Podrobnosti o akcích, které budou nástupci Invexu

Novinky | 27.03.09

Poté, co došlo k zániku Invexu jakožto všeobjímajícího veletrhu pro sféru IT, se nyní dovídáme o podrobnostech, které vytyčí kroky jeho dílčích nástupců.

Co přinesou nástupci Invexu?

 

Jak jsme vás již informovali, razantní změna tradičního Invexu do dvoudenní konferenční formy 3IN (inovace-investice-informace) a INVEX FORA spolu s termínovým oddělením spotřebitelsky zaměřených veletrhů Digitex a Interkamera s sebou přináší i zásadní změnu v přístupu k jednotlivým akcím. 3IN si tak klade za cíl být nezávislou platformou pro setkání státní správy a samosprávy s velkými korporacemi nad společnými aktuálními tématy. INVEX FORUM pak přinese nová i již tradiční témata pro odborné posluchače.

Digitex a Interkamera jsou naopak určeny široké veřejnosti, budou prodejní a jejich hlavním rysem se stane zábava ve spojení s prezentací jednotlivých značek.

Státní správa a samospráva pod křídly 3IN


Odborná konferenční část se bude v letošním roce skládat ze dvou hlavních celků. Státní správě    a samosprávě bude věnován projekt 3IN s podtitulem ‚inovace-investice-informace‘, který zdůrazňuje inovační potenciál ICT i efektivitu investic vložených do informačních a komunikačních technologií. Jedná se o zcela nový formát akce, jejímž cílem je vytvořit tradiční platformu pro neformální setkání zástupců státní správy a samosprávy a klíčových hráčů na trhu za účelem vzájemného poznání názorů, priorit a výměny praktických zkušeností s nasazením ICT ve státní správě.

Bezpochyby nejviditelnější částí konference 3IN bude velké fórum s diskusí, ale neméně důležitá bude i řada kulatých stolů a workshopů na nejaktuálnější témata a v neposlední řadě i možnost individuálních setkání.  Program konference 3IN zahrne témata z oblasti e-governmentu, jako jsou datové schránky, Základní registry veřejné správy nebo Czech POINT.INVEX FORUM – nová i tradiční témata

Druhá, neméně důležitá odborná konferenční část se uskuteční pod názvem INVEX FORUM. Jedná se o soubor konferencí, seminářů, kulatých stolů, diskusí a firemních prezentací nad aktuálními trendy určený pro odborníky na informační a komunikační technologie napříč obory, podnikatele     i živnostníky.


DIGITEX a INTERKAMERA společně až do soboty


Zaměření 3IN a INVEX FORA jako odborných konferenčních platforem vynahradí široké veřejnosti veletrhy DIGITEX a INTERKAMERA, na kterých bude možné představit i tu část portfolia bývalého Invexu, která je více zaměřena na širší veřejnost. Doménou obou akcí však zůstává spotřební elektronika a digitální zábava.

DIGITEX budeme směrovat ještě více do oblasti her, a to nejen počítačových, jako show zaměřená spíše na mladší zájemce. INTERKAMERA bude jak pro širokou veřejnost, tak i částečně odborná a důležitou roli na ní bude hrát doprovodný program. DIGITEX        a INTERKAMERA zůstávají na rozdíl od 3IN a INVEX FORA klasickými veletrhy, nově jsou však prodejní, čímž dochází k posílení produktového sdělení vystavovatelů. Posun do soboty pak přináší rozšíření návštěvnické skupiny.

DIGITEX především herní


I na DIGITEXU však nebudou chybět tradiční doprovodné akce, jako například Technologie&Design, Antivirová konference a řada dalších, specificky zaměřených projektů na určitý segment spotřební elektroniky. Hlavní zaměření veletrhu bude na oblast gamingu, uvidíme velký herní turnaj s řadou navazujících doprovodných aktivit, Mistrovství ČR v SMSkování, ale také projekt EUROPE CASINO EXHIBITION zaměřený na herní zábavu v širším pojetí, tedy nad rámec více či méně tradiční digitální zábavy. Mezi další témata, která budou na letošním Digitexu k vidění, můžeme zařadit například digitální domácnost, vysoké rozlišení obrazu a zvuku a multimediální zábavu ve všech myslitelných formách.

INTERKAMERA s širším záběrem


Mezinárodní výstava fotografické techniky INTERKAMERA bude kromě své výstavní části zaměřená více na vzdělávací workshopy, tematické výstavy, přednášky a soutěže. Její obsahové zaměření však je oproti minulosti širší, kromě fotografické techniky došlo k rozšíření záběru           o oblast spotřební elektroniky související se zobrazovací technikou, větší prostor je věnován           i videokamerám a jejich příslušenství.

Hlavním tématem letošního ročníku bude komplexnost – praktické ukázky totiž pomohou názorně rozebrat všechny procesy práce s fotografií a videosekvencí – od přípravy, přes pořízení, zpracování, zobrazení, tisk až po bezpečnou archivaci. Těšit se opět můžeme na celou řadu špičkových českých i zahraničních profesionálů z oboru, ale      i méně známých fotografů, kteří všem zájemcům rádi předají své zkušenosti.


Komentáře