Náš pohled na jednotnou firemní komunikaci z dílny Microsoftu

Ostatní | 21.07.08

Navštívili jsme českou pobočku Microsoftu, kde nám její zaměstnanci předvedli koncept jednotné firemní komunikace, která je na českém trhu od listopadu loňského roku.

Byla provedena praktická ukázka fungování jednotné firemní komunikace v pro tyto účely speciálně upravených prostorách, které jsou veřejnosti a partnerům společnosti prezentované pod názvem SuperKancelář (více informací včetně možnosti rezervace návštěvy na www.superkancelar2008.cz). Nachází se zde několik oddělených počítačových pracovišť, projekční plátno a konferenční místnost, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet i zařízení Microsoft RoundTable, které umožňuje pořádání videokonferencí i velkému počtu účastníků.


Hlavním cílem jednotné firemní komunikace je usnadnění týmové spolupráce uvnitř firem a díky využití komunikačních nástrojů také výrazné snížení doby potřebné ke zprostředkování komunikace. V praxi to znamená, že by zaměstnanci měli přestat ztrácet čas například sháněním někoho po telefonu nebo váháním, zda může daná osoba momentálně hovor přijmout.Celý projekt staví na propojení řady aplikací Microsoftu, jako je Word, Excel, PowerPoint či Outlook, a to prostřednictvím řešení na bázi Microsoft SharePoint Serveru 2007, Microsoft Office Communications Serveru 2007 a Microsoft Exchange Serveru 2007. Díky těmto platformám lze propojit všechny komunikační kanály firmy do jednoho a umožnit tak zaměstnancům efektivně pracovat například pomocí Microsoft Office Communicator 2007, což je centrální nástroj celého konceptu jednotné firemní komunikace, který pro lepší přiblížení funguje podobně jako Skype, avšak díky svému propojení s ostatními kancelářskými aplikacemi je vhodnější pro pracovní prostředí firmy a také vykazuje mnohem lepší ochranu proti útokům zvenčí.
Dále nesmíme zapomenout na Microsoft Office Live Meeting sloužící k vedení porad a sdílení dokumentů. Za účelem pořádání konferencí byl vytvořen systém Microsoft RoundTable, který umožňuje konferenční videohovory se záběrem všech účastníků kolem jednacího stolu v celém úhlu 360°, přičemž tento systém také identifikuje a sleduje aktivního mluvčího. Díky uvedenému zařízení není třeba, aby měl každý účastník porady před sebou zapnutý počítač s připojenou webkamerou, konferenční stůl je totiž snímán panoramaticky.Přínosným se nám zdál být také proces schvalování dokumentů, který v SuperKanceláři reprezentuje moderní postupy workflow. Stačí, aby zaměstnanec zadal dokument do online úložiště a určil, kdo má dokument schválit. Schvalovatel okamžitě dostane o tomto požadavku zprávu. Zainteresované osoby navíc mohou sledovat, v jaké fázi se schvalování dokumentu nachází, kdo k němu má připomínky či pozměňovací návrhy. Systém dokumentového úložiště by měl také pomoci strukturovat a spravovat veškerá firemní data a zamezit tak jejich ztrátě.Komentáře