Zpráva ČTÚ: Multiplex 4 zastavuje výstavbu

Novinky | 22.09.09

Z pravidelné pololetní zprávy Českého telekomunikačního úřadu vyplývá, že rozvoj multiplexu 4 provozovaného Telefónicou O2 se zastavil a vysílací síť 3 čelí existenčním problémům.

Multiplex 4 zastavuje výstavbu

“Rozvoj vysílací sítě 4 se nezměnil a stagnuje na hodnotě 26,6 % (pokrytých obyvatel České republiky). Tato skutečnost je dána především naprostou absencí provozovatelů vysílání s licencí, kteří by byli ochotni uplatnit svá práva získaná přidělením, respektive možností přidělení, licence pro vysílání svých programů. Z tohoto důvodu se zastavila výstavba dalších vysílačů ve vysílací síti 4 a v současné době může být ze stejného důvodu vážně ohrožen i další rozvoj vysílací sítě 3,” vysvětluje pozastavení rozšiřování sítě multiplexů.


Existenční problémy multiplexu 3 jsou způsobeny především nedávným odchodem hudební televize Óčko, po kterém zůstalo ve vysílací síti 3 pouze dvojice televizních programů Z1 a Public. "Tím je část datové kapacity v této vysílací síti nevyužita a schodek nákladů na provoz je tak připisován ke ztrátě operátora vysílací sítě," popisuje ČTÚ problémy třetího multiplexu.


Komentáře