Google: Česko se může stát „Zemí internetovou“

Novinky |

Silnou internetovou aktivitu spotřebitelů i firem zatím podle Googlu brzdí nedostatečná infrastruktura.

Google: Česko se může stát „Zemí internetovou“
Společnost Google dnes představila výsledky nezávislé studie The Boston Consulting Group (BCG) Země internetová (www.zemeinternetova.cz), která měla za cíl porozumět povaze a velikosti ekonomické aktivity na internetu v České republice. Dle studie přispěl internet v roce 2009 českému hospodářství odhadem 130 miliardami Kč, což představuje 3,6 % HDP a Češi patří v Evropě k aktivnějším zákazníkům nakupujícím online. Česká republika si v porovnání s mnoha středoevropskými a východoevropskými zeměmi vede velmi dobře, stále však její ekonomická aktivita na internetu zaostává za jinými vyspělými zeměmi zejména vlivem slabé internetové infrastruktury.

Analýza dopadu internetu na českou ekonomiku proběhla v období od října 2010 do prosince 2010 a přináší hned několik zajímavých zjištění:

•    Internet je pro ekonomiku ČR důležitý: V roce 2009 internet přispěl k HDP 130 miliardami Kč, tj. 3,6 % (více než v některých jiných zemích střední a východní Evropy).
•    Internet mění česká odvětví: Zpřístupnění informací a jejich rychlejší výměna významně změnily například odvětví cestovního ruchu. Internet zároveň vytváří atraktivní alternativu k vysokým cenám a omezenému výběru v kamenných obchodech.
•    Silné zapojení firem: Česká republika je významným hráčem ve vývozu ICT technologií. Firmy a společnosti zároveň ve velké míře využívají možností, které jim online prostředí nabízí. Dvě třetiny dotázaných malých a středních podniků mají nejen webové stránky, ale online i inzerují a prodávají.
•    Internet je klíčem k růstu malých a středních podniků: Většina malých a středních podniků, které jsou aktivní „online“, rostou rychleji než jejich méně aktivní konkurenti.
•    V internetové ekonomice hrají významnou roli spotřebitelé: Čeští spotřebitelé patří na internetu k těm aktivnějším v Evropě. Soukromá spotřeba se na internetové ekonomice podílí až 40 % a dle analýzy poroste až o 19 % ročně.
•    Česko se může stát „Zemí internetovou“: Vzhledem k nízké penetraci širokopásmového připojení (i mobilního) je skutečný růst závislý na snaze veřejného sektoru a komerčních společností zlepšit infrastrukturu.

Internet je pro ekonomiku České republiky důležitý

V roce 2009 se internet podílel na českém HDP 3,6 %, tj. 130 miliardami Kč. Tento podíl je vyšší než v některých zemích východní a jižní Evropy, ale zároveň nižší než u vedoucích evropských internetových ekonomik jako například severské země. Současně je tento podíl větší než u mnoha tradičních odvětví jako jsou například telekomunikace, poštovní služby, bankovnictví, zemědělství. Internet je však pro Českou republiku významnější, než je patrno ze samotného procenta HDP. Nepromítají se do něj totiž další důležité ekonomické výhody, jako jsou například vyhledávání informací na internetu a následný nákup v kamenných obchodech nebo úspory při online nákupu (přibližně 6 miliard Kč ročně). Ukazatel také nezahrnuje online nákupy mezi firmami (B2B asi 640 miliard Kč ročně), online reklamu (3 až 5 miliard Kč) a zvýšení produktivity ve firmách.

Internet mění česká odvětví

Internetové obchody úspěšně konkurují světu kamenných obchodů, jelikož jsou schopny nabídnout nižší ceny cenově citlivým českým spotřebitelům. V rámci cestovního ruchu se do České republiky podařilo díky internetu přilákat další návštěvníky a i pro české cestovatele je internet velkým přínosem. Kromě toho, společnosti, které v Čechách poskytují internetové služby, připojení a infrastrukturu, celkově zajišťují zhruba 25 000 pracovních míst a jejich příjmy celkem dosahují přibližně 200 miliard Kč.

Silné zapojení firem

Na indexu „e-intenzity“ společnosti BCG, který měří hloubku a dosah internetu v ekonomice a společnosti, zaujímá Česká republika velmi dobrou pozici, zejména v online prodeji a zapojení firemního sektoru. Firmy v oblasti ICT se také značně podílí na internetové ekonomice, kdy čistý export počítačů a hardware tvořil 28 miliard Kč (22 % internetové ekonomiky).

Internet je klíčem k růstu malých a středních podniků

Mnoho malých a středních podniků v České republice využívá internet pokročilým způsobem, což má pozitivní dopad na jejich výsledky a produktivitu. Většina podnikatelů i firem napříč odvětvími a profesemi je dnes přítomna na internetu a prodává online. Podnikatelé a firmy, kteří jsou aktivnější v online reklamě, e-commerce a e-procurementu rostou rychleji než jejich méně aktivní konkurence.

Významnou roli v internetové ekonomice hrají spotřebitelé

Skoro polovinu internetové ekonomiky (43 %) tvoří soukromá spotřeba, a to zejména nákupy na internetu. Čeští uživatelé na internetu utrácejí za online nákupy dvakrát více než za přístup k internetu nebo nákup zařízení. Soukromá spotřeba na internetu podle výsledků studie poroste až o 19 % ročně. Zároveň je to nejrychleji rostoucí částí internetové ekonomiky.

Česko má šanci stát se „Zemí internetovou“

BCG očekává, že česká internetová ekonomika poroste o 12 % ročně a do roku 2015 dosáhne přibližně 5,7 % podílu na českém HDP. Kromě již zmíněné soukromé spotřeby ji může pozitivně ovlivnit i veřejný sektor a soukromé podniky, které budou hrát roli v investicích do zlepšení stávající infrastruktury. Zvýšením penetrace českého internetu se tak může Česká republika přiblížit úrovni zemí západní Evropy a podnítit další internetové aktivity u českých spotřebitelů i firem.

O studii

•    Součástí přípravy této studie byl i průzkum o využití internetu u více než 500 českých malých a středních podniků (definovaných jako společnosti s méně než 250 zaměstnanci) z různých odvětví a regionů České republiky.
•    Navíc autoři provedli hloubková interview s manažery osmi společností, které internet ve své podnikatelské činnosti využívají ve vysoké míře

Foto: Gordan Bussiek, Fotolia


Komentáře