Symantec nabízí program analýzy počítačových hrozeb CTAP

Novinky | 21.08.09

Program zmírňuje počítačová rizika protiopatřeními přijatými na základě identifikace hrozeb, shromažďování informací v místě a hodnocení dopadů

Symantec Cyber Threat Analysis Program

Společnost Symantec Corp. představila program analýzy počítačových hrozeb Symantec CTAP (Cyber Threat Analysis Program), který komplexně pojímá získávání a identifikaci globálně platných bezpečnostních informací, poskytování lokalizovaných identifikací hrozeb a vytváření vhodných nápravných opatření a protiopatření k ochraně důležitých informací klientů a zlepšení jejich celkové bezpečnostní situace. Program CTAP poskytuje přístup k úložišťi údajů o zranitelných místech ovlivňujících počítačovou bezpečnost a informacím o počítačových hrozbách a přidává širokou sadu bezpečnostních nástrojů společnosti Symantec.

Cílem programu CTAP, který doplňuje balík služeb Security Intelligence Services, je rozšířit zákazníkův přehled o světě hrozeb a poskytnout zdroje pro účinné zmírnění rizik a odezvu na vyžádání. Program využívá globální informační síť společnosti Symantec a zákazníkům poskytuje podrobné zprávy a informace o útocích, aktivitě nebezpečného kódu, phishingu a nevyžádaných e-mailech, s nimiž se organizace každodenně setkávají.

„Organizace v současné době stojí před závažným problémem, jak se vypořádat s hrozbami vůči počítačové bezpečnosti, které se objevují rychleji, jsou důmyslnější a dávají minimum času na proaktivní obranu. K tomu se připojuje tlak na snižování nákladů a efektivnější využití minulých investic ke zlepšení stavu počítačové bezpečnosti," řekl Anil Chakravarthy, senior vice president, Symantec Enterprise Services. „Program Symantec CTAP zmírňuje rizika IT komplexním pojetím identifikace hrozeb a shromažďování a ověřování informací a zajišťuje včasnou reakci zkušených profesionálů k ochraně důležitých informací klientů. Vše podporují specializované nástroje pro realizaci reakce."


Komentáře