Thunderbird se přesune pod křídla Mozilla Labs

Novinky |

Mozilla v pondělí oznámila rozpuštění divize Mozilla Messaging stojící za vývojem poštovního klienta Thunderbird, jejímž důsledkem bude sloučení s Mozilla Labs. Vyjádřila tak jistý posun ve svém přístupu k online komunikaci.

Thunderbird se přesune pod křídla Mozilla Labs




Prakticky to znamená, že dojde k začlenění jejího populárního poštovního klienta Thunderbird do jednoho ze dvou komunikačně orientovaných projektů v rámci Mozilla Labs. Zatímco vývoj Thunderbirdu by zde měl dál pokračovat v zajetých kolejích, nová paralelně fungující skupina spadající taktéž pod Mozilla Labs se zaměří na „online komunikaci a sociální interakci na webu,“ vysvětlila na blogu Mitchell Bakerová, předsedkyně Mozilla Foundation.

Společnost tak dle jejích slov reaguje na notné změny v užívání internetu za posledních pár let. Komunikace v čele se sociální interakcí je totiž stále více spjata s webovým prostředím. Důvodem pro sloučení se stala snaha sloučit dva týmy operující ve stejném prostředí. Již dnes v Mozilla Labs existuje několik projektů, jež jsou s Thunderbirdem úzce spjaty. Patří mezi ně například experimentální rozšíření Contacts nebo F1.

Přesto se uživatelé Thunderbirdu nemusí obávat žádných změn. „E-mail dnes představuje jeden ze základních komunikačních prostředků, jehož hodnota zůstává nedozírná. Máme proto v úmyslu i nadále pokračovat ve vývoji Thunderbirdu a naplňovat s ním spojenou potřebu,“ uvedla Bakerová.

 

Titulní fotografie: © Nmedia - Fotolia.com














Komentáře