Gmail přidává nové funkce pro lepší organizaci internetové pošty

Novinky | 04.07.09

Google představil několik změn ve svém emailové službě Gmail, které mají přinést ještě větší komfort uživatelům.

Gmail byl obohacen o novou sadu štítků a složek

Novinkou je přidání několika druhů složek na různé typy pošty. V levém panelu se tak krom klasických štítků s doručenou a odeslanou poštou, koncepty či spamu mohou objevit také nové kategorie zpráv: cestovní, osobní, pracovní a s potvrzením. Krom těchto předem vytvořených je samozřejmě možné přidat jakýkoli vlastní nový štítek nebo odebrat ty implicitně nastavené. Do nově vzniklých složek pak můžete jednoduše vložit požadované mailové konverzace z doručené či odeslané pošty.

Google doufá, že nové změny přinášející snadné a  intuitivní ovládání štítků ukončí časté stížnosti na nedostatek složek v emailové schránce Gmail. Nové štítky fungují i v české jazykové mutaci služby Gmail, takže je mohou bez sebemenších komplikací využít také česky hovořící uživatelé.


Komentáře