Výměnné sítě v roce 2007

Ostatní | 13.07.07

P2P sítě představují svébytný, pro někoho dosti podivný svět. Na jedné straně se řadí k „podzemí“ internetu, na straně druhé představují jednu z nejpoužívanějších aplikací a technologií. Co je potkalo v roce 2006 a co je čeká letos?

Výměnné systémy pro sdílení souborů na internetu jsou fenomén, který je velmi špatně uchopitelný i pro většinu odborníků v tomto oboru. Na jedné straně tvoří převážnou většinu jejich obsahu multimédia, která jsou zde, aniž by to jejich vlastníci dovolili a něco za to dostali, tedy „ilegálně“. Na stranu druhou ale výměnné sítě představují nemalou část datového provozu na internetu a počet jejich uživatelů je snadno srovnatelný s počtem uživatelů nejvýznamnějších komunikačních služeb.


I když se správci informačních infrastruktur ve firmách a v organizacích obvykle snaží používání systémů pro sdílení obsahu zakázat, případně vykázat do mantinelů, které považují za rozumné, s popularitou výměnných systémů to evidentně nic nedělá. S tím, jak se stal vysokorychlostní internet dostupnou a zaplatitelnou službou pro prakticky každou domácnost, se používání P2P přesunuje z organizací a škol právě sem. Jakýkoliv pokus ISP o omezování těchto funkcí je přitom brán jako porušení základních vlastností nabízené služby. Včetně omezení typu FUP (Fair User Policy), na něž si již uživatelé zvykli a které má bránit síť poskytovatelů připojení před přetížením, případně kolapsem.

Zkrátka, ať se nám to líbí nebo ne, P2P i se svým „ilegálním“ obsahem představují důležitou část současného internetu. Poskytovatelé obsahu, softwarové společnosti a multimediální koncerny mohou hovořit o tom, jak tyto technologie fungují jako základ zločinu, státní orgány se mohou tu a tam pokoušet zasáhnout vůči jejich nejaktivnějším uživatelům. Nicméně FSS byly, jsou a ještě nějakou dobu určitě budou faktem, který se v dohledné době rozhodně nechystá vstoupit do historie jako slepá větev vývoje – k nemalé radosti uživatelů.2006: změna organizace
Historicky prvním masově používaným nástrojem pro sdílení multimediálního obsahu byla síť Napster. Všechny ostatní prvotní FSS byly nějakým způsobem derivovány od tohoto prapředka. Když v roce 2001 došlo k odpojení Napsteru a následně dalších sítí, jako byla třeba Audiogalaxy, ukázalo se, že vzhledem k obsahu, který je na P2P nabízen a sdílen, není vhodné, aby byly tyto sítě spravovány firmami. Nicméně množství víceméně unifikovaných klientů vybízí k zobrazování reklamy, alternativně k jejich využití jiným způsobem. To ale nějakého provozovatele jako právnický subjekt vyžaduje. Někdo totiž musí reklamu fakturovat, někdo musí vykazovat zisk.

Firem, které měly na správu FSS systémů odvahu a žaludek, se až do loňského roku zachovalo několik. Meta Machine byla provozovatelem systému eDonkey (eD2K), Sharman Networks řídila svůj vlastní výměnný systém FastTrack s klientem KaZaa a několik dalších organizací vyvíjelo a nabízelo své produkty v podobě klientů stávajících sítí. FastTrack se ovšem dlouhodobě potýká s úbytkem uživatelů. Příčinou je především nechvalně proslulá bezpečnostní situace jeho klienta KaZaa, množství nekvalitního obsahu a v současnosti také praktická neexistence vyvíjeného a použitelného alternativního programu. Kromě toho se provozovatel nedávno zavázal urovnat všechny své spory s ochránci autorských práv a zavést extenzivní filtrování obsahu. Pro většinu uživatelů KaZaa se stala alternativou síť eD2K, tedy „elektronický osel“

Provozovatel tohoto systému, již zmiňovaní Meta Machine, během loňského roku skončil svou činnost v důsledku nátlaku ochránců autorských práv. Oznámení na jejich bývalém webu hovoří o tom, že provoz systému byl ukončen a oficiální klient již dále není nabízen. To ovšem vůbec neznamená, že by síť neexistovala. Naopak, dá se říct, že je ve velmi dobré kondici a její vytíženost je v poslední době víceméně konstantní, počet uživatelů se pohybuje nad hranicí dvou a půl milionu.

Podobně jako Meta Machine se „nelegálního“ obsahu distribuovaného pomocí svého systému vzdal i Bram Cohen, autor v poslední době neobyčejně populárního BitTorrentu. Jeho dohoda se zábavním průmyslem měla zabránit dalšímu šíření filmů a multimédií pomocí BT. Jelikož je ale BitTorrent otevřená technologie, nezměnilo se, vyjma použitelnosti oficiální stránky www.bittorrent.com, vůbec nic.

Tyto projekty nebyly jedinými případy, kdy v loňském roce P2P systémy či aplikace na komerční či spíše na organizované bázi skončily. Několik dalších méně významných projektů rovněž oznámilo svůj konec nebo se zrušilo v tichosti. Další, dříve populární projekty, jako třeba univerzální P2P klient Shareaza či eMule, se zase výrazně dlouhou dobu nedočkaly žádné aktualizace, což ale neznamená, že by se jednalo o mrtvou záležitost nebo že by se svět P2P sítí řítil pod vlivem soudních sporů k záhubě. S největší pravděpodobností se pouze skutečně ukazuje, že „oficiální“ a korporátně vyvíjené systémy a aplikace nejsou vhodné pro ten druh použití, který uživatelé FSS preferují. Tedy pro sdílení hudby, filmů, softwaru. Nakolik je takové používání vhodné, případně etické, je pochopitelně druhá věc.Komentáře