Satelit SMOS zmapuje vodní cyklus Země a pomůže předpovědět povodně

Novinky | 03.11.09

Evropská vesmírná agentura (ESA) pokračuje ve svém programu Earth Explorers, který má za úkol získat více informací o přírodních jevech na naší planetě.

„Vodní“ satelit ESA vyrazil do vesmíru

Satelit s označením Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) má za úkol, jak z jeho názvu vyplývá, získat detailní informace o vlhkosti půdy a slanosti oceánů, které budou následně využity k sestavení prvních globálních map tohoto typu.

Údaje satelit získá díky interferometrickému radiometru MIRAS, jenž má měřit změny ve vlhkosti půdy a salinity mořské vody pomocí monitoringu výkyvů přirozeného mikrovlnného záření, které vychází z planety.

Pomocí získaných údajů budou moci odborníci lépe odhadovat změny počasí a také například možnost výskytu povodní, což by bylo jistě velmi prospěšné i v našich zeměpisných šířkách.

Sonda SMOS za 315 milionů eur bude kroužit na orbitu Země po dobu nejméně tří let jako jedna ze součástí rozsáhlého programu Evropské vesmírné agentury s názvem Earth Explorers, v jejímž rámci bude do kosmu vypuštěno postupně osm satelitů. Ty mají za úkol vědcům a meteorologům přinést více informací o fyzikálních jevech na naší planetě.


Komentáře