9 jednoduchých způsobů k zelenějšímu počítači

Ostatní | 16.10.07

Ještě nedávno bylo plýtvání energiemi výsadou těžkého průmyslu, automobilů a zastaralých domácích spotřebičů. Nyní se ovšem na jejich místo v čím dál větší míře tlačí výpočetní technika.

Ještě nedávno bylo plýtvání energiemi výsadou těžkého průmyslu, automobilů a zastaralých domácích spotřebičů. Nyní se ovšem v čím dál větší míře na stupni požírače elektřiny sunou počítače, respektive výpočetní technika a k ní patřící všeliké vymoženosti.


Nejde však jen o spotřebu energie - vyřazené počítačové součástky v lepším případě kladou zvýšené nároky na recyklaci, v horším případě zamořují těžkými kovy veřejné skládky a v tom nejhorším případě skládky divoké.

Stále tak sílí tlak na výrobce, aby vyráběli ekologičtěji a hlavně aby do svých výrobků dávali co nejméně těžkých kovů, aby mysleli na následnou recyklaci, navrhovali přístroje s vyšší energetickou úsporností a své produkty patřičně označovali. Mediálně vděčný byl v poslední době tlak Greenpeace na Apple, aby společnost dostála svým slibům ohledně šetrné likvidace svých starých výrobků.

Na druhou stranu mnozí výrobci rádi poukazují na nízkou spotřebu svých počítačů, respektive jednotlivých součástek. AMD a Intel se předhánějí v procesorech majících co nejmenší příkon na jednotku výpočetního výkonu. Motivace k nízké spotřebě je zcela zřejmá u notebooků, které mají při omezené kapacitě baterie mít co nejdelší provozní dobu. Z toho pohledu si velmi dobře vedou přenosné počítače vybavené flash disky místo klasických disků s točícími se plotnami, které spotřebují mnohem víc energie. Flash disky jsou na druhou stranu značně dražší. Zatím.

Pro podporu čistší produkce a zvýšení podílu recyklovaných vyřazených výrobků vešla letos v platnost evropská direktiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) o nakládání s elektrickým odpadem, která ukládá výrobcům IT plnou zodpovědnost za nakládání s jejich výrobky poté, co byly spotřebiteli vyřazeny z používání, jinak řečeno se musí postarat o zpětný odběr a využití (recyklaci, znovuvyužití) svých počítačů. Tuto povinnost mají všechny společnosti, některé jsou do toho ovšem více nadšené a jiné méně. S tím souvisí i to, že například firma Dell svůj systém zpětného odběru hodně propaguje a dokáže ho i marketingově využít.

Na druhé straně i spotřebitelé mají své povinnosti. Pokud nevrátí nepotřebný výrobek zpět prodejci či výrobci, nesmí ho vyhodit do směsného odpadu, ale odvézt do recyklačního střediska.
I přes úsporné snahy výrobců potřebují spotřebitelé do svých stolních počítačů stále výkonnější zdroje. Čímž narážíme na druhou stranu problému, tedy chování samotných spotřebitelů. Ty mohou od plýtvání odradit zvyšující se ceny elektrické energie a možná u některých také prostá snaha svou osobní činností nezaneřáďovat životní prostředí víc, než je nezbytně nutné. Nicméně těch druhých je menšina.
V tomto textu se stručně zmíníme o několika snadných způsobech, jak snížit spotřebu svých počítačových miláčků a vůbec se v používání informačních technologií chovat zeleněji.

1. Vypnout!

Ne, tímto nemyslíme, že máte natrvalo vypnout svůj počítač, zvláště ne když si čtete tento článek. Tím je míněno, abyste vypínali počítač, když ho zrovna nepotřebujete. Je to smutné, ale řada lidí nechává počítač zapnutý stále, 24 hodin denně. Nechávají zapnutý počítač doma, ač na něm pracují ne víc jak šest hodin denně, počítač v práci, ačkoli je ten je potřeba také tak maximálně hodin devět.

Pro ilustraci - podle studie provedené společností Fujitsu se ve Velké Británii zbytečně utratí na napájení nepoužívaných počítačů v přepočtu skoro pět miliard českých korun. A to znamená i hodně energetického uhlí zoxidovaného na skleníkové plyny.

V zásadě je to dost jednoduchá rada a někomu připadá jen logické, že když odchází na několik hodin od svého počítače, tak ho vypne (samozřejmě nemyslíme situace, kdy je na PC prováděn nějaký výpočet či přenášení dat).

Většinou je tedy příčinou plýtvání ve formě zbytečně zapnutého PC prostá lenost, i když se najdou i propracovanější výmluvy.

Tak například stále se objevuje názor, že při vypínání a zapínání jsou nadměrně namáhány počítačové součástky. Pokud by to byla pravda, většina počítačů by se už rozpadala. Nemluvě o jiných elektronických přístrojích.

Někteří lidé také tvrdí, že samotné spouštění počítače potřebuje příliš mnoho energie. Podle výpočtů to však platí pouze pokud byste vypnuli počítač na méně jak 16 minut, pokud je to na delší čas, úspora vždy převáží zvýšenou spotřebu při startu.

Mezi argumenty lenochů beze sportu patří například to, že lidé nejsou ochotní čekat po příchodu do práce na spuštění jejich počítače. Tam je rad několik – trvá-li start systému příliš dlouho, zřejmě se spouští nadbytek programů, dost možná jsou mezi nimi i nějaké škodlivé, a to je potřeba ošetřit. Pokud i tam někomu vadí si minutu počkat, není nic lehčího, než zapnout PC hned po příchodu a teprve potom si sundat oblečení, umýt ruce, nalít si něco k pití apod.

Zbytečná spotřeba energie se netýká jen samotného počítače, ale i externích zařízení. Tiskárny, skenery, kopírky, to vše potřebuje energii, i když jsou tyto přístroje jen v pohotovostním režimu. Zvláště používáte-li některé z nich jen příležitostně, vypínejte je.Komentáře