Jak správně citovat? Nová elektronická příručka vás to naučí

Novinky | 20.09.10

Novou elektronickou příručku, která interaktivním způsobem naučí čtenáře, jak správně citovat, zveřejnila Masarykova univerzita (MU) na svém e-learningovém portále.

Novou elektronickou příručku, která interaktivním způsobem naučí čtenáře, jak správně citovat, zveřejnila Masarykova univerzita (MU) na svém e-learningovém portále. Publikace je výsledkem iniciativy pracovníků Knihovny univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty MU, kteří ji připravili ve spolupráci se Servisním střediskem MU. Čtenáře informuje o různých způsobech citování a je volně přístupná na internetu.

„Přestože je v českém prostředí často doporučována citační norma ISO 690, autoři, kteří publikují v zahraničních časopisech, se musejí řídit zcela odlišnými citačními pokyny. Přínosem naší příručky je tedy shrnutí metod citování podle nejčastěji užívaných stylů v zahraničí. Sice k nim existují příručky, jsou však v Česku špatně dostupné,“ uvádí důvody vzniku publikace koordinátor celého projektu Jiří Kratochvíl z Knihovny univerzitního kampusu MU.

Vedle interaktivních návodů, které představují citační styly, obsahuje publikace také základní pravidla citační a publikační etiky včetně problematiky plagiátorství. „Plagiátorství je stále aktuální téma, a proto v publikaci shrnujeme základní zásady. Mohou být totiž nápomocny všem autorům, i těm, kteří se prohřešku proti publikační etice dopustí neúmyslně,“ vysvětluje Kratochvíl.

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací je zdarma přístupná na e-learningovém portále Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/elportal/?id=895998.


Komentáře