Počet českých domácností s přístupem k internetu se za pět let ztrojnásobil

Novinky | 05.12.10

Na tiskové konferenci ČSÚ představila Mgr. Kristýna Sionová zajímavá data z oblasti využívání výpočetní techniky a internetu v České republice.

Zdrojová data byla získána ze šetření, které proběhlo v domácnostech ve 2. čtvrtletí 2010. Jedná se o pravidelné šetření, které je od roku 2005 plně srovnatelné s celou Evropskou unií. Údaje jsou vztahovány na 4,3 milionu českých domácností a 8,9 milionu obyvatel ČR starších 16 let.

Počty uživatelů počítačů a internetu stále rostou

Ze zjištěných výsledků můžeme například uvést, že za sledované období bylo v České republice 59 % domácností (2,4 mil.) vybaveno osobním počítačem, více než jeden počítač měla dokonce každá pátá domácnost. Připojení k internetu mělo přes polovinu domácností, z toho 91 % bylo k internetu připojeno vysokorychlostně.

Mezi obyvateli ČR starších 16 let používalo počítač 5,7 milionu (64 %), uživatelů internetu bylo jen o něco méně (62 %). Minimálně 5 dní za týden usedá k počítači 3,6 milionu Čechů, k internetu se jich připojuje 3,1 milionu. Pro nákup použilo internet 25 % obyvatel ČR starších 16 let.

Porovnání s výsledky z roku 2005

Díky srovnatelným údajům můžeme provést porovnání letošních výsledků s 2. čtvrtletím roku 2005, které jasně ukazuje, že vybavenost a využívání informačních technologií v České republice výrazně vzrostlo. Například za 5 let se zvýšil počet domácností s osobním počítačem z 1,2 milionu domácností na 2,4 milionu. Přístup k internetu má nyní 56 % domácností, před pěti lety to bylo pouze 19 %. Výrazný rozdíl je v nakupování přes internet. Počet nakupujících na internetu vzrostl téměř pětinásobně ze 476 tisíc na 2,2 milionu.

Téměř všechny děti používají internet, ale pod dozorem

Letos poprvé jsme se v domácnostech ptali také na přístup dětí k používání informačních technologií. Na otázky odpovídal dospělý člen domácnosti. Ze získaných výsledků jsme zjistili, že devět z deseti dětí ve věku 10–15 let má doma přístup k osobnímu počítači, skoro stejné množství také k internetu. Téměř všechny děti, které mají doma počítač nebo internet, tyto technologie používají. Dvě pětiny dětí tráví doma na internetu více než 5 hodin za týden. Naprostá většina (90 %) rodičů tvrdí, že aktivity svých potomků na internetu sledují, více než polovina rodičů určuje svým dětem, kam se na internetu mohou dostat a kam nikoli.

Necelá čtvrtina uživatelů neví, jak mají počítač chráněn

Dvě třetiny uživatelů internetu uvádějí, že používají antivirový program, 20 % používá antispyware, šestina třídí e-maily pomocí spam-filtru. Necelá čtvrtina uživatelů internetu vůbec netuší, jakým způsobem je jejich počítač zabezpečen. Ve sledovaném období téměř každý druhý uživatel internetu uváděl, že mu během uplynulých 12 měsíců dorazila nevyžádaná pošta (spam), více než čtvrtina uživatelů zažila ve stejném období infikování počítače virem nebo jiným škodlivým softwarem, minimální počet uživatelů se setkal se zneužitím osobních údajů nebo utrpěl finanční ztrátu.

Tyto a další velmi podrobné údaje jsou volně dostupné na internetových stránkách ČSÚ v publikaci 9701-10 „Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2010“, odkaz: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/9701-10


Komentáře