Papež žádá kněží, aby blogovali

Novinky | 24.01.10

Benedikt XVI. ve svém poselství ke Světovému dni komunikací vyzval kněží, aby více využívali nejmodernějších technologií k šíření křesťanství.

Papež chce mít ze svých kněží blogery

Papež Benedikt XVI. se nadále snaží dostat křesťanské učení na internet a oslovit tak především mladé lidi. Dle jeho poselství u příležitosti Světového dne komunikací ale nestačí být jen pasivními účastníky webového prostoru a spokojit se s využíváním elektronické pošty a brouzdáním. "Rozšíření multimediální komunikace a její bohatá nabídka možností nás nutí k zamyšlení, zda je dostačující jednoduše být přítomni na webu... Před kněžími stojí výzva proklamovat evangelia s použitím poslední generace audiovizuálních zdrojů," prohlásil papež.

"Vyzývám tímto kněží, aby hlásali slovo Boží zapojením audiovizuálních zdrojů nejmodernější generace. Může jít o obraz, video, animaci, blogy nebo webové stránky, které vedle tradičních prostředků mohou otevřít široké možnosti pro dialog a šíření křesťanství," nastínil Benedikt XVI. svou vizi, jak využít potenciálu internetu ve prospěch katolické církve. Právě na blogování by se měli především mladí kněží soustředit, jelikož tak mohou v době rozvoje informačních technologií oslovit stále více lidí. Z tohoto důvodu by papež chtěl, aby se kněží již při studiích učili využívání nejnovějších forem komunikace.

Přestože je Benedikt XVI. vůči novým médiím ve svých prohlášeních často opatrný, je si dobře vědom jejich síly a potenciálu. Dokazuje to například nedávné spuštění webu Pope2You, na kterém mohou uživatelé najít informace o cestách papeže, jeho projevech, či prostřednictvím sítě Facebook sdílet fotografie a poselství hlavy katolické církve.


Komentáře