Na Masarykově univerzitě vznikl ústav zaměřený na technologické právo

Novinky | 16.12.09

Nejen na ochranu základních práv uživatelů internetu, bezpečnost elektronického obchodování a počítačovou kriminalitu se zaměří nový Ústav práva a technologií, který založili akademici na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Na Masarykově univerzitě vznikl ústav zaměřený na technologické právo

 

Nový ústav bude vzdělávat experty na právo v informačních a komunikačních technologiích, energetické právo a další příbuzné obory. Činnost zahájí 1. ledna 2010. Naléhavost potřeby upravit pravidla pro chování uživatelů moderních technologií podle představitelů Masarykovy univerzity dokazuje i nárůst počtu případů softwarového pirátství. Podle policejních statistik bylo v roce 2008 zaznamenáno více než 400 případů softwarového pirátství, což je o čtvrtinu více než v roce 2006. Škody způsobené útoky na data a datové nosiče dosahují desítek milionů korun.

Založení ústavu umožní rozšířit portfolio specializovaných magisterských a bakalářských kurzů vyučovaných v češtině a angličtině. Legislativní, správní a soudní orgány i firmy a advokátní kanceláře také dostanou možnost ve větší míře využít služeb specialistů a Česká republika získá tolik potřebné akademické zastoupení na specializovaných mezinárodních fórech a v evropských projektech.

Cílem projektu, který je financován z evropského Operačního programu Věda pro konkurenceschopnost částkou přibližně 11 milionů korun, je modernizace současných a zavedení nových kurzů v oborech technologického práva s důrazem na právo informačních a komunikačních technologií a energetické právo. Počítá se také s rozšířením stávající spolupráce se zaměstnavateli z řad právních kanceláří, hi-tech společností, soudnictví a státní správy.


Komentáře