware 6.181 SE a Spybot Search&Destroy 1.2. Obě naleznete
na našem CD. Nejlépe uděláte, pokud použijete postupně obě utility, neboť ne
každá aplikace vždy všechno najde. Program Ad-Aware je pro soukromé použití
zdarma. Na našem C. rovněž naleznete instalační program Language Pack, který
mimo jiné obsahuje i český jazykový modul. Po instalaci Ad-Aware spusťte
instalaci Language Packu. Potom otevřete Ad-Aware, klepněte na ikonku Settings
a v poli Language file nastavte volbu Czech. Nastavení potvrďte stiskem
tlačítka Provést. Tipy: Určitě byste měli vědět, že mnohé programy vybavené
moduly pro zobrazování reklamy či pro sledování aktivit prováděných na vašem
počítači přestávají v řadě případů fungovat, pokud zmíněné moduly odstraníte.
Ad-Aware: Tato utilita vyhledává adware či spyware přítomný v operační paměti a
na pevném disku vašeho počítače. Chová se podobně jako antivirový program,
neboť má také jakýsi definiční soubor, v němž jsou obsaženy již známé škodlivé
programy výše uvedeného typu. V Ad-Awaru je rovněž zabudována funkce
aktualizace, díky níž bude definiční soubor vždy v aktuálním stavu. Zmíněnou
aktualizaci byste měli provádět vždy předtím, než se rozhodnete prověřit svůj
počítač, neboť je jasné, že pouze program s nejaktuálnějším seznamem
potenciálně škodlivých programů vám tyto pomůže odhalit. Update provedete tak,
že se připojíte k internetu, spustíte Ad-Aware, v něm klepnete na tlačítko Stav
a zde na položku Aktualizovat nyní. Vlastní update pak spustíte klepnutím na
tlačítko Připojit. Poté, co Ad-Aware prověří váš systém, zobrazí vám seznam
všech nalezených objektů. Z nich si můžete vybrat, které budete chtít odstranit
do karantény. Samotné odstranění provedete postupným klepáním na tlačítko
Další. Pod tlačítkem Ukázat protokol se vám zobrazí podrobné informace o všech
provedených operacích. Jestliže byste se někdy později rozhodli smazané soubory
znovu obnovit, stiskněte tlačítko Karanténa. Tam si vyberte odpovídající
zazálohované objekty a stiskněte tlačítko Obnovit. Utilita Ad-Aware standardně
prohledává registr a disk s operačním systémem, což se v praxi může jevit jako
nedostatečné. Stiskněte proto tlačítko Skenovat a v poli Režim skenování
klepněte na odkaz Přizpůsobit. Nyní klepněte na tlačítko Skenování a v poli
Soubory & Adresáře si nastavte všechny disky a adresáře, které chcete skenovat.
V poli Paměť & Registry pak doporučujeme aktivovat volby Skenovat záložky IE na
blokované stránky a Scan my Hosts file. Pokud si za program připlatíte, můžete
získat tzv. Ad-Aware Plus, který vám nabídne automatickou kontrolu prováděnou
na pozadí, funkčností podobnou té, co nabízejí antivirové programy. Spybot
Search&Destroy: Při našich testech Spybot našel na našem počítači více
špionážních programů než Ad-Aware. Na druhou stranu Ad-Aware našel jeden
spyware, který Spybot přehlédl. Pro spuštění prohledávání stačí pouze stisknout
tlačítko Scan. Spybot má tu vlastnost, že před smazáním nalezených objektů
automaticky vytváří jejich zálohy. Pokud se později rozhodnete některou z
komponent nahrát zpět, postačí vám stisk tlačítka Obnovit. Velmi praktickou se
jeví funkce Immunize. Ta doslova naočkuje Internet Explorer tak, aby při
surfování na internetu nestahoval žádné ActiveX prvky, o nichž je známo, že
patří k některému z adwarových či spywarových programů. Proto by se vám už na
monitoru nemělo nikdy ukázat dialogové okno, které vás vyzve k potvrzení pro
nainstalování takového ActiveX prvku. Tím pádem rovněž pomine nebezpečí, že
instalaci takového prvku spustíte tím, že omylem ve zmíněném dialogovém okně
klepnete na tlačítko Ano. Funkci Immunize byste měli spouštět po každém updatu
definičních souborů Spybotu, tak aby byl Internet Explorer proti těmto prvkům
patřičně vyzbrojen. Spybot se dá přes tlačítko Start otevřít ve dvou
zobrazeních. Tzv. Easy mode omezuje výběr funkcí jen na ty nejdůležitější, a je
tedy velmi vhodný pro začátečníky. Profesionálové by v každém případě měli
vyzkoušet režim Advanced mode. V něm se dá provést řada pokročilých nastavení,
kupříkladu vypnout jednotlivé rutiny pro prověřování programů, či
zautomatizování funkce Immunize, tak aby tato byla prováděna vždy po provedení
aktualizace definičního souboru Spybotu.

3)Zabraňte skryté instalaci spywaru či adwaru
Problém: Obáváte se toho, aby se vám při surfování na internetu bez vašeho
vědomí nenainstaloval nějaký špionážní software.
Řešení: Zakažte v Internet Exploreru možnost stahování ActiveX prvků anebo
použijte funkci Immunize, kterou disponuje program Spybot Search&Destroy (viz
tip č. 2).
Tipy: Technologie prvků ActiveX integrovaná v Internet Exploreru zajišťuje
možnost rozšíření internetového prohlížeče o další funkce. Asi nejznámějším
programem využívajícím technologii ActiveX je přehrávač Flash firmy Macromedia,
který umožňuje přehrávání animací zabudovaných v internetových stránkách. Právě
zmiňovaná technologie může být ve vašem počítači zneužita k proniknutí takových
nechtěných a nebezpečných programů, jako jsou trojské koně, dialery nebo
dokonce aplikace pro sledování vašich aktivit na počítači. Dostanete-li se při
surfování na internetu na stránku, která využívá nějaký prvek ActiveX, obdržíte
v případě standardního nastavení Internet Exploreru upozornění zabezpečení
systému, které vám dává možnost instalaci takového prvku povolit či odmítnout.
Pokud máte jenom trochu pochybností, měli byste instalaci takových prvků zcela
určitě zamítnout. Jakmile se totiž nějaký program využívající technologie
ActiveX jednou dostane do počítače, získá tím k vašemu systému úplná přístupová
práva, takže může odesílat a přijímat prakticky libovolná data. Souhlasit s
instalací takových prvků byste měli opravdu pouze v případě, kdy provozovateli
takových internetových stránek bezvýhradně důvěřujete. Pokud sázíte na jistotu,
můžete také jako alternativu použít možnost úplného zákazu používání
technologie ActiveX. K tomu účelu klepněte v menu Nástroje na položku Možnosti
Internetu a přesuňte se na záložku Zabezpečení. Ujistěte se, že jako zónu
obsahu máte nastavenu položku Internet, a stiskněte tlačítko Vlastní úroveň. V
dialogovém okně Nastavení zabezpečení si pak vyhledejte položku Stahovat
podepsané ovládací prvky ActiveX, nastavte ji na volbu Zakázat a klepněte na
OK. Ocitnete se zpět na kartě Zabezpečení. Nyní vyberte ikonu Důvěryhodné
servery. V případě, že chcete pro některé internetové stránky udělat výjimku a
dovolit, aby se z nich prvky ActiveX mohly stahovat, stiskněte tlačítko Servery
a do okna, které se objeví, zadejte internetové adresy pro servery, jež
považujete za důvěryhodné. Úroveň zabezpečení zóny Důvěryhodné servery pak
nastavte na střední. V případě, že bude na internetových stránkách serverů,
kterým důvěřujete, nějaký prvek ActiveX, jejž bude nutno do vašeho počítače
nainstalovat, budete vždy před jeho instalací požádáni o svolení. Jednodušší, i
když méně bezpečnou variantou je použití funkce Immunize, což je funkce utility
Spybot Search&Destroy (viz tip č. 2). Zmíněná funkce dokáže zabránit instalaci
již známých škodlivých prvků ActiveX. Ovšem nebude vám k ničemu u špionážního
softwaru, který ještě není v databázi programu zaznamenán.

4)Jak zabránit nechtěnému potvrzení o přijetí e-mailů
Problém: Prostřednictvím do e-mailu vnořených a skrytých obrázků si může
odesílatel e-mailu snadno zjistit, zda jste jeho zprávu obdrželi a zda jste si
ji i přečetli. Tomuto byste však chtěli zabránit.
Řešení: Na výběr máte několik možností. První možností je používat program pro
práci s elektronickou poštou tak, aby sice vytvářel e-maily ve formátu HTML,
ale aby obrázky vložené do e-mailu zobrazoval pouze tehdy, když jsou v něm
vloženy jako příloha ne tedy tak, že se musejí při pokusu o jejich otevření
teprve stahovat z internetu. Takto vhodně se dá nakonfigurovat kupříkladu
zdarma dostupný program pro práci s elektronickou poštou Pegasus Mail, který
naleznete na našem CD. Jestliže pro práci s e-maily využíváte Outlook Express,
nakonfigurujte jej tak, aby zobrazoval e-maily pouze v textovém formátu. Další
možností je použití firewallu, který filtruje nejen na úrovni portů, ale také
na úrovni aplikací. Takovým je kupříkladu zdarma dostupný Outpost Firewall,
který rovněž naleznete na našem CD. V něm si vytvořte nové pravidlo, jež vašemu
programu pracujícímu s elektronickou poštou dovolí odesílání a přijímání
e-mailů na standardních portech 110 a 25, ovšem zakáže nahrávání objektů přes
protokol http na portu 80.
Tipy: Zvláště ti, co se živí rozesíláním reklamy, a také rozesilatelé spamu
mají eminentní zájem se nějakým způsobem dozvědět, zda jejich reklamní e-maily
příjemci čtou. Někteří proto do odesílaných e-mailů vkládají odkazy na obrázky
ležící na jejich serveru. Často se však jedná o transparentní obrázky, které
příjemce stejně neuvidí. Název souboru s obrázkem je prostřednictvím speciální
utility pro každého příjemce vždy znovu vygenerován a pak přiřazen do seznamu
e-mailových adres. Program pro práci s elektronickou poštou pak tyto vložené
obrázky automaticky nahrává v případě, že podporuje HTML formát e-mailů a že je
k dispozici připojení k internetu. Na základě souborů se záznamy o přístupu k
WWW serveru pak může rozesilatel reklamních e-mailů rozpoznat, které obrázky
byly otevřeny. Speciální software pak tyto soubory porovná s dříve sestaveným
seznamem, v němž jsou přiřazeny soubory obrázků k e-mailovým adresám a tím se
získá seznam těch, kteří si e-mail s reklamou přečetli. Obrázky používané ke
zmiňovaným praktikám sledování uživatelů se nazývají Moles (v českém překladu
Krtci). Změna programu pro práci s elektronickou poštou: Tento způsob
předpokládá, že si chcete zvykat na novou aplikaci. Bohužel například Pegasus
Mail spoustu zpráv v HTML formátu zobrazuje s chybami. Outlook Express:
Uživatelé Outlook Expressu 6.0 SP1 mohou zakázat zobrazování e-mailů ve formátu
HTML. Stačí k tomu klepnout do menu Nástroje/Možnosti a přesunout se na kartu
Čtení. Zde zatrhněte položku Číst všechny zprávy jako prostý text. V mnoha
případech pak ale Outlook Express zobrazí prázdné okno se zprávou, a to zvláště
tehdy, když program pro práci s elektronickou poštou odesílatele nevytváří, jak
je zvykem, textovou verzi bez HTML formátování a tuto nezasílá společně v
e-mailu se zprávou v HTML formátu. Firewall: Toto řešení vyžaduje poněkud
náročnější konfiguraci systému. Celý postup budeme vysvětlovat na příkladu
programu Outpost Firewall Free, který je zdarma dostupný na internetu a
samozřejmě jej najdete i na našem CD. Stejně tak vám přinášíme i novější verzi
Outpost Firewall Pro 2.1, která je však distribuována pouze jako 30denní trial
verze. V dalším textu budeme popisovat verzi Outpost Firewall Free. Vycházíme z
předpokladu, že pro váš program pro práci s elektronickou poštou nejsou
definována doposud žádná pravidla a že máte Outpost spuštěný. Spusťte si nyní
program pro práci s elektronickou poštou a spusťte v něm přijímání a odesílání
zpráv. V tomto okamžiku se objeví dialogové okno Outpostu, které se vás bude
ptát, zda může poštovnímu programu dovolit připojit se k internetu. Nyní
označte možnost Create rules using preset a potvrďte stiskem OK. Jestliže se
vám ukázalo dialogové okno Rules, aktivujte v něm položku Allow all activities.
V dalším kroku zakážete svému programu pro práci s elektronickou poštou
stahovat obrázky a další objekty, které budou vloženy přímo v e-mailech ve
formátu HTML. Obrázky, jež budou posílány zvlášť jako příloha, budou samozřejmě
zobrazovány dále. Otevřete si hlavní okno Outpostu a v něm si vyberte volbu
Options/Application. Zde by se nyní měla objevit položka pro váš program pro
práci s elektronickou poštou, a to v poli Partially allowed applications.
Poklepejte na ni a ověřte si, zda se v následujícím dialogovém poli objevila
položka končící výrazem http connection. Pokud tomu tak je, pak ji odstraňte.
Nyní stiskněte tlačítko New a aktivujte volbu Where the specified protocol is.
Nyní klepněte na políčku Rule Description na položku Undefined a z ní vyberte
výraz TCP. Potom označte body Where the specified remote port is a Deny it. V
poli Rule Description opět klepněte na Undefined a do následujícího políčka
vložte hodnotu 80. To je číslo portu, přes nějž komunikují internetový
prohlížeč a programy pro práci s elektronickou poštou, aby mohly stahovat
objekty jako jsou například již zmíněné obrázky. Zklamáni budou zřejmě ti
uživatelé Outlook Expressu, kteří mají své poštovní stránky u Hotmailu, jenž ve
všech případech používá port 80. Vzhledem k tomu, že jsme v předcházejícím
kroku Outlook Expressu zakázali přistupovat na port 80, nebude již nadále možné
stahovat poštu z Hotmailu a tak jediná cesta, která bude k dispozici, povede
vždy přes webové rozhraní internetového prohlížeče.

5)Alternativa k instalaci doplňků Windows Update
Problém: Pracujete ve Windows 98, 2000, ME, nebo XP a chtěli byste zabránit
tomu, aby Microsoft prostřednictvím funkce Windows Update shromažďoval
informace o vybavení vašeho počítače.
Řešení: Nejprve zapomeňte na spuštění funkce Windows Update. V případě, že
pracujete ve Windows XP, deaktivujte rovněž i provádění automatických
aktualizací. Všechny důležité záplaty a updaty získáte prostřednictvím stránek
Microsoft Download Center.
Tipy: V časopise Tecchannel byla v článku v originále nazvaném Windows-Update
unter der Lupe (k dispozici je též na internetové adrese
http://www.tecchannel.de/betriebsysteme/
1125/12.html) provedena analýza služby Windows Update. Byla zaměřena zejména na
zjištění, která data jsou prostřednictvím zmiňované služby Microsoftu zasílána.
Výsledkem bylo konstatování, že prostřednictvím Windows Update Microsoft
získává nejen tzv. Product-ID, aby si ověřil, zda se jedná o legálně získanou
verzi operačního systému. Přes internet se zasílá i seznam všech hardwarových
komponent na počítači nainstalovaných. Pravda, že oficiálně pouze k tomu, aby
se mohly vyhledat aktualizace ovladačů pro tyto komponenty a mohla se následně
doporučit jejich instalace. A oficiálně Microsoft tato data ani nikde neukládá.
Stejně se ale jen trochu nedůvěřivější uživatel bude funkci Windows Update
vyhýbat. Někteří už snad i kvůli tomu, že se do ní údajně má zabudovat funkce,
která bude načítat i softwarové vybavení počítače. Zatím zmiňovaná funkce ještě
není aktivována. Jak ale vypadá slibovaná alternativa? Důležité bezpečnostní
záplaty uveřejňuje Microsoft i jednotlivě. Dají se nalézt na tzv. Download
Centru na internetové adrese
http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=cs. Z rozevíracího
políčka Produkt či technologie si vyberte vámi používanou verzi Windows,
klepněte na tlačítko Hledat a na další stránce pak zvolte z rozevíracího menu
Seřadit výsledky podle Datum a stiskněte tlačítko Přejít. Nyní uvidíte ty
nejnovější updaty pro váš systém. Uživatelé operačního systému Windows XP mohou
automatický update Windows deaktivovat buď pomocí utility XP Antispy (viz
dále), nebo ručně. Klepněte si na Ovládací panely a poklepejte na ikonu Systém.
Na záložce Automatické aktualizace zrušte možnost Udržovat počítač
aktualizovaný (Windows XP SP1). Pokud si přejete být o nových updatech
pravidelně informováni, nechte si zasílat tzv. Microsoft Newsletter.
Registrovat se můžete na adrese
http://register.microsoft.com/subscription/subscribeme. asp?ID=135.

6)Zabraňte tomu,aby internetové stránky měnily nastavení Internet Exploreru
Problém: Po jednom surfování na internetu zjišťujete, že se vám najednou v
Internet Exploreru změnila domovská stránka a stránka pro vyhledávání, navíc
zjišťujete, že se vám do oblíbených položek uložily odkazy na stránky, které
jste tam původně vůbec neměli.
Řešení: Konfiguraci Internet Exploreru si můžete provádět pouze manuálně. Takto
provedená nastavení si však můžete chránit, a to instalací zdarma dostupné
utility Browser Hijack Blaster, kterou naleznete na našem CD.
Tipy: Méně seriózní provozovatelé internetových stránek využívají
bezpečnostních trhlin v Internet Exploreru k tomu, aby vám podstrčili svoje
odkazy nebo aby vám změnili nastavení domovské stránky, stránky pro vyhledávání
či jinak pozměnili konfiguraci Internet Exploreru. V některých případech se
tyto akce dají provádět prostřednictvím prvků ActiveX, jejichž instalaci jste
zřejmě nějakým nedopatřením povolili. Motivem pro toto jednání provozovatelů
webu může být fakt, že si takto chtějí zvýšit návštěvnost svých internetových
stránek, což vede ke zvýšení podílu reklamy a potažmo i zisku. Návrat nastavení
prohlížeče do původního stavu: Pro návrat takto nechtěně provedených nastavení
zkuste ze všeho nejdřív změnit domovskou stránku a stránku pro vyhledávání na
standardní (výchozí) hodnoty. Klepněte proto v menu Nástroje na příkaz Možnosti
Internetu a na záložce Programy stiskněte tlačítko Obnovit webové nastavení.
Nechtěné odkazy v oblíbených položkách odstraníte přes menu Oblíbené a příkaz
Uspořádat oblíbené položky. Nyní zavřete Internet Explorer a spusťte jej znovu.
Pokud bude vše v pořádku, pak jste měli skutečně štěstí v neštěstí. Jestliže se
manuální přenastavení konfigurace neosvědčilo a po spuštění Internet Exploreru
je vše nastaveno jako předtím, pak je ve vašem systému přítomen nějaký prvek
ActiveX, jenž provádí konfiguraci Internet Exploreru vždy podle svého gusta. Je
proto třeba tohoto záškodníka najít a odstranit. Doporučujeme použít některý z
programů Ad-Aware či Spybot Search&Destroy (anebo klidně oba, jak to bylo
popsáno v tipu č. 2). Browser Hijack Blaster: Prostřednictvím této utility
můžete svůj systém sledovat, a tak jej uchránit před nechtěnými změnami v
konfiguraci Internet Exploreru. Zmiňovaný program sice provedení změn zabránit
nedokáže, ale upozorňuje vás na ně a nabízí vám jejich nastavení do původního
stavu. Aby tato utilita běžela neustále na pozadí, musíte klepnout na nabídku
Settings/Startup minimized to system tray. Pak zkopírujte zástupce Browser
Hijack Blaster (no splash) z programové skupiny Browser Hijack Blaster,
nacházející se v nabídce Start, do programové skupiny Po spuštění.

7)Windows XP:Zavřete jim všechny komunikační kanály
Problém: Obáváte se, že Windows XP sledují vaši činnost a posílají takové
záznamy do internetu.
Řešení: Pro uzavření všech komunikačních kanálů, jimiž může operační systém
Windows XP zasílat do internetu data, můžete použít zdarma dostupnou utilitu XP
Antispy, kterou naleznete na našem CD.
Tipy: S utilitou XP Antispy ucpete Windows XP všechny otvory, kudy by mohla
utíkat nějaká data. Obsluha programu je vskutku velmi jednoduchá. Po spuštění
program zobrazí všechna aktuální nastavení Windows a červeným vykřičníkem ukáže
ta, která se mu zdají podezřelá, a která by tudíž měla být deaktivována.
Klepnutím na tlačítko Použít nastavení vypnete programem navržené a červeným
vykřičníkem označené podezřelé funkce. Pokud chcete některou z nich přesto
nechat aktivní, klepněte na ni myší tak, aby se vykřičník změnil na prázdný
černý čtvereček. Jaká podezření ze špionáže vlastně na Windows XP padají?
Podezřelá data se údajně mohou posílat při odesílání zpráv o chybách při
zatuhnutí programu, při odesílání informací o používání Windows Media Playeru,
synchronizaci času přes internet a při automatickém vyhledávání updatů Windows
(více viz tip č. 5). Konkrétně má jít o zasílání informací o hardwarovém
vybavení vašeho počítače.

8)Zabraňte tomu,aby internetové stránky monitorovaly vaši činnost na počítači
Problém: Chtěli byste zabránit tomu, aby nějaký provozovatel internetových
stránek shromažďoval informace o vás či vašich aktivitách.
Řešení: Webwasher Classic 3.3 je aplikací, která se stane spojovacím článkem
mezi internetovým prohlížečem a připojením k internetu a na základě vašich
požadavků bude odfiltrovávat všechny prvky, jež mají nějaký sklon k
monitorování vašich aktivit. Zmiňovaná utilita je k dispozici zdarma a
naleznete ji i na našem CD.
Tipy: Provozovatelé internetových stránek zaměřených na velkou nabídku služeb a
zboží používají ty nejrozličnější způsoby, jak se co možná nejvíce dozvědět o
návštěvnících svých WWW stránek. Tak kupříkladu každému návštěvníku přiřadí
identifikační číslo, které si pak internetový prohlížeč uloží do souboru
cookie. Při příští návštěvě vás pak webový server provozovatele na základě již
existujícího cookie souboru znovu identifikuje. Během nějaké doby tak
provozovatel internetových stránek získá jakýsi váš profil, v němž bude
uvedeno, jak dlouho a kterou část on-line služeb jste využívali či na které
reklamní banery jste klepli. Pokud jste na zmíněnou internetovou stránku
nezadávali žádné osobní údaje, jste pořád pro provozovatele jenom číslo. Pokud
jste se však zúčastnili nějaké hry či jste si něco objednali nebo jste se
přihlásili k pravidelnému zasílání nějakých novinek či příspěvků, může
provozovatel internetových stránek vaši osobu jednoznačně danému profilu
přiřadit. Webwasher v základní konfiguraci omezuje životnost všech souborů
cookie na 24 hodin. Po uplynutí této doby je webový server už nebude moci
načíst, čímž bude učiněna přítrž pokusům o vyhodnocování vašich aktivit po
delší časové období. Pokud spustíte Webwasher poprvé, objeví se vám dialogové
okno týkající se konfigurace prohlížeče. Zde zvolte režim bez konfigurace. Ten
totiž funguje velmi spolehlivě se všemi internetovými prohlížeči. Poklepáním na
ikonu Webwasheru v pravé části Hlavního panelu se dostanete do možností
konfigurace utility. Umístěte zde zatržítko před položku Cookie Filter. V pravé
části okna pak můžete provádět podrobnější nastavení. Tady můžete kupříkladu
zakázat přístup cookie z vámi zadaných internetových stránek. Jakmile klepnete
na odkaz, jenž vás přenese na internetovou stránku nabízející různé služby,
předá internetový prohlížeč webovému serveru informaci o tom, ze které stránky
jste se na tu jeho dostali. Pokud budete chtít zakázat posílání takových
informací, umístěte zatržítko před volbu Referrer Filter. Webwasher dokáže ale
fungovat i jako filtr reklamních banerů. Pokud byste si tuto funkci naopak
nepřáli mít aktivovanou, deaktivujte položky Dimension Filter a URL Filter.

9)Sledujte, který program posílá data do internetu
Problém: Chtěli byste získat informaci o tom, který program zkouší do internetu
posílat nějaká data. Zároveň byste chtěli znát i možnost, jak takovým aktivitám
zabránit.
Řešení: Nainstalujte si nějaký osobní firewall, který dokáže pracovat na úrovni
aplikací, kupř. Outpost Firewall Free, jenž je k dispozici zdarma, či Zone
Alarm, který je zdarma pouze pro soukromé použití. Oba najdete na našem CD.
Tipy: Oba firewally chrání váš počítač nejen před útoky zvenku, nýbrž zabraňují
také tomu, aby aplikace nainstalované na vašem počítači posílaly bez vašeho
vědomí data do internetu. Pokaždé, když se nějaká aplikace pokusí o vámi
neautorizovaný přístup do internetu, budete o této aktivitě informováni
varovným hlášením. Na vás pak je rozhodnout, zda takovou komunikaci povolíte či
zakážete, a to buď pouze pro tento případ, nebo nastálo. Outpost: Velmi
flexibilním programem se jeví být Outpost Firewall, v němž můžete pro každou
aplikaci přiřadit několik pravidel. Tak můžete například pro nějakou aplikaci
povolit přístup na internet, nikoliv však na internetovou stránku výrobce
programu. Jakmile se vám objeví dialogové okno, v němž máte rozhodnout o
povolení či zákazu přístupu na internet, nejprve vždy zkontrolujte, co se
skrývá za tzv. Remote Host. Pokud je v ní uvedeno jméno výrobce programu,
vyberte z kontextového menu příkaz Create Rule using preset... a tam položku
Other... V následujícím dialogovém okně vytvořte pravidlo pro přístup k této
doméně. Ty nejdůležitější údaje, jako je IP adresa serveru a ostatní kritéria,
pak Outpost Firewall doplní automaticky. Vám pak zbývá pouze doplnit do
pravidla příkaz, který se má vykonat v tomto případě Deny it, a stisknout
tlačítko OK. Jakmile vaše aplikace bude chtít získat přístup k jiné internetové
adrese, znovu se objeví dotaz od Outpostu, zda jí tento přístup dovolíte. Pokud
budete chtít zmiňované aplikaci povolit přístup ke všem internetovým stránkám,
až na výše popisovanou výjimku, postupujte analogicky jako v předchozím
případě. V dialogovém okně Rules zrušte položky Where the specified protocol is
a Where the specified remote host is a Where the specified remote port is.
Umístěte zatržítko před volbu Allow it a klepněte na OK.

10)Znemožnění automatického spouštění adwaru a spywaru
Problém: Chtěli byste vědět, které programy se spouští při startu Windows.
Pokud by se mezi nimi objevil nějaký, který patří mezi adware či spyware,
chtěli byste jej odstranit.
Řešení: Prostřednictvím freewarového programu Startup Control Panel uvidíte
nejen to, které programy se spouští při startu Windows. Můžete také jednotlivé
položky upravit či rovnou smazat. Utilitu samozřejmě najdete na našem CD.
Tipy: Windows programátorům či uživatelům nabízejí několik míst, do nichž mohou
umístit programy, jež se mají spouštět při startu systému. Takovým asi
nejobvyklejším místem je složka Po spuštění v nabídce Start, kterou může každý
rychle prověřit a případně pozměnit. Méně zkušeným uživatelům však zůstávají
zcela skryty záznamy pro spuštění programů v registru. Ty lze najít v klíčích
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run a
Hkey_Current_User\Software\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
Ve Windows 95/98/ME se k těmto klíčům ještě přidává klíč
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices.
Startup Control Panel: Ten, kdo nechce manipulovat s Editorem registru, získá
prostřednictvím této utility pohodlný přístup k seznamu všech položek, jež se
spouští při startu Windows. Klepnutím pravým tlačítkem myši na položku a
vybráním příkazu Delete takovou položku odstraníte. Všechny odstraněné záznamy
pak utilita umisťuje do vlastního Koše, jehož obsah si můžete zobrazit přes
záložku Deleted. Pokud nějakou položku smažete nedopatřením, můžete vše
napravit právě zde. Při úpravě či mazání jednotlivých záznamů byste ale měli
být maximálně obezřetní, a to i přesto, že utilita disponuje Košem, jehož
použití jsme již popsali. Zejména při deaktivování některých položek, protože
některé z nich patří k důležitým systémovým komponentám samotných Windows
kupříkladu programy DSENTRY.EXE či CTFMON.EXE. V případě pochybností můžete
nahlédnout na internetovou stránku http://www.reger24.de/prozesse.html, kde se
můžete přesvědčit o tom, zda se nejedná zrovna o nějakou důležitou část vašeho
operačního systému. Za zmínku stojí i skutečnost, že můžete u jednotlivých
položek upravovat jejich názvy či parametry. Klepněte v tomto případě na záznam
pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte příkaz Edit.

On-line minitipy

Nastavení standardního programu pro prohlížení internetu
V případě prohlížeče Mozilla si jej můžete jako výchozí program pro surfování
na internetu nastavit přes menu Úpravy/Předvolby pod položkou Prohlížeč, když
stisknete tlačítko Set Default Browser. Tím se vám nastaví k otevření v tomto
programu i všechny odkazy ve složce Oblíbené položky v nabídce Start. Pokud
budete chtít jako výchozí internetový prohlížeč nastavit znovu Internet
Explorer, poklepejte v Ovládacích panelech na ikonu Možnosti Internetu. Na
záložce Programy pak umístěte zatržítko před položku Aplikace Internet Explorer
by měla zkontrolovat, zda je nastavena jako výchozí prohlížeč, a potom spusťte
Internet Explorer.

Rychlé vytvoření zástupce
Pro rychlé vytvoření zástupce právě otevřené WWW stránky přetáhněte ikonu z
levého horního okraje lišty okna prohlížeče na místo, kde chcete zástupce
vytvořit. Tento postup funguje jak u programu MS Internet Explorer, tak i u
Mozilly.

Chyba při ukládání
Pokud ukládáte stránku v Internet Exploreru přes Soubor/Uložit jako... a v poli
Uložit jako typ máte Webový archiv, jediný soubor a při tomto typu ukládání vám
nejde žádná stránka uložit a neustále se objevuje chybové hlášení, pak je
většinou na vině špatně zaregistrovaná některá z knihoven programu. Pokud
pracujete ve Windows 95/98 a NT4, zkontrolujte nejprve, zda máte nainstalovaný
Outlook Express ten je totiž nezbytnou podmínkou pro fungování webových
archivů. Potom zadejte na příkazový řádek následující příkaz:
regsvr32 inetcomm.dll
Tím by se měl problém s ukládáním stránek vyřešit.

Automatické odpojení
Automatické odpojení navázaného telefonického připojení sítě při zavření
posledního okna internetového prohlížeče funguje pouze tehdy, pokud nemáte
otevřený ani Windows Messenger, ani žádný soubor nápovědy ve formátu HTML.

Špionáž? Dialer!
Pokud některá internetová stránka vám s velkou slávou zobrazí obsah vašeho
pevného disku, aby vás tak upozornila na to, že váš systém obsahuje povážlivou
bezpečnostní trhlinu, nenechte se nijak znepokojit. Cílem této taktiky je u vás
způsobit strach a využít vašeho úleku k urychlenému nainstalování nějaké
pochybné utility. Ostatně zakrátko se vám objeví nabídka na její stažení. Obsah
vašeho pevného disku se ale dá jako obrázek ukázat na monitoru pomocí funkce
zabudované v Internet Exploreru. Takže vlastně nepochází z internetové stránky
a nemůže ani být na ni ani nijak přenesen.

Zahlazení stop po surfování na internetu
Nejrychleji po sobě zametete stopy vzniklé při vašem posledním surfování na
internetu tak, že si nejprve otevřete Ovládací panely a tam si poklepete na
ikonu Možnosti internetu. Na záložce Obecné pak už stačí stisknout tlačítka
Vymazat soubory cookie, Odstranit soubory a Vymazat historii.

Oblíbené položky
Oblíbené položky v menu (nikoliv v panelu nástrojů!) Oblíbené Internet
Exploreru se automaticky otevírají, pokud do nich přetáhnete soubor URL nebo
odkaz na nějakou stránku. Tato vlastnost se hodí zvláště tehdy, pokud
potřebujete nějaký odkaz umístit do některé z podsložek Oblíbených položek. K
tomu účelu přetáhněte například ikonu v levém horním okraji okna prohlížeče se
stisknutým levým tlačítkem myši do menu Oblíbené, po jeho rozbalení se přesuňte
na požadovanou podsložku a pusťte tlačítko myši.

Zabezpečené připojení
Pokud chcete vědět, zda je připojení k nějaké internetové stránce zabezpečeno
přes protokol SSL, podívejte se na stavový řádek internetového prohlížeče.
Mozilla a Nescape vám tuto skutečnost ukazují pomocí žlutého zámku, u Internet
Exploreru je rovněž žlutý zámek, který je ovšem viditelný pouze při zabezpečení
SSL.

Uložení Oblíbených položek
Svoje Oblíbené položky si můžete zazálohovat buď kompletně všechny, anebo pouze
ty, jež se nacházejí v nějaké podsložce Oblíbených položek. Použijete k tomu
funkce importu a exportu Internet Exploreru, jež vytvoří HTML soubor, v němž
tyto odkazy budou uvedeny. Klepněte do menu Soubor/Import a export a ve
stručném průvodci si v jednotlivých krocích nastavte složku či podsložku,
kterou budete chtít exportovat.

Funkce Automatické dokončování
Každá položka, kterou zadáváte při vyplňování formulářů na internetových
stránkách, se umístí do seznamu vytvořeného funkcí automatického dokončování a
objeví se znovu při zadání počátečních písmen uloženého výrazu opět do nějakého
jiného internetového formuláře. Objevují se zde však i položky, obsahující
pravopisné chyby. Takové slovo pak při zadávání jednoduše vyberte a stiskněte
klávesu , čímž ji ze seznamu automatického dokončování odstraníte.

Bezcenný filtr pro kontrolu obsahu stránek
Poradce hodnocením obsahu, jenž se nachází v Internet Exploreru v menu Nástroje/
Možnosti Internetu na záložce Obsah, slibuje filtr pro kontrolu obsahu
internetových stránek, s jehož pomocí by měly být například děti chráněny před
zobrazením nevhodných stránek. Podle našeho názoru je zbytečnou ztrátou času se
tímto nástrojem vůbec zabývat, neboť asi těžko nějaká internetová stránka
obsahující sex či obsah vhodný pouze pro dospělé bude takový filtr používat.
Pokud tedy takovou funkci zapnete, výsledkem bude to, že si zablokujete přístup
k celému webu, neboť Internet Explorer zakáže zobrazení každé stránky bez
tohoto filtru. Jak vidíte na obrázku, je z výše uvedeného důvodu i obsah
internetové stránky http://www.pcworld.cz pro děti nevhodný.

Nastavení zabezpečení
K nastavení úrovně zabezpečení internetu se dostanete z libovolného okna
Internet Exploreru. Na stavovém řádku vpravo dole najdete ikonu internetu. Když
na ni poklepete, dostanete se přímo do dialogového okna pro nastavení
zabezpečení.

Prohlížení obsahu WWW stránky
Internetová stránka se vám už nahrává celou věčnost, a přesto ještě není nic
vidět. Nevzdávejte se však, nýbrž proces načítání zkraťte. Mnohdy je většina
obsahu stránky již načtena, chybí pouze nějaký větší obrázek nebo snad už vůbec
přebytečný nějaký reklamní baner. Přenos dat pro internetovou stránku přerušíte
stiskem klávesy . V mnoha případech nyní uvidíte alespoň část stránky,
když už ne celou. Budou ale chybět obrázky, jež budou nahrazeny pouze odkazy na
ně.

Rychlé vyplňování internetových formulářů
Na internetové stránce potřebujete vyplnit formulář obsahující velký počet
políček. Není v tomto případě pro přesun mezi jednotlivými políčky nutné
používat myš. Klávesou se posunte o políčko vpřed a naopak klávesovou
zkratkou o políčko formuláře zpět.

Panel Adresa
Skutečnost, jak mnoho mají společného Windows a Internet Explorer, ukazuje
tento tip. Pokud máte ve Windows otevřeno okno s obsahem nějaké složky a v něm
pak do panelu Adresa zadáte internetovou adresu, ukáže se vám zakrátko
internetová stránka. Jestliže naopak v Internet Exploreru zadáte do panelu
Adresa cestu k nějaké složce, zobrazí se vám za okamžik její obsah.

Rychlejší práce s e-maily
Pro rychlé zaslání e-mailu stiskněte klávesovou zkratku . Do
dialogového okna Spustit pak zadejte příkaz mailto: a za dvojtečku napište
e-mailovou adresu příjemce. Stiskněte tlačítko OK. Spustí se vámi nastavený
program, který používáte pro práci s elektronickou poštou, a vytvoří vám
prázdné okno s již předvyplněnou adresou příjemce. Do něj stačí pouze dopsat
předmět a vlastní text e-mailu.

E-mail místo prohlížeče
Jako internetový prohlížeč používáte Mozillu a jako program pro práci s
elektronickou poštou program, který je součástí Mozilly. Chtěli byste pohodlným
způsobem přímo spouštět pouze program pro práci s elektronickou poštou?
Vytvořte si zástupce k souboru MOZILLA.EXE a umístěte jej kupříkladu na
pracovní plochu nebo do nabídky Start. V kontextovém menu zástupce si klepněte
na příkaz Vlastnosti. Na záložce Zástupce pak umístěte do políčka Cíl: za tam
uvedený příkaz mezeru a následně parametr -mail. Takto upravený zástupce pak
bude přímo spouštět pouze program pro práci s elektronickou poštou.

Sem s obrázky!
Někdy zkouší autor internetových stránek znemožnit uložení obrázků přes pravé
tlačítko myši. V tomto případě klepněte do menu Zobrazit/
Zdrojový kód a podívejte se, zda se zde nacházejí nějaké adresy odkazující na
obrázky. Adresy, jež začínají řetězcem http, pak můžete pomocí příkazů
Kopírovat a Vložit umístit do panelu Adresa Internet Exploreru, čímž si daný
obrázek nahrajete přímo. Relativní adresy typu graphics/
obr1.png pak vložte do panelu Adresa Internet Exploreru za poslední lomítko
adresy, která je v tom okamžiku v panelu Adresa uvedena.

Ušetřete poplatky za připojení
Jestliže si budete chtít nějakou internetovou stránku v klidu přečíst, určitě
se vyplatí, pokud si v menu Soubor aktivujete položku Pracovat offline. Tím
dojde k přerušení internetového připojení, čímž nějakou korunu ušetříte.
Jakmile si klepnete na nějaký další odkaz, automaticky se objeví dialogové okno
pro připojení k internetu.

Klávesové zkratky pro ukončení aplikací
Jestliže končíte surfování na internetu přes Mozillu či Netscape a potřebujete
rychle zavřít prohlížeč, nemusíte zavírat jednotlivá okna. Klávesová zkratka
ukončí všechny instance včetně Historie a případných otevřených
náhledů zdrojových kódů internetových stránek.

Zpožděné doručení e-mailu
Technické problémy mohou e-mailový server ochromit na několik hodin, či dokonce
dní například pokud je server přetížen množstvím na něj došlých zpráv. Pokud
jste poslali e-mail nějakému uživateli tohoto serveru, většinou obdržíte
varovné hlášení (v angličtině), že jeho doručení bude zpožděno ("delayed"). V
tomto případě vy nemůžete dělat nic. Pokud později nedostanete informaci o tom,
že se e-mail nepodařilo doručit, můžete vycházet z toho, že zpráva přece jen k
adresátovi dorazila.

Rušivé barvy
Ne všichni tvůrci internetových stránek mají při výběru barev pro svá díla
šťastnou ruku. Někdy jsou barvy písma a pozadí tak nešťastně nastaveny, že
rozluštění textu je téměř nemožné. Můžete si sice v Internet Exploreru přes
nabídku Nástroje/Možnosti Internetu na záložce Obecné stiskem tlačítka
Usnadnění nastavit, aby prohlížeč barvy ignoroval a používal standardní
nastavení Windows. Vzhledem k tomu, že většinou vám vadí nastavení barev jen na
několika stránkách a výše popisované řešení se uplatní pro všechny stránky,
není to zrovna to pravé. Existuje však jedna velmi jednoduchá pomoc: Stačí si
celou stránku označit pomocí klávesové zkratky , a text se vám zobrazí
v kontrastních barvách.

Delivery Failure
Pokud se v předmětu zprávy objeví výraz Delivery Failure, nemusí se vždy jednat
o pokus o odeslání e-mailu na neexistující nebo chybně napsanou adresu. Často
se jedná o trik spammerů. Reklama se v tomto případě objevuje ve zdánlivě
vráceném e-mailu.

Rychlejší spuštění Mozilly
Podobně jako u Internet Exploreru můžete i Mozillu nahrát do paměti při
spuštění Windows. Pak se dá spouštět stejně rychle jako Internet Explorer.
Popisovanou funkci si zpřístupníte v menu Úpravy/Předvolby klepnutím na položku
Rozšířené nastavení . Tam zatrhněte volbu Ponechat Mozillu v paměti pro
zrychlení při spuštění.

Klepnutí na tlačítko Zpět
U některých internetových stránek tlačítko Zpět internetového prohlížeče
jednoduše nefunguje. Buď je šedé, tzn. neaktivní, anebo jeho stisk vyvolá
stejnou stránku, kterou máte právě zobrazenou. To je k zlosti zejména v
případech, pokud se chcete vrátit na stránku s výsledky vyhledávání nějakého
výrazu, kde máte ještě další odkazy, jež si chcete prohlížet. Přesto existuje
způsob, jak se na dříve prohlížené stránky přemístit. Klepněte na malou šipku
nacházející se vedle tlačítka Zpět. Ukáže se vám chronologicky uspořádaný
seznam všech naposledy navštívených stránek. Klepnutí na libovolnou položku vás
pak přenese na požadovanou stránku.

Otestování připojení
Systémová utilitka Ping vám pomůže při rozboru problémů s internetovým
připojením. Můžete na příklad na příkazový řádek zadat příkaz:
ping www.pcworld.cz
Ping pak zasílá dotazy na zadanou adresu a ukazuje dobu pro vyřízení odpovědi.
Pokud se vyskytnou při připojení problémy, vydá patřičné chybové hlášení.

Minimalizace a maximalizace
Pokud zmíněný program pro práci s poštou zminimalizujete, pak kompletně zmizí i
z Hlavního panelu, a místo toho se vytvoří malá ikonka v pravé části Hlavního
panelu. Klepnutí na ni způsobí opět otevření okna programu. Pokud ale pracovní
plochu překrývají okna jiných aplikací, otevře se Pegasus Mail neviditelně na
pozadí. V tomto případě je třeba použít klávesovou zkratku , kterou
si vyberete ikonku Pegasus Mailu, a aplikaci přenesete do popředí.

Přesunutí panelu nástrojů
Standardně není změna umístění panelů nástrojů v Internet Exploreru možná. Jde
to pouze v případě, kdy si v menu Zobrazit/Panely nástrojů deaktivujete položku
Uzamknout panely nástrojů. Provedené nastavení se projeví při dalším spuštění
Internet Exploreru.

Sledování paketů
Chcete vědět, jakou cestou putují data od vás k nějakému určitému internetovému
serveru? Zadejte na příkazový řádek příkaz:
tracert
Získáte seznam všech míst, přes která pakety prošly.

Rychlý přístup do poštovní schránky Outlook Expressu
Outlook Express se spustí daleko rychleji a zároveň ušetříte jedno klepnutí
myší, pokud zakážete zobrazování uvítací zprávy. V menu Nástroje/Možnosti na
kartě Obecné proto povolte položku Po spuštění přepnout do složky Doručená
pošta.

Informace o připojení
Aktuální informace o vašem síťovém připojení získáte ve Windows 2000/XP tak, že
na příkazový řádek zadáte příkaz ipconfig. Podrobnější informace, jako
například IP adresu DHCP serveru nebo serveru DNS, pak získáte zadáním příkazu
ipconfig/all.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.