Ministerstvo vnitra bude kontrolovat naše telefonáty a emaily

Ostatní | 26.03.08

Tendence k omezování svobody člověka v rámci boje proti terorismu brzo dorazí z USA i k nám. Rozhodla o tom EU, která nyní tlačí na vlády členských zemí, aby prosadily důslednou kontrolu elektronické a telefonní komunikace.

Návrh novely Zákona o elektronických komunikacích již prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a očekává se, že během několika dní bude definitivně schválen našimi zákonodárci. Novela by měla vejít v platnost nejpozději na jaře roku 2009.

Všichni operátoři a provideři by pak dle zákona měli shromažďovat informace o komunikaci svých klientů až jeden rok. Samozřejmě na náklady státu, které ale zatím nedokáže nikdo blíže odhadnout.
Tato data budou mimo jiné obsahovat informace o tom, kdo, komu, kdy a odkud telefonoval či posílal e-mail. Monitorováno také bude, jaké stránky uživatel navštěvuje.

Uchovávaná data budou muset být bezodkladně poskytnuta orgánům oprávněným k jejich vyžádání. Tyto orgány ale nejsou zatím určeny a probíhá diskuze, zda půjde pouze o Policii ČR nebo i tajné služby. Předmětem debat je také riziko zneužití těchto informací, které budou v elektronické podobě, a tedy snadno manipulovatelné.

Překvapivé je, že návrh v co nejradikálnější míře podporuje jak ministr vnitra Ivan Langer, tak i jeho stínový protějšek František Bublan z ČSSD.

Je na každém z nás, jak se k novele zákona postaví. Je třeba zvážit, zda je omezení naší svobody výměnou za zvýšení ochrany proti terorismu opravdu férovým obchodem bez postranních úmyslů.

- - Adam Šoltys


Komentáře