IBM investuje do stovky „chytřejších“ měst

Novinky | 03.12.10

Odborníci ze společnosti IBM mají městům pomoci vybudovat systémy úspornějších a efektivnějších služeb.

Společnost IBM představila soutěžní grantový program Smarter Cities Challenge, v jehož rámci věnuje stovce měst technologie a služby za 50 milionů dolarů. Týmy odborníků IBM poradí vedoucím představitelům měst, jak podpořit úspěšný růst, zlepšit poskytování obecních služeb, více zapojit občany či zvýšit hospodárnost. Konzultanti společnosti IBM se budou v příštích třech letech zabývat místními problémy ve městech, které uspějí v programu Smarter Cities Challenge, a pomohou jim hledat efektivnější řešení v oblastech administrativy, zdravotnictví, školství, bezpečnosti, sociálních služeb, dopravy, komunikací, udržitelnosti, správy rozpočtu, energie a technických služeb.

Konzultanti a technologičtí specialisté IBM pomohou obcím analyzovat jejich potřeby, posoudit silné a slabé stránky a poučit se z úspěšných postupů, které se osvědčily jiným městům. Po prostudování role, jež by inteligentní technologie mohly hrát při sjednocení a rozvoji různých aspektů městského života, doporučí IBM městu konkrétní strategie. Ty by měly pomoci zlepšit jak fungování měst, tak zdraví a bezpečnost obyvatel, a přispět k větší prosperitě a atraktivitě pro současné i potenciální obyvatele a firmy. Hodnota každého grantu Smarter Cities Challenge bude přibližně 400 000 dolarů.

Města budou vybírána v soutěži na základě řady kritérií včetně schopnosti jasně definovat dva až čtyři strategické problémy, na jejichž řešení lze potenciálně pracovat. Důležitou roli budou hrát zkušenosti města s inovativním řešením problémů, ochota využívat technologie, vůle představitelů města věnovat projektu pozornost a čas i zájem veřejnosti. Do soutěže se mohou přihlásit města všech velikostí z celého světa včetně České republiky. Největší užitek ze spolupráce budou mít ale patrně města s počtem obyvatel mezi 100 000 a 700 000.

Projekt Smarter Cities Challenge vychází mimo jiné ze zkušeností, které společnost IBM získala díky svému dobrovolnickému programu Corporate Service Corps. V jeho rámci vysílá firma své nejlepší zaměstnance na zahraniční mise, aby pomáhali řešit konkrétní problémy v sociální, environmentální či ekonomické oblasti.


Komentáře