Více jak 40 % ekonomicky aktivní internetové populace se aktivně zajímá o trh práce

Ostatní | 13.08.08

Asi 43 % ekonomicky aktivních lidí, kteří mají přístup k internetu, aktivně sleduje nabídky na trhu práce. Zhruba 74 % z nich pak dále například uvedlo, že by bylo ochotno dojíždět za prací.

Výzkum prováděný společností Mediaresearch ukázal, že zhruba 43 % ekonomicky aktivních, tedy v současné době pracujících lidí starších 18 let, kteří mají přístup k internetu, aktivně sleduje nabídky na trhu práce. 74 % z nich pak dále například uvedlo, že by bylo ochotno dojíždět za prací. Na výše uvedené i jiné otázky týkající se kariéry a práce jsme se české internetové populace zeptali v červencové vlně e-omnibusu, kterého se zúčastnilo 506 v současné době ekonomicky aktivních (pracujících) respondentů ve věku 18 let a výše.


Ve výzkumu nás poměrně překvapilo zjištění, že velké procento (43 %) respondentů sleduje trh práce minimálně alespoň jednou měsíčně i přesto, že jsou v současné době zaměstnáni. To může značit určitou ochotu takto vysokého procenta zaměstnané internetové populace současné zaměstnání vyměnit za jiné. Koresponduje to do určité míry i s odpověďmi na otázku, zda respondenti případně uvažují o změně práce a pokud ano, tak v jakém časového horizontu, kde 23 % respondentů uvedlo, že se chystá práci změnit nejpozději v horizontu následujících 12 měsíců a dalších 13 % v následujících dvou letech. Zbytek - 6 % respondentů tedy pravděpodobně sleduje trh práce ze zájmu, když uvedli, že se práci zatím změnit nechystají. Více jsou změně práce nakloněni mladí lidé 18-34 let, kde se 45 % z nich chystá ke změně práce nejpozději v následujících dvou letech.Z odpovědí na otázku ohledně hodnocení jednotlivých faktorů jejich současného zaměstnání vyplynulo, že naši respondenti jsou nejvíce ve svém současném zaměstnání nespokojeni s možností kariérního postupu (51 %), dále s rozsahem poskytovaných benefitů (48 %) a na třetím místě s možností dalšího rozvoje a vzdělávání (46 %). Na čtvrtém místě uváděli nespokojenost s firemní kulturou (37 %) a až na pátém místě nespokojenost se svým finančním ohodnocením (30 %).

Asi není překvapením, že internetové populaci při hledání práce pomáhá právě internet (60 % respondentů zvolilo jako nejvíce vyhovující způsob vyhledávání na pracovních serverech a 38 % vyhovuje též hledání na webových stránkách samotných společností). 39 % internetové zaměstnané populace se již někdy registrovalo na nějakém pracovním serveru a 4 % se k tomu chystá. Mezi nejvíce vyhovující způsoby vyhledávání práce internetová populace však zařadila též pomoc rodiny, příbuzných, přátel (45 %) a inzerci v tištěných médiích (39 %).

Podíváme-li se na to, co u našich respondentů hraje největší roli při výběru zaměstnání (přičemž každý měl možnost vybrat maximálně 3 parametry), tak nás jistě nepřekvapí, že nejvíce z nich uvedlo, že u nich rozhoduje výše platu (84 %), dále zajímavá pracovní náplň (70 %) a na třetím místě vzdálenost od místa bydliště (58 %). Na druhou stranu však 16 % respondentů uvedlo, že by bylo za prací ochotno dojíždět dokonce více jak 50 km a do vzdálenosti 50 km ještě dalších 58 %. Téměř 18 % respondentů je ochotno se přestěhovat za prací v rámci ČR a přibližně stejné procento je ochotno pobývat mimo domov přes pracovní týden s možností jezdit domů na víkendy. Přibližně 17 % respondentů, by bylo ochotno se přestěhovat do zahraničí. Více jak 62 % respondentů se není ochotno přestěhovat za žádných okolností nebo se v v současné době z nějakých důvodů přestěhovat nemůže.

- - Adam Šoltys


Komentáře