Politika a internet - voliči tolerují emaily

Novinky | 29.03.10

Názory na aktivity politiků a politických stran na internetu jsou rozporuplné.

Politika, volby a internet - známe čísla


Názory na aktivity politiků a politických stran na internetu jsou rozporuplné. Mínění respondentů ohledně způsobů politické propagace odkryl průzkum společnosti Mediaresearch. V názorech na propagační aktivity politických stran a politiků na internetu respondenti nejsou jednotní. Ačkoliv si více než třetina respondentů myslí, že je taková činnost nedůvěryhodná, podbízivá a jde pouze o snahu politiků zalíbit se, více než čtvrtina respondentů tvrdí, že se jedná o dobrou myšlenku a chytrý tah.

Mezi různými způsoby oslovení politickou stranou či politikem na internetu se lidé nejčastěji setkávají s plošnou reklamou (např. bannery). Téměř pětina respondentů na takovou reklamu reagovala. Reklamní e-mail od politické strany či politika již dostalo 28 procent respondentů a 15 procent jej následně přečetlo. Jeden z deseti voličů v internetové populaci je fanouškem politické strany na sociálních sítích. Celkově se na sociálních sítích s aktivitami politiků či politických stran setkala čtvrtina respondentů. Nabídku e-mailového, rss či jiného typu odběru zpravodajství některé z politických stran přijala 4 procenta respondentů.

Každý přibližně desátý respondent se již setkal s telefonickým voláním od politické strany či politika, dostal pozvánku stát se přítelem politika na sociální síti a přijal SMS/MMS zprávu od politika či politické strany. Odezva těchto aktivit ze strany respondentů však byla minimální.S největší tolerancí a ochotou přijmout propagační sdělení politiků se u respondentů setkává e-mail (18 procent), plošná reklama na internetu (15 procent) a na třetím místě SMS/MMS (13 procent). Pokud by se jednalo o aktivity oblíbené politické strany či politika, vzrostla by ochota přijmout sdělení těmito formami až o třetinu.

Reklamní sdělení na sociálních sítích by přijalo 8 procent respondentů. Pozvánku do klubu příznivců či přijetí „online přátelství“ by akceptovalo naprosté minimum respondentů (2 - 3 procenta), v případě oblíbených politiků by však tuto možnost zvážilo 4 - 5krát více lidí.Předvolební chování internetové populace

Šest z deseti respondentů již čte nebo si plánuje přečíst volební program a oficiální dokumenty některé z politických stran. Čtvrtina voličů se již zúčastnila nebo se chystá účastnit akcí některé z politických stran (veřejné diskuze, besedy, apod.). Více než polovina voličů z internetové populace již četla nebo si plánuje přečíst inzeráty či přílohy politických stran v tištěných médiích, jejich brožury a letáky.


Komentáře