Federální soud v Madridu rozhodl, YouTube autorská práva neporušuje

Novinky | 24.09.10

Největší světový video portál YouTube si na své konto připsal další vyhraný soudní spor týkající se porušování autorských práv, obvinění španělské vysílací společnosti Telecinco jej zprostil madridský federální soud.

Federální soud v Madridu zamítl žalobu španělské vysílací společnosti Telecinco, která pod záminkou, že YouTube nese plnou odpovědnost za neautorizovaný obsah na své platformě, obvinila tento oblíbený portál z porušování autorských práv. Evropská legislativa však praví, že platformy tohoto typu jsou povinny materiál porušující autorská práva stáhnout ze své nabídky teprve poté, co jsou o této skutečnosti informováni vlastníky práv, kteří mají možnost požádat o odstranění nebo monetizaci obsahu.

YouTube a podobné servery, které by v případě, že by za umístěný obsah nesly zodpovědnost, snad prakticky ani nemohly fungovat, jsou považovány pouze za platformy pro ukládání obsahu a nemají povinnost uploadovaný obsah před umístěním prověřovat.

„S dnešním verdiktem jsme velice spokojeni”, uvedl Aaron Ferstman, YouTube PR manager pro Evropu, Blízky Východ a Afriku. „Naše vítězství jen potvrzuje to, co jsme vždy říkali: způsob fungování YouTube je legislativně v pořádku. Soud v Madridu potvrdil, že YouTube je pouze platformou pro hostování obsahu a z tohoto titulu nemá povinnost kontrolovat a prověřovat videa před jejich umístěním na portál YouTube.”

Aby však vlastníkům autorských práv YouTube pomohl, vytvořil bezplatný Nástroj pro ověření autorských práv, který je také známý jako „Content ID“, jenž za pomoci více než jednoho tisíce mediálních skupin a milionu referenčních souborů pomáhá automaticky identifikovat neautorizovaný obsah a zamezit jeho nahrání na server.


Komentáře