Českou vědu oběsili v centru Prahy

Novinky | 22.07.09

Několik stovek vědců a studentů včera protestovalo proti krácení rozpočtu AV ČR uspořádáním happeningu příhodně nazvaném „Vražda české vědy“.

Vražda české vědy

 

Vědci v maskách včera před Ústavem dějin umění Akademie Věd předvedli scénu znázorňující vraždu české vědy, kterou chtěli veřejnost upozornit na plánované drastické škrty v rozpočtu AV ČR. Během satirického představení stanul před soudem vědec, kterého obvinili z toho, že „upřednostňoval kvalitu před kvantitou" či „se svévolně věnoval základnímu výzkumu za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů a pozorovatelných skutečností". Improvizovaný proces doprovázely výkřiky typu „Všechno už stejně bylo vymyšleno" a „Hybaj, darmožrouti" z pozorujícího davu narážející na povrchnost vyjádření proti českým vědcům.

Vědec byl následně bez možnosti se hájit uznán vinným: „vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem byl jednomyslně shledán naprosto neužitečným a společensky nežádoucím, a proto se odsuzuje k trestu smrti provazem". Poté byla figurína vědce oběšena za mohutného skandování davu.

Další obdobné happeningy budou dle organizátorů včerejšího soudu a následné popravy vědce pokračovat, aby se veřejnost dozvěděla o plánovaných škrtech v rozpočtu Akademie věd. Té bude v příštím roce snížen finanční příděl ze státní pokladny o 20% a v dalších letech o téměř dvojnásobek. Akademici a studenti však dnes získali alespoň část politiků na svou stranu, když byl dnes podpořen senátním Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva, který vyzval vládu k přehodnocení způsobu navrženého financování české vědy.Související články
Komentáře