Potřebujete cestovní pas? Otisky prstů vám sejmou digitálně

Novinky | 13.07.09

Podle nařízení Evropské rady č. 2252/2004 musí i Česká republika vydávat nové cestovní pasy s biometrickými prvky.

Otisky už nesnímá jen policie

 

K dosavadní praxi při vydávání cestovních pasů českým úřadům od 1. dubna 2009 přibyla povinnost  ukládat k digitální fotografii navíc i digitalizovaný otisk prstu. Proto bylo v ČR vybaveno 227 pověřených obecních úřadů zařízením na bezinkoustové snímání otisků prstů.  Pro obsluhu digitálních snímačů FTS proškolila více než 1200 úředníků pověřených obecních úřadů.

Snímání otisku prstu probíhá na digitálním snímači bez použití barvy a digitalizovaný otisk je pak uložen spolu s fotografií na speciálním čipu přímo v cestovním dokladu. Biometrická data obrazu obličeje se na cestovní doklady umisťují již od září 2006 a rozšíření o otisky prstů dále snižuje možnost padělání. Veškeré biometrické údaje na čipu jsou kódovány a přečíst je může pouze autorizované čtecí zařízení.


Komentáře