Software602 nabízí zdarma nástroj pro kontrolu platnosti e-dokumentů

Novinky | 15.11.10

Byla tak odstraněna bariéra, která ztěžovala všeobecné používání elektronických dokumentů. I běžný uživatel nyní okamžitě rozpozná platný od neplatného.

Uživatelé, kteří pracují s elektronicky podepsanými dokumenty, mohou od nynějška zkontrolovat, zda se jedná o dokument důvěryhodný a zda jej budou úřady akceptovat. To je něco, co dosud vyžadovalo značné technické znalosti a zvládnutí takových úkonů jako importování kořenových certifikátů do prohlížeče. S nástrojem, který dala firma Software602 bezplatně k dispozici, stačí k vyhodnocení stavu elektronického dokumentu běžná uživatelská znalost a jakýkoliv počítač s přístupem k internetu.Ověřovací formulář byl publikován na portále http://www.bezpapiru.cz.

Bezprostředně po vložení dokumentu do formuláře se uživateli zobrazí srozumitelný text a uživatel se tak dozví, zda může dokumentu důvěřovat a zda může počítat s tím, že jej budou akceptovat úřady, případně zda jej bude možné konvertovat na Czech POINTu do listinné podoby.

To je umožněno tím, že formulář ověří:

•    zda elektronický podpis (certifikát), jímž bylo podepsáno, byl vydán některou z kvalifikovaných certifikačních autorit v České republice (PostSignum, eIdentity a I. CA)
•    zda tento podpis nebyl zneplatněn (zneplatnění podpisu je úkon odpovídající zablokování platební karty)
•    zda nevypršela platnost tohoto podpisu,respektive certifikátu
•    pokud jeho platnost vypršela, zda je možné doložit časovým razítkem, že v okamžiku podepsání byl platný
•    zda v textu nebo vzhledu dokumentu nebyly dodatečně provedeny změny.

Kvalifikovaný elektronický podpis prokazatelně zajišťuje, kdo je autorem dokumentu a že dokument nebyl od okamžiku podepsání pozměněn. Z hlediska české legislativy má elektronický dokument s elektronickým podpisem stejnou právní sílu jako listina s notářsky ověřeným ručním podpisem.

Ukázky slovního hodnocení dokumentu:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem, založeným na platném kvalifikovaném certifikátu, který vydala akreditovaná certifikační autorita. Právní účinnost dokumentu byla ověřena.

Autorizovanou konverzi na kontaktním místě Czech POINT je možné provést do data ukončení platnosti certifikátu, na kterém je založen elektronický podpis.

Integrita podepsaného dokumentu je porušena, z tohoto důvodu nelze provést autorizovanou konverzi na kontaktním místě Czech POINT.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu.

V době ověření měl tento certifikát elektronického podpisu propadlou platnost, a protože není možné ověřit, kdy byl dokument podepsán, nelze provést autorizovanou konverzi na kontaktním místě Czech POINT.


Komentáře