Ostravský projekt superpočítačového centra žádá EU o 1,8 mld Kč. Do konce roku Brusel rozhodne

Novinky | 03.11.10

MŠMT poslalo Evropské komisi ke schválení projekt s názvem IT4Innovations žádající o bezmála 2 miliardy Kč.

Hlavní myšlenkou superpočítačového centra pojmenovaného jako IT4Innovations je posílit vývoj celé řady vědních oborů vztahujících se k IT. Hlavní poslání centra představuje provádění náročných výpočtů, díky nimž bude možné prakticky využívat výsledky jednotlivých výzkumů, a taktéž výchova výzkumných pracovníků, jimiž se budou stávat především absolventi vysokoškolských oborů zaměřených na informační technologie a výpočetní matematiku.

„Celý projekt a veškeré aktivity centra významnou měrou přispějí k regionálnímu rozvoji Moravskoslezského a Jihomoravského kraje a díky projektu vzniknou nová pracovní místa nejen pro vědecké pracovníky. Věřím, že schvalovací proces v Evropské komisi bude mít hladký průběh a na začátku příštího roku budu moci podepsat poskytnutí dotace,“ vyjádřil se k projektu ministr školství Josef Dobeš.

Projekt předložila Vysoká škola Báňská, nicméně na přípravě superpočítačového centra se podílí také Ostravská univerzita v Ostravě,  Slezská univerzita v Opavě, brněnské VUT a Ústav geoniky Akademie věd ČR. Superpočítačové centrum by mělo být umístěno ve dvou lokalitách, a sice v Ostravě-Porubě, kde bude situováno hlavní centrum, a v Brně - Králově poli.

Tento vědeckovýzkumný projekt byl v pondělí poslán do poslední fáze schvalování, tedy přímo Evropské komisi, jež do konce roku rozhodne o schválení požadovaných dotací ve výši 1,8 mld Kč.


Komentáře